QSO by Band

DateCallGridModeBandFrequency
30 Nov 20JO3XPHPM75uaFT840m7.076190
30 Nov 20KL7XBP51fhFT840m7.076190
30 Nov 20JI1RSFPM96qhFT840m7.076190
30 Nov 20JK1BSZPM95TKFT840m7.076190
30 Nov 20JH1RFMPM96wkFT840m7.076190
30 Nov 20JI1UDBPM95umFT840m7.076190
30 Nov 20ZL1BRLRE78kpFT840m7.076190
30 Nov 20EA8MIL18bpFT840m7.076190
30 Nov 20KB4MCEM66pcFT840m7.076190
30 Nov 20WB4RAGEL96waFT840m7.076190
30 Nov 20JA4AQSPM64flFT840m7.076190
30 Nov 20W0BLDN60fmFT840m7.076190
30 Nov 20JA3XNHPM84asFT840m7.076190
30 Nov 20JA3MZGPM74urFT840m7.076190
30 Nov 20JR4LZXPM65hhFT840m7.076190
30 Nov 20NJ9DFM18ltFT840m7.076190
30 Nov 20JA1UQAPM86tfFT840m7.076190
30 Nov 20KE4WUPEM66xuFT840m7.076190
30 Nov 20VE3WNOFN03jdFT840m7.076190
30 Nov 20K5PSNDN13woFT840m7.076190
30 Nov 20JF2KOZPM84pqFT840m7.076190
30 Nov 20KG5EXBEL59buFT840m7.076190
29 Nov 20JA5CEXPM74haFT840m7.076190
29 Nov 20AE5TIEM45xeFT840m7.076190
29 Nov 20K5ITOEM12noFT840m7.076100
29 Nov 20NT5CNEM12vxFT840m7.076100
29 Nov 20K6ERFCM87wxFT840m7.076100
29 Nov 20WH6FQIBK29lnFT840m7.076100
29 Nov 20KQ3OEM70ulFT840m7.076100
28 Nov 20HL2ADOPM37nvFT840m7.076100
28 Nov 20KF5NIXEM10lpFT840m7.076100
28 Nov 20JJ5GSYPM63owFT840m7.076100
28 Nov 20AB4WLEM63orFT840m7.076100
28 Nov 20JF1MVFQM05fxFT840m7.076100
28 Nov 20JA0TBJPM86tfFT840m7.076100
28 Nov 20VA3BOFFN03grFT840m7.076100
28 Nov 20JK1GUAPM96rdFT840m7.076100
28 Nov 20JK1GUAPM96rdFT840m7.076100
28 Nov 20JA1PPDPM95usFT840m7.076100
28 Nov 20KV0IEN11xdFT840m7.076100
28 Nov 20KE8NNEEN80ckFT840m7.076100
28 Nov 20KE8NNEEN80ckFT840m7.076100
28 Nov 20VE4JLBEN19juFT840m7.076100
28 Nov 20AB0MBEM29daFT840m7.076100
27 Nov 20KG6IYNDM12jtFT840m7.076100
27 Nov 20N0TOEN02pwFT840m7.076100
26 Nov 20KK7MIKCN88wmFT840m7.076600
26 Nov 20KB9WZHEM69xvFT840m7.076600
26 Nov 20NA0ADN70ibFT840m7.076600
26 Nov 20KM4IYOEM65nsFT840m7.076600
26 Nov 20AA5HEM15fpFT840m7.076600
26 Nov 20KD7RRDN40aoFT840m7.076600
26 Nov 20AG1TDN41bqFT840m7.076600
26 Nov 20N8DVEEM79wqFT840m7.076600
26 Nov 20NQ9REN52pmFT840m7.076600
26 Nov 20KN1OLAFN00aiFT840m7.076600
26 Nov 20NE3R/8FT840m7.076600
26 Nov 20WB0ZRDDM79lwFT840m7.076600
26 Nov 20AI7ZCN87usFT840m7.076600
26 Nov 20KE0EFDM79ksFT840m7.076600
26 Nov 20KS4WMEM87ebFT840m7.076100
26 Nov 20KE1RANDN43bqFT840m7.076600
26 Nov 20KE0WMDN83gkFT840m7.076600
26 Nov 20NE4RDDN55qtFT840m7.076600
25 Nov 20JA2VQFPM84rrFT840m7.076100
25 Nov 20KA7QQVCM87usFT840m7.076100
25 Nov 20VE4TVEN19cxFT840m7.076100
25 Nov 20AI6LLCM87xiFT840m7.076100
25 Nov 20CA3DPVFF46olFT840m7.076100
25 Nov 20K8QREN80laFT840m7.075200
25 Nov 20KG5FRREL49wwFT840m7.075200
25 Nov 20WA0EIREN41vvFT840m7.075200
25 Nov 20N6AMQCM87vkFT840m7.075200
25 Nov 20N5DGEM20abFT840m7.075200
25 Nov 20KB5SLFEM11lrFT840m7.075200
25 Nov 20KC7DJEL29esFT840m7.075200
25 Nov 20KX0SEN21acFT840m7.075200
25 Nov 20K7PAXCN88jcFT840m7.075200
25 Nov 20W7ESRCN94jgFT840m7.075200
25 Nov 20KC3PGNFN00dpFT840m7.075200
25 Nov 20KN7NDM33xlFT840m7.075200
25 Nov 20W4CHAEL88qaFT840m7.075200
25 Nov 20NQ9IDM79knFT840m7.075200
25 Nov 20WB3JUVFM29egFT840m7.075200
25 Nov 20W4DHEEM78bcFT840m7.075200
25 Nov 20ZS6RHLKG54fvFT840m7.076190
25 Nov 20KN4MAAEM67qiFT840m7.075200
25 Nov 20N6MADM45ffFT840m7.075200
25 Nov 20WB4RAGEL96waFT840m7.075200
25 Nov 20VE7CQECN89pcFT840m7.075200
25 Nov 20KF7OXODN17hpFT840m7.075200
25 Nov 20KB0QEFEN14ohFT840m7.075200
25 Nov 20AB4BADM79ooFT840m7.076229
25 Nov 20KE0SYJDM79ooFT840m7.076100
25 Nov 20KF0CHFDN70lmFT840m7.076229
25 Nov 20VE7CITCN88isFT840m7.076229
25 Nov 20W7KNBCN93fqFT840m7.076229
25 Nov 20AA7OCN85qkFT840m7.076229
25 Nov 20KI7ZYCCN87vvFT840m7.076229
25 Nov 20NA4DXEM48nuFT840m7.076229
25 Nov 20KK7ARTCN85pgFT840m7.076229
24 Nov 20K6ESEEL09nsFT840m7.076229
24 Nov 20NG2GCN88srFT840m7.076229
24 Nov 20VA7XPMFN04jmFT840m7.076229
24 Nov 20KM4RTEM55ekFT840m7.076229
23 Nov 20KB3ORREN90vfFT840m7.075930
23 Nov 20W5CIAEM40wlFT840m7.075930
22 Nov 20W9EGBEN61avFT840m7.075834
22 Nov 20N0SKSEN37rmFT840m7.075834
22 Nov 20N5LLCEM13odFT840m7.075834
22 Nov 20K0WOIEN21xrFT840m7.075834
21 Nov 20K7GAFDM42mkFT840m7.075834
21 Nov 20N1CCCEM28qxFT840m7.075834
21 Nov 20K9YNPDN45paFT840m7.075834
21 Nov 20JA3AOPPM74kjFT840m7.075834
21 Nov 20WB6JJJCN85mhFT840m7.075414
21 Nov 20K0SDEL97wbFT840m7.075414
21 Nov 20KD8JDCEN82idFT840m7.075414
21 Nov 20KE5LWYEM54vmFT840m7.075900
21 Nov 20NA1KWEM49hqFT840m7.075900
21 Nov 20NH7YSBL02ibFT840m7.075900
20 Nov 20JE3PCPPM74prFT840m7.075900
20 Nov 20JA1JANPM95rsFT840m7.075900
20 Nov 20JA7LGEPM86tfFT840m7.075900
20 Nov 20JA3FHLPM74stFT840m7.075900
20 Nov 20JA2KVBPM94duFT840m7.075900
20 Nov 20JA5ROHPM63jtFT840m7.075900
20 Nov 20DS2IFBPM37onFT840m7.075900
20 Nov 20JA9BOHPM85gxFT840m7.075900
20 Nov 20VK3XYLQF31dtFT840m7.075900
20 Nov 20KE5VXDM62ogFT840m7.075900
20 Nov 20W5COVEM26exFT840m7.075900
20 Nov 20N7CRSDM42ljFT840m7.075900
20 Nov 20JG7PLBQM07aaFT840m7.076100
20 Nov 20JK4KHZPM64EIFT840m7.075900
20 Nov 208P6ETGK03ecFT840m7.075900
20 Nov 20JA3RAZPM74qrFT840m7.075900
20 Nov 20JP3NVUPM74suFT840m7.075900
20 Nov 20KK4AUMEM64frFT840m7.075900
20 Nov 20JA3PFYPM74qjFT840m7.075900
20 Nov 20HL5YIPM45mdFT840m7.075900
20 Nov 20VK2TEKQF56jgFT840m7.075900
20 Nov 20VK3JLMQF21orFT840m7.075900
20 Nov 20N6LZDM13bqFT840m7.075900
20 Nov 20JA0PPEPM97owFT840m7.075900
20 Nov 20JG7IGQQN00FT840m7.075900
20 Nov 20JH7ULAPM85IOFT840m7.075900
20 Nov 20JR3UVWPM74wnFT840m7.075900
20 Nov 20JA4FJRPM53qxFT840m7.075900
20 Nov 20KG5HKCEM13ocFT840m7.075900
19 Nov 20JA2HKCPM95lbFT840m7.075900
19 Nov 20JR6JFRPM52fxFT840m7.075900
19 Nov 20JA1SEWPM85mcFT840m7.074000
19 Nov 20JM3BCHPM74NXFT840m7.075900
19 Nov 20VE3LFNEN82vjFT840m7.075900
19 Nov 207K1RVUPM95txFT840m7.075900
19 Nov 20BI1EKUON80fgFT840m7.075900
19 Nov 20YD1FRUOI33ubFT840m7.075900
19 Nov 20JA3KPRPM74ksFT840m7.075900
19 Nov 20HK2AQFJ37svFT840m7.074000
19 Nov 20JG1OGMPM96raFT840m7.075900
19 Nov 20JA0JXUPM97NTFT840m7.075900
19 Nov 20J73ESLFK95gnFT840m7.075900
19 Nov 20JF7XBSQM08lgFT840m7.075900
19 Nov 20VE2GYAFN25bjFT840m7.075900
19 Nov 20RX30DXKO85ssFT840m7.075900
19 Nov 20JA7XZUQM08kgFT840m7.075900
19 Nov 20YB1TDLOI33iqFT840m7.075900
19 Nov 20N8AWGEN81qfFT840m7.075900
19 Nov 20JH5WPYPM63jtFT840m7.075900
19 Nov 20JH1RAGPM95utFT840m7.074000
19 Nov 20NX9SEN53wbFT840m7.075900
19 Nov 20YB5DLOI09ecFT840m7.075900
19 Nov 20HL5FUAPM57klFT840m7.075900
19 Nov 20JR1JRWPM95tnFT840m7.075900
19 Nov 206Y5EHFK18hcFT840m7.075900
19 Nov 20YD0RVWOI33jrFT840m7.075900
19 Nov 20N9RFJEM68woFT840m7.075900
19 Nov 20YD1APOOI33teFT840m7.075900
19 Nov 20JR4LZXPM65hhFT840m7.075900
19 Nov 20YC9HIUOI81bjFT840m7.075900
19 Nov 20JA2ATEPM85jhFT840m7.075900
19 Nov 20JP3ASWPM75wbFT840m7.075900
19 Nov 20W8RESEM79siFT840m7.075900
19 Nov 20JH6ERAPM86tfFT840m7.075900
19 Nov 20BI4SDTPM01eeFT840m7.075900
19 Nov 20JJ0NCCPM97loFT840m7.075900
19 Nov 20YB8XOBPI46ciFT840m7.075900
19 Nov 20JA4MRDPM64CEFT840m7.075900
19 Nov 20NO7BSDM26igFT840m7.075900
19 Nov 207K4SXSPM96lmFT840m7.075900
19 Nov 20BG2AUEPN35hrFT840m7.075900
19 Nov 20W7PCCM97ahFT840m7.075900
19 Nov 20VK5PTTPF95gaFT840m7.075900
19 Nov 20N4PTDM42kiFT840m7.075900
19 Nov 20JA8FIZQN13WTFT840m7.075900
19 Nov 20JH5HDAPM63itFT840m7.075900
19 Nov 20PY5WWGG54hnFT840m7.075900
19 Nov 209W8MADOJ51emFT840m7.075900
19 Nov 20GM8IEMIO78hfFT840m7.075900
19 Nov 20CT7AQDIN50reFT840m7.075900
19 Nov 20JA8HLKQN03twFT840m7.075900
19 Nov 20JR6LOCPM42XUFT840m7.075900
19 Nov 20JG2UCUPM84trFT840m7.076100
19 Nov 20OH1EDKKP01wlFT840m7.075900
19 Nov 20YB8XOBPI46ciFT840m7.075900
19 Nov 204I1EBCPK04mpFT840m7.075900
19 Nov 20JA3HDMPM74nrFT840m7.075900
19 Nov 20RU0AXNO46sfFT840m7.075900
19 Nov 20KJ7OTOCN87wiFT840m7.075900
19 Nov 20OH5UQKP41JFFT840m7.075900
19 Nov 20OH3OJKP20jrFT840m7.075900
19 Nov 20JR7IWLQM09cpFT840m7.075900
19 Nov 20K0JYDM68akFT840m7.075900
19 Nov 20JA5JQHPM74aiFT840m7.075900
19 Nov 20OH6FSOKP12eoFT840m7.075900
19 Nov 20ZL3XDJRE54hjFT840m7.075900
19 Nov 20N6GPDM13ctFT840m7.075900
19 Nov 20XE2TDM41mgFT840m7.075900
19 Nov 20JA7HYEPM86tfFT840m7.075900
19 Nov 20ZL3SSBRE66ikFT840m7.075900
19 Nov 20N3MKFM27hvFT840m7.075900
19 Nov 20KG4EMUEM64fsFT840m7.075900
19 Nov 20UA5DKO85shFT840m7.075900
19 Nov 20RM2EKO82bxFT840m7.075900
19 Nov 20SP9FUYJN99ksFT840m7.075900
19 Nov 20KB7NCN97apFT840m7.075900
19 Nov 20W6HBDM03utFT840m7.075900
19 Nov 20JA8KSFQN03sbFT840m7.075900
19 Nov 20OK1NZJO60tmFT840m7.075900
19 Nov 20W9OSIEM49xcFT840m7.075900
19 Nov 20ZS2EZKF26taFT840m7.075900
19 Nov 20VA3HESFN03doFT840m7.075900
19 Nov 20N6AKODM04sgFT840m7.075900
19 Nov 20NC6WDM14gsFT840m7.075900
19 Nov 20W7DZDCN87vuFT840m7.075900
19 Nov 20OP20FENIKSJO10luFT840m7.075900
19 Nov 20K6KZOEM10beFT840m7.075900
19 Nov 20OP4KJO21ffFT840m7.075900
19 Nov 20W0NRPEM28uuFT840m7.075900
19 Nov 20YO9IJPKN34awFT840m7.075900
19 Nov 20K0DMEDN70NLFT840m7.075900
19 Nov 20CO6RDFL01fxFT840m7.075900
19 Nov 20KD4DRJEM94NCFT840m7.075900
19 Nov 20K2BVRCN85QJFT840m7.075900
19 Nov 20WB7UBCCN85ofFT840m7.075900
19 Nov 20WA7PVECN87teFT840m7.075447
19 Nov 20KB1OIQFN42goFT840m7.075447
19 Nov 20KI5CYMDM82qrFT840m7.075447
19 Nov 20WB2QQJFN20vvFT840m7.075800
19 Nov 20XE2OCMDL95upFT840m7.075800
19 Nov 20W0BCLEN10ouFT840m7.075800
19 Nov 20K1RZFM19jhFT840m7.075800
19 Nov 20WD4GZWEM76fdFT840m7.075800
19 Nov 20W0QUEM48rfFT840m7.075800
19 Nov 20K7UINCN85lnFT840m7.075800
18 Nov 206K2ILXPM36lxFT840m7.075800
18 Nov 20JA2GSRPM85HBFT840m7.075800
18 Nov 20HL2IDTPM37uuFT840m7.075800
18 Nov 20JA5PVCPM64xgFT840m7.075800
18 Nov 20JF8QNFQN02qxFT840m7.075800
18 Nov 20JK1CDCQM05DOFT840m7.075800
18 Nov 20W4CHIFM05brFT840m7.075800
18 Nov 20KN4QMBEM83bwFT840m7.075800
18 Nov 20KD4MDCEM78feFT840m7.075800
18 Nov 20UI8JMP61qfFT840m7.075800
18 Nov 20EA7PYIM66wjFT840m7.075800
18 Nov 20OH1NPWKP10dkFT840m7.075800
18 Nov 20WP4LQREM12iwFT840m7.075800
18 Nov 20W5AJDM82vaFT840m7.075800
18 Nov 20KW4UMEM74tlFT840m7.075800
18 Nov 20JH3YUFPM74OPFT840m7.075800
18 Nov 20KE0VMGEN34jrFT840m7.075800
18 Nov 20EA4CUOIM68skFT840m7.075800
18 Nov 20K5CGHEM10bnFT840m7.075800
18 Nov 20EC7RIN80djFT840m7.075800
18 Nov 209G5FIIJ96kxFT840m7.075800
17 Nov 20YB1MIGOI32sxFT840m7.075800
17 Nov 20JE1UWGPM95SOFT840m7.075800
17 Nov 20YD1JJSOI42gpFT840m7.075800
17 Nov 20YC1INQOI33mgFT840m7.075800
17 Nov 20JR6AGPL36ugFT840m7.075800
17 Nov 20JA3KFXPM74TUFT840m7.075800
17 Nov 207K1EQGPM95xuFT840m7.075800
17 Nov 20JF1MWLQM05boFT840m7.075800
17 Nov 20JR1UUWPM96wmFT840m7.075800
17 Nov 20JA0FILPM97iaFT840m7.075800
17 Nov 20UN7JXNN19hxFT840m7.075800
17 Nov 20JM1BNFPM95teFT840m7.074000
17 Nov 20JM8MGUPM86tfFT840m7.075800
17 Nov 20JA3KKEPM74mpFT840m7.075800
17 Nov 20JA3EXJPM74TVFT840m7.075800
17 Nov 20JH1EBOPM96qjFT840m7.075800
17 Nov 20KD7HGLCN87tsFT840m7.075800
17 Nov 20KJ7OTZCN87xrFT840m7.075800
17 Nov 20WB9TRJEN61asFT840m7.075800
13 Nov 20VE7KDUCO54qnFT840m7.075800
13 Nov 20KS4RDM43dkFT840m7.075800
13 Nov 20W5JEBEM10cbFT840m7.075800
13 Nov 20N3YAZEN91xcFT840m7.075800
13 Nov 20XE2BCSDL44ucFT840m7.075800
13 Nov 20W3PVEL99mcFT840m7.075800
13 Nov 20R9SDOOO62mgFT840m7.075800
13 Nov 20W0EAYDM79plFT840m7.075800
13 Nov 20N3XLSFN21dnFT840m7.075800
13 Nov 20N4DWDEM86uxFT840m7.075800
13 Nov 20WQ5REM24lvFT840m7.075800
13 Nov 20KI5KSEEM20fbFT840m7.075800
13 Nov 20KE7RDN31xmFT840m7.075800
13 Nov 20KI4KWREM64orFT840m7.075800
13 Nov 20W3AFN20hfFT840m7.075800
12 Nov 20R0CAFPN78mlFT840m7.076200
12 Nov 20JS2JJMPM84dpFT840m7.076200
12 Nov 20YD5NDROJ01ogFT840m7.076200
12 Nov 20YD5PYJOI09slFT840m7.076200
12 Nov 20N7IWCN85mhFT840m7.076200
12 Nov 20JQ1XGVPM96qeFT840m7.076350
12 Nov 20WD6PDM04saFT840m7.076350
12 Nov 20JF1EHMPM95tkFT840m7.076350
12 Nov 20JR2WBGPM84nxFT840m7.076350
12 Nov 20JK1KSBPM95tpFT840m7.076350
12 Nov 20N6PMDM13doFT840m7.076350
12 Nov 20BG7PHAOL72amFT840m7.076350
12 Nov 20VE5DMCDO71gqFT840m7.076350
11 Nov 20N2QINEM12oxFT840m7.076350
11 Nov 20W5KYEL29fxFT840m7.076350
11 Nov 20SP6MJO80pwFT840m7.076350
11 Nov 20KA4JRYEM83exFT840m7.076350
11 Nov 20N9KTEM69wvFT840m7.076350
11 Nov 20N2SRKDM79pnFT840m7.076350
11 Nov 20R9JXMP61rgFT840m7.076350
11 Nov 20N2YNFFN20upFT840m7.076350
11 Nov 20SP3HDUJO71snFT840m7.076350
11 Nov 20N4PHHEM60jlFT840m7.076350
11 Nov 20WB7DDCN84inFT840m7.076350
11 Nov 20W7MKECN87teFT840m7.076350
11 Nov 20KI5LAKEM25veFT840m7.076350
11 Nov 20N7AMADM33wjFT840m7.076350
11 Nov 20N1ULEL95dwFT840m7.076350
11 Nov 20N6SKMCM97bpFT840m7.076300
11 Nov 20W7DHHDM58efFT840m7.076300
11 Nov 20VE4PDXEN19lwFT840m7.076300
11 Nov 20VE4FXEN19juFT840m7.076300
11 Nov 20WQ6LCM97ahFT840m7.076300
11 Nov 205B4AMMKM64oxFT840m7.076300
09 Nov 20JA1SKGPM95stFT840m7.074000
09 Nov 20JQ1YIWPM95psFT840m7.076300
09 Nov 20KC7UBSDN74ggFT840m7.076300
09 Nov 20WA7LADDN57gbFT840m7.076300
09 Nov 20JJ1PWIQM05RWFT840m7.076300
09 Nov 20JH8FFJQN03raFT840m7.076300
09 Nov 20JE3CMNPM74rtFT840m7.076300
09 Nov 20JR2TZJPM95hdFT840m7.076300
09 Nov 20W5JKEM13lbFT840m7.076300
09 Nov 20KC8YDSEN91oeFT840m7.076300
09 Nov 20JA3HLXPM74qjFT840m7.076300
09 Nov 20KI5DYIEM22omFT840m7.076300
09 Nov 20VE3HLSFN03fuFT840m7.076300
09 Nov 20WB6IPQEM64loFT840m7.076300
09 Nov 20W6FVOEM00jaFT840m7.076300
09 Nov 20JR1FGCPM95RPFT840m7.076300
09 Nov 20AA5FAEM55rqFT840m7.076300
09 Nov 20AC4SJEM97wgFT840m7.074000
09 Nov 20AE4NYEM97xgFT840m7.076300
09 Nov 20KB2DPYEM84beFT840m7.076300
09 Nov 20W8HAWEM99bkFT840m7.076300
09 Nov 20KB1EFS/2FT840m7.076300
09 Nov 20KN4WOJFM18alFT840m7.076300
09 Nov 20KG7KDJDM42lhFT840m7.076300
09 Nov 20KE3KKFN42diFT840m7.076300
08 Nov 20HL2VXKPM37nhFT840m7.076300
08 Nov 20AJ4FEL29lmFT840m7.076300
08 Nov 20KB3LYBEN90xmFT840m7.076300
08 Nov 20K9MKEM12jiFT840m7.076300
08 Nov 20W6AAJDM12kxFT840m7.076300
08 Nov 20KC8JNVBL11aiFT840m7.076300
08 Nov 20JH7MQUQM07lpFT840m7.076300
08 Nov 20RC0CCPO33prFT840m7.076300
08 Nov 20N7BLNDM43cjFT840m7.076300
08 Nov 20JA9CZJ/PFT840m7.074000
08 Nov 20NJ9DFM18ltFT840m7.076300
08 Nov 20EA7DJNIM88ecFT840m7.076300
08 Nov 20NA4AEM64mkFT840m7.076300
08 Nov 20W5DNTEM01wqFT840m7.076300
08 Nov 20KN4WZQEM77oaFT840m7.075360
07 Nov 20JH0MAUPM86tfFT840m7.075360
07 Nov 20JR6BTZPM52FT840m7.075360
07 Nov 207M1ECDQM05APFT840m7.075360
07 Nov 20JE3UJHPM85IOFT840m7.075360
07 Nov 20R0NNOO62mgFT840m7.075360
07 Nov 20JH1SWWQM05amFT840m7.075360
07 Nov 20KC3NYTFM19ofFT840m7.075360
07 Nov 20JH1GYRPM95FT840m7.075360
07 Nov 20JE3JRAPM86tfFT840m7.075360
07 Nov 20KG4CBIEL98isFT840m7.075360
07 Nov 20KH6MLBL11cjFT840m7.075360
07 Nov 20K3LAEN91sfFT840m7.075360
07 Nov 20KD0ZDEEM75cvFT840m7.075360
07 Nov 20N7GPDM42dwFT840m7.075360
07 Nov 20N5LUCEM23wkFT840m7.075360
07 Nov 20AK4ZEM75vuFT840m7.075360
06 Nov 20NZ0TEM36eoFT840m7.075360
06 Nov 20W3KITFM19lbFT840m7.075360
06 Nov 20JG4TNWPM65jkFT840m7.075360
06 Nov 20W0GLBDM78psFT840m7.075360
06 Nov 20JR3AKGPM74rnFT840m7.075360
06 Nov 20JJ1KZZPM95rmFT840m7.075360
06 Nov 20JG1JANPM95qvFT840m7.075360
06 Nov 20VK4NOQG62lqFT840m7.075360
06 Nov 206M0MMPM36ucFT840m7.075360
06 Nov 20W9MOEM48vkFT840m7.075360
06 Nov 20VK4NOQG62lqFT840m7.075360
06 Nov 20N1BATFM18dsFT840m7.075360
06 Nov 20JI1LNPPM95smFT840m7.074000
06 Nov 20W4IEEEL87tbFT840m7.075360
06 Nov 20VK6XIPG66paFT840m7.075360
06 Nov 20JJ1PMZPM95tiFT840m7.075360
06 Nov 20VK6APKOF76uuFT840m7.075360
06 Nov 20JA5ALEPM74gbFT840m7.075360
06 Nov 20JE2LPCPM85nbFT840m7.075360
06 Nov 20YB7MRKOI76gqFT840m7.075360
06 Nov 20VK6LGOF84wxFT840m7.075360
06 Nov 20JK1SOOPM96OBFT840m7.075360
06 Nov 20JG1AIDPM95skFT840m7.075360
06 Nov 20JA1NEJPM95tpFT840m7.075360
06 Nov 20YC9HIUOI81bjFT840m7.075360
06 Nov 20JA0FVUPM97mwFT840m7.075360
06 Nov 20JH5AUYPM64vdFT840m7.075360
06 Nov 20JG1SRBPM86tfFT840m7.075360
06 Nov 20G4EZTIO92ceFT840m7.075360
06 Nov 20W9KXIFN12neFT840m7.075360
06 Nov 20N1DFDFN44xoFT840m7.075360
06 Nov 20YC8UYJPJ21klFT840m7.075360
06 Nov 20JA6GWDPM53edFT840m7.075360
06 Nov 20KH2ZZQK23jmFT840m7.075360
06 Nov 20CU3EDHM68jpFT840m7.075360
06 Nov 20N2BRJFM29kqFT840m7.075360
06 Nov 20ZL3KRRE66hmFT840m7.074000
06 Nov 20JQ1GEVPM95prFT840m7.075360
06 Nov 20JR1TMIPM95uwFT840m7.075360
06 Nov 20WP2JEL96apFT840m7.075360
06 Nov 20JL1GSAQM05avFT840m7.075360
06 Nov 20NF5KFEL96udFT840m7.075360
06 Nov 20BV6CCPL03caFT840m7.075360
06 Nov 20VK4PWGQH23ubFT840m7.075360
06 Nov 20N2WMFFN30qwFT840m7.075360
06 Nov 20KD2SXDEM90dkFT840m7.075360
06 Nov 20JA7KCLPM85IOFT840m7.075360
06 Nov 20JA5PVCPM64xgFT840m7.075360
06 Nov 20JK2IVSPM84luFT840m7.075360
06 Nov 20N3FLRFN00dhFT840m7.075360
06 Nov 20KJ4KVCEM65hvFT840m7.075360
06 Nov 20KW5CWEM13rjFT840m7.075360
06 Nov 20K9ACJEM20edFT840m7.076338
06 Nov 20K0TAZEM09irFT840m7.076338
06 Nov 20W1JHUEL89ubFT840m7.076338
06 Nov 20LU4DJBFF75qqFT840m7.076338
06 Nov 20KG7VCN77waFT840m7.076338
06 Nov 20LU8VLEFE48gvFT840m7.076338
06 Nov 20WA0YPCEN53wkFT840m7.076338
06 Nov 20R7LVKN97lnFT840m7.076338
06 Nov 20W0PDDM61vqFT840m7.076338
06 Nov 20VE6AXDO30avFT840m7.076338
05 Nov 20W4TMEM73txFT840m7.076338
05 Nov 20WO8JCN87wqFT840m7.076338
05 Nov 20VE3XETEN58hlFT840m7.076338
04 Nov 20K6EIEDM04kuFT840m7.076338
04 Nov 20W4HGEM95tpFT840m7.076338
04 Nov 20NZ6QCM98iaFT840m7.076338
04 Nov 20KN4NSLEM55moFT840m7.076338
04 Nov 20ZS2EZKF26taFT840m7.076338
04 Nov 20CO8NMNFK29bxFT840m7.076338
04 Nov 20KE0TCF/AEEN00lrFT840m7.076338
04 Nov 20KE0TCFEN00lrFT840m7.076338
04 Nov 20N1EKFM19kfFT840m7.076338
04 Nov 20RW0ARNO66idFT840m7.076338
04 Nov 20VA7AMVCN88hjFT840m7.076338
04 Nov 20KI4ETYEM84toFT840m7.076338
04 Nov 20UA0IGGQO59bqFT840m7.076338
04 Nov 20NK4DXEL96wdFT840m7.076338
04 Nov 20N0WJSEN00toFT840m7.076338
04 Nov 20KE0QPGEM17grFT840m7.076338
04 Nov 20K2TWFN20llFT840m7.076338
04 Nov 20WD0FTBEN32rrFT840m7.076338
04 Nov 20KE2LFN21pfFT840m7.076338
04 Nov 20NU0YEM29daFT840m7.076338
04 Nov 20RL9YMO93eiFT840m7.076338
04 Nov 20K1EDGFN43tvFT840m7.076338
04 Nov 20N1KMFN41iqFT840m7.076338
04 Nov 20AC0XBEN36ncFT840m7.076338
04 Nov 20KF6JXMDM13naFT840m7.076338
04 Nov 20K4SKPFM18fsFT840m7.076338
04 Nov 20OK1WCFJO70wnFT840m7.076338
04 Nov 20N2YGFN30iuFT840m7.076338
04 Nov 20WB8JUIEN81nfFT840m7.076338
04 Nov 20WB0QGLDN70kaFT840m7.076338
04 Nov 20VE6BTCDO33goFT840m7.076338
04 Nov 20K6WRJDM12jrFT840m7.076338
04 Nov 20CE3CMHFF46plFT840m7.076338
03 Nov 20K8SDEN52etFT840m7.076838
03 Nov 20N5EKOEM20fbFT840m7.076838
03 Nov 20VE6BTCDO33goFT840m7.074000
03 Nov 20LU7HDDFF75qqFT840m7.076838
03 Nov 20KE8JITFM09apFT840m7.076838
02 Nov 20DV1PCXPK04mpFT840m7.076838
02 Nov 20YC9CCUOI71tnFT840m7.076838
02 Nov 20JR1KAGPM86tfFT840m7.076838
02 Nov 20JA1XWKQM05krFT840m7.076838
02 Nov 20JF3NTUPM85IOFT840m7.076838
02 Nov 20YC9IPJOI81bkFT840m7.076838
02 Nov 20YC7UBKOI88ksFT840m7.076838
02 Nov 20RU0LLPN53xtFT840m7.076838
02 Nov 20JA7HRMQM08dfFT840m7.076838
02 Nov 20BG5GNKON80fgFT840m7.076838
02 Nov 20HL5BLIPM45ppFT840m7.076838
02 Nov 207M1MCYPM95xvFT840m7.076838
02 Nov 20YC7UAHOI88jrFT840m7.076838
02 Nov 20YC0VMOI33lpFT840m7.076838
02 Nov 20JA4RSIPM64FIFT840m7.076838
02 Nov 20JF1DMWPM96OBFT840m7.076838
02 Nov 20VE4PEREN09vxFT840m7.076838
02 Nov 20KH2PMFM05nnFT840m7.076838
02 Nov 20KB9ZMEM57ovFT840m7.076838
02 Nov 20N0SETEM17iqFT840m7.076838
02 Nov 20DF2UUAA00aaFT840m7.076838
02 Nov 20NV8GDM42lfFT840m7.076838
02 Nov 20KD0OIXEM27ptFT840m7.076838
02 Nov 20KD2NOMFN20tiFT840m7.076838
02 Nov 20KJ7LVPDN17jpFT840m7.076838
02 Nov 20W1NRBEM85rhFT840m7.076838
02 Nov 20VE6TDDO30arFT840m7.076838
02 Nov 20AC8ZEEN82hlFT840m7.076838
02 Nov 20KK3KKDM14ngFT840m7.076838
02 Nov 20WA3BMXFM29fxFT840m7.076838
02 Nov 20VA7STVDN09hvFT840m7.076838
02 Nov 20W1OPFN41gtFT840m7.076838
02 Nov 20WQ7FFM19kcFT840m7.076838
02 Nov 20VA3MJRFN03bfFT840m7.076838
01 Nov 20N6ORBCM87xxFT840m7.076838
01 Nov 20N1UKFM05ttFT840m7.076838
