QSO by Mode

DateCallGridModeBandFrequency
30 Nov 20JO3XPHPM75uaFT840m7.076190
30 Nov 20KL7XBP51fhFT840m7.076190
30 Nov 20JI1RSFPM96qhFT840m7.076190
30 Nov 20JK1BSZPM95TKFT840m7.076190
30 Nov 20JH1RFMPM96wkFT840m7.076190
30 Nov 20JI1UDBPM95umFT840m7.076190
30 Nov 20ZL1BRLRE78kpFT840m7.076190
30 Nov 20EA8MIL18bpFT840m7.076190
30 Nov 20KB4MCEM66pcFT840m7.076190
30 Nov 20WB4RAGEL96waFT840m7.076190
30 Nov 20JA4AQSPM64flFT840m7.076190
30 Nov 20W0BLDN60fmFT840m7.076190
30 Nov 20JA3XNHPM84asFT840m7.076190
30 Nov 20JA3MZGPM74urFT840m7.076190
30 Nov 20JR4LZXPM65hhFT840m7.076190
30 Nov 20NJ9DFM18ltFT840m7.076190
30 Nov 20JA1UQAPM86tfFT840m7.076190
30 Nov 20KE4WUPEM66xuFT840m7.076190
30 Nov 20VE3WNOFN03jdFT840m7.076190
30 Nov 20K5PSNDN13woFT840m7.076190
30 Nov 20JF2KOZPM84pqFT840m7.076190
30 Nov 20KG5EXBEL59buFT840m7.076190
29 Nov 20JA5CEXPM74haFT840m7.076190
29 Nov 20AE5TIEM45xeFT840m7.076190
29 Nov 20K5ITOEM12noFT840m7.076100
29 Nov 20NT5CNEM12vxFT840m7.076100
29 Nov 20K6ERFCM87wxFT840m7.076100
29 Nov 20WH6FQIBK29lnFT840m7.076100
29 Nov 20KQ3OEM70ulFT840m7.076100
28 Nov 20HL2ADOPM37nvFT840m7.076100
28 Nov 20KF5NIXEM10lpFT840m7.076100
28 Nov 20JJ5GSYPM63owFT840m7.076100
28 Nov 20AB4WLEM63orFT840m7.076100
28 Nov 20JF1MVFQM05fxFT840m7.076100
28 Nov 20JA0TBJPM86tfFT840m7.076100
28 Nov 20VA3BOFFN03grFT840m7.076100
28 Nov 20JK1GUAPM96rdFT840m7.076100
28 Nov 20JK1GUAPM96rdFT840m7.076100
28 Nov 20JA1PPDPM95usFT840m7.076100
28 Nov 20KV0IEN11xdFT840m7.076100
28 Nov 20KE8NNEEN80ckFT840m7.076100
28 Nov 20KE8NNEEN80ckFT840m7.076100
28 Nov 20VE4JLBEN19juFT840m7.076100
28 Nov 20AB0MBEM29daFT840m7.076100
27 Nov 20KG6IYNDM12jtFT840m7.076100
27 Nov 20N0TOEN02pwFT840m7.076100
26 Nov 20W4AFYEM32ekFT810m28.076100
26 Nov 20NJ6WCM97cqFT810m28.076100
26 Nov 20WA2VJLEL16edFT810m28.076100
26 Nov 20N0YOEM18faFT810m28.076100
26 Nov 20WB9ENBEN71nnFT810m28.076100
26 Nov 20WA0EEM38rtFT810m28.076100
26 Nov 20KD8VKKEN62xtFT810m28.076100
26 Nov 20K8SIXEN82hpFT810m28.076100
26 Nov 20N9BIGEM59esFT810m28.076100
26 Nov 20N9RCEM79thFT810m28.076100
26 Nov 20W6JGRCM87srFT810m28.076100
26 Nov 20W4AFYEM32ekFT810m28.074000
26 Nov 20KK7MIKCN88wmFT840m7.076600
26 Nov 20KB9WZHEM69xvFT840m7.076600
26 Nov 20NA0ADN70ibFT840m7.076600
26 Nov 20KM4IYOEM65nsFT840m7.076600
26 Nov 20AA5HEM15fpFT840m7.076600
26 Nov 20KD7RRDN40aoFT840m7.076600
26 Nov 20AG1TDN41bqFT840m7.076600
26 Nov 20N8DVEEM79wqFT840m7.076600
26 Nov 20NQ9REN52pmFT840m7.076600
26 Nov 20KN1OLAFN00aiFT840m7.076600
26 Nov 20NE3R/8FT840m7.076600
26 Nov 20WB0ZRDDM79lwFT840m7.076600