01 Nov 20AF6ODM14ejFT840m7.076838
01 Nov 20JA1XPHPM95SPFT840m7.076838
01 Nov 20JA3LCRPM74THFT840m7.076838
01 Nov 20K5VPQEM12iuFT840m7.076838
01 Nov 20W5LACEM51hhFT840m7.076838
01 Nov 20W4CHIFM05brFT840m7.076838
01 Nov 20KG6OWDM13cnFT840m7.076838
01 Nov 20N7TPTCN97auFT840m7.076838
01 Nov 20KF0CFEDN70nlFT840m7.076838
01 Nov 20XE2JSDL68wqFT840m7.076838
01 Nov 20KI7NVVDN55stFT840m7.076838
01 Nov 20AA4DDEM86unFT840m7.076838
31 Oct 20YB3MM/9FT840m7.076338
31 Oct 208P2KGK03gcFT840m7.076338
31 Oct 20K7GIDM42ofFT840m7.076338
31 Oct 20JN1PCAPM95TOFT840m7.076338
31 Oct 20JL1EUPPM96FT840m7.076338
31 Oct 20JJ1BKXPM95rvFT840m7.074000
31 Oct 20JA7FHLPM99wvFT840m7.076338
31 Oct 20JA2HUJPM85HBFT840m7.076338
31 Oct 20JH0LMEPM97qwFT840m7.076338
31 Oct 20JA2JBZPM95FT840m7.076338
31 Oct 20JF3DRIPM74uoFT840m7.076338
31 Oct 20JH4HMGPM86tfFT840m7.076338
31 Oct 20KK6KCDM03utFT840m7.076338
31 Oct 20JA1OYYPM95uxFT840m7.076338
31 Oct 20JO3FNRPM74rvFT840m7.076338
31 Oct 20KN2JFM29rkFT840m7.076338
31 Oct 20JK1XMPPM85IOFT840m7.076338
31 Oct 20JJ1VIYPM95FT840m7.076338
31 Oct 20JI2TKXPM85leFT840m7.076338
31 Oct 20KE0HAODM79kqFT840m7.076338
31 Oct 20JH7RYCQM09ghFT840m7.076338
31 Oct 20JA7GYPQM09bqFT840m7.076338
31 Oct 20KN6LJWCM87xxFT840m7.076128
31 Oct 20K4IUEN34raFT840m7.076128
31 Oct 20K0BREEM28hxFT840m7.076128
31 Oct 20N9RCEM79thFT840m7.076128
31 Oct 20N7KANDM78qrFT840m7.076128
31 Oct 20N7GHZDM42mmFT840m7.076128
31 Oct 20WU9BDM43dsFT840m7.076128
31 Oct 20KG4WFIEM64brFT840m7.076128
31 Oct 20W8SSMEN76tkFT840m7.076128
31 Oct 20UA9MAMO64trFT840m7.076128
30 Oct 20NL7SBP51hpFT840m7.076128
30 Oct 20YB1CUZOI32vwFT840m7.076128
30 Oct 20YB4LYDOI25duFT840m7.076128
30 Oct 20KC7RGCN87vtFT840m7.076128
30 Oct 20WB6RLCDM13ssFT840m7.076128
30 Oct 20YS1RSEK53jpFT840m7.076128
30 Oct 20KE5HSSEM13mbFT840m7.076128
29 Oct 20YC2SBOOI52fwFT840m7.076128
29 Oct 20KC9ECIEN44hbFT840m7.076128
29 Oct 20JA0NFPPM97lfFT840m7.076128
29 Oct 20AC3GOEN90vjFT840m7.076128
29 Oct 20YB8HIOI94rtFT840m7.076128
29 Oct 20LU1EEPGF05tgFT840m7.076128
29 Oct 20W5SUMEM32cjFT840m7.076128
29 Oct 20N3LIFN10btFT840m7.076128
29 Oct 20JH9MFLPM86opFT840m7.076128
29 Oct 20VK1JTXQF44ntFT840m7.076128
29 Oct 20VK1JTXQF44ntFT840m7.076128
29 Oct 20YV6BTFFK70pdFT840m7.076128
29 Oct 20JE1CWQPM96woFT840m7.076128
29 Oct 20JH6ETSPM53lqFT840m7.076128
29 Oct 20JE4IVNPM64wpFT840m7.076128
29 Oct 20JA7DNOQM08khFT840m7.076128
29 Oct 20HL4LTPM34uxFT840m7.076128
29 Oct 20VK2BNGQF56leFT840m7.076128
29 Oct 20YC9VEDQI07gkFT840m7.076128
29 Oct 20YD9UWQI07ijFT840m7.076128
29 Oct 20KB5AAMEM00svFT840m7.076128
29 Oct 20W2AHFN21qgFT840m7.076128
29 Oct 20VK2CDPG66paFT840m7.076128
29 Oct 20JA0RHWPM96EJFT840m7.076128
29 Oct 20JP7BRBQM08jfFT840m7.076128
29 Oct 20JS2EPQPM85HJFT840m7.076128
29 Oct 20VK2PKTQF46cuFT840m7.076128
29 Oct 20W0WNDDM97xsFT840m7.076128
28 Oct 20VE7ODGFN04jmFT840m7.076040
28 Oct 20KJ7PGDDN31xeFT840m7.076040
28 Oct 20WS8NEN80gxFT840m7.076040
28 Oct 20KE0QLXEM29sbFT840m7.076040
28 Oct 20W7JHRCN94hbFT840m7.076040
28 Oct 20W2PRBFM09vmFT840m7.076040
28 Oct 20K1HTVFM18apFT840m7.076040
28 Oct 20KK0QEM29dfFT840m7.076040
28 Oct 20W1SPGEL98qdFT840m7.076040
28 Oct 20W0EETDN60niFT840m7.076040
28 Oct 20K7TYECN94ikFT840m7.076040
28 Oct 20W7WIADM42ocFT840m7.076040
28 Oct 20W9LTNEN71mgFT840m7.076040
28 Oct 20KC4RNFEM63cwFT840m7.076040
27 Oct 20JA1RNUQM05jrFT840m7.076040
27 Oct 20NN4EEEM83gvFT840m7.076040
27 Oct 207K1IIIPM86tfFT840m7.076040
27 Oct 20W1WWBEM95nsFT840m7.076040
27 Oct 20K2CNNEM63bfFT840m7.076040
27 Oct 20KC4UCTEM73tvFT840m7.076040
27 Oct 20KC2NMKFM15mbFT840m7.076040
27 Oct 20KQ5UEM20hbFT840m7.076040
27 Oct 20YC8UPPJ21klFT840m7.076040
27 Oct 20JN2QYNPM85qhFT840m7.076040
27 Oct 20VK4OCDQG62ohFT840m7.076040
27 Oct 20VK5FAAHPF95hcFT840m7.076040
27 Oct 20YB7OOOI67xsFT840m7.076040
27 Oct 20N3TOGFM19paFT840m7.076040
27 Oct 20JE1FDQPM95siFT840m7.076040
27 Oct 20DU6/PE1NSQFT840m7.076040
27 Oct 20VK3BRTQF22ikFT840m7.076040
27 Oct 20JE1AZZQM05DXFT840m7.076040
27 Oct 20NA2RFM29tnFT840m7.076040
27 Oct 20JA5XIPM63snFT840m7.076040
27 Oct 20PJ2MANFK52ndFT840m7.076040
27 Oct 20VK5OMQF56ldFT840m7.076040
27 Oct 20AH6GRBL10rvFT840m7.076040
27 Oct 20AK7SJCN87uvFT840m7.076040
27 Oct 20VK8FOESPH57koFT840m7.076040
27 Oct 20W0SEIEN35mgFT840m7.076040
27 Oct 20JR3HQUPM74vnFT840m7.076040
27 Oct 20CO7OJEL92etFT840m7.076040
27 Oct 20VK3VLAQF21etFT840m7.076040
27 Oct 20XE2GRMDM11quFT840m7.076040
27 Oct 20K7YDDN45stFT840m7.076040
27 Oct 20AF7ZDN40dhFT840m7.076040
27 Oct 20NA0XDM79ooFT840m7.076040
27 Oct 20W5TPZDM65rdFT840m7.076040
27 Oct 20N7DENDN71odFT840m7.074000
27 Oct 20KJ7BESDN40dgFT840m7.076040
26 Oct 20JH4PNGPM64upFT840m7.076040
26 Oct 20JG1FUVPM96PDFT840m7.076040
26 Oct 20JF1WRLPM95ohFT840m7.076040
26 Oct 20JH3JZJPM74JTFT840m7.076040
26 Oct 20JA8RJPQN03QCFT840m7.076040
26 Oct 20NS4PEL87tbFT840m7.076040
26 Oct 20JA3TMFPM95wpFT840m7.074000
26 Oct 20AB8JLEN90fuFT840m7.076040
26 Oct 20DS1TDPPM36qiFT840m7.076040
26 Oct 20YC9HIUOI81bjFT840m7.076040
26 Oct 20JE1HRCPM95sqFT840m7.076040
26 Oct 20JA1NUXPM95qlFT840m7.076040
26 Oct 20JA8JNZQN13WTFT840m7.076040
26 Oct 20JA0ELWPM86tfFT840m7.076040
26 Oct 20WA3ERQFN20mcFT840m7.076040
26 Oct 20VK2AHEQF57taFT840m7.076040
26 Oct 207K4MSSPM86tfFT840m7.076040
26 Oct 20K8GIBEM89avFT840m7.076040
26 Oct 20VK5URPF95kjFT840m7.076040
26 Oct 20VE3XTFFN25fkFT840m7.076040
26 Oct 20KA8YGLEN91geFT840m7.076040
26 Oct 20K6KYDM04nfFT840m7.075840
26 Oct 20NR5ODM33vrFT840m7.075840
26 Oct 20K0YIDM78lkFT840m7.075840
26 Oct 20AD0TPDM78prFT840m7.075840
26 Oct 20AC1MXFN34tfFT840m7.075840
26 Oct 20KM6LBWDM04reFT840m7.075840
26 Oct 20KM6ECHDM04raFT840m7.075840
26 Oct 20N7SEDM68blFT840m7.075840
26 Oct 20N2WKSFN20xvFT840m7.075840
26 Oct 20AG7JGDM42ofFT840m7.075840
26 Oct 20W3FOXFM19sbFT840m7.075840
25 Oct 20KN6CLPDM13hvFT840m7.075840
25 Oct 20W2JANFN31chFT840m7.075840
25 Oct 20KO4BMDEM65saFT840m7.075840
25 Oct 20VA6YBDO33epFT840m7.076250
24 Oct 20DS2RSBPM37uvFT840m7.076250
24 Oct 20KA8OATEN91mhFT840m7.076250
24 Oct 20JR2AMZPM86tfFT840m7.076250
24 Oct 20HL2EIZPM37slFT840m7.076250
24 Oct 20JE2UFFPM86tfFT840m7.076250
24 Oct 20JG1LKTPM95XRFT840m7.076250
24 Oct 20W1REFN42cwFT840m7.076250
24 Oct 20HL5MKLPM44huFT840m7.076250
24 Oct 20JA1VWKPM95tkFT840m7.076250
24 Oct 20JA1BOPPM95tnFT840m7.076250
24 Oct 20JA4HDOPM64FMFT840m7.076250
24 Oct 20KC2DUXFM29oeFT840m7.076250
24 Oct 20JA1EGNPM95quFT840m7.076250
24 Oct 20JF1SREPM96OBFT840m7.076250
24 Oct 20JR4OZR/PPM66FT840m7.076250
24 Oct 20WA9THIEM69hnFT840m7.076250
24 Oct 20K2TAVFN33ikFT840m7.076250
24 Oct 20KD9NRGEN63bjFT840m7.076250
24 Oct 20JA9AUWPM87jaFT840m7.074000
24 Oct 20N5BCAEM12oxFT840m7.076250
24 Oct 20JI1HGDPM95snFT840m7.076250
24 Oct 20DS4AKPPM34uwFT840m7.076250
24 Oct 20KD9PODEN52vaFT840m7.076250
24 Oct 20CO8RTCFL20mpFT840m7.076250
24 Oct 20XE1MWEK08kvFT840m7.076250
24 Oct 20KS4OTEM83ijFT840m7.076250
24 Oct 20NM4WEM82bvFT840m7.076250
24 Oct 20LU1BRGF05tjFT840m7.076250
24 Oct 20W9MDBEM49hvFT840m7.076250
24 Oct 20LU1UMMFF84chFT840m7.076250
24 Oct 20W3VLFM29bqFT840m7.076250
24 Oct 20W9RFEM57luFT840m7.076250
24 Oct 20KD5YSEM31qwFT840m7.076250
22 Oct 20JK4SJHPM54sbFT840m7.045000
22 Oct 20JA3HNOPM74SRFT840m7.076330
22 Oct 20JH1HGIPM96ujFT840m7.076330
22 Oct 20JR1WCSPM95prFT840m7.076330
22 Oct 20VK4WTNQG64krFT840m7.076330
22 Oct 20F5BZBJN03xuFT840m7.076330
22 Oct 20JE1GZBQM05dtFT840m7.076330
22 Oct 20JA7FLIQM09oqFT840m7.076330
22 Oct 20JH2ELOPM84mtFT840m7.076330
22 Oct 20W6DRCM87xfFT840m7.076330
22 Oct 20JA2DXEPM84JVFT840m7.076330
22 Oct 20R0LEROO62mgFT840m7.076330
22 Oct 20JA2FXVPM95hdFT840m7.076330
22 Oct 20JR3DXJPM74ruFT840m7.076330
22 Oct 20JI3WBBPM74PBFT840m7.076330
22 Oct 20JA0RUGPM97joFT840m7.076330
22 Oct 20VE7DVQCN89khFT840m7.076330
22 Oct 20P42WWFK42xnFT840m7.076330
22 Oct 20ZF1RCEK99hgFT840m7.076330
22 Oct 20ZL3GKRF70avFT840m7.076330
22 Oct 20N9PYAEN62cpFT840m7.076330
22 Oct 20YY1GUNFK40hhFT840m7.076330
22 Oct 20KK4TSSEM78ceFT840m7.076330
22 Oct 20VE3CEZFN03bmFT840m7.076330
22 Oct 20WP4RLRFK68wiFT840m7.076330
22 Oct 20SN6PKO00ftFT840m7.076330
22 Oct 20WE8REM79wqFT840m7.076330
22 Oct 20UA0FOQN16ixFT840m7.076330
21 Oct 20WD5ACRDM78qgFT840m7.076330
21 Oct 20W7WHOCN94ilFT840m7.076330
21 Oct 20ZS6ZAKG43cwFT840m7.076330
21 Oct 20W5DDSEL09rnFT840m7.076330
21 Oct 20N5XZEL29coFT840m7.076330
21 Oct 20VA6AKADO32cjFT840m7.076330
21 Oct 20W9ICKEL98paFT840m7.076330
21 Oct 20AB5HLEM12nrFT840m7.076330
21 Oct 20KC7VHCN85qmFT840m7.076330
21 Oct 20K6VHFDM43cgFT840m7.076330
21 Oct 20HI3SDFK49udFT840m7.076330
21 Oct 20KR7XCN85okFT840m7.076330
21 Oct 20WY7MMDN71oeFT840m7.074000
21 Oct 20K2LNSFN21deFT840m7.076330
21 Oct 20K7PJMCN85pkFT840m7.076330
21 Oct 20N7JFFDN46boFT840m7.076330
21 Oct 20W0IBADN70qbFT840m7.076330
21 Oct 20KC8SESEN75lfFT840m7.076330
21 Oct 20KG5RJEM12oxFT840m7.076330
21 Oct 20W3FJFN11lgFT840m7.076330
21 Oct 20W6SMKDM12mpFT840m7.076330
21 Oct 20W4IOEEM85skFT840m7.076330
21 Oct 20VE4DXREN19kuFT840m7.076330
21 Oct 20WO3HEN91uoFT840m7.076330
21 Oct 20W7GECN87wpFT840m7.076330
21 Oct 20K7BABCN87ujFT840m7.076330
21 Oct 20K7OWWCN84jcFT840m7.076330
21 Oct 20WB7CYODN22soFT840m7.076330
21 Oct 20KJ9PEN50mnFT840m7.076330
19 Oct 20JH1NCZPM95sqFT840m7.076330
19 Oct 20JJ1LAHQM05OBFT840m7.076330
19 Oct 20VK5CIAPF95hbFT840m7.076330
19 Oct 20VK6ALOF78xeFT840m7.076330
19 Oct 20JA1MZLPM95vqFT840m7.076330
19 Oct 20JQ1XFIQM06abFT840m7.076330
19 Oct 20VK3FACPG66paFT840m7.076330
19 Oct 20KK8MMEN82ghFT840m7.076330
19 Oct 20VK2FJMWQF57ubFT840m7.076330
19 Oct 20JI1ANIPM95tsFT840m7.076330
19 Oct 20ZL2FTRF70mbFT840m7.076330
19 Oct 20VK5DTPF95ikFT840m7.076330
19 Oct 207N4SJXPM95tvFT840m7.076330
19 Oct 20W8DOLFM19alFT840m7.076330
19 Oct 20VK2NUQF56rtFT840m7.076330
19 Oct 20ZL1BRLRE78kpFT840m7.076330
19 Oct 20W3AEMFM29hvFT840m7.076330
19 Oct 20CO8RCPFL20kcFT840m7.076330
19 Oct 20N9MKCEN71jdFT840m7.076330
19 Oct 20VK7WXQE38nnFT840m7.076330
19 Oct 20JA6SRBPM52jtFT840m7.076330
19 Oct 20JH1KDNPM95FT840m7.076330
19 Oct 20JF1DPFPM95XRFT840m7.076330
19 Oct 20YB9VABPI88buFT840m7.076330
19 Oct 20N1ULEL95dwFT840m7.076330
19 Oct 20VA7VWDO00igFT840m7.076000
17 Oct 20R7KEAKN75ikFT840m7.076000
17 Oct 20KD9KOIEN50mlFT840m7.076000
17 Oct 20K4CAEEM94ncFT840m7.076000
17 Oct 20YV1GIYFJ38weFT840m7.076000
17 Oct 20R6AVKN95lpFT840m7.076000
17 Oct 20NA4CEM65gxFT840m7.076000
17 Oct 20W5DFDEM46fiFT840m7.076000
17 Oct 20KB7HDXCN96rnFT840m7.076000
17 Oct 20WB4XFM06blFT840m7.076000
16 Oct 20WD4LYVEM81eqFT840m7.077000
16 Oct 20VK3TXQF22mgFT840m7.077000
16 Oct 20JG3TRBPM74qdFT840m7.074000
16 Oct 20KO4EUFFM18esFT840m7.077000
16 Oct 20WO2EFN21bfFT840m7.077000
16 Oct 20W1ATVFN31omFT840m7.077000
16 Oct 20K9NPEN55ktFT840m7.077000
16 Oct 20DJ1AAJO41xuFT840m7.077000
16 Oct 20JK1BSBPM95FT840m7.077000
16 Oct 20JH1CJYPM95tpFT840m7.077000
16 Oct 20WI9YZAEN53hbFT840m7.076800
16 Oct 20KB8TXZEN82irFT840m7.076800
16 Oct 20UA0ZAMQO93ibFT840m7.076230
16 Oct 20DK1MAXJN58spFT840m7.076230
16 Oct 20SQ9UMJO90hiFT840m7.076230
16 Oct 20K0KPEN36vwFT840m7.076230
16 Oct 20N7CTBCN85mmFT840m7.076230
16 Oct 20NI0PEN00qtFT840m7.076230
15 Oct 20KF6RJDM13aqFT840m7.076800
15 Oct 20JH1CQLPM95rsFT840m7.075850
15 Oct 20AG5XIEL09xnFT840m7.075850
15 Oct 20JF1FAOPM96ngFT840m7.075850
15 Oct 20VK3AXIQF24scFT840m7.075850
15 Oct 20LU7MCRFF55tjFT840m7.075850
15 Oct 20K8JRGEM89lwFT840m7.075850
15 Oct 20ES5QAKO38csFT840m7.076800
15 Oct 20CM2JGMEL92etFT840m7.076300
15 Oct 20AB9QDEN61dqFT840m7.076300
15 Oct 20N5TUEM37iiFT840m7.076300
15 Oct 20NF7EDM45ffFT840m7.076300
15 Oct 20N2MSFFN12pvFT840m7.076300
14 Oct 20NC6DCM87ssFT840m7.076187
14 Oct 20AA6IODM03xuFT840m7.076187
14 Oct 20KB7MMCN82niFT840m7.076187
14 Oct 20WB4CIWDM79cfFT840m7.076187
14 Oct 20KU1CWCN85rqFT840m7.076187
14 Oct 20KN7KCN85nnFT840m7.076187
14 Oct 20KD7HCN87vqFT840m7.076187
13 Oct 20JR4VEVPM64trFT840m7.076187
13 Oct 20K4ZBBEM65stFT840m7.076187
13 Oct 20N3NVAFN20itFT840m7.076187
13 Oct 20KP2BHFK77nqFT840m7.074000
13 Oct 20JJ1NRDPM95ppFT840m7.076187
13 Oct 20VK2JNTPG66paFT840m7.076187
13 Oct 20JS2AGGPM84mxFT840m7.076187
13 Oct 20K9REEN62ccFT840m7.076187
13 Oct 20JH3IEFPM74vmFT840m7.076187
13 Oct 20JO4CVIPM75dlFT840m7.076187
13 Oct 20CO6DSFL02ajFT840m7.076187
13 Oct 20JG3GNUPM75vbFT840m7.076187
13 Oct 20SM2WKP03duFT840m7.076187
13 Oct 20JA2ITKPM85jcFT840m7.076187
13 Oct 20YE8QRPJ10lpFT840m7.076187
13 Oct 20KB1RZAFN33smFT840m7.076187
13 Oct 20GJ0KYZIN89wfFT840m7.076187
13 Oct 20JE7RHTQM08kiFT840m7.076187
13 Oct 20TF5BIP05wqFT840m7.076187
13 Oct 20N2PTBEM65tvFT840m7.076187
13 Oct 20RV3FTKO84qvFT840m7.076187
13 Oct 20WA2VCQEL87ouFT840m7.076187
13 Oct 20W3DPSDM79mmFT840m7.074000
13 Oct 20KZ9PEM59kjFT840m7.076187
12 Oct 20KE0RDRDM79npFT840m7.076187
12 Oct 20K6RWMDM14edFT840m7.076187
12 Oct 20KB7RUQDN31xdFT840m7.076187
12 Oct 20W5RJDCM97bfFT840m7.076187
12 Oct 20WB8TDGEM89btFT840m7.076187
12 Oct 20AK4CBFM05vqFT840m7.076187
12 Oct 20KC8BUDEM79uwFT840m7.076187
12 Oct 20N3BASFN00koFT840m7.076187
12 Oct 20KE6SHLDM06dtFT840m7.076187
12 Oct 20AE6NNDM13jwFT840m7.076187
11 Oct 20WA8AHZFM18itFT840m7.076200
11 Oct 20EI4KFIO54ueFT840m7.076200
11 Oct 20JH0KWZPM97lqFT840m7.076200
11 Oct 20JM1XMHPM95wrFT840m7.076200
11 Oct 20ZL1XSRF73idFT840m7.076200
11 Oct 20KH2LQK23jiFT840m7.076200
11 Oct 20VK2JASQF56meFT840m7.076200
11 Oct 20N1GBEFN31lpFT840m7.076200
11 Oct 20PP5JRGG52rkFT840m7.076200
11 Oct 20JH1KAKQM05ctFT840m7.076200
11 Oct 20CO8PHGFL10siFT840m7.076200
11 Oct 20KS1PPYFM18crFT840m7.076200
11 Oct 20N0GLJDM69inFT840m7.076200
11 Oct 20K5ENGEL29erFT840m7.076200
11 Oct 20K0GURDM79ptFT840m7.076200
11 Oct 20KD8WBZEN81dnFT840m7.076200
11 Oct 20KL7JPLBP51ghFT840m7.074000
11 Oct 20N5LLEL09slFT840m7.076200
11 Oct 20KA9ONWEN52wuFT840m7.076200
11 Oct 20TG9SRPEK44sqFT840m7.076200
11 Oct 20HK3XFJ24uvFT840m7.076200
10 Oct 20W5GNRCN87wrFT840m7.076193
10 Oct 20N7ELLDM43ajFT840m7.076193
10 Oct 20N0KVDM79qmFT840m7.076193
10 Oct 20JA7RAKQN00fnFT840m7.076193
10 Oct 20N8KDXEM98hlFT840m7.076193
10 Oct 20AF4ODEM72gnFT840m7.076193
10 Oct 20JQ1CPSPM95xxFT840m7.076193
10 Oct 20JK2KNHPM84UQFT840m7.074000
10 Oct 20JQ1CPSPM95xxFT840m7.076193
10 Oct 20JG1RBFPM95rnFT840m7.076193
10 Oct 207K3OWMQM05dtFT840m7.076193
10 Oct 20K4RGNFM05pvFT840m7.076193
10 Oct 20JR7AMZQM08tuFT840m7.076193
10 Oct 20JA0FOXPM85vmFT840m7.076193
10 Oct 20VK5QIPF95igFT840m7.076193
10 Oct 20UW5EJX/MMFT840m7.076193
10 Oct 20JE3JOHPM74snFT840m7.076193
10 Oct 20K6VIBCN84juFT840m7.076193
10 Oct 20N3KCRFN10lwFT840m7.076193
10 Oct 20JJ1BRMQM06glFT840m7.076193
10 Oct 20NC3OFN10keFT840m7.076193
10 Oct 20VK3ZVEQF22ncFT840m7.076193
10 Oct 20JE2DYYPM94asFT840m7.076193
10 Oct 20KC4ESEL98jvFT840m7.076193
10 Oct 20VK4EFQG62oiFT840m7.076193
10 Oct 20VA6BGEDO20wxFT840m7.076193
10 Oct 20JF2XGFPM95ifFT840m7.076193
10 Oct 20KI7NNSCN87rdFT840m7.076193
10 Oct 20VE3/UT3UAFT840m7.076193
10 Oct 20N7XSCN88sdFT840m7.076193
10 Oct 20KJ7JUICN84lwFT840m7.076193
10 Oct 20K1GUYFN42avFT840m7.076193
10 Oct 20K7LIDN41csFT840m7.076193
10 Oct 20XE2MSAEL01exFT840m7.076193
10 Oct 20OK2RUJN99duFT840m7.076193
10 Oct 20KK7AIDM26laFT840m7.076193
10 Oct 20ND0MNEN16pvFT840m7.076193
10 Oct 20KE0YRNEM29rfFT840m7.076193
10 Oct 20N6AKODM04sgFT840m7.074000
10 Oct 20WV2MFN20hfFT840m7.074000
10 Oct 20W3TFM19cbFT840m7.076193
10 Oct 20NK1IFN43ttFT840m7.076193
10 Oct 20W9FIDM42phFT840m7.076193
09 Oct 20JA7OYFQM08jhFT840m7.076120
09 Oct 20BU2EQPL05rdFT840m7.076120
09 Oct 20YB2TANOI52exFT840m7.076120
09 Oct 20W2FVCN95gwFT840m7.076120
09 Oct 20WD9HTIEM76geFT840m7.076120
09 Oct 20KD4YSJDM34xsFT840m7.076120
09 Oct 20XE2OCMDL95upFT840m7.074000
09 Oct 20US2YWKN28wgFT840m7.076120
09 Oct 20RA7AKN94wsFT840m7.076120
09 Oct 20N7RIDN71mfFT840m7.076120
09 Oct 20KF5TVGEM26baFT840m7.076120
09 Oct 20KH7OBL11chFT840m7.076120
09 Oct 20KG7PQJDN13roFT840m7.076120
09 Oct 20W5KDIDM81tuFT840m7.076120
09 Oct 20UR3EOKN78mkFT840m7.076120
09 Oct 20VE3IDTEN93iaFT840m7.076120
09 Oct 20N9XGEN60vlFT840m7.076120
09 Oct 20VE6CVDN39npFT840m7.076120
08 Oct 20K7LNTCN84laFT840m7.075710
08 Oct 20YC9FAOOI71ohFT840m7.075710
08 Oct 20VA7DXCN89kgFT840m7.075710
08 Oct 20W7RSODM13hwFT840m7.075710
08 Oct 20YC9HIUOI81ajFT840m7.075710
08 Oct 20JA1KWBQM05crFT840m7.075710
08 Oct 20KL2TBO49fpFT840m7.076130
08 Oct 20W6NEVCM87xiFT840m7.076140
08 Oct 20AA7ADM43aoFT840m7.076140
08 Oct 20K0MOEL97thFT840m7.076140
08 Oct 20AC3GHFM19ncFT840m7.076140
08 Oct 20JH8NTRQN02KNFT840m7.076140
08 Oct 20YC9XHNPI76roFT840m7.076140
08 Oct 20JA1PCMQM05bpFT840m7.076140
08 Oct 20JR6BYGPM43XKFT840m7.076140
08 Oct 20KB7EMCN87rdFT840m7.076140
08 Oct 20JH2MYNPM94fxFT840m7.076140
08 Oct 20JA3QOSPM74swFT840m7.076140
08 Oct 20W4YBOEM86qkFT840m7.076140
08 Oct 20JK3HFNPM75HAFT840m7.076140
08 Oct 20AL7TCBP51koFT840m7.076140
08 Oct 20JH2AMNPM85miFT840m7.076140
08 Oct 20JE4KCNPM65mkFT840m7.076140
08 Oct 20JH2JNUPM84xtFT840m7.076140
08 Oct 20JR0AQJPM86tfFT840m7.076140
08 Oct 20YG9WKBPI88btFT840m7.076140
08 Oct 20JA5BDZPM64vgFT840m7.076140
08 Oct 20JA1UPTPM95skFT840m7.076140
08 Oct 20AD4AAEM94kaFT840m7.076140
08 Oct 20JG1GEOPM85IOFT840m7.076140
08 Oct 20JG1GEOPM85IOFT840m7.076140
08 Oct 20KA2KARFN20wtFT840m7.076140
08 Oct 20VK4SCQG62ogFT840m7.076140
08 Oct 20JH1KVIPM95SRFT840m7.076140
08 Oct 20JI4JKOPM64woFT840m7.076140
08 Oct 20JA4JBPPM64vqFT840m7.076140
08 Oct 20JA2KTXPM84luFT840m7.076140
08 Oct 20JA1FGBPM95rwFT840m7.076140
08 Oct 20NP4JFFK67txFT840m7.076140
08 Oct 20JR1CCTPM95xiFT840m7.076140
08 Oct 20JH7DUPPM97xnFT840m7.076140
08 Oct 20JA8AZNQN03pdFT840m7.076140
08 Oct 20JK1XYYFT840m7.074000
08 Oct 20JA3KVTPM74tmFT840m7.076140
08 Oct 20WJ3UFM29hwFT840m7.076140
08 Oct 20JH2LMHPM95heFT840m7.076140
08 Oct 20KD0XDEN12smFT840m7.074000
08 Oct 20JH7GWOQM08JHFT840m7.074000
08 Oct 20JH7DFZPM86tfFT840m7.076140
08 Oct 20WA2BOTFN30dtFT840m7.076140
08 Oct 20JA8CPF/PPM95FT840m7.076140
08 Oct 20JA0DCBPM96BMFT840m7.076140
08 Oct 20KC3AWJFN20inFT840m7.076140
08 Oct 20K4UOJEM66xuFT840m7.076140
08 Oct 20VA3HPEN92ksFT840m7.076140
08 Oct 20WA0VPJEN35faFT840m7.076140
08 Oct 20N3FFN21elFT840m7.076140
08 Oct 20N3FFN21elFT840m7.076140
08 Oct 20N4HIDEM66swFT840m7.076140
08 Oct 20W2CGFN20onFT840m7.076140
08 Oct 20KF7SEYCN84guFT840m7.076140
08 Oct 20WZ7JDN13upFT840m7.076140
08 Oct 20XE2NDL95upFT840m7.076140
08 Oct 20N6FCN90tsFT840m7.076140
08 Oct 20NC7LDM33uoFT840m7.076140
07 Oct 20KN6KLSDM12nxFT840m7.076650
07 Oct 20KG7ULCN92dfFT840m7.076650
07 Oct 20KZ5ADM73enFT840m7.076650
07 Oct 20W6BOTDM13dpFT840m7.076650
07 Oct 20K7OACDM26ldFT840m7.076650
07 Oct 20JA8BNPQN03leFT840m7.076650
07 Oct 20KL7HFICO28rjFT840m7.076650
07 Oct 20JI1HTJPM95utFT840m7.076650
07 Oct 20G8BCGIO70rkFT840m7.076650
07 Oct 20W5GNRCN87wrFT840m7.076650
07 Oct 20JH0ASHPM86WEFT840m7.076650
07 Oct 20VE7LGPCN89udFT840m7.076150
07 Oct 20CM2JLVEL92etFT840m7.076150
07 Oct 20NR5TXEM20kbFT840m7.076150
07 Oct 20W8UVFM28gvFT840m7.076150
07 Oct 20KE0MAQDM78pvFT840m7.076150
07 Oct 20N7PHYCN87uuFT840m7.076150
07 Oct 20KZ9DXEN61cqFT840m7.076150
07 Oct 20KE0OVXDN98kcFT840m7.076150
07 Oct 20LZ1KUKN22dqFT840m7.076150
07 Oct 20KC7HEXCN82oiFT840m7.076150
07 Oct 20KK4KTVEM77niFT840m7.076150
07 Oct 20KK4OWZFM17fkFT840m7.076150
07 Oct 20K0EHRDM79lnFT840m7.076150
07 Oct 20XE1AQYDK89dfFT840m7.076150
07 Oct 20KB3TOXFM29bsFT840m7.076150
07 Oct 20W1DGLDM34smFT840m7.076150
07 Oct 20AE8SEM79vcFT840m7.076150
07 Oct 20KY4MCEM77urFT840m7.076150
06 Oct 20N7QTCN87xqFT840m7.076150
06 Oct 20YD1BEIPI06toFT840m7.076150
06 Oct 20ZS5ZPKF59daFT840m7.076150
06 Oct 20YC1BEIOI43dmFT840m7.074000
06 Oct 20WA6GDDM04xcFT840m7.076030