26 Nov 20AI7ZCN87usFT840m7.076600
26 Nov 20KE0EFDM79ksFT840m7.076600
26 Nov 20KS4WMEM87ebFT840m7.076100
26 Nov 20KE1RANDN43bqFT840m7.076600
26 Nov 20KE0WMDN83gkFT840m7.076600
26 Nov 20NE4RDDN55qtFT840m7.076600
25 Nov 20JA2VQFPM84rrFT840m7.076100
25 Nov 20KA7QQVCM87usFT840m7.076100
25 Nov 20VE4TVEN19cxFT840m7.076100
25 Nov 20AI6LLCM87xiFT840m7.076100
25 Nov 20CA3DPVFF46olFT840m7.076100
25 Nov 20K8QREN80laFT840m7.075200
25 Nov 20KG5FRREL49wwFT840m7.075200
25 Nov 20WA0EIREN41vvFT840m7.075200
25 Nov 20N6AMQCM87vkFT840m7.075200
25 Nov 20N5DGEM20abFT840m7.075200
25 Nov 20KB5SLFEM11lrFT840m7.075200
25 Nov 20KC7DJEL29esFT840m7.075200
25 Nov 20KX0SEN21acFT840m7.075200
25 Nov 20K7PAXCN88jcFT840m7.075200
25 Nov 20W7ESRCN94jgFT840m7.075200
25 Nov 20KC3PGNFN00dpFT840m7.075200
25 Nov 20KN7NDM33xlFT840m7.075200
25 Nov 20W4CHAEL88qaFT840m7.075200
25 Nov 20NQ9IDM79knFT840m7.075200
25 Nov 20WB3JUVFM29egFT840m7.075200
25 Nov 20W4DHEEM78bcFT840m7.075200
25 Nov 20ZS6RHLKG54fvFT840m7.076190
25 Nov 20KN4MAAEM67qiFT840m7.075200
25 Nov 20N6MADM45ffFT840m7.075200
25 Nov 20WB4RAGEL96waFT840m7.075200
25 Nov 20VE7CQECN89pcFT840m7.075200
25 Nov 20KF7OXODN17hpFT840m7.075200
25 Nov 20KB0QEFEN14ohFT840m7.075200
25 Nov 20AB4BADM79ooFT840m7.076229
25 Nov 20KE0SYJDM79ooFT840m7.076100
25 Nov 20KF0CHFDN70lmFT840m7.076229
25 Nov 20VE7CITCN88isFT840m7.076229
25 Nov 20W7KNBCN93fqFT840m7.076229
25 Nov 20AA7OCN85qkFT840m7.076229
25 Nov 20KI7ZYCCN87vvFT840m7.076229
25 Nov 20NA4DXEM48nuFT840m7.076229
25 Nov 20KK7ARTCN85pgFT840m7.076229
24 Nov 20KL7XOBP64cvFT810m28.076229
24 Nov 20WB4JPGEM71gfFT810m28.076229
24 Nov 20K4KEEM78bcFT810m28.076100
24 Nov 20K6XCCM88xaFT810m28.076229
24 Nov 20XE1ACAEK09kiFT810m28.076229
24 Nov 20N8YQXEN82ghFT810m28.076229
24 Nov 20KK4ZMBEM73cbFT810m28.076229
24 Nov 20N0CMLEM48psFT812m24.917229
24 Nov 20N5LLEL09slFT812m24.917229
24 Nov 20W4DWSEM74hcFT812m24.917229
24 Nov 20V51MAJG87nsFT812m24.917229
24 Nov 20W8VSEN82cmFT812m24.917229
24 Nov 20K6ESEEL09nsFT840m7.076229
24 Nov 20NG2GCN88srFT840m7.076229
24 Nov 20VA7XPMFN04jmFT840m7.076229
24 Nov 20KM4RTEM55ekFT840m7.076229
23 Nov 20KB3ORREN90vfFT840m7.075930
23 Nov 20W5CIAEM40wlFT840m7.075930
23 Nov 20JA7CSSQM09glFT830m10.137930
23 Nov 20VE7KAJCN88hlFT830m10.137930
23 Nov 20K9FEEN51vsFT830m10.137930
23 Nov 20RA0FFQN16hwFT830m10.137930
23 Nov 20JG8FWHQN03rbFT830m10.137930
23 Nov 20AG5TREM10djFT830m10.137930
23 Nov 20KD7QLUCN85prFT830m10.137930
23 Nov 20KG5CCEL09tkFT830m10.137930
23 Nov 20W8HWEL97tfFT830m10.137930
23 Nov 20AF4ODEM72gnFT830m10.137930