06 Oct 20JF0WBWPM86wfFT840m7.076030
06 Oct 20AA9TLEN61eoFT840m7.076030
06 Oct 20JA8HCEPM85IOFT840m7.076030
06 Oct 20KP4HFFK68mjFT840m7.076030
06 Oct 20N2ADVFN23eaFT840m7.076030
06 Oct 20WA6GXQFM06naFT840m7.076030
06 Oct 20N8YQXEN82ghFT840m7.076030
06 Oct 20W7JOICN85pfFT840m7.076030
06 Oct 20KU9ZEN62daFT840m7.076030
06 Oct 20WB8SBIEN82klFT840m7.076030
06 Oct 20WA6LBUEM15huFT840m7.076030
06 Oct 20VE4HTOEO10qlFT840m7.076030
06 Oct 20N7AGFCN88sjFT840m7.076030
06 Oct 20K5TBADM65rhFT840m7.076030
05 Oct 20KM6GUOCM88npFT840m7.076399
05 Oct 20YC2WXVOI52efFT840m7.076399
05 Oct 20HS2AQGOK02qpFT840m7.076399
05 Oct 20YG9EGUOI71pkFT840m7.076399
05 Oct 20YC7YDBOI88krFT840m7.076399
05 Oct 20YC8AICOI94rtFT840m7.076399
05 Oct 20VK5XDXPG66paFT840m7.076399
05 Oct 20YD9XRQI07ikFT840m7.076399
05 Oct 20N1MGOFN42dnFT840m7.076399
05 Oct 20JJ2IJUPM86tfFT840m7.076399
05 Oct 20JH1WUCPM95upFT840m7.076399
05 Oct 20JN1VURPM95VQFT840m7.076399
05 Oct 20JR1WYWQM05dtFT840m7.076399
05 Oct 20VK2MBKQF57skFT840m7.076399
05 Oct 20RW0CRPN78nlFT840m7.076399
05 Oct 20JQ2VYGPM85nhFT840m7.074000
05 Oct 20JE2FUPPM85ocFT840m7.076399
05 Oct 20JA7BFTQM09xpFT840m7.076399
05 Oct 20JN1XNIPM95uqFT840m7.076399
05 Oct 20K3QHEL96vvFT840m7.076399
05 Oct 20VK2XNQF59arFT840m7.076399
05 Oct 20JH4ALYPM54pcFT840m7.076399
05 Oct 20W8EVJEN24tvFT840m7.076399
05 Oct 20VK3XZQG62lcFT840m7.076399
05 Oct 20JR1BLXQM06gkFT840m7.076399
05 Oct 20JA0LFVPM97jhFT840m7.076399
05 Oct 20NH7UBL10ssFT840m7.076399
05 Oct 20KP4MAQFK78ajFT840m7.076399
05 Oct 20ZL1IFRE78kpFT840m7.076399
05 Oct 20N9AMIEL96sdFT840m7.076399
05 Oct 20KD5JFLEM25ulFT840m7.076399
05 Oct 20CM6TCFL02ajFT840m7.076399
05 Oct 20N9SUEN62biFT840m7.076399
05 Oct 20CO6WDFL01gwFT840m7.076399
05 Oct 20KD7QOODN64msFT840m7.076399
05 Oct 20AA3IFN20ifFT840m7.076399
05 Oct 20KN6FDPDM13jcFT840m7.076399
05 Oct 20K7FOSCN85jcFT840m7.076399
05 Oct 20AC6OTCM87vsFT840m7.076399
05 Oct 20N5VIEM10dmFT840m7.075453
05 Oct 20KG7STMDM41omFT840m7.075453
05 Oct 20K3ZRFN10jfFT840m7.075453
05 Oct 20WO9GEN60nkFT840m7.075453
05 Oct 20KN4MKXEM97reFT840m7.075453
05 Oct 20N7COTDN40coFT840m7.075453
04 Oct 20YB4KAROI25eqFT840m7.075453
04 Oct 20JR3WYLPM74FT840m7.075453
04 Oct 20KE0EEDN70keFT840m7.075453
04 Oct 20K7EAZDM42mkFT840m7.075453
04 Oct 20W0BNCDN70nmFT840m7.075453
04 Oct 20KG5HTHEM02wiFT840m7.075453
04 Oct 20W7GETDN40bsFT840m7.075453
04 Oct 20AA7EWDM41vlFT840m7.075453
04 Oct 209M2TOOJ14cgFT840m7.075800
04 Oct 20KM7HDN18biFT840m7.075800
04 Oct 20BH4BNQPM01reFT840m7.075800
04 Oct 20JA9DCNFT840m7.075800
04 Oct 20JG8FWHQN03rbFT840m7.075800
04 Oct 20BD4ITMOM95cpFT840m7.075800
04 Oct 20JA3RFBPM74FT840m7.075800
04 Oct 20BG4QNEPM01ghFT840m7.075800
04 Oct 20JR1SYJPM95FT840m7.075800
04 Oct 20YC7CPZOI59vpFT840m7.075800
04 Oct 20JI1BXDQM05CVFT840m7.075800
04 Oct 20JA7DPCPM98wvFT840m7.075800
04 Oct 20JK1OSGPM95tuFT840m7.075800
04 Oct 20JJ3VLVPM74ssFT840m7.074000
04 Oct 20VE7DIOCN99aeFT840m7.075800
04 Oct 20JP1EOMPM95xtFT840m7.075800
04 Oct 20KD9ORQEN62acFT840m7.076300
04 Oct 20WB9VGOEN51xsFT840m7.076375
04 Oct 20W5OHREM15dkFT840m7.076375
04 Oct 20AA9GEEN50gqFT840m7.076375
04 Oct 20W5BVEL29inFT840m7.076375
04 Oct 20N0FIBEN31lqFT840m7.076375
04 Oct 20WB2TQEEL96vhFT840m7.076375
04 Oct 20W0DDM97vjFT840m7.076375
04 Oct 20N9ZTCEL29dvFT840m7.076375
04 Oct 20N0VTYEN40krFT840m7.076375
04 Oct 20N9RDEN61mnFT840m7.076375
04 Oct 20AC2BIFM19xsFT840m7.076375
04 Oct 20W2HYWFN20egFT840m7.076375
04 Oct 20W1AUVFN32iiFT840m7.076375
04 Oct 20K6TDIDM44ifFT840m7.076375
04 Oct 20K6LXECM87xxFT840m7.076375
04 Oct 20HA7TMJN97kkFT840m7.076375
04 Oct 20W8PJWEN91hqFT840m7.076375
04 Oct 20KN4ORPEM55otFT840m7.076375
04 Oct 20K3VNEL98qbFT840m7.076375
04 Oct 20NH7LCN88ovFT840m7.075700
04 Oct 20WM5LDM91rkFT840m7.075700
04 Oct 20N9NTCEN52ixFT840m7.075700
04 Oct 20N4QBIDN06jeFT840m7.075700
03 Oct 20JA0CCRPM96cpFT840m7.074000
03 Oct 20JH9DRLPM86orFT840m7.076340
03 Oct 20JJ1IMGQM06fiFT840m7.076340
03 Oct 20VK1FXNZQF44ntFT840m7.076340
03 Oct 20JA9VQUPM86lrFT840m7.076340
03 Oct 20VK2SOLQF56kcFT840m7.076340
03 Oct 20PY1SXGG87moFT840m7.076340
03 Oct 20EA8WIL38dvFT840m7.076340
03 Oct 20VK4CUZPG66paFT840m7.076340
03 Oct 20KB6DYACM97uxFT840m7.076340
03 Oct 20JA2INLPM84hxFT840m7.076340
03 Oct 209Z4YFK90hmFT840m7.076340
03 Oct 20ZL1RAHRF72lwFT840m7.076340
03 Oct 20KC7PBHCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20KC7PBHCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20JI3DMIPM74tuFT840m7.076340
03 Oct 20K7QDXCM98iqFT840m7.076340
03 Oct 20JA6NRGQM05cqFT840m7.076340
03 Oct 20NB7NCN82ikFT840m7.076340
03 Oct 20W0PEDM13cvFT840m7.076340
03 Oct 20K5WSCEM00usFT840m7.076340
03 Oct 20K0MCGEN34lxFT840m7.076340
03 Oct 20ZR1ADIJF95kuFT840m7.076340
03 Oct 208J1RLKC90sxFT840m7.076340
03 Oct 20K7YMGDM13ldFT840m7.076340
03 Oct 20N7KSCN73wxFT840m7.076340
03 Oct 20CO7MSEL92etFT840m7.076340
03 Oct 20N7AJCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20VA7KOCN89laFT840m7.076340
03 Oct 20N7LJRCN85okFT840m7.076340
03 Oct 20K6MSMDM13eoFT840m7.076360
03 Oct 20KA7NYECN87txFT840m7.076360
03 Oct 20WA7AJCN94ibFT840m7.076360
03 Oct 20K7QADN26xtFT840m7.076360
03 Oct 20N0DOWEN26vhFT840m7.076360
03 Oct 20WM6GCM87xwFT840m7.076360
03 Oct 20KM4DTLEL87rvFT840m7.076360
03 Oct 20AK6ACN84nmFT840m7.076360
03 Oct 20W6DARDM13emFT840m7.076360
03 Oct 20K4WQEL98hkFT840m7.076360
03 Oct 20KJ7KINDN13trFT840m7.076380
03 Oct 20KU4RPEL88tfFT840m7.076380
03 Oct 20XE1HYVDL80pbFT840m7.074000
03 Oct 20W7FNCN88usFT840m7.076380
03 Oct 20W7WESDN30xoFT840m7.076380
03 Oct 20AJ7MCN88vbFT840m7.076380
03 Oct 20N7LDDM26ifFT840m7.076380
03 Oct 20KC7UBDN41abFT840m7.076380
03 Oct 20KI5FMNEM10cmFT840m7.076380
03 Oct 20WA5LEEEM20fcFT840m7.076380
03 Oct 20W4UIIEM78feFT840m7.076380
03 Oct 20KB5WCKEM12juFT840m7.076380
02 Oct 20KC7YECN87uwFT840m7.076380
02 Oct 20JP3SMHEN82hnFT840m7.076380
02 Oct 20VK4AFUQG61pxFT840m7.076380
02 Oct 20KH0/KC0WFT840m7.076380
02 Oct 20ZL2KRRF70mcFT840m7.076380
02 Oct 20JA0AVSPM97ovFT840m7.076380
02 Oct 20VK2POPQF57krFT840m7.076380
02 Oct 20KX4WSEL97tnFT840m7.076380
02 Oct 20JA1PINPM96wtFT840m7.076380
02 Oct 20JH1QAXPM96xsFT840m7.076380
02 Oct 20KJ7PMSDN08daFT840m7.076380
02 Oct 20KE5LQEL29dwFT840m7.076380
02 Oct 20W6JFCDM13laFT840m7.076380
02 Oct 20WA6BJQDM12nuFT840m7.076380
02 Oct 20JH1USRPM95qrFT840m7.076380
02 Oct 20JA3LZSPM74umFT840m7.076380
02 Oct 20KG4LOLFM18jsFT840m7.076380
02 Oct 20KK7TVDM43arFT840m7.076380
02 Oct 20KL7QWEM38saFT840m7.076380
02 Oct 20K6PBDM13cqFT840m7.076380
02 Oct 20K7IOCCN88rdFT840m7.076380
02 Oct 20VE7GELCN88goFT840m7.076380
02 Oct 20KC6CHLDM04seFT840m7.076380
02 Oct 20K9XEEN50kpFT840m7.076380
02 Oct 20WB0MHDN70kjFT840m7.076380
02 Oct 20W1HSFN33wmFT840m7.076380
02 Oct 20AA4LSEM85qjFT840m7.076380
02 Oct 20KB9ZMEM57ovFT840m7.076380
02 Oct 20W6DLKCM88vbFT840m7.076380
02 Oct 20KS0CWEM92odFT840m7.076380
02 Oct 20K7LTLDN22rrFT840m7.076380
02 Oct 20K7ALOCN85QNFT840m7.076380
01 Oct 20W7DFOCN87tlFT840m7.076380
01 Oct 20WB4WOJCN87vqFT840m7.074000
01 Oct 20NC9TEN51woFT840m7.076380
01 Oct 20JA3CLMPM74rtFT840m7.076380
01 Oct 20JH3IOYPM74qrFT840m7.076380
01 Oct 20N4ULEEM94iaFT840m7.076380
01 Oct 20JA4VUQPM75abFT840m7.076380
01 Oct 20KC0JRWEN00kqFT840m7.076380
01 Oct 20HI3CMMFK49plFT840m7.076380
01 Oct 20JA7ESWQM08jbFT840m7.076380
01 Oct 20KP2BFK77psFT840m7.076380
01 Oct 20JJ5PGLPM64FT840m7.076380
01 Oct 20K5EWEM40acFT840m7.076380
01 Oct 20K5EKFM03wwFT840m7.076380
01 Oct 20W7WMBEN72esFT840m7.076380
01 Oct 20JP3ACWPM75xbFT840m7.076380
01 Oct 20JE7KJGQN00jtFT840m7.076380
01 Oct 20VK6FBMAOF78vcFT840m7.076380
01 Oct 206K2CEWPM36nxFT840m7.076380
01 Oct 20YC9ELSOI71qlFT840m7.076380
01 Oct 20YF1DOOI33lqFT840m7.076380
01 Oct 20YD6MCE/9FT840m7.074000
01 Oct 20KE5WCTEM10ggFT840m7.076380
01 Oct 20JA2IQVPM85MAFT840m7.076380
01 Oct 20KD4RHEM94neFT840m7.076380
01 Oct 20JH1HABPM95unFT840m7.076380
01 Oct 20JK6IZMPM53dnFT840m7.076380
01 Oct 20BX6ABCPL02cxFT840m7.076380
01 Oct 20KB2DJJFN21xcFT840m7.076380
01 Oct 20W5ADDEM40wlFT840m7.076380
01 Oct 20JG3MBEPM75vaFT840m7.076380
01 Oct 20HL5FAMPM45huFT840m7.076380
01 Oct 20JH7RYCQM09ghFT840m7.076380
01 Oct 20VK6HHPG66paFT840m7.076380
01 Oct 20JK3LMVFT840m7.076380
01 Oct 20JA7OWBQM08lpFT840m7.076380
01 Oct 20JP7SOZQM09nqFT840m7.076380
01 Oct 20AF6UDM12mrFT840m7.076380
01 Oct 20AC5OEL49rqFT840m7.076380
01 Oct 20AA7ECN82hmFT840m7.076380
01 Oct 20K7SHNDN51fnFT840m7.075800
01 Oct 20W1FITDM26lcFT840m7.075800
01 Oct 20KR0OTDN40ecFT840m7.075800
01 Oct 20KA1BSZFN33WVFT840m7.075800
01 Oct 20KQ9IEN61doFT840m7.075800
01 Oct 20KC7RCYEN61doFT840m7.074000
01 Oct 20W7HDDM42jiFT840m7.075800
30 Sep 20KK6XKCM87wvFT840m7.075800
30 Sep 20YC9BHJOI71oeFT840m7.076222
30 Sep 20KI7YPBDN14ndFT840m7.076102
30 Sep 20K8CXMEM79thFT840m7.076102
30 Sep 20W5ADEL19usFT840m7.076102
30 Sep 20KL7TCBP64evFT840m7.076102
30 Sep 20AG5BCEM42xiFT840m7.076102
30 Sep 20WB0ZANEM27hwFT840m7.076102
30 Sep 20WX5KWEM25vlFT840m7.076102
30 Sep 20K9RCPCN85lgFT840m7.076102
30 Sep 20NS7OCN97clFT840m7.076102
30 Sep 20KI3NEM73cnFT840m7.076102
30 Sep 20KB7AKCN85rqFT840m7.076102
30 Sep 20KG5EIUEM13rbFT840m7.076102
30 Sep 20N5KOCM97aaFT840m7.076102
30 Sep 20KJ6ERCM97agFT840m7.076102
30 Sep 20K4YNZEM63ssFT840m7.076102
30 Sep 20KJ6OMNDM12ltFT840m7.076102
30 Sep 20KD4IEEL98cbFT840m7.076102
30 Sep 20VE4YHEN19lxFT840m7.076102
30 Sep 20AI5IIEM72nmFT840m7.076102
30 Sep 20W5KALEM20khFT840m7.076102
30 Sep 20KA6TCN85plFT840m7.076102
30 Sep 20W7ARWDM34smFT840m7.076102
30 Sep 20KJ7BJZDM44arFT840m7.076102
30 Sep 20KO9VDN70lnFT840m7.076102
30 Sep 20N5YZAEM15huFT840m7.076102
30 Sep 20KJ4EGEM58aqFT840m7.076102
30 Sep 20AE7QTCN86ndFT840m7.076102
30 Sep 20W6JCHDM13vqFT840m7.076102
30 Sep 20N9AAAEN52mqFT840m7.076102
30 Sep 20W4IPCFM16uqFT840m7.076102
30 Sep 20N7YIQDM45dcFT840m7.076102
30 Sep 20WA1WKFN31knFT840m7.076102
30 Sep 20NU1TFN42fvFT840m7.076102
29 Sep 20JL3JQCPM74rvFT840m7.076102
29 Sep 20JA1OQJQM05hpFT840m7.076102
29 Sep 20JI4JKOPM64woFT840m7.076102
29 Sep 20VK3GODPG66paFT840m7.076102
29 Sep 20JA1TMGPM96vnFT840m7.076102
29 Sep 20JA2MNBPM85kgFT840m7.076102
29 Sep 20W7ARWDM34smFT840m7.076102
29 Sep 20W8COEN82dmFT840m7.076102
29 Sep 20JI3ERYPM74soFT840m7.076102
29 Sep 20JR2AMZPM86tfFT840m7.076102
29 Sep 20N7FNDM33qqFT840m7.076102
29 Sep 20JI1HSVPM95spFT840m7.076102
29 Sep 20JH1UBKQM06aqFT840m7.076102
29 Sep 20JR4ABBPM65iiFT840m7.076102
29 Sep 20JH1DSXPM96OBFT840m7.076102
29 Sep 20JH3CULPM74skFT840m7.076102
29 Sep 207N4AGBPM95rkFT840m7.076102
29 Sep 20NO7BSDM26igFT840m7.076102
29 Sep 20JA1BBCPM95uqFT840m7.076102
29 Sep 20JA0GCIPM96coFT840m7.076102
29 Sep 20JF1FFFPM95qoFT840m7.076102
29 Sep 20JA2TKGPM84kwFT840m7.076102
29 Sep 20JH1USRPM95qrFT840m7.076102
29 Sep 20JA1GLEQM06hnFT840m7.076102
29 Sep 20JJ1TBKPM95qqFT840m7.076102
29 Sep 20JG1IEFPM96taFT840m7.074995
29 Sep 20JH1CZKPM85IOFT840m7.074995
29 Sep 20JR1LZKQM06fiFT840m7.075700
29 Sep 20CO2JDEL83sbFT840m7.075800
29 Sep 20JH1EAWPM96OBFT840m7.074000
29 Sep 20JI4JGDPM64roFT840m7.075800
29 Sep 20JL1OWFPM95xiFT840m7.075800
29 Sep 20KI7SRQCN85phFT840m7.075800
29 Sep 20FK8HMRG37fsFT840m7.075800
29 Sep 20ZL1TTRRF74dhFT840m7.075800
29 Sep 20JH1ORWPM95soFT840m7.075800
29 Sep 20JH1PCEPM86tfFT840m7.075800
29 Sep 20N5DOTEM50dmFT840m7.075800
29 Sep 20KC6YYMDM13hwFT840m7.075800
29 Sep 20K6HRDM03xvFT840m7.075800
29 Sep 20JA8AWHQN02pxFT840m7.075800
29 Sep 20JA1OGMPM86tfFT840m7.075800
29 Sep 20KN6KIGDM08auFT840m7.074000
29 Sep 20VA7XUCO82sxFT840m7.075800
29 Sep 20K9RUEM69wsFT840m7.075800
29 Sep 20JA3VGLPM74gsFT840m7.075800
29 Sep 20WP4BRIFK68vkFT840m7.074000
29 Sep 20WB5TOIEM11jqFT840m7.075800
29 Sep 20W6JFCDM13laFT840m7.075800
29 Sep 20KN6FDM03wuFT840m7.075800
29 Sep 20W6DSLDM13dwFT840m7.075800
29 Sep 20K6BADM04qkFT840m7.075800
29 Sep 20W7JMQDN14uxFT840m7.075800
29 Sep 20AA6XXDM13aqFT840m7.075800
29 Sep 20AJ6LBCM97afFT840m7.075800
29 Sep 20WB6RSGDM12ltFT840m7.075800
29 Sep 20KO3FEM73crFT840m7.075800
29 Sep 20AK6RDM13ihFT840m7.075800
29 Sep 20W6DLWDM37krFT840m7.075800
29 Sep 20KJ7NMTCN84kaFT840m7.075800
29 Sep 20N6KKMDM04xdFT840m7.075800
29 Sep 20KI7RIEM19FAFT840m7.075800
29 Sep 20KB3PSDFM19ofFT840m7.075800
29 Sep 20WA7VFQDN16lvFT840m7.075800
29 Sep 20K9ZIEEN54seFT840m7.075800
29 Sep 20K8ZPEM87xvFT840m7.075800
29 Sep 20KI5BMXDM95ceFT840m7.075800
28 Sep 20W6TWHDM13icFT840m7.075800
28 Sep 20AC7KWCN83nrFT840m7.075800
28 Sep 20N7IQMCN85nlFT840m7.075800
28 Sep 20KB7GFLCN97cuFT840m7.075800
28 Sep 20NH6AYCN87viFT840m7.075800
28 Sep 20N7URHCN87vlFT840m7.075800
28 Sep 20KC7YECN87uwFT840m7.075800
28 Sep 20KE5PCVEM31sgFT840m7.075800
28 Sep 20K2PSEL98avFT840m7.075800
28 Sep 20JJ1QDKPM95rrFT840m7.075800
28 Sep 20JA7RRUQM08dhFT840m7.075800
28 Sep 20KM0MEM48osFT840m7.075800
28 Sep 20JA8LONQN23cxFT840m7.075800
28 Sep 20JR1SJYPM95unFT840m7.075800
28 Sep 20WJ3UFM29hwFT840m7.075800
28 Sep 20W5BCAEL29dsFT840m7.075800
28 Sep 20IK7XNFJN81kbFT840m7.075800
28 Sep 20WD4CVKEM74xuFT840m7.075800
28 Sep 20KA5ZHGEL49cxFT840m7.075800
28 Sep 20JA1QONPM95qrFT840m7.075800
28 Sep 20NP3DMFK68wdFT840m7.074000
28 Sep 20JH1ABCQM05aaFT840m7.075800
28 Sep 20VK2IZIQF56flFT840m7.075800
28 Sep 20NK3LCN87xmFT840m7.075800
28 Sep 20JJ1GPMQM05BPFT840m7.075800
28 Sep 20V7/KX4QDFT840m7.075800
28 Sep 20JA1QUTPM95qpFT840m7.075800
28 Sep 20JA1PYZPM96rrFT840m7.075800
28 Sep 20N3RYBFM19ceFT840m7.075800
28 Sep 20NJ2FEL96dfFT840m7.075800
28 Sep 20KO4DDOEM64dtFT840m7.075800
28 Sep 20N3JDEN91uaFT840m7.075800
28 Sep 20WA9MQPEN61dxFT840m7.075800
28 Sep 20UA0ZEOQO93ecFT840m7.075800
28 Sep 20K6OJFM08paFT840m7.075800
28 Sep 20K4YTFM19iaFT840m7.076005
28 Sep 20NJ8GDM33voFT840m7.076005
28 Sep 20K0VNDM43boFT840m7.076005
28 Sep 20AJ6NYDM13joFT840m7.076005
28 Sep 20W0EAYDM79plFT840m7.076005
28 Sep 20AG5PCEM12uuFT840m7.076005
27 Sep 20VA7KXKCN89ndFT840m7.076005
27 Sep 20VA7KXKCN89ndFT840m7.076005
27 Sep 20W5NHEN14kaFT840m7.076005
27 Sep 20K7WXBDN40daFT840m7.076005
27 Sep 20KF7GMVDN23dcFT840m7.076005
27 Sep 20VE6KZDO21xaFT840m7.076005
27 Sep 20WA5YCGDM43cgFT840m7.076005
27 Sep 20W6WDSDM13mqFT840m7.076005
27 Sep 20N7EZQDN14xnFT840m7.076005
27 Sep 20N7TMCN87xpFT840m7.076005
27 Sep 20KI0DDN95xmFT840m7.076005
27 Sep 20KE7GDN40boFT840m7.076005
27 Sep 20K7DLXDM37fcFT840m7.076005
27 Sep 20N7EZQDN14xnFT840m7.076005
27 Sep 20VE6KZDO21xaFT840m7.076005
27 Sep 20N7KONDN16liFT840m7.076005
27 Sep 20VA7DLCDN09eoFT840m7.076005
27 Sep 20W7ZYQDN31xdFT840m7.076005
27 Sep 20WB5NHPDM61tvFT840m7.076005
27 Sep 20VK2ALSQF57tbFT840m7.076005
27 Sep 20K4MTFM05kkFT840m7.076005
27 Sep 20JJ1DJWPM95sjFT840m7.076005
27 Sep 20JA6VQAPM86tfFT840m7.076005
27 Sep 20KE5CDEEM10gxFT840m7.076005
27 Sep 20VK3ZDQF22ncFT840m7.076005
27 Sep 20JJ1KTKPM95tuFT840m7.076005
27 Sep 20VK2FJJMQF69kgFT840m7.076005
27 Sep 20JA7AKWPM85IOFT840m7.076005
27 Sep 20JA2IXSPM94fxFT840m7.076005
27 Sep 20JA5SUDPM86tfFT840m7.076005
27 Sep 20JR1FWGQM05bpFT840m7.076005
27 Sep 20JA5PVCPM64xgFT840m7.076005
27 Sep 20JH3OXMPM74spFT840m7.076005
27 Sep 20JJ1GZMPM95xtFT840m7.076005
27 Sep 20JP3JUVPM74pmFT840m7.075300
27 Sep 20JM8MEPQN03PAFT840m7.075300
27 Sep 20K7REKCN85qmFT840m7.075900
26 Sep 20NY0MNEN16pvFT840m7.076200
26 Sep 20KA0ZLGEN16pvFT840m7.074000
26 Sep 20JK7CWLQM07jxFT840m7.076200
26 Sep 20KN4GBEM84rwFT840m7.076200
26 Sep 20YD8USAPJ20drFT840m7.076200
26 Sep 20JA3CTRPM74nrFT840m7.076200
26 Sep 20JA7FLKPM86tfFT840m7.076200
26 Sep 20JA7MITQM08kiFT840m7.076200
26 Sep 20JE2KDNPM84qrFT840m7.074000
26 Sep 20JA2VDXPM85FT840m7.076200
26 Sep 207N1PVDPM95UOFT840m7.076200
26 Sep 20JH3IEGPM74wmFT840m7.076200
26 Sep 20JA3JFTPM74ssFT840m7.076200
26 Sep 20JL1EGWPM95siFT840m7.076200
26 Sep 20HL2ADOPM37nvFT840m7.076200
26 Sep 20JO3OCRPM74rxFT840m7.076200
26 Sep 20JA1OHPPM95tlFT840m7.076200
26 Sep 20DS3CHKPM36rpFT840m7.076200
26 Sep 20JH5MXBPM63fkFT840m7.076200
26 Sep 20VK2BGLQF55jiFT840m7.076200
26 Sep 20WB2REMEL97uiFT840m7.076200
26 Sep 20JA3QVOPM74tqFT840m7.076200
26 Sep 20K4WOWEM90ecFT840m7.076200
26 Sep 20JA4DNDPM65nkFT840m7.076200
26 Sep 20JF0SCHPM96cqFT840m7.076200
26 Sep 20JA1NXVPM96vhFT840m7.076200
26 Sep 20JA1HOXQM05crFT840m7.076200
26 Sep 20ZL1MVLRF74fgFT840m7.076200
26 Sep 20JH1GTVPM86tfFT840m7.076200
26 Sep 20VK5ZKPF94jlFT840m7.076200
26 Sep 20W4MTMEM62ujFT840m7.076200
26 Sep 20JR4ABBPM65iiFT840m7.076200
26 Sep 20JA1SCEPM95tmFT840m7.076200
26 Sep 20KP4SEFK67qxFT840m7.076200
26 Sep 20W6SADM26maFT840m7.076200
26 Sep 20NT6QDM13lcFT840m7.076200
26 Sep 20JA9SWVPM86FT840m7.076200
26 Sep 20JG1KYLQM05bnFT840m7.076200
26 Sep 20ZL1GSMRF73hbFT840m7.076200
26 Sep 20KD9EYWEN61vpFT840m7.076200
26 Sep 20ZS1SCJF98fiFT840m7.076200
26 Sep 20CM2RSVEL83tcFT840m7.076200
26 Sep 20KG7ODFCN87thFT840m7.076200
26 Sep 20W9NEMEN51wwFT840m7.076200
26 Sep 20KG5PIOEM13koFT840m7.076200
26 Sep 20W7VHMCN94iaFT840m7.076200
26 Sep 20N0FJPEN34jcFT840m7.076200
25 Sep 20K6KQVCM87xhFT840m7.076200
25 Sep 20BH4FBBPM01qgFT840m7.076200
25 Sep 20N7IYCN84kcFT840m7.076200
25 Sep 20BD7JNAOL63qdFT840m7.076200
25 Sep 20WA5YCGDM43cgFT840m7.076200
25 Sep 20YB8SFEPJ21okFT840m7.076200
25 Sep 20JH1BHWPM95siFT840m7.076200
25 Sep 20YB8RVIPJ21klFT840m7.076200
25 Sep 20XE1ACAEK09kiFT840m7.076200
25 Sep 20K0LUZEL98hrFT840m7.076200
25 Sep 20KE3QZFM18riFT840m7.076200
24 Sep 20VE7SACN79ofFT840m7.076100
24 Sep 20AC7QODN31xdFT840m7.076100
24 Sep 20DS4AKPPM34uwFT840m7.076100
24 Sep 20JH2QXGPM86tfFT840m7.076100
24 Sep 20JD1BHAQL16bpFT840m7.076100
24 Sep 20JA6FFOPM53fmFT840m7.076100
24 Sep 20JR1MVAPM96qaFT840m7.076100
24 Sep 20KO4OEM64loFT840m7.076100
24 Sep 20JO3HPOPM74trFT840m7.076100
24 Sep 20JA3DAZPM74spFT840m7.076100
24 Sep 20KD3FBFM19jeFT840m7.076100
24 Sep 20JA2FGLPM94ewFT840m7.076100
24 Sep 20JA2FGLPM94ewFT840m7.076100
24 Sep 20JH4AWDPM75abFT840m7.076100
24 Sep 20JE2QGQPM84LLFT840m7.076100
24 Sep 20JA2ATQPM85mbFT840m7.076100
24 Sep 20JA3TRHPM74guFT840m7.076100
24 Sep 20WI4REM73qjFT840m7.076100
24 Sep 20N1ULEL95dwFT840m7.076100
24 Sep 209Y4DGFK90gfFT840m7.076100
24 Sep 20VK3FONZQF22icFT840m7.076100
24 Sep 20JA3GAKPM74qkFT840m7.076100
24 Sep 20W6QUVDM79loFT840m7.076100
24 Sep 20JA1XTNPM95tmFT840m7.076100
24 Sep 207N1DKUQM05bvFT840m7.076100
24 Sep 20JG1IGXPM96vgFT840m7.076100
24 Sep 20JN1NBUPM95vpFT840m7.076100
24 Sep 20KD8JVEM79qcFT840m7.076100
24 Sep 20JA4DLFPM75abFT840m7.076100
24 Sep 20CM8BDEL92etFT840m7.076100
24 Sep 20K5DX/50FT840m7.076100
24 Sep 20KH6FHIBL11cgFT840m7.076325
24 Sep 20N1SBCN88mcFT840m7.076325
24 Sep 20K7KEDM35sgFT840m7.076325
24 Sep 20WA7ETHCN88vcFT840m7.076325
24 Sep 20XE2JXDL96gwFT840m7.076325
24 Sep 20N3GXFM16urFT840m7.076325
24 Sep 20K7BFIDN40ahFT840m7.076325
23 Sep 20N0UMFEM39npFT840m7.076100
23 Sep 20CO8JLGFL20mpFT840m7.076100
23 Sep 20AH6UBL10tuFT840m7.076100
23 Sep 20VA3EKGEN82rdFT840m7.075650
23 Sep 20K1IDXFM18rfFT840m7.075650
23 Sep 20KL7DEBP42whFT840m7.076100
23 Sep 20N5GITEL09rlFT840m7.076100
23 Sep 20KE0TLEN34itFT840m7.076100
23 Sep 20KE6FOACM97njFT840m7.076100
23 Sep 20KD5ZATEM22glFT840m7.076100
23 Sep 20W0LENEN51txFT840m7.076100
23 Sep 20OE4KSFJN87daFT840m7.076100
23 Sep 20KJ7JDHDN06ggFT840m7.076100
23 Sep 20W7EDPDN40gmFT840m7.076100
23 Sep 20W0AMRDM57qiFT840m7.076100
23 Sep 20KD0CJUDM79lwFT840m7.076100
23 Sep 20W7EECCN95joFT840m7.076100
22 Sep 20YB6RMTPI06toFT840m7.076200
22 Sep 20W7OXBCN87vcFT840m7.076200
22 Sep 20W6RHBDM13ifFT840m7.076200
22 Sep 20YB7OHBOI67xsFT840m7.076200
22 Sep 20YD2ULKOI52ibFT840m7.076200
22 Sep 20ZS1KCJF96hdFT840m7.076200
22 Sep 20YB2TTMOI53ihFT840m7.076300
22 Sep 20KI0EDN13rnFT840m7.076300
22 Sep 20KN7AWFM05qoFT840m7.076300
22 Sep 20JI4WAOPM65slFT840m7.076300
22 Sep 20JM8FEIQN03pcFT840m7.074000
22 Sep 20JA9SVYPM86pqFT840m7.076300
22 Sep 20VK3EVEQF31mvFT840m7.076300
22 Sep 20JA2MWPPM94dvFT840m7.076300
22 Sep 20KG4IXSFM06huFT840m7.076300
22 Sep 20JA3QJBPM74FT840m7.076300
22 Sep 20W5VUYDM72vkFT840m7.076300
22 Sep 20JA9PBPPM86oqFT840m7.074000
22 Sep 20KH6APBL10ssFT840m7.076300
22 Sep 20JA2MOGPM84muFT840m7.076300
22 Sep 20JJ1SBOQM06ffFT840m7.076300
22 Sep 20JH3APPFT840m7.076300
22 Sep 20KL7NCCO45diFT840m7.076300
22 Sep 20KD9PGAEN34qtFT840m7.076300
22 Sep 20JJ1SZAQM05bpFT840m7.076300
22 Sep 20JH1XEFPM95xtFT840m7.076300
22 Sep 20JR3UICPM74unFT840m7.076300
22 Sep 20K4HEBEL98jmFT840m7.076300
22 Sep 20JH3FOMPM74vpFT840m7.076300
22 Sep 20KD0KQQEN00qxFT840m7.076300
22 Sep 20JH1TJHPM95suFT840m7.076300
22 Sep 20JO7KMBQM09ngFT840m7.076300
22 Sep 20JH8XVTQN13CEFT840m7.076300
22 Sep 20NB6QCM97aiFT840m7.076300
22 Sep 20JK1GKGPM95tvFT840m7.076300
22 Sep 20N0YOEM18faFT840m7.076300
22 Sep 20WE7UCN87wtFT840m7.076300
22 Sep 20XE2EXDM11quFT840m7.076300
22 Sep 20XE2GRMDM11quFT840m7.076300
22 Sep 20W7ARWDM34smFT840m7.076200
22 Sep 20KB7VMSCN87tmFT840m7.076200
22 Sep 20K7VMZCN94ibFT840m7.076200
22 Sep 20K7PILCN93frFT840m7.076200
21 Sep 20AC6BWCM97bfFT840m7.076300
21 Sep 20KE3GKFM19qeFT840m7.076300
21 Sep 20JJ0AWXPM86tfFT840m7.076300
21 Sep 20KD3FBFM19jeFT840m7.076300
21 Sep 20JA2KGHPM84lvFT840m7.076300
21 Sep 20JH7CVMQM07ehFT840m7.076300
21 Sep 20OQ4UJO20kvFT840m7.076100
21 Sep 20N2SVFM08arFT840m7.076100
21 Sep 20W0BDTDM79onFT840m7.076100
21 Sep 20N0KEZEN34mxFT840m7.076100
21 Sep 20W4USHEM94xxFT840m7.076722
21 Sep 20KP4JRSFK68xiFT840m7.076722
21 Sep 20N2PCDM78qxFT840m7.076722
21 Sep 20AG5ABEM51hfFT840m7.076722
21 Sep 20VE2XMFN35emFT840m7.076222
21 Sep 20N9UNXEM69xvFT840m7.076222
21 Sep 20K5DSJEM20hbFT840m7.076222
21 Sep 20WH6SBL01dxFT840m7.076222
21 Sep 20N8MRBEM88msFT840m7.076222
21 Sep 20N9NCTEN54ugFT840m7.076222
21 Sep 20KL7XDBP64jrFT840m7.076199
21 Sep 20AK6ACN84nmFT840m7.074000
21 Sep 20AI1LEN16owFT840m7.076199
21 Sep 20N4PCBEM71wpFT840m7.076199
21 Sep 20K9AVTDN61okFT840m7.076199
21 Sep 20NP3FBEM64osFT840m7.076199
20 Sep 20W6HCM97faFT840m7.075800
20 Sep 20W6HCM97faFT840m7.075800
19 Sep 20HL3GOBPM36iaFT840m7.074000
19 Sep 20N0JLOEM48tjFT840m7.075400
19 Sep 20KT4EPEM55cfFT840m7.075400
19 Sep 20W1KEEL09ptFT840m7.075400
19 Sep 20AC9EMEN52xeFT840m7.075400
19 Sep 20W7GTMCM97dwFT840m7.076159
19 Sep 20KG5UAVEM25lvFT840m7.076159
19 Sep 20W6NEM27sbFT840m7.075569
19 Sep 20W8SSMEN76tkFT840m7.075569
19 Sep 20K6FVCCM97jtFT840m7.075569
19 Sep 20WN5SEM12loFT840m7.076836
19 Sep 20CM2IUEL92etFT840m7.076389
19 Sep 20KL7YKBP51bdFT840m7.075197
19 Sep 20N7MDWEM75xrFT840m7.075676
18 Sep 20K0NYXEM19seFT840m7.075871
18 Sep 20WA4HREM65oaFT840m7.076788
18 Sep 20KH6OOBL11bgFT840m7.076707
18 Sep 20W0GJEN43cfFT840m7.074347
18 Sep 20KD2PSCFN12awFT840m7.075541
18 Sep 20W0OGHDM52baFT840m7.075889
17 Sep 20JG4AKLPM64umFT840m7.075408
17 Sep 20JE1NHFQM05asFT840m7.075092
17 Sep 20JA2HYDPM86ofFT840m7.075912
17 Sep 20WB6PVUCM87xiFT840m7.076105
17 Sep 20JA7JAAQN00gpFT840m7.075539
17 Sep 20JG3JSSPM74SQFT840m7.075684
17 Sep 20JH5EWPPM63itFT840m7.075589
17 Sep 20FK8CERG28rjFT840m7.075606
17 Sep 20JA1PLTPM96wmFT840m7.074590
17 Sep 20JA0EBLPM97FT840m7.075388
17 Sep 20JH1MOHPM95rsFT840m7.075332
17 Sep 20JE4URNPM53qxFT840m7.076400
17 Sep 20JP3REMPM74tqFT840m7.076374
17 Sep 20VK2BCQF67gtFT840m7.076131
17 Sep 20JA3EQCPM74neFT840m7.076192
17 Sep 20KN6IZACM88thFT840m7.074615
17 Sep 20JK1XMRPM95RMFT840m7.076044
17 Sep 20K4JELFM14beFT840m7.076572
17 Sep 20JG1TFAPM95UPFT840m7.074334
17 Sep 20VK3EVEQF31mvFT840m7.075200
17 Sep 20JA7AUMQN00foFT840m7.076220
17 Sep 20NR7ZCM97cqFT840m7.075274
17 Sep 20N8PDXCN84lvFT840m7.074899
17 Sep 20KF4RWAEM63geFT840m7.076373
17 Sep 20JA0DLMPM85xvFT840m7.075384
17 Sep 20W2GLHFM29rjFT840m7.074570
17 Sep 20W1XIFN31qhFT840m7.076029
17 Sep 20KB9LLDEM48qsFT840m7.074732
17 Sep 20W2OKFM19saFT840m7.074941
17 Sep 20N2MHSEM84nuFT840m7.074597
17 Sep 20AJ6LGCM97afFT840m7.074613
17 Sep 20CO2RQEL83udFT840m7.075886
17 Sep 20WB0DBQEN46bwFT840m7.075092
17 Sep 20AD5WBEL29kmFT840m7.076293
17 Sep 20KK4RDIEM90edFT840m7.075440
17 Sep 20KH6HIBL01xiFT840m7.074276
17 Sep 20AH6SZBL10uuFT840m7.074355
17 Sep 20K7CTVDM42nlFT840m7.075835
17 Sep 20W9FZEN43sqFT840m7.075226
17 Sep 20W8LVNEN62clFT840m7.075744
17 Sep 20AB9CNEN62beFT840m7.076789
17 Sep 20W6AERCM87spFT840m7.076740
17 Sep 20KB7AXDM33tqFT840m7.074200
17 Sep 20NM5DDDM65vtFT840m7.075179
17 Sep 20WL7SJBP40mlFT840m7.074738
17 Sep 20W4RLWFM05dpFT840m7.076963
17 Sep 20K9RJOEN52sdFT840m7.075244
17 Sep 20W3LFN20hgFT840m7.075777
17 Sep 20WV2MFN20hfFT840m7.074000
17 Sep 20K8WVFM09apFT840m7.075705
17 Sep 20W6GDM45ffFT840m7.075286
16 Sep 20UA0JFGPO30shFT840m7.075949
16 Sep 20JR0JVFPM86whFT840m7.075490
16 Sep 20KD2TFM15qcFT840m7.076644
16 Sep 20JA6PTHPM52juFT840m7.076644
16 Sep 20JA9GLWPM86mrFT840m7.075235
16 Sep 20YV5DRNFK60egFT840m7.074715
16 Sep 20JA1MWFPM96ubFT840m7.074932
16 Sep 20JN6GWQPM51inFT840m7.074932
16 Sep 20JR3GSWPM74rvFT840m7.074932
16 Sep 20JE2BSJPM85ikFT840m7.074932
16 Sep 20BW2/JA1QQVFT840m7.074932
16 Sep 20YC7YGROI88ksFT840m7.074662
16 Sep 20JA1SLGPM96EJFT840m7.075207
16 Sep 20JR1BRSPM86tfFT840m7.075001
16 Sep 20JA3MPTPM74qlFT840m7.075001
16 Sep 20JR1WCTPM95rsFT840m7.075001
16 Sep 20JK1JASPM95siFT840m7.075001
16 Sep 20JE6JNCPM53bmFT840m7.075001
16 Sep 20JH1RAGPM95uuFT840m7.075001
16 Sep 20RM0FQN16jwFT840m7.075001
16 Sep 20JR7VHZQM09ogFT840m7.075001
16 Sep 20JA3PFYPM74qjFT840m7.075001
16 Sep 20JA1NLXPM95rmFT840m7.075001
16 Sep 20JH1CTVQM05btFT840m7.075001
16 Sep 20HL3EFMPM36ntFT840m7.075001
16 Sep 20JN1VSIQM06hmFT840m7.074000
16 Sep 20JA6FUVPM51mrFT840m7.075001
16 Sep 207M2PSCPM95toFT840m7.075001
16 Sep 20JR2LJOPM85iaFT840m7.075001
16 Sep 20JE2PMCPM85kgFT840m7.075001
16 Sep 20JH8KVFQN03SCFT840m7.075001
16 Sep 20KC4UCTEM73tvFT840m7.074000
16 Sep 20JE2IDBPM86tfFT840m7.075002
16 Sep 20JA4DNCPM64voFT840m7.075002
16 Sep 20HL5BMXPM45idFT840m7.075730
16 Sep 20KN6IINCM97agFT840m7.074900
16 Sep 20JF1ENXPM96rbFT840m7.075562
16 Sep 20JJ1UYEPM95sqFT840m7.074985
16 Sep 20ZL3MRRE66gsFT840m7.074985
16 Sep 20JA0LIVPM97LTFT840m7.075001
16 Sep 20JR1CEPPM95rnFT840m7.075615
16 Sep 20JA0ABKPM97mpFT840m7.075615
16 Sep 20JJ1CIXPM95NHFT840m7.075593
16 Sep 20VK7ACQE38mpFT840m7.076607
16 Sep 20JA6HORPM53seFT840m7.075895
16 Sep 20JJ1TPFPM95FT840m7.075895
16 Sep 20JA7RAKQN00fnFT840m7.075683
16 Sep 20JH1OXIPM95sqFT840m7.076499
16 Sep 20JA1SSTPM86tfFT840m7.075085
16 Sep 20JI0VWHPM97FT840m7.075703
16 Sep 20JA0QAOPM97DBFT840m7.075392
16 Sep 20N9YLZEN51wpFT840m7.075775
16 Sep 20VK1HMSQF44mtFT840m7.075398
16 Sep 20VK4MOTQG62olFT840m7.074979
16 Sep 20TR8CAJJ40qlFT840m7.074328
16 Sep 20KA0UNBEN11whFT840m7.075944
16 Sep 20J69DSFK94maFT840m7.074542
16 Sep 20AC6OTCM87vsFT840m7.074905
16 Sep 20N6GHZCM98qrFT840m7.074905
16 Sep 20AB5FUEM50klFT840m7.075783
16 Sep 20KB7PKCCN87qfFT840m7.076533
16 Sep 20KG5YEM20cbFT840m7.075453
16 Sep 20F8PDRIN98kwFT840m7.074300
16 Sep 20AI0Y/9FT840m7.076297
16 Sep 20OK2RUJN99duFT840m7.076449
16 Sep 20KF2CFN30dwFT840m7.074440
16 Sep 20WA3TLTFN00egFT840m7.075192
15 Sep 20N7AYDN13rqFT840m7.076665
15 Sep 20N6DNDM13dvFT840m7.076246
15 Sep 20N4HCRFM18hsFT840m7.075699
15 Sep 20K6HGFDM04rgFT840m7.076155
15 Sep 205T5PAIL10lwFT840m7.074557
15 Sep 20WF5OEL49vxFT840m7.074556
15 Sep 20N6CFCDM04mdFT840m7.074921
15 Sep 20KY0RDM78pfFT840m7.075803
15 Sep 20KX4HAEM84bbFT840m7.075051
15 Sep 20N5JGEEM21hdFT840m7.076122
15 Sep 20VA7PKCN89lfFT840m7.076122
15 Sep 20K5KBMEM73krFT840m7.076723
15 Sep 20W6PEM48smFT840m7.076727
15 Sep 20K2DSWEN31fgFT840m7.076496
15 Sep 20KI4EZUCN87rnFT840m7.075133
15 Sep 20W6CDM14jdFT840m7.075503
15 Sep 20WI4EEFM18fsFT840m7.075653
15 Sep 20WI7PDN40bjFT840m7.075350
15 Sep 20N7IQMCN85nlFT840m7.075350
15 Sep 20W1OPFN41gtFT840m7.075095
15 Sep 20KJ4JPVEM86kgFT840m7.075691
15 Sep 20W1TWFN41ivFT840m7.075716
15 Sep 20W2DXDDM43crFT840m7.075431
15 Sep 20WB5CEM48slFT840m7.075967
15 Sep 20K9IHMEM86fcFT840m7.074713
15 Sep 20WB5BHSEM35kgFT840m7.075742
15 Sep 20KJ7OABCN93gqFT840m7.075664
15 Sep 20KD7JRDM33xoFT840m7.075826
15 Sep 20KT5VEM12pvFT840m7.076189
15 Sep 20K0SWTEM37uuFT840m7.075539
15 Sep 20K2ANTDM09dbFT840m7.074200
15 Sep 20NL7XTEM68trFT840m7.074777
15 Sep 20CO6YBCFL02ajFT840m7.074777
14 Sep 20EA8AQVIL28edFT840m7.076292
14 Sep 20AC9EMEN52xeFT840m7.074816
14 Sep 20JA0XIIPM97lgFT840m7.075158
14 Sep 20ZL1MRCRF73hmFT840m7.075640
14 Sep 20JK2UHYPM95hdFT840m7.075408
14 Sep 20JI1ILBPM96tcFT840m7.075408
14 Sep 20JA4JKOPM95VQFT840m7.076447
14 Sep 20K0KWEN42ebFT840m7.074266
14 Sep 20K0NCEN10soFT840m7.075049
14 Sep 20YJ8RNRH36hpFT840m7.076011
14 Sep 20VK7MHZQE37paFT840m7.075708
14 Sep 207N4NGNQM06FIFT840m7.075759
14 Sep 20JH3QAXPM75vbFT840m7.075759
14 Sep 20JR0WZRPM97lfFT840m7.075759
14 Sep 20JH0LQDPM96ciFT840m7.075759
14 Sep 20JH4MJOPM64tnFT840m7.075759
14 Sep 20JA1HQHPM95TKFT840m7.075759
14 Sep 20JA4NIJPM86tfFT840m7.075759
14 Sep 20R0ZAQO93ibFT840m7.075759
14 Sep 20N0VEPEM29uaFT840m7.075759
14 Sep 20JS2IWWPM86tfFT840m7.075031
14 Sep 20VA7MMWCN89kgFT840m7.076209
14 Sep 20ON7WMJO21ucFT840m7.076190
14 Sep 20VA3FFFN03drFT840m7.076190
14 Sep 20NT4HCN87vdFT840m7.074771
14 Sep 20XE1RPEK09kkFT840m7.074758
14 Sep 20KG7BRBCN95poFT840m7.074262
14 Sep 20AB5WXEM20vgFT840m7.075001
14 Sep 20W6ADM04saFT840m7.075332
14 Sep 20AG7NEDN36xoFT840m7.075044
14 Sep 20W6B/RT66OTFT840m7.075815
14 Sep 20W6SDMDM32wuFT840m7.075523
14 Sep 20K3UAEN90vmFT840m7.076134
14 Sep 20K6PADDM13arFT840m7.074200
14 Sep 20K8YEEN72gsFT840m7.074200
14 Sep 20KR6MRCM98lxFT840m7.075541
14 Sep 20KI5IXPEM10dlFT840m7.074457
14 Sep 20KE6PQVCM97cgFT840m7.074591
14 Sep 20K0SRCCN87trFT840m7.074592
14 Sep 20KJ7NSRCN87udFT840m7.075696
14 Sep 20K6IGYDM03vtFT840m7.075696
14 Sep 20N0JDWEM46lxFT840m7.075857
14 Sep 20KA8IIMEM79slFT840m7.075350
14 Sep 20KC1HXRFN42ltFT840m7.074705
14 Sep 20AB0CDDM79mqFT840m7.075188
14 Sep 20AA9HMEN51woFT840m7.075382
14 Sep 20KN4YMJEM78ecFT840m7.075263
14 Sep 20K1HZEM13peFT840m7.075263
14 Sep 20W7VACN84omFT840m7.076641
13 Sep 20AG4QDEM73plFT840m7.074915
13 Sep 20ZL3NBRE66imFT840m7.075394
13 Sep 20WH6FZYBL02hfFT840m7.075504
13 Sep 20JF1BKNQM06ipFT840m7.076469
13 Sep 20UA0ZKQO93eeFT840m7.075343
13 Sep 20ZL1OGXRF73ihFT840m7.074450
13 Sep 20N5XJBEL29fwFT840m7.074000
13 Sep 20ZL1BQDRF73lbFT840m7.076263
13 Sep 20K9BMDN55asFT840m7.074394
13 Sep 20NE1RDFN42irFT840m7.074000
13 Sep 20W5TTWEM20feFT840m7.074238
13 Sep 20VE7WCCCN89ofFT840m7.075699
13 Sep 20XE2FGCDL92agFT840m7.074827
13 Sep 20K4MIAEL96usFT840m7.075954
13 Sep 20W5PPREM12hhFT840m7.074000
13 Sep 20KT4RHEM56pgFT840m7.074258
13 Sep 20VA7XHBCN89ndFT840m7.074450
13 Sep 20VE6IXDDO21vcFT840m7.075445
13 Sep 20WL4DXBP51adFT840m7.075025
13 Sep 20WH6TRBL02hbFT840m7.074606
13 Sep 20WZ4KFM17rcFT840m7.075952
13 Sep 20KD0VJSEN34iuFT840m7.075863
13 Sep 20LU6EEGFF81uhFT840m7.075863
13 Sep 20W9AVEN53gbFT840m7.075863
13 Sep 20WB0NEN34htFT840m7.075674
13 Sep 20K8BPZEM11cbFT840m7.075206
13 Sep 20N3XXEM73wlFT840m7.076499
13 Sep 20NR3CEN91uhFT840m7.074250
13 Sep 20AG7KUDM43giFT840m7.076192
13 Sep 20K4IAFM18ghFT840m7.074773
13 Sep 20KC3OLHFN10qxFT840m7.076548
13 Sep 20KE0TTDEM29rjFT840m7.075938
13 Sep 20K0KVADM79riFT840m7.074562
13 Sep 20AA8YDN45jtFT840m7.075408
13 Sep 20W7YDN53sbFT840m7.074607
13 Sep 20VE3YXOFN03htFT840m7.074708
13 Sep 20W6NEM27sbFT840m7.074708
13 Sep 20KA8GEN80wcFT840m7.076170
13 Sep 20VA7USDCN89mfFT840m7.074952
12 Sep 20W0ZAPEM28quFT840m7.074000
12 Sep 20KE4FGDEM80ivFT840m7.074802
12 Sep 20JA3JFTPM74ssFT840m7.075818
12 Sep 20N7IVVFM18cmFT840m7.076002
12 Sep 20BG2ENWPN35hsFT840m7.076011
12 Sep 20JR1EMOPM95quFT840m7.076011
12 Sep 20JA7DXXPM86tfFT840m7.076011
12 Sep 20JR1GXSPM95FT840m7.076011
12 Sep 20K6JDCFM07vxFT840m7.076011
12 Sep 20K5UHFEM10cnFT840m7.076011
12 Sep 20N0ABAEM17guFT840m7.076011
12 Sep 20JE1OOVPM95xtFT840m7.076011
12 Sep 20JA4FKXPM64woFT840m7.076210
12 Sep 20WA5AVKEM13riFT840m7.076210
12 Sep 20JA0CJOPM95VQFT840m7.075803
12 Sep 20JA1NRHPM95shFT840m7.075803
12 Sep 20JH1OZVPM86tfFT840m7.075803
12 Sep 20JH1LAHPM96piFT840m7.075803
12 Sep 20JA1OMJPM95vuFT840m7.075802
12 Sep 20JP1PIJPM95tvFT840m7.075802
12 Sep 20JA1RHXPM96NHFT840m7.075802
12 Sep 20JA2HIJPM85obFT840m7.075802
12 Sep 20JM1AWRQM06gmFT840m7.075493
12 Sep 20JG1HUQPM95VQFT840m7.075493
12 Sep 20JH2CCQPM85LRFT840m7.075493
12 Sep 20W0YKCM97bcFT840m7.074350
12 Sep 20JH1ABCQM05aaFT840m7.075813
12 Sep 20JE3OUWPM74mrFT840m7.075813
12 Sep 20VK2AMAQF54huFT840m7.075813
12 Sep 20JA2CWPM84gxFT840m7.075813
12 Sep 20JA7KHQQN00gpFT840m7.075813
12 Sep 20JK1ERQPM86tfFT840m7.075813
12 Sep 20JA1QOSPM95vvFT840m7.075813
12 Sep 20JO1DNRPM96PDFT840m7.075499
12 Sep 20KB3NGEL97toFT840m7.075340
12 Sep 20JA8FIGQN02qxFT840m7.075767
12 Sep 20JF1LMBPM95vxFT840m7.075767
12 Sep 20WA5CWPCM87wrFT840m7.075308
12 Sep 20AB6MBCM97anFT840m7.075952
12 Sep 20LX1HDJN39aqFT840m7.074619
12 Sep 20WB4CTXEM78xqFT840m7.074544
12 Sep 20AE0TBEN32qhFT840m7.074871
12 Sep 20K0JVDN84icFT840m7.075298
12 Sep 20W0ZAPEM28quFT840m7.076004
12 Sep 20KC0LREM28tvFT840m7.076317
12 Sep 20KN6ITPCM97agFT840m7.076317
12 Sep 20KC2NFJFN20usFT840m7.075152
12 Sep 20KB9GKGEN60wkFT840m7.076273
12 Sep 20WS5GPAEM13xgFT840m7.076273
12 Sep 20W8MCWEN82idFT840m7.076273
12 Sep 20AI7AQDM43ahFT840m7.075624
12 Sep 20NR0QEM39sjFT840m7.076347
12 Sep 20K4DZREM66qhFT840m7.074553
12 Sep 20WA7WWWDN17kpFT840m7.076801
12 Sep 20KC1DSQFN42fjFT840m7.076801
12 Sep 20KC1DSQFN42fjFT840m7.075257
12 Sep 20K8BJCEN82nkFT840m7.076324
12 Sep 20KD0MZTDM79mqFT840m7.076256
12 Sep 20VA7GEMCN89liFT840m7.074223
12 Sep 20KI5BPHEM10drFT840m7.076012
12 Sep 20W7HDDM42jiFT840m7.075899
12 Sep 20KF7EUDM43ctFT840m7.074819
12 Sep 20W8KEREM97ksFT840m7.074000
12 Sep 20K1MELDN40boFT840m7.076371
12 Sep 20KE6JNODN40boFT840m7.074789
11 Sep 20JF1ETUPM95uwFT840m7.040000
11 Sep 20JA7GKP/PFT840m7.075643
11 Sep 20NF5KFEL96udFT840m7.075643
11 Sep 20ZL3RIKRE66gkFT840m7.076765
11 Sep 20ND6HCM97axFT840m7.075096
11 Sep 20SE3XJP63ojFT840m7.076135
11 Sep 20KB2ELAEL96arFT840m7.075151
11 Sep 20KV4ZNEM95sgFT840m7.075550
11 Sep 20KD5SZWDM56vrFT840m7.075750
11 Sep 20N0YPRCN87xoFT840m7.075750
11 Sep 20KI5CYPEL09jxFT840m7.075806
11 Sep 20KO5TEM12ieFT840m7.075806
11 Sep 20N7WFKCN88quFT840m7.074594
11 Sep 20W1GLVEL89soFT840m7.075807
11 Sep 20K0MANEN34iuFT840m7.075299
11 Sep 20WJ0RDM79nqFT840m7.076523
11 Sep 20K1ROADM13laFT840m7.076157
11 Sep 20KG7OKODN62stFT840m7.074942
11 Sep 20NX8EEN91ggFT840m7.075084
11 Sep 20K1GJYFN43smFT840m7.074884
11 Sep 20KD9KOIEN50mlFT840m7.040000
11 Sep 20K1GJYFN43smFT840m7.074602
11 Sep 20W6AERCM87spFT840m7.076652
11 Sep 20K1SUUEM84eqFT840m7.074244
11 Sep 20N5WAEM32diFT840m7.076898
11 Sep 20N2OHPEM60trFT840m7.075940
11 Sep 20K0HBEN34gxFT840m7.075151
11 Sep 20K9IJEN52wfFT840m7.075978
11 Sep 20KG9ZEN90auFT840m7.075834
11 Sep 20KA3ZLSFM28ewFT840m7.074225
11 Sep 20AE0TBEN32qhFT840m7.074643
11 Sep 20W2GLDEN82alFT840m7.074502
11 Sep 20N8QFEM79ulFT840m7.074494
11 Sep 20W5MPYEM04jpFT840m7.075570
11 Sep 20K9YNPDN45paFT840m7.076201
11 Sep 20KF4UDLEM50wsFT840m7.074995
11 Sep 20KB5FWDDM84ihFT840m7.075298
11 Sep 20N1CLGFN41eqFT840m7.077003
10 Sep 20JH1APKPM95tkFT840m7.074351
10 Sep 20YD8USAPJ20drFT840m7.075479
10 Sep 20JG1TGQQM06fiFT840m7.075589
10 Sep 20HL3LQZPM36osFT840m7.074784
10 Sep 20WW1WWFN43djFT840m7.074652
10 Sep 20VK4FUELQG62ohFT840m7.076060
10 Sep 20N0YEPEN33mqFT840m7.076060
10 Sep 20JH1HFEPM96saFT840m7.076421
10 Sep 20JA8HCEPM85IOFT840m7.076507
10 Sep 20UB0IBAQO59jnFT840m7.076507
10 Sep 20JA0GUGPM97klFT840m7.074877
10 Sep 20JE3MPMPM86tfFT840m7.074877
10 Sep 20KE8YPEM89xwFT840m7.075394
10 Sep 20NL8FAO63ruFT840m7.075394
10 Sep 20JF4NSVPM95VQFT840m7.074630
10 Sep 20JH1JRAPM95ppFT840m7.075949
10 Sep 20K9IGEM69vlFT840m7.075949
10 Sep 20JA2LWAPM85kiFT840m7.076079
10 Sep 20JI1SGIJJ00aaFT840m7.076079
10 Sep 20JR1KXXPM86TFFT840m7.076079
10 Sep 20J68HZFK93luFT840m7.075201
10 Sep 20JH1QQNPM95slFT840m7.076005
10 Sep 20JH0EHQPM96cqFT840m7.074804
10 Sep 20JA1EMQPM95ufFT840m7.074804
10 Sep 20JH3GMIPM74tuFT840m7.074804
10 Sep 20JA7HTOQM09BGFT840m7.074803
10 Sep 20VK4BXXQG63ahFT840m7.074434
10 Sep 20JA2QVPPM85jgFT840m7.075006
10 Sep 20JA2BMWPM86tfFT840m7.075006
10 Sep 20JA2KAKPM95hdFT840m7.075006
10 Sep 20NA7KDN28vjFT840m7.074765
10 Sep 20W5BDBEM51gtFT840m7.075800
10 Sep 20VK3FPSRQF24tcFT840m7.076066
10 Sep 20W3RFKFN20axFT840m7.074996
10 Sep 20N7IVVFM18cmFT840m7.075818
10 Sep 20N2CEPFN20slFT840m7.075627
10 Sep 20N7PIBCM88riFT840m7.075627
10 Sep 20VK2ARQF55fnFT840m7.074535
10 Sep 20ZL3IORF80lfFT840m7.074295
10 Sep 20W4MAVEM96vaFT840m7.074802
10 Sep 20ZL1LCRF73mfFT840m7.075373
10 Sep 20N3RESFM19pkFT840m7.074601
10 Sep 20N2NWKFM18muFT840m7.074795
10 Sep 20WX7ORCN85plFT840m7.075126
10 Sep 20KI7VLV/PFT840m7.075835
10 Sep 20AF6DRCM87wkFT840m7.074907
10 Sep 20AI7BLCN85omFT840m7.074907
10 Sep 20K2AMFDN17gqFT840m7.075647
10 Sep 20K2GTBK29lnFT840m7.076610
10 Sep 20W7PTCN88ocFT840m7.075609
10 Sep 20KG5FSDM79mwFT840m7.076343
10 Sep 20KE7WCN87tfFT840m7.076343
10 Sep 20KH6UUBL10uvFT840m7.075074
10 Sep 20AG7EMDM42ohFT840m7.074492
10 Sep 20KI5WKEM51isFT840m7.076006
10 Sep 20N4MITFM19alFT840m7.075946
10 Sep 20AA9JSEN51wsFT840m7.076354
10 Sep 20K8LYEN91ogFT840m7.075418
10 Sep 20NJ7GDM43bhFT840m7.075513
10 Sep 20WB8FVOEM99ufFT840m7.075337
10 Sep 20N9KTEM69wvFT840m7.075989
10 Sep 20VE7LIOCN89kdFT840m7.075228
10 Sep 20K5RHDDM79kuFT840m7.075452
10 Sep 20W4UWCEM77qtFT840m7.076400
10 Sep 20N5JEHDM65rdFT840m7.074804
10 Sep 20N7NEICN97duFT840m7.075857
10 Sep 20KL7JBP40mmFT840m7.074253
10 Sep 20KJ7COACN88xcFT840m7.075618
10 Sep 20KA9FOXEN43ksFT840m7.076771
10 Sep 20NE9OEM60rvFT840m7.075152
10 Sep 20K7MAWEM12diFT840m7.075499
10 Sep 20N8NVIEN91ofFT840m7.075276
09 Sep 20JH1VPBPM96PDFT840m7.075031
09 Sep 20VK3FCBRQF21ovFT840m7.075031
09 Sep 20JH8ESQQN13xtFT840m7.075949
09 Sep 20JA1WSXPM95rrFT840m7.075700
09 Sep 20JA7JNDPM97WPFT840m7.076396
09 Sep 20KD8JZREM79uvFT840m7.076396
09 Sep 20VK1MAQF44mtFT840m7.076396
09 Sep 20FK8CERG28rjFT840m7.075497
09 Sep 20YV5JLOFK60noFT840m7.075593
09 Sep 20WA7LNWDM37jfFT840m7.076148
09 Sep 20AA7TCCN85jfFT840m7.074659
09 Sep 20KG6PHEM13ocFT840m7.076546
09 Sep 20KA3FMOFN21diFT840m7.076357
09 Sep 20KE0VRTEM27rcFT840m7.074592
09 Sep 20K9FEEN51vsFT840m7.074762
09 Sep 20KJ4GKEM83dsFT840m7.074660
09 Sep 20K0JVDN84icFT840m7.075915
09 Sep 20W7IEQCN88ocFT840m7.076724
09 Sep 20N0PUIEN34blFT840m7.075319
09 Sep 20W7PLCN84kcFT840m7.075536
09 Sep 20K0MLDDM79hmFT840m7.076196
09 Sep 20K9OWEN43poFT840m7.074985
09 Sep 20KC6PUQCM97aiFT840m7.074985
09 Sep 20KL4RLBP51beFT840m7.074893
09 Sep 20W6IWWCN85rpFT840m7.074994
09 Sep 20W7OKCN86mwFT840m7.076319
09 Sep 20W2LCQFN30atFT840m7.075602
09 Sep 20KC8HQSEM79wcFT840m7.075281
09 Sep 20W0WLVDM75apFT840m7.076498
09 Sep 20W1LOGFN42cwFT840m7.076608
09 Sep 20W0WLVDM75apFT840m7.076690
09 Sep 20KB1EFSFN42hcFT840m7.075751
09 Sep 20HA1RBJN86kuFT840m7.074928
09 Sep 20K0DOMEN35kbFT840m7.075952
08 Sep 20VE7UHSDN09duFT840m7.076657
08 Sep 20KD9BBBEN62bdFT840m7.075949
08 Sep 20ND6HCM97axFT840m7.075096
08 Sep 20N7XGCN84lvFT840m7.074695
08 Sep 20WA7WWWDN17kpFT840m7.076152
08 Sep 20NK0GDM58xrFT840m7.076378
08 Sep 20KE0TKUEN32ebFT840m7.075536
07 Sep 20AG6KDM14ccFT840m7.075601
07 Sep 20K7CARDM38tgFT840m7.075695
07 Sep 20AG7THCN84ffFT840m7.075264
07 Sep 20AG7UNDN13uoFT840m7.075109
07 Sep 20VK2PWSQF56fgFT840m7.075960
07 Sep 20KN6EQQDM13ibFT840m7.076438
07 Sep 20AG7THCN84ffFT840m7.074953
07 Sep 203D2AGRH91fvFT840m7.076930