23 Nov 20VE7NBQCN89liFT830m10.137930
23 Nov 20W7OKCN86mwFT830m10.137930
23 Nov 20WB7ELYCN88xdFT830m10.137930
23 Nov 20XE2MWYDL95vqFT830m10.137930
23 Nov 20NX1VDM67agFT830m10.137930
23 Nov 20W7DBDN41bcFT830m10.137930
23 Nov 20N7EOEL29cxFT830m10.137930
23 Nov 20VA6LMDO33glFT830m10.137930
22 Nov 20WA9THIEM69FT830m10.137834
22 Nov 20N4SMGDM43bgFT830m10.137834
22 Nov 20N2OTLFM29luFT830m10.137834
22 Nov 20WW5ADN17oqFT830m10.137834
22 Nov 20N5EKOEM20fbFT830m10.137834
22 Nov 20WB4CIWDM79cfFT830m10.137834
22 Nov 20W9EGBEN61avFT840m7.075834
22 Nov 20N0SKSEN37rmFT840m7.075834
22 Nov 20N5LLCEM13odFT840m7.075834
22 Nov 20K0WOIEN21xrFT840m7.075834
21 Nov 20K7GAFDM42mkFT840m7.075834
21 Nov 20N1CCCEM28qxFT840m7.075834
21 Nov 20K9YNPDN45paFT840m7.075834
21 Nov 20JA3AOPPM74kjFT840m7.075834
21 Nov 20WB6JJJCN85mhFT840m7.075414
21 Nov 20K0SDEL97wbFT840m7.075414
21 Nov 20KD8JDCEN82idFT840m7.075414
21 Nov 20KE5LWYEM54vmFT840m7.075900
21 Nov 20NA1KWEM49hqFT840m7.075900
21 Nov 20NH7YSBL02ibFT840m7.075900
20 Nov 20JE3PCPPM74prFT840m7.075900
20 Nov 20JA1JANPM95rsFT840m7.075900
20 Nov 20JA7LGEPM86tfFT840m7.075900
20 Nov 20JA3FHLPM74stFT840m7.075900
20 Nov 20JA2KVBPM94duFT840m7.075900
20 Nov 20JA5ROHPM63jtFT840m7.075900
20 Nov 20DS2IFBPM37onFT840m7.075900
20 Nov 20JA9BOHPM85gxFT840m7.075900
20 Nov 20VK3XYLQF31dtFT840m7.075900
20 Nov 20KE5VXDM62ogFT840m7.075900
20 Nov 20W5COVEM26exFT840m7.075900
20 Nov 20N7CRSDM42ljFT840m7.075900
20 Nov 20JG7PLBQM07aaFT840m7.076100
20 Nov 20JK4KHZPM64EIFT840m7.075900
20 Nov 208P6ETGK03ecFT840m7.075900
20 Nov 20JA3RAZPM74qrFT840m7.075900
20 Nov 20JP3NVUPM74suFT840m7.075900
20 Nov 20KK4AUMEM64frFT840m7.075900
20 Nov 20JA3PFYPM74qjFT840m7.075900
20 Nov 20HL5YIPM45mdFT840m7.075900
20 Nov 20VK2TEKQF56jgFT840m7.075900
20 Nov 20VK3JLMQF21orFT840m7.075900
20 Nov 20N6LZDM13bqFT840m7.075900
20 Nov 20JA0PPEPM97owFT840m7.075900
20 Nov 20JG7IGQQN00FT840m7.075900
20 Nov 20JH7ULAPM85IOFT840m7.075900
20 Nov 20JR3UVWPM74wnFT840m7.075900
20 Nov 20JA4FJRPM53qxFT840m7.075900
20 Nov 20KG5HKCEM13ocFT840m7.075900
19 Nov 20JA2HKCPM95lbFT840m7.075900
19 Nov 20JR6JFRPM52fxFT840m7.075900
19 Nov 20JA1SEWPM85mcFT840m7.074000
19 Nov 20JM3BCHPM74NXFT840m7.075900
19 Nov 20VE3LFNEN82vjFT840m7.075900
19 Nov 207K1RVUPM95txFT840m7.075900
19 Nov 20BI1EKUON80fgFT840m7.075900
19 Nov 20YD1FRUOI33ubFT840m7.075900
19 Nov 20JA3KPRPM74ksFT840m7.075900
19 Nov 20HK2AQFJ37svFT840m7.074000
19 Nov 20JG1OGMPM96raFT840m7.075900
19 Nov 20JA0JXUPM97NTFT840m7.075900
19 Nov 20J73ESLFK95gnFT840m7.075900