07 Sep 20VA7VVCN89kfFT840m7.074676
07 Sep 20KG7PAPDM34ssFT840m7.074479
07 Sep 203D2TSRH91fvFT840m7.075002
07 Sep 20K6QGKDM33tpFT840m7.076423
07 Sep 20W5XOEM10psFT840m7.075234
07 Sep 20N0GTODM59rcFT840m7.075571
07 Sep 20K5KDEEM12jwFT840m7.075400
07 Sep 20W0TUPDN98ifFT840m7.075290
07 Sep 20VE7ADOCN89ndFT840m7.075087
07 Sep 20VE7SYDN09gtFT840m7.074616
07 Sep 20WL7CGBP61xbFT840m7.074616
07 Sep 20W7CFRCN87uiFT840m7.075627
07 Sep 20KA7TTYCN87xnFT840m7.075627
07 Sep 20KE0DCDM79oqFT840m7.075627
06 Sep 20JA1OMJPM95vuFT840m7.074468
06 Sep 20JA1WSKPM95tlFT840m7.074468
06 Sep 20JA1RPQPM95nhFT840m7.074468
06 Sep 20JH1OBMPM95rsFT840m7.074468
06 Sep 20K0HXEM46tsFT840m7.074468
06 Sep 20JN3XEZPM74vxFT840m7.074468
06 Sep 20JH1UKIPM96PBFT840m7.074468
06 Sep 20JA2QPDPM94asFT840m7.074468
06 Sep 20JH4BARPM74atFT840m7.074468
06 Sep 20JE1GZRPM95RIFT840m7.074468
06 Sep 20JI0SOOPM96bbFT840m7.074468
06 Sep 20JH9OPWPM86poFT840m7.074468
06 Sep 20VK5MRDPF95gaFT840m7.074468
06 Sep 20JP1LRTPM95tqFT840m7.074468
06 Sep 20JA3VXMPM75uaFT840m7.074468
06 Sep 20JR2PZXPM94mvFT840m7.074468
06 Sep 20JM1ATFQM05dsFT840m7.074468
06 Sep 20JH1XOXPM95ppFT840m7.075465
06 Sep 20JA9LXPM86swFT840m7.075465
06 Sep 20JA1FWSQM05cqFT840m7.075465
06 Sep 20JQ1PCXPM95skFT840m7.075465
06 Sep 20JJ2QWNPM85khFT840m7.075465
06 Sep 20JI1TRZPM95FT840m7.075465
06 Sep 20JH1KNVPM85IOFT840m7.075465
06 Sep 20JE7LHTPM96qgFT840m7.074850
06 Sep 20JH1KYAPM95rvFT840m7.076336
06 Sep 20VK2VARPG66paFT840m7.074836
06 Sep 20JR1BASPM95spFT840m7.076387
06 Sep 20JE1XULPM95SJFT840m7.075945
06 Sep 20JA1PADQM06hmFT840m7.076433
06 Sep 20JE8VZKQN12mwFT840m7.074744
06 Sep 20JM1LIKPM86tfFT840m7.074745
06 Sep 20JF2RDGPM95jdFT840m7.075041
06 Sep 20JE1XULPM95SJFT840m7.075041
06 Sep 20NU6VCM87srFT840m7.075612
06 Sep 20KA6SCM97bkFT840m7.074352
06 Sep 20CX6VMGF27xuFT840m7.076346
06 Sep 20JH1EXHPM96ujFT840m7.076251
06 Sep 20V31MAEK58ulFT840m7.076251
06 Sep 20VK4FDADQG62dkFT840m7.076084
08 Jul 14KC8UREN80rhPSK3140m7.036099
19 Apr 14W0PASEN91flPSK3140m7.036494
03 Apr 14AA2MF/4EL87otRTTY40m7.035802
24 Mar 14W8KQEM19faPSK3140m7.036486
07 Mar 14W6DLF/6PSK3140m7.036096
07 Mar 14W9RWFEN61brPSK3140m7.036100
07 Mar 14W9RWFEN61BRPSK3140m7.036100
06 Mar 14WX4TWEM85tiPSK3140m7.036141
06 Mar 14WX4TWEM85PSK3140m7.036140
06 Mar 14WE4RREL87skPSK3140m7.036143
24 Feb 14W2/JR1AQNFN31cdPSK3140m7.036381
13 Feb 14K2PMC/4EL88sxPSK3140m7.036292
09 Feb 14W1AW/KH6BL01RTTY40m7.036912
09 Feb 14W4PKFM07gkRTTY40m7.080497
09 Feb 14W0SDEN13RTTY40m7.040894
09 Jan 14W3FFZFN00akPSK3140m7.036570
04 Jan 14W4SDJEM75xcPSK3140m7.036676
04 Jan 14K5AHLEL09toPSK3140m7.035490
04 Jan 14W5WFEM20fiPSK3140m7.037545
04 Jan 14N2MLPFN21jdPSK3140m7.035000
04 Jan 14N2MLPFN21PSK3140m7.035000
04 Jan 14N2BJEN61amPSK3140m7.035000
04 Jan 14WA4EEZEL87psPSK3140m7.036199
04 Jan 14K7RFWDN41acPSK3140m7.036593
04 Jan 14WA0WHEEN16puPSK3140m7.070882
04 Jan 14KX4WBEM55alPSK3140m7.071479
04 Jan 14W1FJIEM70vnPSK3140m7.070978
04 Jan 14K4TEM70vnPSK3140m7.070979
04 Jan 14KK4HEGEM95ijPSK3140m7.070890
04 Jan 14K1DOFN20rpPSK3140m7.070000
04 Jan 14K1DOFN20RPPSK3140m7.070000
04 Jan 14K9VICEN51voPSK3140m7.038172
04 Jan 14W7OMCN87tnPSK3140m7.037446
04 Jan 14AE5EOEL29nuPSK3140m7.036870
04 Jan 14NO8REN73hgPSK3140m7.036163
04 Jan 14KE4JBFN22ptPSK3140m7.035796
04 Jan 14N4KWOFM19edPSK3140m7.035814
04 Jan 14VA7GEMCN89liPSK3140m7.035403
18 Nov 13W9SMREL87sfPSK3140m7.036220
18 Nov 13W9SMREL87SFPSK3140m7.036220
05 Nov 13AD0DQEM38wnPSK6340m7.037308
05 Nov 13AD0DQEM38wnPSK3140m7.037192
04 Nov 13K4PEWEM66rePSK3140m7.035963
30 Oct 13W6SGDDM04rePSK3140m7.036670
27 Oct 13WE4RREL87skPSK3140m7.036020
27 Oct 13N8EWXEN80kaPSK3140m7.036915
14 Oct 13K0KWEN42ebPSK3140m7.035790
14 Oct 13W4SDJEM75xcRTTY40m7.036457
09 Oct 13WD9EQU/QRPEM79koPSK3140m7.035891
09 Oct 13W3WMUEM53LKPSK3140m7.035000
09 Oct 13W3WMUEM53lkPSK3140m7.037048
09 Oct 13W3WMUEM53LKPSK3140m7.037050
18 Jul 13N4GBKFM16rfPSK3140m7.035997
27 Feb 13W5FEREL09roPSK3140m7.036699
27 Feb 13W5FEREL09ROPSK3140m7.036700
27 Feb 13W1TGFN42owPSK3140m7.035967
02 Feb 13W9UVZEN54thPSK3140m7.037881
02 Feb 13VE2ZVZFN35fmPSK3140m7.036702
27 Jan 13CM2IOEL83scPSK3140m7.036905
19 Jan 13YV5TNTPSK3140m7.035599
19 Jan 13CO8KPFL20caPSK3140m7.036241
27 Dec 12NX9GEN61awPSK3140m7.035812
27 Dec 12EA7CUIM86suPSK3140m7.036205
27 Dec 12EA8/RW3DOIL18slPSK3140m7.035000
24 Dec 12KB4DUCEL98jmPSK3140m7.036007
24 Dec 12WA1BXYFN41jnPSK3140m7.036997
24 Dec 12WA1BXYPSK3140m7.037000
24 Dec 12G4ROJ/MMPSK3140m7.036189
24 Dec 12VE7TMO/MDM23bhPSK3140m7.036387
08 Dec 12KJ4WEHFM16mqPSK3140m7.036003
03 Dec 12KC2RDCFN14xbPSK3140m7.036125
29 Nov 12KB9PRFEN53tePSK3140m7.036626
21 Nov 12KD0PGMEN30qdPSK3140m7.036357
18 Nov 12K4FBPEL96taPSK3140m7.036823
17 Nov 12KI4DNYEM85rvPSK3140m7.035581
07 Nov 12EA7GULIM86tuPSK3140m7.036950
03 Nov 12AB8OEM79vePSK3140m7.036027
01 Nov 12CO6ECFL02ajPSK3140m7.037476
31 Oct 12WB5KCN86sxPSK3140m7.036792
31 Oct 12N1AFGEM51hhPSK3140m7.036151
29 Oct 12KB4GYTEM93cnPSK3140m7.036194
29 Oct 12N4HFAEL89vfPSK3140m7.037137
29 Oct 12N4HFAEL89VFPSK3140m7.037140
29 Oct 12KI4TYK/QRPEM97ccPSK6340m7.036705
29 Oct 12KB8NXOEN81fqPSK3140m7.035996
27 Oct 12KA8GEN80PSK3140m7.036197
27 Oct 12KA8GEN80WCPSK3140m7.035000
27 Oct 12W6DPSDM13hqPSK3140m7.036742
27 Oct 12KC5RUODM65rePSK3140m7.036000
26 Oct 12N1ABDM13btPSK3140m7.035000
26 Oct 12N0YBCEM73voPSK3140m7.036123
26 Oct 12N0YBCEM73VOPSK3140m7.036120
25 Oct 12K9YNF/4EN53xpPSK3140m7.036211
24 Oct 12CO3JAEL93adPSK3140m7.036518
16 Oct 12CM2BKEL83udPSK3140m7.036299
13 Oct 12KF7KGNDN40bmPSK3140m7.036166
13 Oct 12WB9OWNEN52xvPSK3140m7.036808
05 Oct 12KE4JBEL97vcPSK3140m7.036697
01 Oct 12KD0AFQEN10qrPSK3140m7.036207
30 Sep 12HK1TFK21oaRTTY40m7.036995
30 Sep 12KH6ZMBK29RTTY40m7.038826
30 Sep 12N2MMFM29RTTY40m7.037883
30 Sep 12WA1ZFN42itRTTY40m7.039918
30 Sep 12NR4MFM18RTTY40m7.041897
30 Sep 12K0CMAEM38ciRTTY40m7.081500
30 Sep 12N4KHIEL99lgRTTY40m7.081847
30 Sep 12N1KWFFN32uxRTTY40m7.048919
30 Sep 12NS9IEN64RTTY40m7.046608
30 Sep 12KH2LQK23jiRTTY40m7.042984
29 Sep 12K1FWEFN42huRTTY40m7.036440
29 Sep 12VE3BRFN03esRTTY40m7.033414
29 Sep 12JF2XGFPM95ieRTTY40m7.035037
29 Sep 12CO2CWEL83vdRTTY40m7.035745
29 Sep 12K0IREN25vmRTTY40m7.037116
29 Sep 12W0LSDDM68RTTY40m7.038201
29 Sep 12P49XFK52alRTTY40m7.040629
29 Sep 12W4GACEL87psRTTY40m7.043089
29 Sep 12VE7YBHCN89kgRTTY40m7.042098
29 Sep 12W7RNDM09eiRTTY40m7.041683
29 Sep 12WQ3CEM97tdRTTY40m7.042433
29 Sep 12N5KWNEM20hhRTTY40m7.041047
29 Sep 12K5LYEM13qeRTTY40m7.081397
19 Sep 12CO6LEEL92etPSK3140m7.035768
15 Sep 12HT9HEK72isCW40m7.005500
15 Sep 12AC2IKFN02pwPSK3140m7.036697
15 Sep 12WA1KBEFN42hoPSK3140m7.036200
15 Sep 12N5ICFM18ggPSK3140m7.035000
15 Sep 12KH7SBK29nlPSK3140m7.036381
15 Sep 12VE2SGFN46hvPSK3140m7.036318
15 Sep 12VE2SGFN46HVPSK3140m7.036320
15 Sep 12VE2SGFN46HVPSK3140m7.034820
15 Sep 12W6EDM14lvPSK3140m7.035000
07 Sep 12AC4BBEM63wlPSK3140m7.036300
06 Sep 12CO2HAEL83tdPSK3140m7.036215
06 Sep 12K8BHKEN61twPSK3140m7.035568
06 Sep 12K8BHKEN61TWPSK3140m7.035570
06 Sep 12N6SXRDM18slPSK3140m7.036206
29 Aug 12KK1DFN31vhPSK3140m7.035880
21 Jun 12W7WFWDM37fdPSK3140m7.035984
16 Apr 12OA4AIFH17lvPSK3140m7.037063
12 Apr 12CO3LYFL01ltPSK3140m7.036480
04 Apr 12KF4RWAEM63gfPSK3140m7.035000
04 Apr 12KF4RWAEM63GEPSK3140m7.035000
04 Apr 12KB0HBMDN80jpPSK3140m7.036876
04 Apr 12KB7UXECN86rxPSK3140m7.035518
04 Apr 12AC7IJCN87vuPSK3140m7.036591
02 Apr 12K5JUMEM51jbPSK3140m7.036500
02 Apr 12WT4NEM44xvPSK3140m7.035899
19 Mar 12K0PWODM79poPSK3140m7.036148
17 Mar 12CO2MSEL92etRTTY40m7.041098
17 Mar 12WQ9ZEM58lcPSK3140m7.036684
10 Mar 12R3E-88KO82axPSK3140m7.035547
10 Mar 12CO2OTEL83tdPSK3140m7.035547
10 Mar 12CO3CJEL82stRTTY40m7.036256
10 Mar 12R3E-88KO82axPSK3140m7.037133
10 Mar 12KG9LHEN51wwPSK3140m7.037133
09 Mar 12WD0DMOEN21bdPSK3140m7.035696
09 Mar 12N5TGLEL29bpPSK3140m7.036193
09 Mar 12N6GFKCN87tsPSK3140m7.036160
09 Mar 12KD0NZYEN36wuPSK3140m7.036300
09 Mar 12EA8CDJIL38cwPSK3140m7.036703
09 Mar 12N9MSEN54bfPSK3140m7.036557
09 Mar 12N9MSEN54BFPSK3140m7.036560
08 Mar 12WU3HDM78tuPSK3140m7.036302
08 Mar 12WU3HDM78TUPSK3140m7.036300
08 Mar 12KB3NSKFN01ldPSK3140m7.035302
08 Mar 12WA5LISEL49PSK3140m7.035566
07 Mar 12JA2BFCPM85kePSK3140m7.036101
03 Mar 12N9IATEN54shPSK3140m7.036675
01 Mar 12XE3VDKEL50exPSK3140m7.035842
01 Mar 12KB5DJXEM50ixPSK3140m7.035848
01 Mar 12HA0MLKN17gxPSK3140m7.036874
20 Feb 12N7MJDN71PSK3140m7.036352
18 Feb 12KF7TBJDM26igPSK3140m7.036404
15 Feb 12N4FOBEL87waPSK3140m7.036201
15 Feb 12N4FOBEL87WAPSK3140m7.036200
15 Feb 12WA3WZRFN00bePSK3140m7.037595
15 Feb 12WA3WZRFN00BEPSK3140m7.037590
15 Feb 12WB4JFSEM73qwPSK3140m7.035648
15 Feb 12N2EOCFN20PSK3140m7.036185
13 Feb 12KF7KKRDM33xbPSK3140m7.036291
13 Feb 12KF7KKRDM33XPPSK3140m7.035000
12 Feb 12N7NMCN87qhRTTY40m7.037333
12 Feb 12ND2TCM87wkRTTY40m7.036500
12 Feb 12W3WGWFM28iqPSK3140m7.035708
12 Feb 12N5IJEEM02dhRTTY40m7.037366
12 Feb 12WY7SSDN74pmRTTY40m7.036263
09 Feb 12KB6ZSTCM89jfPSK3140m7.036504
08 Feb 12BA1PKON80ebPSK3140m7.036190
08 Feb 12BA1PKON80EBPSK3140m7.036190
08 Feb 12CM2ECOEL83uaPSK3140m7.036782
08 Feb 12WU3HDM78tuPSK3140m7.036201
08 Feb 12WU3HDM78TUPSK3140m7.036200
06 Feb 12KD8AMNPSK3140m7.035000
06 Feb 12KD8AMNEM99mgPSK3140m7.036573
06 Feb 12FW0NARAH16vrRTTY40m7.037747
05 Feb 12WW5PAEL29cnPSK3140m7.035494
05 Feb 12N7SGMDN31xcPSK3140m7.037599
05 Feb 12KI6FGEM13rjPSK3140m7.035620
01 Feb 12AC6YY/QRPCM97aiPSK3140m7.036679
01 Feb 12KB1WCKFN41mtPSK3140m7.036300
30 Jan 12N4JTCEM70ecPSK3140m7.035471
30 Jan 12CO1JPEL82mmPSK3140m7.036045
25 Jan 12K6DDSCM99brPSK3140m7.035933
25 Jan 12WT8YEM99hiPSK3140m7.037190
25 Jan 12W9JKFEM79avPSK3140m7.035988
22 Jan 12KP4MPFK68vkPSK3140m7.036397
21 Jan 12KD8KFQEM97qrPSK3140m7.036499
21 Jan 12CO2HQEL83tbPSK3140m7.036880
20 Jan 12CO3CJEL82stPSK6340m7.035000
20 Jan 12KS4MLSEL87uhPSK3140m7.036468
20 Jan 12VE3SHAFN03ivPSK3140m7.036190
20 Jan 12K5USFDM62piPSK3140m7.037131
16 Jan 12JH2DBQPM85jcPSK3140m7.035804
16 Jan 12JH2DBQPM85JCPSK3140m7.035800
15 Jan 12JR4VEVPM64trRTTY40m7.035920
10 Jan 12BD7JPCOL63odPSK3140m7.037068
10 Jan 12XE1FXMDL80imPSK3140m7.035796
10 Jan 12W4SDJEM75xbPSK3140m7.036105
10 Jan 12AE5XI/100DM62oiPSK3140m7.035657
09 Jan 12HK4LFJ26fePSK3140m7.036977
09 Jan 12HK4LFJ26FEPSK3140m7.036980
08 Jan 12W7RYCN85suRTTY40m7.041706
07 Jan 12WE8REM79toPSK3140m7.035676
07 Jan 12KX8CEN91bgPSK3140m7.036465
07 Jan 12KX8CEN91BGPSK3140m7.036470
07 Jan 12W8KQEN85gaPSK3140m7.036001
07 Jan 12VE2EBKFN46juPSK3140m7.035842
07 Jan 12K8GCUEM04qpPSK3140m7.036192
07 Jan 12N9JCAEM68fbPSK3140m7.035000
07 Jan 12CO2MSEL92etPSK3140m7.036262
07 Jan 12K7RFWDN41acPSK3140m7.035388
07 Jan 12AB7KTDM16xgPSK3140m7.035549
07 Jan 12CO2AJEL83tdPSK3140m7.035905
07 Jan 12N4KWOFM19edPSK3140m7.036121
07 Jan 12N8MNIEM89gvPSK3140m7.071285
07 Jan 12WB9GHDDM12kvPSK3140m7.071488
07 Jan 12W0PEDM13cvPSK3140m7.070696
07 Jan 12AK5YEL09ulPSK3140m7.037266
07 Jan 12WQ9ZEM58lcPSK3140m7.037185
07 Jan 12VA7GEMCN89liPSK3140m7.035000
07 Jan 12N7BARCN85mmPSK3140m7.036635
07 Jan 12K2PSDFN20ruPSK3140m7.036469
07 Jan 12W2VFN30PSK3140m7.036576
07 Jan 12W2HENFN30asPSK3140m7.035000
07 Jan 12KD8JSPEN81hwPSK3140m7.036913
07 Jan 12AF6SACM98lqPSK3140m7.037425
07 Jan 12HI7MCFK58lkPSK3140m7.035340
07 Jan 12HI7MCFK58LKPSK3140m7.035340
07 Jan 12WD9FTZEN91ecPSK3140m7.036920
07 Jan 12W6QPDM13bxPSK3140m7.036363
06 Jan 12K0WBEM37idPSK3140m7.036806
05 Jan 12K1NIUFN31nmPSK3140m7.036600
31 Dec 11KT4EP/QRPEM55cfPSK3140m7.036290
31 Dec 11KT4EPEM55CFPSK3140m7.000000
31 Dec 11CU3EMHM68iqPSK3140m7.037591
31 Dec 11KD8MBIEN91nkPSK3140m7.036899
29 Dec 11K9XBEN63dsPSK3140m7.035647
29 Dec 11W7RTXDM78pwPSK3140m7.036503
29 Dec 11K2QBWFN12fjPSK3140m7.036698
27 Dec 11JG1OHMPM95vqPSK3140m7.036949
27 Dec 11JG1OHMPM95VQPSK3140m7.036950
27 Dec 11RA3DAKO95flPSK3140m7.037404
27 Dec 11RA3DAKO95FLPSK3140m7.037400
25 Dec 11N4KXOEL98cwPSK3140m7.036689
25 Dec 11N4KXOEL98DVPSK3140m7.036690
25 Dec 11KC9PDXEN60PSK3140m7.036247
25 Dec 11KC9PDXEN60EEPSK3140m7.036250
25 Dec 11N5MAVDM82PSK3140m7.035735
23 Dec 11CM2RVAEL83tdPSK3140m7.036593
20 Dec 11KB1VYSFN42kfPSK3140m7.036993
20 Dec 11KB8FEM79wrPSK3140m7.037322
19 Dec 11W3PRLFN00dmPSK3140m7.035614
19 Dec 11WD4RXUFM08pjOLIVIA40m7.036573
17 Dec 11AB9LBEN53rhPSK3140m7.035792
16 Dec 11W8KQEN85gaPSK3140m7.036402
11 Dec 11AE5MWEM40waPSK3140m7.035873
11 Dec 11W8COPEN74vkPSK3140m7.036216
11 Dec 11N5XDZEM26ehPSK3140m7.036332
11 Dec 11KC9UJSEN50lmPSK3140m7.037525
11 Dec 11AB8MEN91PSK3140m7.036300
11 Dec 11KB7QDIEN52tuPSK3140m7.036348
10 Dec 11KE1AFFN41gqPSK3140m7.036288
10 Dec 11N4ITMFM03lwPSK3140m7.036518
10 Dec 11N4ITMFM03LWPSK3140m7.036520
10 Dec 11KJ4WZVEL88umPSK3140m7.036638
07 Dec 11AA2RZFN30awPSK3140m7.037368
07 Dec 11J6/WF2SFK94PSK3140m7.037127
07 Dec 11K2ENFN03rfPSK3140m7.036968
05 Dec 11AB1OCFN42erPSK3140m7.036097
05 Dec 11N0GRADM79lnPSK3140m7.037434
30 Nov 11K1NOXFN54kcPSK3140m7.036700
30 Nov 11KC9UNLEN50PSK3140m7.036042
24 Nov 11KD0NZYEN36wuPSK3140m7.036105
24 Nov 11KI4TYK/QRPEM97ccPSK3140m7.036015
24 Nov 11K5OLVEM54bxPSK3140m7.035000
24 Nov 11AA1VAEM97dbPSK3140m7.037159
24 Nov 11KJ2UDN40ckPSK3140m7.036503
24 Nov 11KJ2UDN40CKPSK3140m7.036500
24 Nov 11W8NFCN85noPSK3140m7.036225
23 Nov 11KC9QPMEN51wePSK3140m7.037694
23 Nov 11KG4FETEM12PSK3140m7.035859
23 Nov 11N7IBCDN14wvPSK3140m7.036001
21 Nov 11XE1FXMDL80imPSK3140m7.035000
21 Nov 11W6ENZDM13asPSK3140m7.036100
21 Nov 11PY7VIHI21mxPSK3140m7.036467
21 Nov 11KG6HUFDM13nbPSK3140m7.036409
21 Nov 11W6QPDM13bxPSK3140m7.036903
21 Nov 11KH6/G4KHG/BL01hwPSK3140m7.036873
21 Nov 11XE2EJDL44udPSK3140m7.036267
21 Nov 11N2IX/6DM22fqPSK3140m7.035000
21 Nov 11N0LMZDM33shPSK3140m7.036397
21 Nov 11KD4IECDM33spPSK3140m7.036832
21 Nov 11K9DRREN70aaPSK3140m7.037195
18 Nov 11AK4ATEM96suPSK3140m7.036258
18 Nov 11AK4ATEM96SUPSK3140m7.036260
14 Nov 11CM2YTEL83uaPSK3140m7.035000
14 Nov 11KB6OEDM04uePSK3140m7.036297
14 Nov 11KB7PYFCN87qrPSK3140m7.037294
14 Nov 11WC5BEN82dxPSK3140m7.037222
14 Nov 11KC2OUVFM29PSK3140m7.036968
12 Nov 11CO2CCEL83PSK3140m7.037103
10 Nov 11WD4RXUFM08pjPSK3140m7.036275
10 Nov 11KF6AHCDL99mjPSK3140m7.037281
10 Nov 11WY1RFN30PSK3140m7.037801
10 Nov 11WY1RFN30ATPSK3140m7.037800
07 Nov 11BD6JJXOM64fqPSK3140m7.036442
07 Nov 11JE7RHTQM08kiPSK3140m7.036299
07 Nov 11WB0SMZEM18gdPSK3140m7.035964
07 Nov 11N0BQVEM37fdPSK3140m7.036428
06 Nov 11N6HCDM13csCW40m7.031500
06 Nov 11K7CFDN32vpCW40m7.034356
06 Nov 11W6PHFN42euCW40m7.037684
03 Nov 11KP4CPCFK78ajPSK3140m7.036722
01 Nov 11PJ5/SP6IXFFK87mlRTTY40m7.037905
01 Nov 11K7SKHDN31xePSK3140m7.035473
01 Nov 11AB6MBCM97anPSK3140m7.036803
29 Oct 11W6DLFCM87xiPSK3140m7.036208
28 Oct 11KC2MBVFN30lwPSK3140m7.036121
28 Oct 11KC2MBVFN30LWPSK3140m7.035000
28 Oct 11KC3JVFN20lcPSK3140m7.036298
28 Oct 11YY2ACAFJ37vsPSK3140m7.035000
27 Oct 11W6BDKCM86xxPSK3140m7.035996
26 Oct 11KM6XUCM87uuPSK3140m7.035000
25 Oct 11TX7MBI91RTTY40m7.037910
21 Oct 114C1JPGDL80ipRTTY40m7.039817
17 Oct 11T32CBJ12haCW40m7.015000
17 Oct 11W4VXFM16ouPSK3140m7.039925
17 Oct 11W5BAMEM53csPSK3140m7.040132
17 Oct 11KC8AHNEN80sbPSK3140m7.040305
14 Oct 11EA7HXQIM67wjPSK3140m7.036837
14 Oct 11N1ZHEFN43ekPSK3140m7.036801
14 Oct 11K2CAVPSK3140m7.038200
14 Oct 11K2CAVEN51guPSK3140m7.035809
13 Oct 11KK1DFN31vhPSK3140m7.036602
13 Oct 11WA4FLZEL95trPSK3140m7.036304
01 Oct 11KB1SUAFN42bfPSK6340m7.035000
01 Oct 11KB1SUAFN42BFPSK6340m7.035000
01 Oct 11VK4ALOQG62llPSK3140m7.036806
01 Oct 11VE3KAOFN03PSK3140m7.036183
01 Oct 11N9YDZEM29rfPSK3140m7.036260
01 Oct 11K9QVB/9EN45gvPSK3140m7.036201
01 Oct 11WB5JCEM12mlPSK3140m7.036198
01 Oct 11KE8MEN81rqPSK3140m7.035622
01 Oct 11KE8MEN81RQPSK3140m7.035620
01 Oct 11NP3IRFK68udPSK3140m7.036490
01 Oct 11NP3IRFK68UDPSK3140m7.036490
01 Oct 11N7ESUDN17ntPSK3140m7.037439
01 Oct 11N2EOCFN20PSK3140m7.037096
15 Sep 11N5SDODM67aqPSK3140m7.036199
15 Sep 11N5SDOPSK3140m7.036200
15 Sep 11N5SDODM66PSK3140m7.035000
15 Sep 11KC5GREEM26arPSK3140m7.036301
12 Sep 11N7EEKDM43coPSK3140m7.036799
12 Sep 11KG6UEFCM97AMPSK3140m7.035000
12 Sep 11KG6UEFCM97amPSK3140m7.036300
12 Sep 11N5SDODM67aqPSK3140m7.036908
12 Sep 11N5SDODM66PSK3140m7.035010
12 Sep 11AK4JAEM73pjPSK3140m7.036498
12 Sep 11KD0NILEN05qrPSK3140m7.036500
12 Sep 11W7GSHDN74fhPSK3140m7.036693
12 Sep 11KI3NEM73CNPSK3140m7.036910
12 Sep 11KI3NEM73cnPSK3140m7.036888
12 Sep 11CO8WNEL82txPSK3140m7.036625
12 Sep 11KI6UNCDM14bcPSK3140m7.036248
08 Sep 11K9HJZEN50esPSK3140m7.036970
07 Sep 11VE2DCFN35chPSK3140m7.037002
07 Sep 11VE2DCFN35CHPSK3140m7.037000
07 Sep 11AE5UVEM12hqPSK3140m7.035000
07 Sep 11W7PMCN85nlPSK3140m7.036068
02 Sep 11TI2EMGEJ79wuPSK3140m7.036542
01 Sep 11W0MRZEN42eaPSK3140m7.036489
01 Sep 11K0WIUEN12hvPSK3140m7.036829
14 Aug 11KK3QEL88PSK3140m7.036550
14 Aug 11KK3QEL98goPSK3140m7.036547
14 Aug 11AG4WXFM17ejPSK3140m7.036458
14 Aug 11W6QEDM13bxPSK3140m7.035000
14 Aug 11KD7ZLFCN85jkPSK3140m7.035100
14 Jun 11KK4AFSEM63oiPSK3140m7.035000
14 Jun 11CO3JTEL82vmPSK3140m7.036580
10 Jun 11K4PAPEM86PSK3140m7.036200
10 Jun 11VA7CTPCN89lfPSK3140m7.036201
04 Jun 11CM8EETFL20laPSK3140m7.036973
28 May 11K5EVREL09rjPSK3140m7.035876
28 May 11KD8HSVEM79avPSK3140m7.035977
28 May 11KR4UEL87ptPSK3140m7.035788
28 May 11VA3MJRFN03bfPSK3140m7.036164
28 May 11KD5BYBEM64puPSK3140m7.035941
14 May 11K5ZGDM88qaPSK3140m7.035500
11 May 11W0AYDN26xoPSK3140m7.036264
11 May 11AF6JJDM24PSK3140m7.035000
06 May 11AD6ZRDN40cjPSK3140m7.035000
06 May 11WB2RYVFN31fbPSK3140m7.035797
06 May 11WB2RYVFN31FBPSK3140m7.035800
05 May 11K6RPVDM03usPSK3140m7.036585
05 May 11VA7DGPCN89mePSK3140m7.036276
05 May 11KK6NDM03tvPSK3140m7.035500
05 May 11K6BFDM04kePSK3140m7.037993
05 May 11K6BFDM04JFPSK3140m7.037990
04 May 11W2HIYFN31cpPSK3140m7.036901
03 May 11YY1MGTFJ49siPSK3140m7.036662
03 May 11AB6ORDM13ctPSK3140m7.035788
28 Apr 11CO2MXEL83tbPSK3140m7.036914
26 Apr 11K6AEPCM98iuPSK3140m7.035000
23 Apr 11HK5KZIFJ24xrPSK3140m7.037523
23 Apr 11WK5XFM08PSK3140m7.036824
22 Apr 11K0UXZFM15mbPSK3140m7.036159
21 Apr 11KI0ERDM79lnPSK3140m7.036122
21 Apr 11AA5VUEM10bgPSK3140m7.035000
21 Apr 11AC0UR/QRPEM39ssPSK3140m7.036269
18 Apr 11TI2GBYEJ79xvPSK3140m7.036446
18 Apr 11N1GHIFN31oqPSK3140m7.036201
18 Apr 11KG6HXUDM12kvPSK3140m7.036391
14 Apr 11VE6VISDO23rtPSK3140m7.036400
12 Apr 11LU2VHFE48fpPSK3140m7.036403
09 Apr 11KC2WTGFM29RJPSK3140m7.036000
09 Apr 11KC2WTGFM29rjPSK3140m7.035942
09 Apr 11KC2WTGFM29RJPSK3140m7.035940
08 Apr 11W7READN74ggPSK3140m7.035000
07 Apr 11N0UCEN34kuPSK3140m7.036301
07 Apr 11W5QIDM92wvPSK3140m7.036202
07 Apr 11KF7LCYCN84PSK3140m7.035581
07 Apr 11AI4QJFM05ntPSK3140m7.036019
07 Apr 11KB0ASQEN00TOPSK3140m7.035960
07 Apr 11KB0ASQEN00toPSK3140m7.035956
07 Apr 11K1GDIFN54ahPSK3140m7.035760
07 Apr 11K5AJKEM16kePSK3140m7.035000
07 Apr 11AJ4RKEM94xuPSK3140m7.036242
07 Apr 11K2RETFM29vuPSK3140m7.036620
07 Apr 11K8LDEN81eiPSK3140m7.035997
06 Apr 11HK3PDXFJ24xqPSK3140m7.036304
05 Apr 11AB6MBCM97anPSK3140m7.036195
04 Apr 11ZL3GKRE66imPSK3140m7.036228
04 Apr 11WA2VIABK29nmPSK3140m7.036206
03 Apr 11KA1BSZFN33wvPSK3140m7.036215
03 Apr 11KU4BYFM16vfPSK3140m7.036004
03 Apr 11KU4BYFM16VFPSK3140m7.036000
02 Apr 11KC9ISJEN61PSK3140m7.035980
01 Apr 11KC0HFQEM37scPSK3140m7.036667
01 Apr 11AC0SR/QRPEM37iePSK3140m7.037021
01 Apr 11N8YSZFM18kuPSK3140m7.036703
01 Apr 11W0DHBDN70kcPSK3140m7.035000
01 Apr 11W0DHBDN70KCPSK3140m7.036110
01 Apr 11YY1MGTFJ49siPSK3140m7.035000
01 Apr 11K2MAN/KH6BL11PSK3140m7.037063
01 Apr 11K6SCMCM99ebPSK3140m7.035698
01 Apr 11KF5IADEM14psPSK3140m7.036002
01 Apr 11KG9PLEM49waPSK3140m7.036940
01 Apr 11W6CCYCM88waPSK3140m7.036842
01 Apr 11KD0JLNDM69jkPSK3140m7.036303
01 Apr 11W9AWFEM78cqPSK3140m7.036301
01 Apr 11AC7QODN31xdPSK3140m7.035945
01 Apr 11AC7QODN31XDPSK3140m7.035940
01 Apr 11N8RGQ/QRPEM87uePSK3140m7.035495
01 Apr 11AD6BNDM42pbPSK3140m7.036133
01 Apr 11CM2XKEL83ubPSK3140m7.036372
01 Apr 11W4GKR/5EM20kpPSK3140m7.035000
01 Apr 11VE6VISDO23rtPSK3140m7.035766
01 Apr 11KE7NKFDN13upPSK3140m7.035294
01 Apr 11K4IJEM97tfPSK3140m7.035446
01 Apr 11AI4PDEL88pfPSK3140m7.036329
01 Apr 11K2KSBFM19mbPSK3140m7.036601
31 Mar 11WD8QEFEN73voPSK3140m7.036302
31 Mar 11WB2SXYFN13PSK3140m7.035990
30 Mar 11AE7KZDM42kdPSK3140m7.035994
29 Mar 11KL2ZZ/AGCO28rjPSK3140m7.036365
28 Mar 11VK4AFUQG61pxPSK3140m7.036306
28 Mar 11VK4AFUQG61PXPSK3140m7.036310
28 Mar 11K3BFQFN20lePSK3140m7.036208
28 Mar 11W0PSKEM29daPSK3140m7.036951
28 Mar 11AC7GICN87rdPSK3140m7.036534
26 Mar 11EA8UPIL18cqPSK3140m7.036070
25 Mar 11W9KYEM69wrPSK3140m7.036022
25 Mar 11W0DRODM91skPSK3140m7.035997
25 Mar 11WD8QEFEN73voPSK3140m7.036304
25 Mar 11W6CSAEM50mjPSK3140m7.036703
23 Mar 11XE3MAYA/DEL51ecPSK3140m7.035000
23 Mar 11KE5TDEM35scPSK3140m7.037838
23 Mar 11KE5TDEM35SCPSK3140m7.037840
23 Mar 11W6SJNCM97mqPSK3140m7.035000
21 Mar 11KC0KHAEN10psPSK3140m7.035511
21 Mar 11E51SCBG08dnPSK3140m7.036087
21 Mar 11ZS6JRKG43duPSK3140m7.035447
20 Mar 11AA3BFN20CW40m7.025000
20 Mar 11AF2MEL98lmPSK3140m7.036102
20 Mar 11PU3CALGF49mvPSK3140m7.036258
20 Mar 11KJ4VTHFM18hwPSK3140m7.035999
20 Mar 11N8RGQ/QRPEM87uePSK3140m7.035597
19 Mar 11AC0SREM37iePSK3140m7.036102
19 Mar 11WA5RMLEM12jqPSK3140m7.036789
18 Mar 11JO1PYVPM98gqPSK3140m7.036224
18 Mar 11JO1PYVPM98GQPSK3140m7.036220
18 Mar 11KA9MLLEM26ccPSK3140m7.035847
17 Mar 11VE6VISDO23rtPSK3140m7.036753
17 Mar 11AC0SREM37iePSK3140m7.036506
17 Mar 11YY5ZZTFK60noPSK3140m7.035000
17 Mar 11YY5ZZTPSK3140m7.035000
17 Mar 11KR4UEL87ptPSK3140m7.036682
17 Mar 11W0PEDM13cvPSK3140m7.036899
17 Mar 11K5EVREL09rjPSK3140m7.036266
17 Mar 11UU9JX/QRP/FK91PSK3140m7.036473
17 Mar 11N3PPHFM18rnPSK3140m7.036377
17 Mar 11N3PPHFM18RNPSK3140m7.036380
17 Mar 11KJ8OEN82PSK3140m7.037990
17 Mar 11W3HFFN20PSK3140m7.037238
17 Mar 11W6QEDM13bxPSK3140m7.036102
17 Mar 11N9BBEEN51wmPSK3140m7.035000
17 Mar 11N9BBEEN51WMPSK3140m7.035000
17 Mar 11K8TOMCN97auPSK3140m7.036291
17 Mar 11KD8HSVEM79avPSK3140m7.036620
17 Mar 11K0ACPEN41PSK3140m7.036696
17 Mar 11WQ9ZEM58lcPSK3140m7.036197
17 Mar 11K1GMDEM02diPSK3140m7.036388
17 Mar 11KD7RXDN62PSK3140m7.036390
17 Mar 11N9AVYEN52qfPSK3140m7.035820
17 Mar 11N0NMDM99PSK3140m7.035648
17 Mar 11K9VICEN51PSK3140m7.037266
17 Mar 11KI3FFN10sePSK3140m7.037180
17 Mar 11KD8JSPEN81hwPSK3140m7.036999
17 Mar 11NO8REN73hgPSK3140m7.036392
16 Mar 11F6ECIJN05saPSK3140m7.037255
16 Mar 11AD6BNDM42pbPSK3140m7.036680
14 Mar 11N2TJXFN12hwPSK3140m7.036721
14 Mar 11K8WDXFM19chPSK3140m7.035646
14 Mar 11K8WDXFM19CHPSK3140m7.035650
14 Mar 11KF7IYQDM41PSK3140m7.035788
14 Mar 11AB1HDFN42hoPSK3140m7.036791
13 Mar 11KT7FDM13aoPSK3140m7.037707
13 Mar 11KD0BYJEM07koPSK3140m7.035996
13 Mar 11K9DJEN54wnPSK3140m7.036556
13 Mar 11KB9GSYEN61fpPSK3140m7.035303
13 Mar 11KB9GSYEN61FPPSK3140m7.035300
13 Mar 11N2RITFN20PSK3140m7.036295
13 Mar 11KK3QEL98goPSK3140m7.036827
12 Mar 11KB8IBSEN82ihPSK3140m7.036804
12 Mar 11N9LJXEN60PSK3140m7.035000
12 Mar 11VA3GETFN04agPSK3140m7.035218
12 Mar 11KC9RIQEN50thPSK3140m7.035850
11 Mar 11VK4MDXQH30ioPSK3140m7.036322
11 Mar 11K2MAN/KH6BL11PSK3140m7.037127
11 Mar 11AI4PDEL88pfPSK3140m7.036141
11 Mar 11KF4ONRFM07ahPSK3140m7.036301
11 Mar 11K7TBTCN88vnPSK3140m7.036493
11 Mar 11AA7AECN87wxPSK3140m7.036095
11 Mar 11WD8NUYEM88osPSK3140m7.035800
10 Mar 11VK4AFUQG61pxPSK3140m7.036098
10 Mar 11VK4AFUQG61PXPSK3140m7.036100
10 Mar 11W8LAEL97tnPSK3140m7.036375
10 Mar 11KC0QKLEM48auPSK3140m7.036094
09 Mar 11ZL3NBRE66imPSK3140m7.036299
09 Mar 11W8OUEM15hrPSK3140m7.036306
09 Mar 11EA8ALDIL18sdPSK3140m7.036293
09 Mar 11W2PDYFN13uaPSK3140m7.035000
07 Mar 11RA0JRPO25idPSK3140m7.035456
07 Mar 11JA1KGPPM96ohPSK3140m7.036153
07 Mar 11W3OLHFN20efPSK3140m7.035918
07 Mar 11W3OLHFN20EFPSK3140m7.035000
07 Mar 11AB0PBFN10OHPSK12540m7.035150
07 Mar 11KC2RFQFN20rvPSK3140m7.036624
07 Mar 11VE6KPDO32hxPSK3140m7.036213
06 Mar 11K4XW/QRPEM75idPSK3140m7.036930
05 Mar 11WE1XFN20ofPSK3140m7.034800
05 Mar 11UA0ZKQO93ccPSK3140m7.035000
05 Mar 11KJ4CBCEL99ekPSK3140m7.035923
05 Mar 11KD8PGGEN72hrPSK3140m7.037724
05 Mar 11VA3DHJFN03frPSK3140m7.036295
05 Mar 11W4KDBEL98frPSK3140m7.035000
05 Mar 11W4KDBEL98FRPSK3140m7.035150
05 Mar 11W0CEM48auPSK3140m7.035000
05 Mar 11W3CRRFM19laPSK3140m7.035888
03 Mar 11W3LSWFM29ddPSK3140m7.036500
03 Mar 11N5EPEN51wsPSK3140m7.036653
03 Mar 11VK7ACQE38mpPSK3140m7.036501
03 Mar 11VK7ACQE38MPPSK3140m7.036500
03 Mar 11KE6IELCM96axPSK3140m7.036757
03 Mar 11KA7PLECN85nmPSK3140m7.036122
03 Mar 11FY5LHGJ34tvPSK3140m7.036468
03 Mar 11KI4OCEFM06ebPSK3140m7.035789
03 Mar 11KD4YDDEM84abPSK3140m7.036294
03 Mar 11KI0JDM79PSK3140m7.036297
03 Mar 11KJ4VTHFM18PSK3140m7.035850
03 Mar 11KJ4VTHFM18PSK3140m7.035850
03 Mar 11KU8QEL97dxPSK3140m7.036410
03 Mar 11W1NDYCN72skPSK3140m7.036139
03 Mar 11AA0RBDN91odPSK3140m7.036598
03 Mar 11AA0RBDN91ODPSK3140m7.035000
03 Mar 11W7LDCN87nuPSK3140m7.036675
03 Mar 11KD0HGDDM03twPSK3140m7.035000
03 Mar 11K2DTEFN31esPSK3140m7.036385
03 Mar 11W4FEL87qsPSK3140m7.035668
03 Mar 11CO6FDFL01kxPSK3140m7.037241
03 Mar 11W7KRSCN97apPSK3140m7.036684
03 Mar 11KC9NFQEM79kpPSK3140m7.036088
01 Mar 11JQ1HDRQM05buPSK3140m7.036192
01 Mar 11JA2JNTPM85oiPSK3140m7.036097
01 Mar 11KE4DRJFM05quPSK3140m7.037777
01 Mar 11W2VTVFN20vnPSK3140m7.036901
01 Mar 11ZL3TRRRE66gkPSK3140m7.036205
01 Mar 11ZL3TRRRE66EJPSK3140m7.036200
01 Mar 11KB3MHB/0DM79lsPSK3140m7.036103
01 Mar 11N1ITMFM03lwPSK3140m7.036207
01 Mar 11AE5KKEL29foPSK3140m7.037507
01 Mar 11VA7GEMCN89liPSK3140m7.036484
01 Mar 11CE3FZFF46rnPSK3140m7.036202
01 Mar 11K2ENFN03rfPSK3140m7.036558
01 Mar 11KJ8OEN82PSK3140m7.037103
01 Mar 11EA8FJIL18ulPSK3140m7.036234
01 Mar 11EA8FJIL18ULPSK3140m7.036230
01 Mar 11KF6AHCDL99mjPSK3140m7.036429
01 Mar 11NS4XEM55bgPSK3140m7.036713
01 Mar 11KD0FQNDN70PSK3140m7.035551
01 Mar 11K3MAWFM18qqPSK3140m7.035567
01 Mar 11ND3RFN01rjPSK3140m7.071478
01 Mar 11KF5CZGDM62piPSK3140m7.037293
01 Mar 11W2SKIFM17ekPSK3140m7.035606
28 Feb 11WA1HFFFN32rbPSK3140m7.036834
28 Feb 11NY9ZEN52ltPSK3140m7.036102
28 Feb 11VK7NETQE38etPSK3140m7.035564
28 Feb 11WI5DEM12uiPSK3140m7.036154
28 Feb 11KD0HSFEN34kxPSK3140m7.036153
27 Feb 11KD8NJZEN81ejPSK3140m7.036203
27 Feb 11KD8NJZEN81EJPSK3140m7.035000
27 Feb 11N1ITMFM03lwPSK3140m7.036696
27 Feb 11YV5AAGFK60loPSK3140m7.037532
27 Feb 11N8MNIEM89gvPSK3140m7.036044
27 Feb 11KF7GMVDN23dcPSK3140m7.035000
25 Feb 11WA8DRZCM87ulPSK3140m7.036504
25 Feb 11KD0NPTDM79OPPSK3140m7.035000
25 Feb 11KD0NPTDM79opPSK3140m7.036103
22 Feb 11N9KOEN61axPSK3140m7.035890
20 Feb 11N2DPFN20nsPSK3140m7.035000
20 Feb 11N2DPFN20NSPSK3140m7.036390
20 Feb 11KD8LAVEN80PSK3140m7.035403
20 Feb 11KD8LAVEN80PSK3140m7.035400
20 Feb 11K9DIGEN17PSK3140m7.035000
20 Feb 11KC8QMFEN70tmPSK3140m7.036541
20 Feb 11W4PHSEM65oxPSK3140m7.036300
19 Feb 11KI7PYCN87uwPSK3140m7.036303
19 Feb 11W2TMTEL96usPSK3140m7.035786
17 Feb 11KI6FHBDM03tvPSK3140m7.036325
17 Feb 11ZL1OGXRF73ihPSK3140m7.035000
17 Feb 11VK2FADQF56ssPSK3140m7.036097
17 Feb 11AA1IKEL89hqPSK3140m7.036431
17 Feb 11N3ALNFN19ldPSK3140m7.036100
17 Feb 11N3ALNFM19PSK3140m7.036100
17 Feb 11KE5HTBEL18djPSK3140m7.036100
17 Feb 11KE5HTBEL18DJPSK3140m7.036100
17 Feb 11W2NLSFN30grPSK3140m7.037342
17 Feb 11WB4KWEL98caPSK3140m7.036305
17 Feb 11VE1CDDFN84dsPSK3140m7.035530
17 Feb 11WA2HYOFN20tlPSK3140m7.035826
17 Feb 11WA2HYOFN20TLPSK3140m7.035830
17 Feb 11AE5XIDM62oiPSK3140m7.035000
17 Feb 11KF5DNSDM62ohPSK3140m7.036003
17 Feb 11KD4OBODM76paPSK3140m7.036086
16 Feb 11W4KZKEM97xePSK3140m7.036924
13 Feb 11KD5GYGEM23bfPSK3140m7.035604
13 Feb 11W1TLDDM42mcPSK3140m7.035000
13 Feb 11W8HAWEM99bkPSK3140m7.035000
12 Feb 11N2EOCFN20PSK3140m7.036394
12 Feb 11K0ACPEN41PSK3140m7.036696
12 Feb 11W1IPSFN43abPSK3140m7.036280
12 Feb 11KR4UEL87ptPSK3140m7.036131
12 Feb 11N4UEDFM16ekPSK3140m7.036687
12 Feb 11KD0JRREN00siPSK3140m7.037065
12 Feb 11KD8JSPEN81hwPSK3140m7.036576
12 Feb 11W4RDDFM26auPSK3140m7.036251
12 Feb 11KD5BYBEM64puPSK3140m7.036269
12 Feb 11N9FREM37lcPSK3140m7.035967
12 Feb 11W3HFFN20PSK3140m7.035774
12 Feb 11KC2RXSFN32bjPSK3140m7.036156
12 Feb 11KC2RXSFN32BJPSK3140m7.036160
12 Feb 11XE1AKMEK09kkPSK3140m7.036555
12 Feb 11N0NMDM99PSK3140m7.035884
12 Feb 11N9AVYEN52qfPSK3140m7.035595
12 Feb 11W4KRNFM18drPSK3140m7.036856
09 Feb 11NM3BFN01rkPSK3140m7.036199
09 Feb 11WA3JBTFM29joPSK3140m7.036201
09 Feb 11KE7NVCN87tqPSK3140m7.036496
09 Feb 11KE7NVXDM07bmPSK3140m7.035000
09 Feb 11WM0LEN02boPSK3140m7.035439
09 Feb 11WM0LEN02BOPSK3140m7.035440
07 Feb 11JM7OLWQM07foPSK3140m7.036098
07 Feb 11W8VHOEM88buPSK3140m7.036057
07 Feb 11V55DLHJG78xoPSK3140m7.035836
07 Feb 11K2TODPSK3140m7.035000
07 Feb 11K2TODEM17iqPSK3140m7.036000
07 Feb 11K2TODEM73SRPSK3140m7.036000
06 Feb 11W5BAMEM53csPSK3140m7.036099
06 Feb 11AD5ITEM53dsPSK3140m7.035000
06 Feb 11AD5ITEM53DSPSK3140m7.035000
06 Feb 11WA5UPEM13paPSK3140m7.035000
06 Feb 11W5EWEL49PSK3140m7.035484
06 Feb 11KC5GOIEM13kgPSK3140m7.035997
06 Feb 11W5XJEM12ouPSK3140m7.035997
05 Feb 11AB0DKEN30rePSK3140m7.036300
04 Feb 117N3FAUQM05bdPSK3140m7.036102
04 Feb 11N3ALNFN19ldPSK3140m7.036604
04 Feb 11N3ALNFM19PSK3140m7.036600
03 Feb 11KC4RSNEM72hpPSK3140m7.036191
03 Feb 11CO2RREL83ubPSK3140m7.036299
03 Feb 11KF6AHCDL99mjPSK3140m7.036265
03 Feb 11VE3RIAEN93uePSK3140m7.036126
03 Feb 11KC0QKLEM48auPSK3140m7.036433
03 Feb 11NG1SEL97rvPSK3140m7.036001
03 Feb 11N3LLEL86txPSK3140m7.035757
01 Feb 11VR2UWOL72bkPSK3140m7.035190
01 Feb 11KF7HQXCN87PSK3140m7.036493
01 Feb 11JA1LZBPM95usPSK3140m7.035000
01 Feb 11W5WDYEM12quPSK3140m7.036710
01 Feb 11CM5PGEL92jtPSK3140m7.035586
01 Feb 11KC5DATEM20haPSK3140m7.035000
01 Feb 11VA3MJRFN03bfPSK3140m7.036604
01 Feb 11KB3MHB/0DM79lsPSK3140m7.036604
31 Jan 11RA0CHBQO03idPSK3140m7.036318
31 Jan 11K4TJJEM83dwPSK3140m7.036997
31 Jan 11HA0MLKN17gxPSK3140m7.036025
31 Jan 11N0XWJEN31ctPSK3140m7.035820
31 Jan 11KJ4HMYFM16qwPSK3140m7.037490
30 Jan 11HK3CQFJ24xrPSK3140m7.036534
30 Jan 11KB4BKREL09jwPSK3140m7.035701
30 Jan 11CO6HLPFL02ciPSK3140m7.035971
30 Jan 11VE2ZVZFN35fmPSK3140m7.036506
30 Jan 11KJ4YQKEM84RXPSK3140m7.035000
30 Jan 11KJ4YQKEM84rxPSK3140m7.036604
30 Jan 11CO2MSEL92etPSK3140m7.036699
30 Jan 11N4PSKEL97vdPSK3140m7.037335
30 Jan 11HK3ARRFJ24xqPSK3140m7.036801
30 Jan 11JQ2HVNPM85niPSK3140m7.035000
30 Jan 11YB1PTOI33tcPSK3140m7.035521
30 Jan 11HK1RFK20lvPSK3140m7.035694
30 Jan 11XE1HYVDL80pbPSK3140m7.036103
30 Jan 11W4KKXEM88bpPSK3140m7.036486
30 Jan 11KD8OPIEM79xsPSK3140m7.037156
30 Jan 11KD8OPIPSK3140m7.035000
30 Jan 11KL7SBBP51bePSK3140m7.036712
30 Jan 11KL7SBBP51BEPSK3140m7.036710
30 Jan 11W3YTSFM18kxPSK3140m7.036712
30 Jan 11KD8NNUEN82ALPSK3140m7.036310
30 Jan 11KD8NNUEN82alPSK3140m7.036369
30 Jan 11N8RGQEM87uePSK3140m7.035496
30 Jan 11WA1RJIFN31lnPSK3140m7.035830
30 Jan 11W5BDM93aoPSK3140m7.035721
29 Jan 11E51SCBG08dsPSK3140m7.036727
28 Jan 11KA9NFEEN50etPSK3140m7.036082
28 Jan 11KF5SEM14iePSK3140m7.036613
28 Jan 11N5CEYEL16gcPSK3140m7.035000
26 Jan 11JA8CQM/3PM74VUPSK3140m7.036600
26 Jan 11JA8CQMPM74vvPSK3140m7.036599
26 Jan 11JA8CQMPM74VUPSK3140m7.036600
26 Jan 11KD8OTTEN82orPSK3140m7.036277
26 Jan 11KD4NULEM73sjPSK3140m7.035000
26 Jan 11KD8PHIEN80mdPSK3140m7.037187
26 Jan 11W3OFDFN10vqPSK3140m7.035897
26 Jan 11AX4LDXQH30jsPSK3140m7.036351
26 Jan 117N3FAUQM05bdPSK3140m7.036493
26 Jan 11JA6MHAPM53glPSK3140m7.036179
26 Jan 11WJ1BFN31nmPSK3140m7.035000
25 Jan 11W1WCNEM90dbPSK3140m7.036794
25 Jan 11YY5EDGFK60llPSK3140m7.036459
22 Jan 11K5DDMEM30bpPSK3140m7.036499
22 Jan 11K5DDMEM30BPPSK3140m7.036500
22 Jan 11HI8CSSFK58clPSK3140m7.036070
22 Jan 11YV6EJIFJ79skPSK3140m7.036084
22 Jan 11N1IPAFN53axPSK3140m7.035752
22 Jan 11CO3GDEL92etPSK3140m7.036136
22 Jan 11VE2DJCFN48nkPSK3140m7.036001
22 Jan 11KJ8OEN82PSK3140m7.036002
22 Jan 11WA1KBEFN42hoPSK3140m7.035881
21 Jan 11KC9KOJEN52uiPSK3140m7.035608
20 Jan 11N5VMNEM25wiPSK3140m7.036305
18 Jan 11W5NIGEM13gbPSK3140m7.036328
17 Jan 11KF4ONRFM07ahPSK3140m7.035683
17 Jan 11N4BTBEM62wlPSK3140m7.037006
17 Jan 11AE7KFCN73xqPSK3140m7.036949
17 Jan 11HK1FFK21obPSK3140m7.036452
17 Jan 11KF5GOGEM40uaPSK3140m7.035985
17 Jan 11K8LOEN81bhPSK3140m7.035000
17 Jan 11VE3EQVFN03jaPSK3140m7.036654
16 Jan 11N9SOCEN52mkPSK3140m7.036101
16 Jan 11WB4YEM95PSK3140m7.036803
16 Jan 11W5EWEL49PSK3140m7.036100
16 Jan 11W4EWEM84ggPSK3140m7.037089
15 Jan 11PY3JFSGG30chPSK3140m7.036478
14 Jan 11ZL3TRRRE66gkPSK3140m7.037028
14 Jan 11ZL3TRRRE66EJPSK3140m7.037030
14 Jan 11K6DKYDM05qdPSK3140m7.036107
14 Jan 11KA7SLCCN85nlPSK3140m7.036300
14 Jan 11W7PMCN85nlPSK3140m7.035000
11 Jan 11JA9LXPM86swPSK3140m7.036199
10 Jan 11JN7PFBQM07laPSK3140m7.036201
10 Jan 11K4RSTEM75odPSK3140m7.036204
10 Jan 11W3OLHFN20efPSK3140m7.036100
10 Jan 11W3OLHFN20EFPSK3140m7.036100
10 Jan 11WB6YTEDM12lpPSK3140m7.036514
10 Jan 11KD8OYKEN90grPSK3140m7.035781
10 Jan 11NX8JEN90ivPSK3140m7.035779
09 Jan 11KG5LAEM13PSK3140m7.036298
09 Jan 11W8OBEN50enPSK3140m7.036548
08 Jan 11AI6ODM12ltPSK3140m7.036261
08 Jan 11W0WFXEM38boPSK3140m7.036723
08 Jan 11W0RODM78ntPSK3140m7.036480
08 Jan 11ZL3GARE66hoPSK3140m7.036264
08 Jan 11AC4MEM86plPSK3140m7.035967
08 Jan 11KD4NULEM73sjPSK3140m7.036127
08 Jan 11K8QWYEN81pbPSK3140m7.035865
08 Jan 11K1GMDEM02diPSK3140m7.037390
08 Jan 11N2EOCFN20PSK3140m7.037485
08 Jan 11KU1TFM09wjPSK3140m7.036370
08 Jan 11N7WEJEM93swPSK3140m7.035247
08 Jan 11N7WEJEM93TWPSK3140m7.035250
07 Jan 11JM7OLWQM07foPSK3140m7.035500
07 Jan 11WF0GMNEM28qvPSK3140m7.036298
07 Jan 11KJ4DHFFM17pnPSK3140m7.037508
07 Jan 11AB1KWFN42fuPSK3140m7.035996
06 Jan 11N3WLBFN00ghPSK3140m7.037927
06 Jan 11N3WLBFN00GHPSK3140m7.037930
04 Jan 11WF0GMNEM28qvPSK3140m7.036513
03 Jan 11KB1ITFFN42lnPSK3140m7.035950
03 Jan 11KD5QLMEM13mePSK3140m7.036403
31 Dec 10JO1PYVPM98GQPSK3140m7.038000
31 Dec 10JO1PYVPM98gqPSK3140m7.035987
31 Dec 10YV4OWFK80cxPSK3140m7.036303
31 Dec 10HA0MLKN17gxPSK3140m7.036762
31 Dec 10W8VHOEM88buPSK3140m7.036502
31 Dec 10N4UEDFM16DKPSK3140m7.035000
31 Dec 10N4UEDFM16ekPSK3140m7.036359
31 Dec 10YY5TAVFK60PSK3140m7.036029
30 Dec 10W8AZVDM26lbPSK3140m7.036571
30 Dec 10KB5MRTEM15amPSK3140m7.036289
29 Dec 10WA6OVPDM09dnPSK3140m7.036153
29 Dec 10K8ANDEN91ciPSK3140m7.037114
29 Dec 10AJ8MHEN66hmPSK3140m7.036218
29 Dec 10AJ8MHEN66HMPSK3140m7.036220
29 Dec 10NM6MCN87qcPSK3140m7.036317
29 Dec 10NM6MFM19QDPSK3140m7.036320
29 Dec 10N7VWDCN87thPSK3140m7.036435
28 Dec 10KD6RWFDM09ccPSK3140m7.037269
26 Dec 10KD8MBIEN91nkPSK3140m7.036100
26 Dec 10KA3ZVCFM05rxPSK3140m7.036100
26 Dec 10KA3ZVCFM05RXPSK3140m7.036100
26 Dec 10N4PAZEL95trPSK3140m7.036630
26 Dec 10N4PAZEL95TRPSK3140m7.036630
26 Dec 10K5ZGDM88qaPSK3140m7.036208
26 Dec 10K5ZGDM88QAPSK3140m7.036210
26 Dec 10H40FKRH29vgPSK3140m7.036999
26 Dec 10N7LMV/XE2DL67hkPSK3140m7.035730
26 Dec 10HC6EPFI08qpPSK3140m7.036042
26 Dec 10WT0AAEN00lrPSK3140m7.037102
26 Dec 10WT0AAEN00KRPSK3140m7.037100
24 Dec 10K5HLHDM65bfPSK3140m7.036017
23 Dec 10AC0SREM37iePSK3140m7.037096
23 Dec 10AC0SREM37IEPSK3140m7.037100
23 Dec 10KB9HGIEM49hwPSK3140m7.036357
23 Dec 10KB9HGIEM49HWPSK3140m7.036360
22 Dec 10XE2SMPDL57alPSK3140m7.035781
20 Dec 10KB4ZGOFM06bqPSK3140m7.036988
19 Dec 10CO3TJEL82stPSK3140m7.036616
19 Dec 10W3VNVFN20doPSK3140m7.036600
19 Dec 10W3VNVFN20DOPSK3140m7.036600
18 Dec 10JG1OHMPM95vqPSK3140m7.036502
18 Dec 10JG1OHMPM95VQPSK3140m7.036500
17 Dec 10K2QBWFN12fjPSK3140m7.036501
17 Dec 10JM7OLWQM07foPSK3140m7.036301
17 Dec 10JM7OLWQM07FOPSK3140m7.036300
12 Dec 10KI4LPREM96PSK3140m7.036340
12 Dec 10W5HOYEM26aiPSK3140m7.036038
12 Dec 10W7OMCN87tnPSK3140m7.036877
12 Dec 10KE7YFPCN97arPSK3140m7.035712
11 Dec 10JO3TAPPM74srPSK3140m7.035910
11 Dec 10JO3TAPPM74SRPSK3140m7.035910
11 Dec 10N2EIKFN21xwPSK3140m7.036325
11 Dec 10AC4MEM86plPSK3140m7.036920
11 Dec 10N7UVHDN17NRPSK6340m7.036630
11 Dec 10K8QWYEN81pbPSK3140m7.036660
11 Dec 10N2WKFN03xePSK3140m7.036759
11 Dec 10N2WKFN03XEPSK3140m7.036760
11 Dec 10N2WKFN03XEPSK6340m7.036670
11 Dec 10VA3TLSFN03guPSK3140m7.036397
11 Dec 10XE1HYVDL80pbPSK3140m7.036544
11 Dec 10N2EOCFN20PSK3140m7.035987
11 Dec 10KR6LHDM04xrPSK3140m7.036692
11 Dec 10KD0HOQDN40bjPSK3140m7.036295
11 Dec 10W6BBSDM06bwPSK3140m7.035689
03 Dec 10UA0CDCPN78nlPSK3140m7.037102
02 Dec 10W3LSWFM29ddPSK3140m7.036938
02 Dec 10K9YNFEN53xpPSK3140m7.036708
01 Dec 10W5JAYEM25tiPSK3140m7.036303
29 Nov 10KP4CPCFK78ajPSK3140m7.036016
29 Nov 10XE1HAXDL80hoPSK3140m7.036302
29 Nov 10K7VICDH28uhPSK3140m7.035297
26 Nov 10KD7UDGDN55rtPSK3140m7.035829
24 Nov 10VK5NEPF95ifPSK3140m7.035711
24 Nov 10KG6PHEM13ocPSK3140m7.036107
24 Nov 10KG6PHEM13PCPSK3140m7.036110
23 Nov 10JR1KDAPM95qkPSK3140m7.035507
23 Nov 10JR1KDAPM95QKPSK3140m7.035510
23 Nov 10K8CITEN85acPSK3140m7.036093
23 Nov 10JE2WYAPM85kjPSK3140m7.036502
22 Nov 10KJ6BSODM12lrPSK3140m7.036169
22 Nov 10W0JMPEN34jsPSK3140m7.036801
22 Nov 10YS1ZCEK53ioPSK3140m7.036092
20 Nov 10KE8MEN81rqPSK3140m7.035000
20 Nov 10KE8MEN81RQPSK3140m7.035000
20 Nov 10N2NRVFN23ecPSK3140m7.036127
20 Nov 10N3CHXFN20PSK3140m7.037144
20 Nov 10K1DNRFN31siPSK3140m7.035000
20 Nov 10AE2CSFN30auPSK3140m7.036720
20 Nov 10AI4FREL88PSK3140m7.037486
20 Nov 10K6IRFDM14dcPSK3140m7.037090
20 Nov 10WB4MNKEL99lcPSK3140m7.035868
20 Nov 10K1GMDEM02diPSK3140m7.036496
20 Nov 10W6QEDM13bxPSK3140m7.035998
20 Nov 10KR4UEL87ptPSK3140m7.035402
20 Nov 10N2EOCFN20PSK3140m7.035672
20 Nov 10K8TOMCN97auPSK3140m7.036103
20 Nov 10VE7FIDN09gvPSK3140m7.036689
18 Nov 10KD0FIPEM17PSK3140m7.036458
16 Nov 10KI0ER/QRPDM79lnPSK3140m7.035905
15 Nov 10KE7YFPCN97arPSK3140m7.036106
15 Nov 10N8NNEM99PSK3140m7.035982
15 Nov 10WA6OWMDM03tuPSK3140m7.035000
15 Nov 10KE0NEN34jwPSK3140m7.036406
15 Nov 10CG3MUGEN58jjPSK3140m7.036451
15 Nov 10K7JBQDM13aoPSK3140m7.036491
15 Nov 10K7JBQDM13AOPSK3140m7.035000
15 Nov 10KD7JGDN05xmPSK3140m7.036301
13 Nov 10NX1TFN31rsPSK3140m7.036803
13 Nov 10K2TFTEM70cdPSK3140m7.036565
13 Nov 10KC0OBYDN70ipPSK3140m7.036269
10 Nov 10AB9TAEN51wwPSK3140m7.037203
10 Nov 10KB0YKIEN40daPSK3140m7.036017
09 Nov 10KF7LQRCN88quPSK3140m7.036165
06 Nov 10W2HIYFN31cpPSK3140m7.037105
06 Nov 10N0IRMEM36PSK3140m7.037770
06 Nov 10KD8AZCFM09PSK3140m7.035000
06 Nov 10KD8AZCFM09mePSK3140m7.037085
06 Nov 10KB8YIOEM89kvPSK3140m7.035000
05 Nov 10RW0LABQO10duPSK3140m7.035000
05 Nov 10UA0LOFPN53xtPSK3140m7.036338
05 Nov 10RW0SROO22cgPSK3140m7.036337
05 Nov 10NP2QPSK3140m7.000000
05 Nov 10NP2QFK78liPSK3140m7.035804
05 Nov 10CO3JREL93abPSK3140m7.036178
05 Nov 10KB0EOEN34ikPSK3140m7.036182
05 Nov 10VE3IYOBFN14ndPSK3140m7.036202
05 Nov 10K2EN/2FN12gfPSK3140m7.037494
04 Nov 10N0QWDDM79gwPSK3140m7.036907
04 Nov 10KJ4WIIEL96wuPSK3140m7.036999
04 Nov 10CM2XKEL83scPSK3140m7.036529
03 Nov 10YD2NDXOI52efPSK3140m7.037766
02 Nov 10HK1FFK21obPSK3140m7.037462
02 Nov 10N3PPEFM29jxPSK3140m7.035694
31 Oct 10YL-RS-01KO26cwSSB40m7.035000
28 Oct 10UA0KEFRP84srPSK3140m7.036545
28 Oct 10KM7OCN87ttPSK3140m7.036247
27 Oct 10W7GBBCN87wmPSK3140m7.036326
27 Oct 10KD5PYCEM50llPSK3140m7.036301
26 Oct 10W8COPEN74vkPSK3140m7.035994
26 Oct 10K3LRHFM28hoPSK3140m7.036430
25 Oct 10W6IEEDM04PSK3140m7.036479
24 Oct 10N4MBEL96WCPSK3140m7.038450
24 Oct 10N4MBEL96wcPSK3140m7.036679
24 Oct 10N4MBEL96UVPSK3140m7.036680