19 Nov 20JF7XBSQM08lgFT840m7.075900
19 Nov 20VE2GYAFN25bjFT840m7.075900
19 Nov 20RX30DXKO85ssFT840m7.075900
19 Nov 20JA7XZUQM08kgFT840m7.075900
19 Nov 20YB1TDLOI33iqFT840m7.075900
19 Nov 20N8AWGEN81qfFT840m7.075900
19 Nov 20JH5WPYPM63jtFT840m7.075900
19 Nov 20JH1RAGPM95utFT840m7.074000
19 Nov 20NX9SEN53wbFT840m7.075900
19 Nov 20YB5DLOI09ecFT840m7.075900
19 Nov 20HL5FUAPM57klFT840m7.075900
19 Nov 20JR1JRWPM95tnFT840m7.075900
19 Nov 206Y5EHFK18hcFT840m7.075900
19 Nov 20YD0RVWOI33jrFT840m7.075900
19 Nov 20N9RFJEM68woFT840m7.075900
19 Nov 20YD1APOOI33teFT840m7.075900
19 Nov 20JR4LZXPM65hhFT840m7.075900
19 Nov 20YC9HIUOI81bjFT840m7.075900
19 Nov 20JA2ATEPM85jhFT840m7.075900
19 Nov 20JP3ASWPM75wbFT840m7.075900
19 Nov 20W8RESEM79siFT840m7.075900
19 Nov 20JH6ERAPM86tfFT840m7.075900
19 Nov 20BI4SDTPM01eeFT840m7.075900
19 Nov 20JJ0NCCPM97loFT840m7.075900
19 Nov 20YB8XOBPI46ciFT840m7.075900
19 Nov 20JA4MRDPM64CEFT840m7.075900
19 Nov 20NO7BSDM26igFT840m7.075900
19 Nov 207K4SXSPM96lmFT840m7.075900
19 Nov 20BG2AUEPN35hrFT840m7.075900
19 Nov 20W7PCCM97ahFT840m7.075900
19 Nov 20VK5PTTPF95gaFT840m7.075900
19 Nov 20N4PTDM42kiFT840m7.075900
19 Nov 20JA8FIZQN13WTFT840m7.075900
19 Nov 20JH5HDAPM63itFT840m7.075900
19 Nov 20PY5WWGG54hnFT840m7.075900
19 Nov 209W8MADOJ51emFT840m7.075900
19 Nov 20GM8IEMIO78hfFT840m7.075900
19 Nov 20CT7AQDIN50reFT840m7.075900
19 Nov 20JA8HLKQN03twFT840m7.075900
19 Nov 20JR6LOCPM42XUFT840m7.075900
19 Nov 20JG2UCUPM84trFT840m7.076100
19 Nov 20OH1EDKKP01wlFT840m7.075900
19 Nov 20YB8XOBPI46ciFT840m7.075900
19 Nov 204I1EBCPK04mpFT840m7.075900
19 Nov 20JA3HDMPM74nrFT840m7.075900
19 Nov 20RU0AXNO46sfFT840m7.075900
19 Nov 20KJ7OTOCN87wiFT840m7.075900
19 Nov 20OH5UQKP41JFFT840m7.075900
19 Nov 20OH3OJKP20jrFT840m7.075900
19 Nov 20JR7IWLQM09cpFT840m7.075900
19 Nov 20K0JYDM68akFT840m7.075900
19 Nov 20JA5JQHPM74aiFT840m7.075900
19 Nov 20OH6FSOKP12eoFT840m7.075900
19 Nov 20ZL3XDJRE54hjFT840m7.075900
19 Nov 20N6GPDM13ctFT840m7.075900
19 Nov 20XE2TDM41mgFT840m7.075900
19 Nov 20JA7HYEPM86tfFT840m7.075900
19 Nov 20ZL3SSBRE66ikFT840m7.075900
19 Nov 20N3MKFM27hvFT840m7.075900
19 Nov 20KG4EMUEM64fsFT840m7.075900
19 Nov 20UA5DKO85shFT840m7.075900
19 Nov 20RM2EKO82bxFT840m7.075900
19 Nov 20SP9FUYJN99ksFT840m7.075900
19 Nov 20KB7NCN97apFT840m7.075900
19 Nov 20W6HBDM03utFT840m7.075900
19 Nov 20JA8KSFQN03sbFT840m7.075900
19 Nov 20OK1NZJO60tmFT840m7.075900
19 Nov 20W9OSIEM49xcFT840m7.075900
19 Nov 20ZS2EZKF26taFT840m7.075900
19 Nov 20VA3HESFN03doFT840m7.075900
19 Nov 20N6AKODM04sgFT840m7.075900