24 Oct 10LU1WJFFE77lfPSK3140m7.036970
23 Oct 10W4HFKFM18jrPSK3140m7.036042
23 Oct 10K8ANDEN91icPSK3140m7.036692
22 Oct 10DS3BNUPM37lgPSK3140m7.037156
22 Oct 10HL5/KJ2UPM45mfPSK3140m7.036173
22 Oct 10HL5/KJ2UPM45MFPSK3140m7.035000
22 Oct 10JO1QORPM95qlPSK3140m7.036498
22 Oct 10XE1GKDL70iqPSK3140m7.036696
22 Oct 10W9GRSEN60dsPSK3140m7.036119
22 Oct 10JA3GAKPM74qkPSK3140m7.036486
22 Oct 10ZL3JPRE66glPSK3140m7.035136
22 Oct 10VK4LDX/PQH30lrPSK3140m7.036099
22 Oct 10N7CSODN71odPSK3140m7.035975
22 Oct 10K8RFPEN82mjPSK3140m7.036098
21 Oct 10KB3TTPFN21CHPSK3140m7.035000
21 Oct 10KB3TTPFN21chPSK3140m7.035885
20 Oct 103D2AARH91csPSK3140m7.036286
20 Oct 10NS3QEM73tuPSK3140m7.036294
20 Oct 10KE7DZSCN95fqPSK3140m7.036175
19 Oct 10AC4MEM86plPSK3140m7.036301
15 Oct 10WP4HSZEM96hhPSK3140m7.036316
14 Oct 10W8KHREN80epPSK3140m7.036410
14 Oct 10K2QBWFN12fjPSK3140m7.035880
14 Oct 10VK3DQQF22ocPSK3140m7.036330
12 Oct 10W2ZXLFM28mxPSK3140m7.036691
12 Oct 10VK4ALOQG62llPSK3140m7.036399
11 Oct 10WB9RIMEM67fxPSK3140m7.036295
11 Oct 10K0FTCDN70lmPSK3140m7.036595
11 Oct 10K0FTCDN70LMPSK3140m7.036590
11 Oct 10N2LWDEM95ilPSK3140m7.036594
11 Oct 10N2LWDEM95ILPSK3140m7.036590
11 Oct 10N2LWDEM95ILPSK3140m7.036510
11 Oct 10VK2FADQF56ssPSK3140m7.036371
08 Oct 10CO2OUEL83tcPSK3140m7.036139
08 Oct 10WD9LEM69ecPSK3140m7.035000
08 Oct 10KC9PAQEM69ecPSK3140m7.036879
08 Oct 10KI7FDM79npPSK3140m7.036738
08 Oct 10KF7HNACN85PSK3140m7.036099
07 Oct 10N4PIQEL88svPSK3140m7.036297
07 Oct 10KK1DFN31vhPSK3140m7.036688
02 Oct 10N2WKFN03xePSK3140m7.036860
02 Oct 10WB0RMOEN10jePSK3140m7.035857
02 Oct 10N7UVHDN17nrPSK3140m7.037730
02 Oct 10CO2IZEL83tcPSK3140m7.035472
02 Oct 10KE7ZGQCN87rcPSK3140m7.035704
02 Oct 10KK7UQCN88obPSK3140m7.037094
02 Oct 10KE7HQYCN87vqPSK3140m7.036596
02 Oct 10N2EOCFN20PSK3140m7.036196
02 Oct 10K5WWDL99shPSK3140m7.035998
02 Oct 10AC4MEM86plPSK3140m7.036069
02 Oct 10K5WWDL99SHPSK3140m7.036000
30 Sep 10N5ZBIEL29lsPSK3140m7.035973
29 Sep 10W4JZEM66qePSK3140m7.035974
24 Sep 10KC8GTXEN82glPSK3140m7.037352
24 Sep 10CO2VEEL83sbPSK3140m7.036992
24 Sep 10KQ7WCN87qlPSK3140m7.035000
24 Sep 10W7SCN87xoPSK3140m7.035000
23 Sep 10W5PIQEL09ulPSK3140m7.035963
20 Sep 10KE5KTU/MMEM90PSK3140m7.036483
20 Sep 10N4KHIEL99lgPSK3140m7.036827
20 Sep 10YY5BJGFK60olPSK3140m7.036537
20 Sep 10AC8IZEM89gxPSK3140m7.035000
20 Sep 10KD8JLFEM89gxPSK3140m7.035851
20 Sep 10K8SABEN63vaPSK3140m7.035844
18 Sep 10YV5KGFK60nmPSK3140m7.036981
17 Sep 10KU0GEM28rsPSK3140m7.036659
17 Sep 10K2PSDFN20ruPSK3140m7.036612
17 Sep 10KI6BENCM97anPSK3140m7.036101
17 Sep 10KJ4VPKEM74tbPSK3140m7.036101
17 Sep 10KB7PYFCN87qrPSK3140m7.036104
16 Sep 10W4ELPEM84agPSK3140m7.037452
16 Sep 10N4FOBEL87waPSK3140m7.036094
16 Sep 10N4FOBEL87WAPSK3140m7.036100
16 Sep 10KG4RUEEM84qmPSK3140m7.036099
16 Sep 10VK2ATCQF55mxPSK3140m7.036084
16 Sep 10KH6SATBL01wjPSK3140m7.036101
16 Sep 10VK2POPQF55jvPSK3140m7.036100
15 Sep 10AC0QGDM79kxPSK3140m7.036100
15 Sep 10AC0QGDM79KXPSK3140m7.036100
14 Sep 10YY1HGK/1FK40hfPSK3140m7.036587
14 Sep 10K5YFWEL09rmPSK3140m7.036198
12 Sep 10VK3EOQF23xlPSK3140m7.036625
12 Sep 10VK4LDXQH30lrPSK3140m7.036201
12 Sep 10KE5COEL29drPSK3140m7.036666
12 Sep 10OA4AIFH17lvPSK3140m7.036140
12 Sep 10KB1RXA/PFN31ghPSK3140m7.037499
12 Sep 10KB1RXAFN31GHPSK3140m7.037500
12 Sep 10KB5AYSEM26abPSK3140m7.037375
12 Sep 10W6/KP4MDCM98iqPSK3140m7.036402
12 Sep 10W6HDM65PSK3140m7.036728
12 Sep 10KB8APAEN82KKPSK3140m7.035000
12 Sep 10KB8APAEN82kkPSK3140m7.036032
08 Sep 10K4REBFM14nvPSK3140m7.036099
08 Sep 10NE6RD/5CM97aiPSK3140m7.037374
01 Sep 10W5FKWEM10dmPSK3140m7.036300
31 Aug 10W0MRZ/QRPEN42eaPSK3140m7.036280
24 Aug 10N5LYJEM03rxPSK3140m7.036533
24 Aug 10WB9VKZEM69daPSK3140m7.036099
24 Aug 10VK3TDXQF11toPSK3140m7.036490
24 Aug 10VK4LDXQH30lrPSK3140m7.036286
24 Aug 10W5QIDM92wvPSK3140m7.036794
24 Aug 10N4FOBEL87WAPSK3140m7.035000
24 Aug 10N4FOBEL87waPSK3140m7.036900
23 Aug 10W6RDM14kePSK3140m7.036309
23 Aug 10W4VXFM16ouPSK3140m7.037137
21 Aug 10W3MATFN11maPSK3140m7.036169
21 Aug 10KC9RQDEM48whPSK3140m7.035000
20 Aug 10N7IQMCN85nlPSK3140m7.036501
20 Aug 10N7IQMCN85NLPSK3140m7.035000
17 Aug 10N9SOCEN52mkPSK3140m7.036490
16 Aug 10K7BAWCN74xpPSK3140m7.036134
16 Aug 10K7BAWDM33WMPSK3140m7.036130
16 Aug 10W6RDM14kePSK3140m7.035406
11 Aug 10KB2MMRFN20xePSK3140m7.036452
10 Aug 10KE6ANMDM14akPSK3140m7.036100
07 Aug 10AI6ODM12ltPSK3140m7.036225
07 Aug 10AI6OPSK3140m7.036220
07 Aug 10WB4MNKPSK3140m7.036720
07 Aug 10WB4MNKEL99lePSK3140m7.036715
07 Aug 10KE8MEN81rqPSK3140m7.036505
07 Aug 10KE8MEN81RQPSK3140m7.036510
07 Aug 10N2EOCFN20PSK3140m7.036993
01 Aug 10PU8TEPFJ92QRPSK12540m7.036300
01 Aug 10ZL1VTRF82cgPSK3140m7.036123
24 Jul 10N3JJBFM29fsPSK3140m7.036400
24 Jul 10N3JJBFM29FSPSK3140m7.036400
17 Jul 10YY5AEIFK60nkPSK3140m7.035988
04 Jul 10W5KAM/5EM20bdPSK3140m7.070475
04 Jul 10KU1TFM09wjPSK3140m7.071525
04 Jul 10KU1TFM09WJPSK3140m7.071530
04 Jul 10WB1WFN42jnPSK3140m7.072490
04 Jul 10KB3BPW/4EN90txPSK3140m7.072350
02 Jul 10AC7SGCN88uePSK3140m7.036280
01 Jul 10AK8DEM79rfPSK3140m7.036350
30 Jun 10KE2EBFN32ciPSK3140m7.035790
24 Jun 10AA5JJEM25hsPSK3140m7.037200
24 Jun 10N3VBNFM19qfPSK3140m7.036100
24 Jun 10WA7MHBCN74xpPSK3140m7.036600
22 Jun 10W9AWFEM78cqPSK3140m7.035300
12 Jun 10WB6YTE/QRPDM12lpPSK3140m7.036200
09 Jun 10KC7MYNDN13upPSK3140m7.035000
05 Jun 10KW7XXCN88qwPSK3140m7.036589
03 Jun 10AB5HAEM32dlPSK3140m7.035997
28 May 10KE9PHEN61frPSK3140m7.036237
28 May 10N0NMDM99PSK3140m7.071303
28 May 10K2AFYFN20wsPSK3140m7.071099
28 May 10K2AFYFN20WSPSK3140m7.071100
28 May 10W8POFEN70udPSK3140m7.071051
28 May 10K2AFYFN20WSPSK3140m7.070000
28 May 10KX8CEN91bgPSK3140m7.071046
28 May 10KX8CEN91BGPSK3140m7.071050
28 May 10K0FBVEN41rnPSK3140m7.071048
28 May 10W4KRNFM18drPSK3140m7.071051
28 May 10WB9ONUEM68fbPSK3140m7.071051
28 May 10K7PWLCN87wqPSK3140m7.071050
28 May 10K7PWLCN87WQPSK3140m7.071050
28 May 10K8TOMCN97auPSK3140m7.071788
28 May 10VA3TPSFN03luPSK3140m7.072106
28 May 10VA3TPSFN03LUPSK3140m7.072110
28 May 10KJ7HQCN87wsPSK3140m7.070997
28 May 10K9VICEN51PSK3140m7.071192
28 May 10KT4NMEL97tpPSK3140m7.071095
28 May 10AC7KH/5EL09snPSK3140m7.037025
28 May 10W3HFFN20PSK3140m7.071253
28 May 10KJ4IZWEM93dmPSK3140m7.071103
28 May 10K4FBPEL96taPSK3140m7.070927
28 May 10N2EOCFN20PSK3140m7.071691
28 May 10WQ9ZEM58lcPSK3140m7.071520
28 May 10N8MNIEM89gvPSK3140m7.072186
28 May 10N7QUCN84PSK3140m7.070000
28 May 10WB4MNKPSK3140m7.071890
28 May 10WB4MNKEL99lePSK3140m7.071883
28 May 10W6QEDM13bxPSK3140m7.071987
23 May 10YY9OHGFK60ehPSK3140m7.036543
22 May 10KF7MAXCN94ibPSK3140m7.036596
21 May 10KE7XUDM40cjPSK3140m7.035995
18 May 10XE1UYSEK19nwPSK3140m7.036491
18 May 10W6CDADM04xcPSK3140m7.036498
18 May 10K8ZOGEN70xnPSK3140m7.036608
18 May 10K8ZOGEN70XNPSK3140m7.036610
18 May 10KF6FIXDM03xrPSK3140m7.037203
18 May 10KJ4RIEFM17hePSK3140m7.036980
17 May 10N4FOBPSK3140m7.036400
17 May 10N4FOBEL87waPSK3140m7.036401
17 May 10W9COXEN61llPSK3140m7.037456
15 May 10K7BNYDM25rdPSK3140m7.036482
15 May 10WA6HZVDM13cxPSK3140m7.036290
15 May 10WA6HZVDM13CXPSK3140m7.035000
15 May 10W7RUGDN33wlPSK3140m7.036804
15 May 10K0DXXDM06chPSK3140m7.035898
12 May 10K7HRTDN17PSK3140m7.036099
12 May 10K7HRTDN17PSK3140m7.036100
11 May 10KF5ATNDM65scPSK3140m7.036999
11 May 10AF6WCDM13gwPSK3140m7.036103
10 May 10AA1XQFN41hlPSK3140m7.035875
09 May 10K6ITDM04pgPSK3140m7.036376
09 May 10N2RITFN20vrPSK3140m7.036103
09 May 10AC8GFEN71osPSK3140m7.036099
09 May 10PT9ZEGG28dqPSK3140m7.036295
09 May 10PT9ZEGG28DQPSK3140m7.036290
09 May 10PT7TTGI97wcPSK3140m7.036155
09 May 10LU1SAMFG60noPSK3140m7.035672
09 May 10HK3ARR/0FJ24xqPSK3140m7.036290
07 May 10N8VNEEM79uuPSK3140m7.036119
07 May 10KJ4QXCEM66PSK3140m7.036497
03 May 10KF7IPWDM49btPSK3140m7.035000
02 May 10KB7PYFCN87qrPSK3140m7.036118
30 Apr 10AE7CDDM35agPSK3140m7.036099
30 Apr 10WL7ULBP51cdPSK3140m7.036150
30 Apr 10JE7RHTQM08kiPSK3140m7.036205
30 Apr 10DS4GKFPM35kfPSK3140m7.036201
30 Apr 10KI7Z/QRPCN87qrPSK3140m7.035000
29 Apr 10WB4HLW/QRPEM86fbPSK3140m7.036002
29 Apr 10KE7DKNDN06kePSK3140m7.036444
29 Apr 10AJ2KCN85mnPSK3140m7.036467
29 Apr 10AE5KA/MMEM91kdPSK3140m7.036498
29 Apr 10W7YVKCN85skPSK3140m7.036482
27 Apr 109V1SVOJ11uiPSK3140m7.037391
27 Apr 10W0QDLDM78rfPSK3140m7.036499
27 Apr 10JA0WMEPM96fwPSK3140m7.036303
27 Apr 10VK4ALOQG62llPSK3140m7.036097
27 Apr 10HI8CJGFK48wjPSK3140m7.036103
27 Apr 10DS1SCCPM37llPSK3140m7.035100
27 Apr 10RW0LOPN64pdPSK3140m7.036406
27 Apr 10K8CQEM91PSK3140m7.035900
27 Apr 10VK5POPF95hjPSK3140m7.036028
25 Apr 10RA0CENJN78mlPSK3140m7.036492
25 Apr 10K4KQZEM65loPSK3140m7.036230
25 Apr 10LU4FLJFF97pcPSK3140m7.035991
24 Apr 10W5WCADM79pqPSK3140m7.036374
24 Apr 10VA7ABPCN89mgPSK3140m7.036101
23 Apr 10KB4AUKEM73rjPSK3140m7.035551
22 Apr 10WA0EIREN41vvPSK3140m7.035724
22 Apr 10KB7ZVTDN40amPSK3140m7.036691
22 Apr 10N0STLEN25hvPSK3140m7.036841
22 Apr 10WB8YXIEN72cePSK3140m7.036697
21 Apr 10JA3BJZPM75piPSK3140m7.036301
21 Apr 10BA4TBPM01enPSK3140m7.035478
21 Apr 10K0GOPEN26uiPSK3140m7.037333
21 Apr 10VE1GCGFN75waPSK3140m7.037161
21 Apr 10W5HSVEM34lpPSK3140m7.035703
21 Apr 10KJ6AZVDM05lkPSK3140m7.035342
21 Apr 10K6RCFDM12jwPSK3140m7.036630
18 Apr 10N4MIOFM06PSK3140m7.036100
18 Apr 10N4MIOFM06PSK3140m7.036100
16 Apr 10CO2WLEL92duPSK3140m7.035748
16 Apr 10UA0FTUQN19nfPSK3140m7.035678
16 Apr 10DS5FHHPM45gfPSK3140m7.035190
16 Apr 10VK5LDPF96hePSK3140m7.036401
16 Apr 10JI1ILBPM96tcPSK3140m7.035748
16 Apr 10JR2CQSPM95faPSK3140m7.035905
16 Apr 10RA0CGYPN78mnPSK3140m7.035809
16 Apr 10AA2RZFN30awPSK3140m7.036351
16 Apr 10N5LYJEM03rxPSK3140m7.034359
16 Apr 10N2IXDM22fqPSK3140m7.036501
16 Apr 10KB5VPFN33slPSK3140m7.036443
16 Apr 10YV5JIPFK60mlPSK3140m7.036079
16 Apr 10YY5DALFK60mlPSK3140m7.036964
15 Apr 10YY6TEMFK70qePSK3140m7.036332
15 Apr 10N8VNEEM79uuPSK3140m7.036670
15 Apr 10KC7TKKDM41llPSK3140m7.036281
15 Apr 10YV5JIPFK60MLPSK3140m7.036080
14 Apr 10KJ7B/7DM42lfPSK3140m7.036405
13 Apr 10AC7CFDN40bsPSK3140m7.035000
13 Apr 10AA5VUEM10bgPSK3140m7.035994
12 Apr 10KB3MHBDM79PSK3140m7.036999
12 Apr 10K6QOGDM37jpPSK3140m7.036691
12 Apr 10W6GXDN32tvPSK3140m7.037200
12 Apr 10W6GXPSK3140m7.037200
12 Apr 10KC2HTVFN32gwPSK3140m7.036545
11 Apr 10KB3KVAFM19glPSK3140m7.041612
11 Apr 10KI7MTDN46brPSK3140m7.036191
10 Apr 10K8SIFM17ubPSK3140m7.036268
10 Apr 10K8SIFM17UBPSK3140m7.035000
09 Apr 10CO4SMEL81pqPSK3140m7.035518
09 Apr 10W8SYDEL09snPSK3140m7.036107
09 Apr 10CO2OQEL83tcPSK3140m7.036973
09 Apr 10KE7HQYCN87vqPSK3140m7.036102
09 Apr 10YY6TEMFK70qePSK3140m7.036626
09 Apr 10KE5ZCZEM16shPSK3140m7.036149
09 Apr 10KE5ZCZEM16SHPSK3140m7.036150
09 Apr 10KJ6FNBCM97txPSK3140m7.036103
09 Apr 10KU0YDM78nuPSK3140m7.035599
07 Apr 10WD0EBZDM79gwPSK3140m7.036122
07 Apr 10W4PHSEM65oxPSK3140m7.036251
07 Apr 10WA4DFTCN88kcPSK3140m7.037430
06 Apr 10W5ZVEM94bxPSK3140m7.035888
04 Apr 10VK3NCRQF21osPSK3140m7.036198
04 Apr 10N5BDCDM77ntPSK3140m7.035000
04 Apr 10KB1RXAFN31GHPSK6340m7.037420
04 Apr 10YV7MAEFK81bdPSK3140m7.037104
03 Apr 10WJ1BFN31nmPSK3140m7.036500
03 Apr 10CM2OTEL83tdPSK3140m7.035844
03 Apr 10KD8FVJEN91djPSK3140m7.035226
03 Apr 10AC0PRDN86ovPSK3140m7.037048
03 Apr 10KG4MXMEM95utPSK3140m7.037413
02 Apr 10KD0GBXDM79kpPSK3140m7.036673
02 Apr 10KD0GBXDM79KPPSK3140m7.036670
02 Apr 10FK1UWRG37frPSK3140m7.037159
02 Apr 10XE1FZEDL80hnPSK3140m7.035946
02 Apr 10AB8OEM79rdPSK3140m7.035986
01 Apr 10KA3ARFFM19phPSK3140m7.036882
01 Apr 10YV5NEAFK60lkPSK3140m7.037245
01 Apr 10VE3ARDFN04jmPSK3140m7.036118
31 Mar 10W9XQDM73rjPSK3140m7.035872
30 Mar 10PJ4/OK5MMFK52PSK3140m7.037647
30 Mar 10KB5WMMEL29ioPSK3140m7.034500
30 Mar 10K0ACPEN41PSK3140m7.035899
30 Mar 10YV6ALXFJ78vvPSK3140m7.036013
30 Mar 10W5MTBEM21pgPSK3140m7.036794
30 Mar 10W5MTBEM21pgPSK3140m7.036756
29 Mar 10KD4OZTEM55onPSK3140m7.035564
29 Mar 10WA3WZRFN00BEPSK3140m7.035000
29 Mar 10WA3WZRFN00bePSK3140m7.035823
29 Mar 10KJ7HQCN87wsPSK3140m7.035000
29 Mar 10KE5ZQVEM12quPSK3140m7.035624
29 Mar 10W7BALDM33xmPSK3140m7.035505
29 Mar 10YY5AEAFK60olPSK3140m7.035449
29 Mar 10KI4UKAEM65wlPSK3140m7.035498
28 Mar 10W5BGMEM16rdPSK3140m7.035392
28 Mar 10XE1DVI/W6DM04xePSK3140m7.035000
27 Mar 10NQ2FSSB40m7.212000
27 Mar 10KG9AVEN61eoPSK3140m7.035945
26 Mar 10KX8KEM79VNRTTY40m7.036000
26 Mar 10W3MRLEL98gcPSK3140m7.035900
26 Mar 10RN0CDPN78ngPSK3140m7.035476
26 Mar 10KD5FULEM75kmPSK3140m7.036077
26 Mar 10AD7ZWDN40uiPSK3140m7.037087
26 Mar 10N5SREM01mrPSK3140m7.037792
25 Mar 10LW6HARFF78rsPSK3140m7.035250
25 Mar 10W4ASEL95TOPSK3140m7.035000
25 Mar 10W4ASEL95toPSK3140m7.036118
25 Mar 10KD5QLMEM13mePSK3140m7.035676
25 Mar 10KD8JDCEN82nlPSK3140m7.037499
25 Mar 10AI9EEM78bhPSK3140m7.037597
25 Mar 10KC7VLOCN87wvPSK3140m7.035896
25 Mar 10N2PPIFN30PSK3140m7.036202
25 Mar 10VE2EDAFN46guPSK3140m7.035523
24 Mar 10KX1HEM66ufPSK3140m7.035801
23 Mar 10CO2RREL83ubPSK3140m7.036815
23 Mar 10KA6HXIDM13hvPSK3140m7.036402
23 Mar 10WB6IDM04PSK3140m7.036501
23 Mar 10WB6IDM04PSK3140m7.036010
22 Mar 10KE5HTBEL18djPSK3140m7.036493
22 Mar 10KE5HTBEL18DJPSK3140m7.035000
20 Mar 10VK2CXMQF56bmPSK3140m7.036347
20 Mar 10KA8SYVEM98eiPSK3140m7.037077
20 Mar 10AE1PTEM85bxPSK3140m7.035743
20 Mar 10AE1PTEM85BXPSK3140m7.035000
20 Mar 10YY5CBKFK60nkPSK3140m7.035525
19 Mar 10AB3AHFM19btPSK3140m7.036450
19 Mar 10N7BCPCN97clPSK3140m7.036101
19 Mar 10EA5EYWIN80kbPSK3140m7.036439
19 Mar 10PR7APHI23gdPSK3140m7.036045
18 Mar 10VA7REHCO95xrPSK3140m7.036302
18 Mar 10VA7REHCO95XRPSK3140m7.036000
18 Mar 10W5GFIEM26kpPSK3140m7.035682
17 Mar 10KB3MHBDM79PSK3140m7.035714
17 Mar 10KB7GFLCN97cuPSK3140m7.036478
17 Mar 10KF5CHAEL09pjPSK3140m7.036303
17 Mar 10KF5FNCEM42vePSK3140m7.036719
16 Mar 10UA0ZLQO92iwPSK3140m7.036421
16 Mar 10JF1PJRPM95tnPSK3140m7.036889
16 Mar 10JQ1VXSPM95vvPSK3140m7.037195
16 Mar 10JH1QQNPM73nwPSK3140m7.036520
16 Mar 10AD5QEEM13jePSK3140m7.037143
16 Mar 10KB3OSPFN01hfPSK3140m7.035997
16 Mar 10WC3SAMFM19qfPSK3140m7.037307
16 Mar 10N5LNLEL29PSK3140m7.035894
16 Mar 10KE1AFFN41gqPSK3140m7.037060
16 Mar 10N3GGTFN21eaPSK3140m7.035892
16 Mar 10NT3WDM62oiPSK3140m7.035644
16 Mar 10KE4EXFM17poPSK3140m7.035292
12 Mar 10K1HBXEM90fiPSK3140m7.037244
12 Mar 10KL5ZEM50mlPSK3140m7.035664
12 Mar 10KB3MHB/0FM18quPSK3140m7.036104
11 Mar 10UA0ITQO59jnPSK3140m7.036577
11 Mar 10CM2XKEL92etPSK3140m7.037723
10 Mar 10KD2TTFN30mtPSK3140m7.036688
09 Mar 10KL1ILBP51hoPSK3140m7.037103
09 Mar 10KB0USFDM79lrPSK3140m7.035800
08 Mar 10NY6UCM97ahPSK3140m7.036864
07 Mar 10N2LKFN20puPSK3140m7.036734
07 Mar 10KB1QBZFN31fbPSK3140m7.036294
07 Mar 10JM1VWQPM96wfPSK3140m7.036102
07 Mar 10KB0VRNEM48qgPSK3140m7.036102
07 Mar 10VA7PXCN88iuPSK3140m7.036039
07 Mar 10KF4GAEM62xtPSK3140m7.035816
07 Mar 10WD4RCGEM50vpPSK3140m7.035784
07 Mar 10K7JPFCN85onPSK3140m7.036251
07 Mar 10KJ4FZTFM18pdPSK3140m7.035989
07 Mar 10W4LGHEL99lxPSK3140m7.036845
06 Mar 10KL7CWNBP51hoPSK3140m7.036605
06 Mar 10DS2KGJPM37iiPSK3140m7.036941
06 Mar 10K4EDFM09wdPSK3140m7.035000
06 Mar 10YV2GAWFJ37tqPSK3140m7.036804
06 Mar 10NH7RSBL01xkPSK3140m7.035500
06 Mar 10KC2UZAFN22ebPSK3140m7.036310
06 Mar 10F5TTIJO10ILPSK3140m7.035800
06 Mar 10F5TTIJO10ilPSK3140m7.035827
06 Mar 10KB3TJTFN21PSK3140m7.035398
06 Mar 10KB8UUMFM18lvPSK3140m7.037155
06 Mar 10N0JRJEM13PSK3140m7.036564
06 Mar 10ZS1JENJF95FXPSK3140m7.037050
06 Mar 10ZS1JENJF95fxPSK3140m7.036150
06 Mar 10US0ZZKN66dtPSK3140m7.035298
06 Mar 10ZS2IKF15btPSK3140m7.036177
05 Mar 10KF7EEDDM26jdPSK3140m7.036297
04 Mar 10VE2SBJFN46oePSK3140m7.036602
04 Mar 10W2VTVFN20vnPSK3140m7.035812
04 Mar 10W4ELGEM94PSK3140m7.036800
04 Mar 10NV0UEM29tcPSK3140m7.036630
04 Mar 10KA4UDXEL96wePSK3140m7.036142
04 Mar 10VX3NOOFN14ndPSK3140m7.037302
04 Mar 10W8JJREN82kpPSK3140m7.036813
04 Mar 10KD0AAAEN25exPSK3140m7.035400
04 Mar 10K9FEEN51vsPSK3140m7.035000
03 Mar 10WC5MC/QRPEM12mpPSK3140m7.036100
03 Mar 10KB8RTBEM79wrPSK3140m7.036100
03 Mar 10KC8YSG/QRPEN91joPSK3140m7.036251
03 Mar 10VY1MRCP20jsPSK3140m7.036253
03 Mar 10KB3QLKFM28gjPSK3140m7.035899
03 Mar 10KC9ILEN62PSK3140m7.036288
02 Mar 10WA3VKGFM19ldPSK3140m7.036229
02 Mar 10KP2BHFK77nqPSK3140m7.036509
02 Mar 10VK8PDXPG66whPSK3140m7.036582
02 Mar 10WC5MC/QRPEM12mpPSK3140m7.036101
02 Mar 10WC5MCEM12MPPSK3140m7.036100
02 Mar 10KD5PMUEL18mtPSK3140m7.036100
02 Mar 10K3UINFM29dlPSK3140m7.036120
02 Mar 10JH0IMMPM96erPSK3140m7.036101
02 Mar 10KM5QFEM13nePSK3140m7.036106
02 Mar 10K8RFPEN82mjPSK3140m7.036101
01 Mar 10KA7WDM92wvPSK3140m7.035802
01 Mar 10K9ZXOEM59fsPSK3140m7.036255
01 Mar 10K0RDWEN34kwPSK3140m7.036404
01 Mar 10W3CUMFM18gvPSK3140m7.037893
01 Mar 10K5AKOEL39axPSK3140m7.037040
01 Mar 10AC2ADFN12jpPSK3140m7.036236
01 Mar 10AJ4OGEM85slPSK3140m7.036481
01 Mar 10AG4GM/QRPFM18hwPSK3140m7.036041
01 Mar 10KI6KVRDM14acPSK3140m7.037056
01 Mar 10KG5WYEM12fsPSK3140m7.035973
01 Mar 10K4TOLEM84svPSK3140m7.036134
01 Mar 10NY7UCN85qpPSK3140m7.036236
26 Feb 10VG7GEMCN89liPSK3140m7.036068
26 Feb 10KE5AKGDM94PSK3140m7.037062
26 Feb 10KE5AKGDM94PSK3140m7.037060
26 Feb 10WA6GBWCM97asPSK3140m7.037061
24 Feb 10KB1PFOFN31kfPSK3140m7.036104
23 Feb 10AA6YQFN42hjPSK3140m7.035945
23 Feb 10KC2RJCFN20upPSK3140m7.036744
23 Feb 10KC2RJCPSK3140m7.036740
22 Feb 10J38RFFK92caPSK3140m7.036214
22 Feb 10KD0AZRDM79hnPSK3140m7.037713
18 Feb 10KJ4RMEEL96uhPSK3140m7.036782
16 Feb 10VE3NPIFN25eiPSK3140m7.035708
16 Feb 10W0AVEEM28ovPSK3140m7.036446
16 Feb 10VE6KPDO32hxPSK3140m7.036261
16 Feb 10AA2NIFN30awPSK3140m7.037475
13 Feb 10N7UVHDN17NRRTTY40m7.049350
13 Feb 10N8MNIEM89gvPSK3140m7.072188
13 Feb 10KC2QFRFN31boPSK3140m7.070749
13 Feb 10W4GQDEM71voPSK3140m7.071164
13 Feb 10N9AVYEN52qgPSK3140m7.072396
13 Feb 10KI3FFN10sePSK3140m7.071986
13 Feb 10W1ORSFN31kfPSK3140m7.071927
13 Feb 10WK9XEN60tfPKT40m7.035000
13 Feb 10WK9XEN60tfPSK3140m7.035000
13 Feb 10KC9IISEN60sfPSK3140m7.070867
13 Feb 10K1GMDEM02diPSK3140m7.070000
13 Feb 10K0ABCEM37IEPSK3140m7.070000
13 Feb 10K0ABCEM37iePSK3140m7.072236
13 Feb 10KC4TIEEM56vvPSK3140m7.070000
13 Feb 10K8IJEM78PSK3140m7.071484
13 Feb 10W4KRNFM18drPSK3140m7.071361
13 Feb 10WB1WFN42jnPSK3140m7.070000
13 Feb 10N0NMDM99PSK3140m7.071113
12 Feb 10KF8JLEN81gqPSK3140m7.036388
12 Feb 10WC5MC/QRPEM12mpPSK3140m7.037100
12 Feb 10WC5MCEM12MPPSK3140m7.037100
10 Feb 10KA7EMSCN85mmPSK3140m7.036096
09 Feb 10W7UARDN40fdPSK3140m7.036094
09 Feb 10WA9POKEM13qdPSK3140m7.036879
09 Feb 10N5IMCEL29koPSK3140m7.037420
08 Feb 10XE1HIEDL80goPSK3140m7.036209
08 Feb 10KE5AKGDM94PSK3140m7.035791
08 Feb 10KE5AKGDM94PSK3140m7.035790
08 Feb 10K4UOLEM78edPSK3140m7.036701
06 Feb 10KE7JHADM26jePSK3140m7.035895
06 Feb 10NX0IEM29saPSK3140m7.036102
06 Feb 10K4NKYEL88rrPSK3140m7.036862
05 Feb 10KD8HIWEN72thPSK3140m7.035340
05 Feb 10W7JIFDM33tqPSK3140m7.036500
05 Feb 10OA4AHWFH17mvPSK3140m7.035899
04 Feb 10EA8TLIL18nfPSK3140m7.037372
04 Feb 10EA8TLIL18NFPSK3140m7.037370
04 Feb 10K6WHDM12koPSK3140m7.036601
04 Feb 10KF7DDFDM42ofPSK3140m7.037215
04 Feb 10XE1FSKDL80gqPSK3140m7.036665
04 Feb 10W1PRDM04ckPSK3140m7.035776
03 Feb 10HL2/KF6RCPPM37mbPSK3140m7.035350
03 Feb 10JR6FCPL36udPSK3140m7.036934
03 Feb 10BX4AQPL04PSK3140m7.035799
03 Feb 10K7WLFDM22TPPSK3140m7.035000
03 Feb 10K7WLFDM22tpPSK3140m7.036000
03 Feb 10W7MHCDM42mhPSK3140m7.037745
03 Feb 10W5KJEEM20ihPSK3140m7.037253
02 Feb 10N7AXLDN17nqPSK3140m7.036381
02 Feb 10WS4CEM84ttPSK3140m7.035417
02 Feb 10KF7BBJDN32PSK3140m7.037260
02 Feb 10NG7MDN31xbPSK3140m7.036550
02 Feb 10XE2YHREL06uaPSK3140m7.036998
01 Feb 10W0FVREN13jwPSK3140m7.036145
01 Feb 10JE7JYEQM08khPSK3140m7.036363
01 Feb 10KD0CAEN41dhPSK3140m7.036100
01 Feb 10JL3RPDPM74mrPSK3140m7.036101
01 Feb 10WD0AKZ/QRPEN34kxPSK3140m7.036344
01 Feb 10VK4ALOQG62llPSK3140m7.036095
01 Feb 106K5BLWPM45ifPSK3140m7.035759
22 Jan 10KE7ZTUCN87wqPSK3140m7.036101
22 Jan 10ZL3NBRE66imPSK3140m7.036220
22 Jan 10K6CLSCM87xiPSK3140m7.036100
22 Jan 10ZL2PWRF80kiPSK3140m7.036100
22 Jan 10ZL2AUBRE79spPSK3140m7.036101
22 Jan 10K3WOWFN00bpPSK3140m7.036588
22 Jan 10KA8SYVEM98eiPSK3140m7.036248
22 Jan 10W1MSNFN42nvPSK3140m7.036503
22 Jan 10KJ4BIXEM55cdPSK3140m7.036653
21 Jan 10TI3VLMEJ79xvPSK3140m7.036453
20 Jan 10KB1RXA/PFN31ghPSK3140m7.036944
20 Jan 10KB1RXAFN31GHPSK3140m7.036940
20 Jan 10AH6RRBK29arPSK3140m7.035289
20 Jan 10AH6RRBK29ARPSK3140m7.035290
20 Jan 10N5THNEL09tfPSK3140m7.036296
19 Jan 10K7RBEM13kdPSK3140m7.037778
19 Jan 10WA5MSEM13lcPSK3140m7.036624
18 Jan 10AA0NEN42fbPSK3140m7.036488
18 Jan 10W1ATVFN31omPSK3140m7.037177
18 Jan 10N7NTQCN87wkPSK3140m7.037406
18 Jan 10N7NTQCN87WKPSK3140m7.037410
18 Jan 10K6CLSCM87xiPSK3140m7.036200
17 Jan 10KJ4QDZEM60gjPSK3140m7.036343
17 Jan 10W4GKR/TI5EK70vaPSK3140m7.037094
17 Jan 10KE5PYFEM12ivPSK3140m7.036557
17 Jan 10KE4THEM83wmPSK3140m7.035998
17 Jan 10KB4JHUEM65PSK3140m7.036105
17 Jan 10KF5CRXEM13qcPSK3140m7.035000
17 Jan 10W4JKJEL96vwPSK3140m7.036487
16 Jan 10W7BWIDM33uoPSK3140m7.035629
16 Jan 10JA2GSDPM94dvPSK3140m7.036101
16 Jan 10ZL3PAHRE66jkPSK3140m7.036100
16 Jan 10DS1PRDPM37kmPSK3140m7.036102
16 Jan 10W3ACOEN41fqPSK3140m7.037101
16 Jan 10VE3MIAFN03hrPSK3140m7.037102
16 Jan 10ZS1JENJF95FXPSK3140m7.039000
16 Jan 10ZS1JENJF95fxPSK3140m7.036862
15 Jan 10KH7DXBK29aqPSK3140m7.036457
15 Jan 10WC5MC/QRPEM12mpPSK3140m7.036116
15 Jan 10HK1KYRFK20lvPSK3140m7.036450
15 Jan 10ZL2WGRM80PSK3140m7.036111
15 Jan 10WW2PTEM11jkPSK3140m7.036734
15 Jan 10WW2PTEM11KTPSK3140m7.036730
14 Jan 10DP1POLIB59uhPSK3140m7.037707
11 Jan 10W4HMEL97awPSK3140m7.035000
11 Jan 10NZ4OEL97awPSK3140m7.035957
11 Jan 10N4EEBEL99kgPSK3140m7.036240
11 Jan 10AB2NIFN20PSK3140m7.037054
11 Jan 10AE7ABDN28ufPSK3140m7.035967
10 Jan 10XU7KOHOK10slPSK3140m7.035843
10 Jan 10KJ4EEDEM67ulPSK3140m7.036288
09 Jan 10WA2VMOFN20woPSK3140m7.036526
09 Jan 10K5PAXDM65PSK3140m7.036278
09 Jan 10K7REDN84PSK3140m7.036384
09 Jan 10N2BJEN61amPSK3140m7.036680
09 Jan 10N2HMMFN21sfPSK3140m7.036806
09 Jan 10W4ASEEM73txPSK3140m7.037148
09 Jan 10AB6MBCM97anPSK3140m7.036422
09 Jan 10KQ4TGFM04xfPSK3140m7.036690
09 Jan 10AI4OFEL98fpPSK3140m7.035501
09 Jan 10WD4ASPFM18gqPSK3140m7.037218
09 Jan 10N2EOCFN20PSK3140m7.036288
07 Jan 10AB6MBCM97anPSK3140m7.036200
05 Jan 10KD8GNCEN80lcPSK3140m7.036981
05 Jan 10KC0KECEN35gaPSK3140m7.036269
04 Jan 10W4SGAEM91ivPSK3140m7.036289
04 Jan 10AB6MBCM97anPSK3140m7.035608
31 Dec 09K9CRTEM59PSK3140m7.036506
30 Dec 09W1ZEFN53cuPSK3140m7.035851
30 Dec 09KD5YPCEM12srPSK3140m7.035854
30 Dec 09KQ6YWCN80upPSK3140m7.036099
29 Dec 09VR2XLNOL72biPSK3140m7.036808
28 Dec 09YW5EIDFK70hwPSK3140m7.036047
28 Dec 09KR7NDN05mdPSK3140m7.036494
27 Dec 09K7BNYDM25rdPSK3140m7.036173
27 Dec 09N2JENFM19hvPSK3140m7.037638
27 Dec 09W0GANEM36clPSK3140m7.036283
27 Dec 09RA0FLPQN16jpPSK3140m7.036501
27 Dec 09W4WWJEL88OBPSK3140m7.034000
27 Dec 09W4WWJEL88OBPSK3140m7.035900
26 Dec 09DS2XUMPM47LDPSK3140m7.038000
26 Dec 09DS2XUMPM47ldPSK3140m7.036252
26 Dec 09PU8TEPFJ92qrPSK3140m7.035795
26 Dec 09KB7ZTICN88ujPSK3140m7.036224
26 Dec 09AB3FHFM19jePSK3140m7.036676
26 Dec 09W5LWEM25xhPSK3140m7.035784
26 Dec 09KE7NKFDN13upPSK3140m7.035723
26 Dec 09N4UPXEM50PSK3140m7.035977
26 Dec 09AJ4QREM65vcPSK3140m7.035699
25 Dec 09K4RKQFM08sdPSK3140m7.037005
25 Dec 09WA7YAZDN40PSK3140m7.035941
25 Dec 09UR5FA/MMGL29fePSK3140m7.037272
25 Dec 09KD5NTLDM64opPSK3140m7.035000
25 Dec 09KC5OURDM64dmPSK3140m7.036748
25 Dec 09VE6TLDO21PSK3140m7.037338
25 Dec 09W1MAWFN42nnPSK3140m7.036789
25 Dec 09NS2CEL88swPSK3140m7.035470
25 Dec 09WB2KSKFN30dsPSK3140m7.036697
25 Dec 09KQ4TGFM04xfPSK3140m7.036694
24 Dec 09KB0QCDN70ocPSK3140m7.036614
23 Dec 09KI6ZHDCM97aiPSK3140m7.035898
23 Dec 09ZS10WCSKG43avPSK3140m7.036686
23 Dec 09KF0GEEM38quPSK3140m7.036278
22 Dec 09YY9OHGFK60ehPSK3140m7.036502
22 Dec 09N0AAFEL29koPSK3140m7.036299
22 Dec 09K5BDHEL29klPSK3140m7.036089
18 Dec 09K6VUGCM97anPSK3140m7.037092
18 Dec 09KI6UXUDM04shPSK3140m7.037333
17 Dec 09VK3CVFQF21qxPSK3140m7.036717
17 Dec 09W9GKMEN62ctPSK3140m7.036289
16 Dec 09VA3WLDFN03frPSK3140m7.036099
16 Dec 09N4LPDEL79hvPSK3140m7.036108
15 Dec 09KM4DREM00kdPSK3140m7.036177
14 Dec 09W9PAEN61avPSK3140m7.037111
13 Dec 09N0VPLEM11kpPSK3140m7.036452
13 Dec 09AI4FREL88PSK3140m7.035000
13 Dec 09N2EOCFN20PSK3140m7.036787
13 Dec 09K6VUGCM97anPSK3140m7.036603
13 Dec 09K3JTEM99xoPSK3140m7.035000
13 Dec 09N4JIKEM72llPSK3140m7.035000
13 Dec 09KD4LCREM04PSK3140m7.036111
13 Dec 09WB4CNLEM60boPSK3140m7.036808
13 Dec 09K6IMZEN13omPSK3140m7.034500
12 Dec 09N2EIKFN21xwPSK3140m7.036378
12 Dec 09JA5TXPM63rmPSK3140m7.036948
12 Dec 09K0IMIEM28qvPSK3140m7.037639
12 Dec 09WK4PEM96PSK3140m7.035986
12 Dec 09XE2CQDM12mlPSK3140m7.036916
10 Dec 09WA0GUDEN21mrPSK3140m7.035889
10 Dec 09AA2JZEL88ttPSK3140m7.036454
09 Dec 09ZL2VMRF80kmPSK3140m7.036104
08 Dec 09W2GHDFN12xcPSK3140m7.036861
07 Dec 09JM7OLWQM07foPSK3140m7.036100
07 Dec 09JG1CYJPM95urPSK3140m7.035966
07 Dec 09K5LCLDM93aoPSK3140m7.036059
07 Dec 09ZL2PWRF80kiPSK3140m7.036168
07 Dec 09K5YGEM50ojPSK3140m7.036416
06 Dec 09KE5ZGIDM72awPSK3140m7.036706
06 Dec 09KV4CUDM33vpPSK3140m7.036686
05 Dec 09W4PEM57qbPSK3140m7.036009
04 Dec 09VK8PDXPG66whPSK3140m7.036294
03 Dec 09K6TXTDM12lvPSK3140m7.035000
03 Dec 09K6TXTDM12LVPSK3140m7.035000
02 Dec 09KF6KDADM06PSK3140m7.036751
02 Dec 09KF6KDADM06PSK3140m7.036750
02 Dec 09N6KRCM87umPSK3140m7.036080
02 Dec 09W8SYDEL09snPSK3140m7.036091
02 Dec 09CO2OTEL83tdPSK3140m7.036679
01 Dec 09BD4KYAPM17bmPSK3140m7.036705
01 Dec 09KE5OVEEM35vcPSK3140m7.035209
29 Nov 09W6VARCM97brCW40m7.048000
29 Nov 09N7WETDM42jiPSK3140m7.036243
26 Nov 09K5YUREL18lbPSK3140m7.036494
26 Nov 09KC9KOJEN52uiPSK3140m7.036097
26 Nov 09RN0CF/PPN77imPSK3140m7.036100
26 Nov 09K2ZBFN21xaPSK3140m7.036743
26 Nov 09KJ4EZWFM05vxPSK3140m7.037419
26 Nov 09WB0VGDDM79ltPSK3140m7.035540
26 Nov 09N7NTQCN87wkPSK3140m7.036302
26 Nov 09N7NTQCN87WKPSK3140m7.036300
26 Nov 09KB1PXKFN54jbPSK3140m7.036366
26 Nov 09WA1MJSFN54jbPSK3140m7.035000
26 Nov 09KB3RJHFM19kpPSK3140m7.036816
26 Nov 09K7AEHDN17ntPSK3140m7.036500
25 Nov 09K9AANEM78eePSK3140m7.036524
25 Nov 09CO2RREL83ubPSK3140m7.036022
25 Nov 09KE4USUEL88sfPSK3140m7.036000
25 Nov 09JM7OLWQM07foPSK3140m7.035641
25 Nov 09AE7CWDM09doPSK3140m7.036526
25 Nov 09VE7LSECN89aePSK3140m7.036405
25 Nov 09K6CKBDM12krPSK3140m7.036696
24 Nov 09K0UAEM36jqPSK3140m7.036019
24 Nov 09N0CKTEM28rtPSK3140m7.035636
24 Nov 09KG4KGLEM94mbPSK3140m7.035343
21 Nov 09CO7EHFL10xhPSK3140m7.035460
21 Nov 09VK4DZQG62eiPSK3140m7.036404
21 Nov 09KD5NDUEM54edPSK3140m7.036344
21 Nov 09KD0CVZEN16otPSK3140m7.036668
21 Nov 09TI2HASEJ79wvPSK3140m7.035201
21 Nov 09WB6KPMEM83dsPSK3140m7.036205
21 Nov 09W3CSAEN90wrPSK3140m7.035685
21 Nov 09NA9DHDM63xbPSK3140m7.036418
21 Nov 09YV4FUEFK60maPSK3140m7.036681
20 Nov 09K9QYEM49hwPSK3140m7.036105
20 Nov 09K9QYEM49HWPSK3140m7.036110
19 Nov 09AD5ITEM53PSK3140m7.036250
18 Nov 09N1GKEFN41frPSK3140m7.036098
15 Nov 09KE5QKREM50PSK6340m7.035000
15 Nov 09EA8ALDIL18sdPSK3140m7.036324
15 Nov 09K0SREEM38oaPSK3140m7.037084
15 Nov 09KD8DVYEM73xwPSK3140m7.035288
15 Nov 09N2SIDM43dkPSK3140m7.071303
15 Nov 09HP1AVSFJ08bnPSK3140m7.037149
15 Nov 09K4JTTEM74qbPSK3140m7.036731
15 Nov 09K4JTTEM74QBPSK3140m7.036730
12 Nov 09UA0FDQQN16iwPSK3140m7.036102
12 Nov 09KG2SAFN32drPSK3140m7.037051
11 Nov 09K6WHDM12koPSK3140m7.035907
11 Nov 09VK8PDXPG66whPSK3140m7.036486
08 Nov 09WA2MBPEM73sxCW40m7.000000
06 Nov 09KE5PRZDM93dmPSK3140m7.036100
06 Nov 09W1ATVFN31omPSK3140m7.036100
05 Nov 09DS2MEVPM37jlPSK3140m7.037101
02 Nov 09W0EEADM79qiPSK3140m7.036981
31 Oct 09AC4BBEM63wlPSK3140m7.070879
31 Oct 09KB1MHDFN41biPSK3140m7.036196
30 Oct 09ZL1LCRF73mfPSK3140m7.036098
30 Oct 09N3ZKIEN92vbPSK3140m7.036510
30 Oct 09KE6MGWEM12mpPSK3140m7.037128
29 Oct 09K6WHDM12koPSK3140m7.036217
29 Oct 09KC2VKDFN30csPSK3140m7.035901
29 Oct 09KX9MEN53vdPSK3140m7.036155
27 Oct 09W1MKAFN41nqPSK3140m7.036721
27 Oct 09W4NPXFM08sdPSK3140m7.036203
27 Oct 09K6CLSCM87xiPSK3140m7.036202
27 Oct 09AL7TCBP51PSK3140m7.036070
26 Oct 09AB8ZJEN46wkPSK3140m7.036702
26 Oct 09W0LVDM78puPSK3140m7.037947
23 Oct 09KN4OKEM64poPSK3140m7.035555
23 Oct 09W6YXCM87wjPSK3140m7.036006
23 Oct 09VP5/WA2VYAFL31PSK3140m7.036980
23 Oct 09N7NTQCN87wkPSK3140m7.071485
23 Oct 09N7NTQCN87WKPSK3140m7.071490
23 Oct 09AC7QODN31xdPSK3140m7.036006
23 Oct 09AC7QOPSK3140m7.036010
22 Oct 09JA9LXPM86swPSK3140m7.036098
22 Oct 09W1IDLEN83foPSK3140m7.036091
22 Oct 09JH0QIQPM97joPSK3140m7.036101
22 Oct 09K5LSUEM40jjPSK3140m7.036982
22 Oct 09WI5NDEM25hwPSK3140m7.036800
22 Oct 09KE7CPECN88qlPSK3140m7.071149
21 Oct 09W1HKJEM64qvPSK3140m7.071296
18 Oct 09KF2GQEL96wwPSK3140m7.072201
18 Oct 09KF2GQEL96WWPSK3140m7.072200
18 Oct 09KT8ZEN91PSK3140m7.036106
17 Oct 09KG6MFTDM04vdPSK3140m7.071319
17 Oct 09K8DLMEN46wlPSK3140m7.071197
13 Oct 09NA9JEN54wpPSK3140m7.035397
08 Oct 09KB1BED/7DN36avPSK3140m7.036995
08 Oct 09N8TLEN81haPSK3140m7.035965
07 Oct 09RW4HBGLO53cfPSK3140m7.036496
07 Oct 09KB1BEDDN36avPSK3140m7.035000
06 Oct 09W1ECVFN31mqPSK3140m7.036877
05 Oct 09WB4PHCEM85asPSK3140m7.035000
04 Oct 09K5WAJEM20ejPSK3140m7.071895
04 Oct 09KF2MFN20uoPSK3140m7.071099
04 Oct 09NH6IBK29dbPSK3140m7.070454
01 Oct 09WE3JEM97kiPSK3140m7.036500
01 Oct 09WE3JEM97MIPSK3140m7.036500
30 Sep 09XE1MWEK08kvPSK3140m7.035617
30 Sep 09F5BZBJN03xuPSK3140m7.036378
30 Sep 09VE2AHDFN35wxPSK3140m7.071059
30 Sep 09K9ACTEN52rePSK3140m7.071175
30 Sep 09KC2ULYFN32bqPSK3140m7.035818
30 Sep 09K0PSKEM29daPSK3140m7.036457
28 Sep 09WD8MTNEN90qaPSK3140m7.035686
28 Sep 09AI4OFEM85esPSK3140m7.036299
28 Sep 09N2LEEFM18HXPSK3140m7.035000
28 Sep 09N2LEEFM18hxPSK3140m7.036301
28 Sep 09KJ4OOSEM86swPSK3140m7.036289
24 Sep 09AJ4HWEM75vuPSK3140m7.036194
21 Sep 09KI6ZHDCM97aiPSK3140m7.071080
18 Sep 09W6SGDDM04rePSK3140m7.035977
18 Sep 09K6BDKCM86xxPSK3140m7.035493
17 Sep 09AB3FOFM18oxPSK3140m7.035328
16 Sep 09KA7NIEDM41umPSK3140m7.071044
16 Sep 09VA3MWFN03PSK3140m7.070664
16 Sep 09W6HDM65PSK3140m7.071355
16 Sep 09N2LZEL87uvPSK3140m7.035762
15 Sep 09KC0RLDM78otPSK3140m7.036700
15 Sep 09ZL1ATBRF73hdPSK3140m7.036234
13 Sep 09KX0OEM38fmPSK3140m7.071200
13 Sep 09KD7PAJCN87tsPSK3140m7.071198
13 Sep 09N7NTQ/AGCN87wkPSK3140m7.071199
09 Sep 09AE7CDDM35agPSK3140m7.072107
09 Sep 09AE5MM/140EM25cxPSK3140m7.071489
09 Sep 09W4NHO/140EM67ksPSK3140m7.070885
05 Sep 09XE3EAEL51eaPSK3140m7.035582
04 Sep 09KK7UECN86kdPSK3140m7.071168
31 Aug 09W4WWJEL88obPSK3140m7.071360
31 Aug 09K4KGG/0EL96whPSK3140m7.036375
31 Aug 09ND0KEM28twPSK3140m7.071150
29 Aug 09K7BBRDN40buPSK3140m7.070995
29 Aug 09KG5OOEM13tbPSK3140m7.071505
29 Aug 09W8DMEM50ojPSK3140m7.071207
29 Aug 09W8DMEM50OJPSK3140m7.071210
29 Aug 09K3DCWFM18qtPSK3140m7.071704
29 Aug 09W1ATVFN31omPSK3140m7.070290
29 Aug 09KL7JBP40jmPSK3140m7.070751
29 Aug 09KL7CWNBP51hoPSK3140m7.071398
27 Aug 09KE5FOTEL49wxPSK3140m7.071342
26 Aug 09KE6KMBDN17oqPSK3140m7.071360
18 Aug 09W6BVB/QRPDM13dpPSK3140m7.036388
17 Aug 09W3LSWFM29ddPSK3140m7.035547
17 Aug 09CM3RPNEL82stPSK3140m7.036747
10 Aug 09JA3DLE/1PM95vqPSK3140m7.036915
03 Aug 09W5LEEM15XUCW40m7.014000
02 Aug 09KX7FCN85qiPSK3140m7.071239
02 Aug 09AG2FEL94FPPSK3140m7.070910
02 Aug 09AG2FEL94fpPSK3140m7.071967
02 Aug 09KE7ZCUCN88ssPSK3140m7.072109
01 Aug 09N2EOCFN20PSK3140m7.070000
01 Aug 09WD9FTZEN91ecPSK3140m7.071401
01 Aug 09WX6YEM84lsPSK3140m7.070000
12 Jul 09AA3BFN20CW40m7.034000
05 Jul 09VK4TUXQG62dkPSK3140m7.071798
05 Jul 09VE7HBSCN89kiPSK3140m7.071431
05 Jul 09K7UQDN14naPSK3140m7.071530
05 Jul 09N7ELFCN87sgPSK3140m7.070800
05 Jul 09K7PWLCN87wqPSK3140m7.070801
05 Jul 09K7PWLCN87WQPSK3140m7.070800
05 Jul 09AJ4IJEM86aePSK3140m7.070839
05 Jul 09WQ9ZEM58lcPSK3140m7.072034
05 Jul 09KC7ACFDN41bbPSK3140m7.070661
05 Jul 09KA2FHNFN13chPSK3140m7.070654
05 Jul 09KG6MZSDM04qbPSK3140m7.070654
05 Jul 09KG6MZSDM04QBPSK3140m7.070650
05 Jul 09KD7MRXFN13chPSK3140m7.070651
05 Jul 09KW7ADM49snPSK3140m7.071101
05 Jul 09AE5PWEM45joPSK3140m7.071067
05 Jul 09VA3TPSFN03luPSK3140m7.070646
05 Jul 09VA3TPSFN03LUPSK3140m7.070650
05 Jul 09WB5TOIEM11koPSK3140m7.072791
05 Jul 09PY2XATGG66qoPSK3140m7.071357
05 Jul 09PW2PGG66qoPSK3140m7.071357
05 Jul 09NX8GEN90fsPSK3140m7.071415
05 Jul 09K0MCDM89qhPSK3140m7.072384
05 Jul 09KD7RXDN62uuPSK3140m7.071678
05 Jul 09W0KITDM78otPSK3140m7.070591
05 Jul 09VE4AEOEN19iuPSK3140m7.070588
05 Jul 09N9AVYEN52qgPSK3140m7.070599
05 Jul 09N7NMS/3FM09llPSK3140m7.072236
05 Jul 09W7PSKCN87vqPSK3140m7.072362
05 Jul 09W7PSKCN87VQPSK3140m7.072360
05 Jul 09N4STFM19kePSK3140m7.070703
05 Jul 09N4STFM19KEPSK3140m7.070000
05 Jul 09AB3GYFN00dkPSK3140m7.070000
05 Jul 09K9VICEN51PSK3140m7.070000
05 Jul 09W8WZZEM89ouPSK3140m7.072807
05 Jul 09WB1WFN42jnPSK3140m7.070000
05 Jul 09WD8MBEEN90gtPSK3140m7.070000
05 Jul 09W3MELFN10xlPSK3140m7.071614
05 Jul 09WX6YEM84lsPSK3140m7.071445
05 Jul 09KX8KEM79VNPSK3140m7.068720
05 Jul 09KX8KEM79vnPSK3140m7.071318
05 Jul 09AC5ZSEL98pjPSK3140m7.071140
05 Jul 09N0NMDM99PSK3140m7.071062
05 Jul 09N2GWKEM77gtPSK3140m7.070760
05 Jul 09K8TOMCN97auPSK3140m7.070837
05 Jul 09VE3YXOFN03htPSK3140m7.070517
05 Jul 09N5JBDEM12kqPSK3140m7.070000
04 Jul 09VA3DHJFN03frPSK3140m7.035568
01 Jul 09KI6QNZ/5DM62oiPSK3140m7.037198
30 Jun 09VK4BLQG62msPSK3140m7.035733
30 Jun 09N4VNEM64rvPSK3140m7.036096
30 Jun 09VA3FUFN04elPSK3140m7.035736
28 Jun 09W6SCEDM14edPSK3140m7.070798
28 Jun 09VA7MMCN89ogPSK3140m7.070645
28 Jun 09W6COCM88uiPSK3140m7.071372
28 Jun 09W7DRCDM37fbPSK3140m7.070558
28 Jun 09W7BICN87xnPSK3140m7.071258
28 Jun 09NT7HCN87naPSK3140m7.071101
28 Jun 09W6ZZZCM87wiPSK3140m7.070634
28 Jun 09WA7VECN86aaPSK3140m7.070953
28 Jun 09KA5BDM84jjPSK3140m7.071342
28 Jun 09KF6AUWDM12mtPSK3140m7.068191
28 Jun 09K5GVLEM13wePSK3140m7.069341
28 Jun 09K4TSFM18hhPSK3140m7.069625
28 Jun 09K8UOEN82noPSK3140m7.069478
28 Jun 09W0UKEM29iaPSK3140m7.072409
28 Jun 09W2ANFN13chPSK3140m7.072478
28 Jun 09W0NTDM79lsPSK3140m7.070596
28 Jun 09K6NPSCM96cnPSK3140m7.070674
28 Jun 09K7DLXDM37ecPSK3140m7.071187
28 Jun 09K7UBDN31vrPSK3140m7.071487
28 Jun 09W5PFCEM42wiPSK3140m7.073153
28 Jun 09WI9MRCEN63aaPSK3140m7.072975
28 Jun 09N0GFEN17lvPSK3140m7.071144
28 Jun 09N7OYCN74xqPSK3140m7.070512
28 Jun 09WE6EZDM26idPSK3140m7.070502
28 Jun 09W7HDDM42jiPSK3140m7.071100
28 Jun 09KF6PQTDM04PSK3140m7.070152
28 Jun 09K6SOADM13dmPSK3140m7.071480
27 Jun 09KD5HOP/QRPEL19bxPSK3140m7.071171
14 Jun 09K5WWDL99SHRTTY40m7.048000
12 Jun 09W0EATDM78qgPSK3140m7.070000
04 Jun 09KI4SXSEM77olPSK3140m7.036009
01 Jun 09VK5MRWPF86sxPSK3140m7.036107
01 Jun 09KV6ODM78mtPSK3140m7.071098
30 May 09VE3YXOFN03htPSK3140m7.070502
29 May 09KB2PCNDM79hnPSK3140m7.070017
29 May 09KE9PHEN61frPSK3140m7.071007
29 May 09K1APJFN31qoPSK3140m7.070985
29 May 09AC4MEM86plPSK3140m7.070768
29 May 09AI4OFEL98fpPSK3140m7.071223
29 May 09N4ZUMEM63qoPSK3140m7.071998
29 May 09AJ4JDEM86aePSK3140m7.070990
29 May 09AE1PFN32uvPSK3140m7.070411
29 May 09WA0KAQDM78phPSK3140m7.071362
29 May 09N8MNIEM89gvPSK3140m7.071195
29 May 09NW0AAEN29ljPSK3140m7.070670
29 May 09AE5PWEM45joPSK3140m7.071801
29 May 09N2EOCFN20PSK3140m7.072291
29 May 09WB5TOIEM11koPSK3140m7.072846
29 May 09W6QEDM13bxPSK3140m7.070492
29 May 09NU4CEL99liPSK3140m7.071099
29 May 09AB3GYFN00dkPSK3140m7.070503
29 May 09K8IJEM78PSK3140m7.072182
29 May 09WX6YEM84lsPSK3140m7.071692
29 May 09W4KRNFM18drPSK3140m7.071026
29 May 09KO4PUEM67oiPSK3140m7.071434
29 May 09N6PCDDM14ecPSK3140m7.071495
29 May 09WQ9ZEM58lcPSK3140m7.071892
27 May 09WA3CEJFN20hgPSK3140m7.036375
22 May 09K6SIDCM87vrPSK3140m7.036903
20 May 09KH6HTVBL10pwPSK3140m7.071000
20 May 09N8YDEN70qfPSK3140m7.036400
19 May 09CO1RGEL82dkPSK3140m7.035859
14 May 09WB6QCSDM14ikPSK3140m7.036509
13 May 09FM5CDFK94kqPSK3140m7.036881
13 May 09KI6HAXDM04ofPSK3140m7.035918
12 May 09VK3TDXQF22PSK3140m7.036506
10 May 09WX4AAFM05RXCW40m7.025000
10 May 09N6MLCM97DXRTTY40m7.044200
09 May 09HC5NAIPSK3140m7.035000
09 May 09HC5AIFI07lcPSK3140m7.036099
09 May 09HK3ARRFJ24xqPSK3140m7.035604
09 May 09K5SYNEM33ssPSK3140m7.036101
09 May 09FS/DK5ALFK88lbPSK3140m7.037338
07 May 09YY7OMFFK80axPSK3140m7.036100
04 May 09K0MDV/QRPEN31saPSK3140m7.035744
04 May 09K0CLWEM29daPSK3140m7.036876
04 May 09KI7ABDM65qgPSK3140m7.035745
03 May 09K3LUFM19pbPSK3140m7.036279
02 May 09WO8J/7CN87wqPSK3140m7.071400
02 May 09W4SKIEM85mlPSK3140m7.071004
02 May 09KG4UQZEM65vePSK3140m7.036197
02 May 09KB7RLYDM43djPSK3140m7.036585
02 May 09KI7AB/QRPDM65qgPSK3140m7.036225
02 May 09YV5JBIFK60mlPSK3140m7.035488
02 May 09WA2VMOFN20woPSK3140m7.036967
01 May 09VK3BDQF33caPSK3140m7.036203
01 May 09K0FTEM17iqPSK3140m7.036399
01 May 09K7KEVCN85kmPSK3140m7.035000
01 May 09VE7NACN89aePSK3140m7.071419
01 May 09N3LCWFM19tnPSK3140m7.035568
27 Apr 09HK3/IZ0GYPFJ34gtPSK3140m7.037488
25 Apr 09K0CGQDM78qgPSK3140m7.071673
25 Apr 09W8BBCEM25grPSK3140m7.071260
25 Apr 09N9WSQEN52ehPSK3140m7.071260
24 Apr 09KT4WVEM56wbPSK3140m7.035000
24 Apr 09NN1TFN42owPSK3140m7.035833
24 Apr 09VA3DHJFN03frPSK3140m7.035663
23 Apr 09JA5XI/QRPPM63snPSK3140m7.036138
23 Apr 09JA6ATLPM53fqPSK3140m7.036102
23 Apr 09UA0LKDPN53wePSK3140m7.036302
23 Apr 09CO2DBEL83sbPSK3140m7.036091
16 Apr 09CO2DBEL83sbPSK3140m7.035953
13 Apr 09W1ZSFN32ruPSK3140m7.036643
12 Apr 09VK2HREQF08rbPSK3140m7.036502
12 Apr 09VK5CZPF96hcPSK3140m7.036110
11 Apr 09N0NSEN41PSK3140m7.071210
11 Apr 09W2BEEFN31ewPSK3140m7.036610
09 Apr 09XE1NKEK09jiPSK3140m7.036402
09 Apr 09HK3OFJ24xqPSK3140m7.036320
09 Apr 09KE5SWUEM15xrPSK3140m7.036179
08 Apr 09YV1CTEFJ49siPSK3140m7.037095
08 Apr 09W9RTBEN51wxPSK3140m7.035853
08 Apr 09CM3RPNEL82stPSK3140m7.036972
06 Apr 09PJ2/PA4JJFK52mfPSK3140m7.035697
06 Apr 09AC0LXEN35kaPSK3140m7.035901
06 Apr 09CO3KFEL82rtPSK3140m7.035000
06 Apr 09K2MIKFN02ouPSK3140m7.036543
03 Apr 09EA8TLIL18nfPSK3140m7.036137
03 Apr 09EA8TLIL18NFPSK3140m7.036140
03 Apr 09AL3KAP92sfPSK3140m7.037277
03 Apr 09KD0FKPDM79koPSK3140m7.037277
03 Apr 09K0MDVEN21saPSK3140m7.036993
03 Apr 09W2DLLFN02ouPSK3140m7.035996
02 Apr 09KJ5XXEM13obPSK3140m7.036361
01 Apr 09JF1VRUPM95wsPSK3140m7.037100
30 Mar 09KB3XEM95PSK3140m7.036751
30 Mar 09KB3XEM95PSK3140m7.036750
26 Mar 09KE7OSVDM42mcPSK3140m7.036841
24 Mar 09XE2YWHDL92agPSK3140m7.037273
21 Mar 09KB5DNREM12ixPSK3140m7.036753
20 Mar 09ZL1RDRF73hiPSK3140m7.035306
20 Mar 09FK8GXRG28rjPSK3140m7.035000
20 Mar 09N7UVHDN17nrPSK3140m7.036100
20 Mar 09N7UVHDN17NRPSK3140m7.036100
19 Mar 09KC7RASCN87xpPSK3140m7.036099
18 Mar 09N5IEFM18PSK3140m7.071279
18 Mar 09ZL1JARE66irPSK3140m7.034938
17 Mar 09XE1GRRDL80ipPSK3140m7.036105
16 Mar 09N7LYREN90xnPSK3140m7.036825
16 Mar 09KD4UHEFM16urPSK3140m7.035921
15 Mar 09YO7ARY/W1FN03gePSK3140m7.034863
15 Mar 09HI3CCPFK49qmPSK3140m7.036555
15 Mar 09CO2JAEL83tdPSK3140m7.036501
13 Mar 09KD5ALJEM51gtPSK3140m7.036703
12 Mar 09N9UTJEM69jdPSK3140m7.036526
12 Mar 09WD4LYVEM81PSK3140m7.036909
12 Mar 09VE3YYPFN03bePSK3140m7.035000
12 Mar 09VE2YYFN03bePSK3140m7.036100
12 Mar 09YY6KWDFJ78PSK3140m7.036549
12 Mar 09XE2DAKDM22gpPSK3140m7.035616
11 Mar 09WA7RCTDN40anPSK3140m7.072155
11 Mar 09AJ4JZEM95lePSK3140m7.071896
11 Mar 09AJ4JZEM95LEPSK3140m7.071900
11 Mar 09KJ6FEWCM87wjPSK3140m7.071507
10 Mar 09BV4VRPL04idPSK3140m7.035127
10 Mar 09XE2OIDL82rsPSK3140m7.036102
10 Mar