19 Nov 20NC6WDM14gsFT840m7.075900
19 Nov 20W7DZDCN87vuFT840m7.075900
19 Nov 20OP20FENIKSJO10luFT840m7.075900
19 Nov 20K6KZOEM10beFT840m7.075900
19 Nov 20OP4KJO21ffFT840m7.075900
19 Nov 20W0NRPEM28uuFT840m7.075900
19 Nov 20YO9IJPKN34awFT840m7.075900
19 Nov 20K0DMEDN70NLFT840m7.075900
19 Nov 20CO6RDFL01fxFT840m7.075900
19 Nov 20KD4DRJEM94NCFT840m7.075900
19 Nov 20K2BVRCN85QJFT840m7.075900
19 Nov 20WB7UBCCN85ofFT840m7.075900
19 Nov 20WA7PVECN87teFT840m7.075447
19 Nov 20KB1OIQFN42goFT840m7.075447
19 Nov 20KI5CYMDM82qrFT840m7.075447
19 Nov 20WB2QQJFN20vvFT840m7.075800
19 Nov 20XE2OCMDL95upFT840m7.075800
19 Nov 20W0BCLEN10ouFT840m7.075800
19 Nov 20K1RZFM19jhFT840m7.075800
19 Nov 20WD4GZWEM76fdFT840m7.075800
19 Nov 20W0QUEM48rfFT840m7.075800
19 Nov 20K7UINCN85lnFT840m7.075800
18 Nov 206K2ILXPM36lxFT840m7.075800
18 Nov 20JA2GSRPM85HBFT840m7.075800
18 Nov 20HL2IDTPM37uuFT840m7.075800
18 Nov 20JA5PVCPM64xgFT840m7.075800
18 Nov 20JF8QNFQN02qxFT840m7.075800
18 Nov 20JK1CDCQM05DOFT840m7.075800
18 Nov 20W4CHIFM05brFT840m7.075800
18 Nov 20KN4QMBEM83bwFT840m7.075800
18 Nov 20KD4MDCEM78feFT840m7.075800
18 Nov 20UI8JMP61qfFT840m7.075800
18 Nov 20EA7PYIM66wjFT840m7.075800
18 Nov 20OH1NPWKP10dkFT840m7.075800
18 Nov 20WP4LQREM12iwFT840m7.075800
18 Nov 20W5AJDM82vaFT840m7.075800
18 Nov 20KW4UMEM74tlFT840m7.075800
18 Nov 20JH3YUFPM74OPFT840m7.075800
18 Nov 20KE0VMGEN34jrFT840m7.075800
18 Nov 20EA4CUOIM68skFT840m7.075800
18 Nov 20K5CGHEM10bnFT840m7.075800
18 Nov 20EC7RIN80djFT840m7.075800
18 Nov 209G5FIIJ96kxFT840m7.075800
18 Nov 20RW0ARNO66idFT830m10.137800
18 Nov 20JE2PMCPM85kgFT830m10.137800
18 Nov 20KB6CDM04reFT830m10.137800
18 Nov 20KH6APBL10ssFT830m10.137800
18 Nov 20RW0SROO22cgFT830m10.137800
18 Nov 20UA0FOQN16ixFT830m10.137800
18 Nov 20RG0SOO22dhFT830m10.137800
18 Nov 20CE2SQEFG40iaFT830m10.137900
18 Nov 20RU0LLPN53xtFT830m10.137900
18 Nov 20UA0SEOO12xnFT830m10.137900
18 Nov 20DL2MIJJN58diFT830m10.137900
18 Nov 20JA1FJJPM95ufFT830m10.137900
18 Nov 20JA9CACPM86tfFT830m10.137900
18 Nov 20UW2ZMKN57jxFT830m10.137900
18 Nov 20F8AOFJN03ovFT830m10.137900
18 Nov 20I1RJPJN45boFT830m10.137900
18 Nov 20KI5GLNEM15thFT830m10.137900
18 Nov 20CE2SVFF47faFT830m10.137900
18 Nov 20UA0SCOO22geFT830m10.137900
18 Nov 20W7WHOCN94ilFT830m10.137900
18 Nov 20JL1OWFPM95xiFT815m21.075900
18 Nov 20VK2VARPG66paFT815m21.075900
18 Nov 20JA1NLXPM95rmFT815m21.075900
18 Nov 20JA2ICBPM95lcFT815m21.075900
18 Nov 20JA8ECSQN03pcFT815m21.075900
18 Nov 20VK2MBKQF57skFT815m21.075900
18 Nov 20JA2BCEPM85JEFT815m21.075900
18 Nov 20VK2LXQF44rsFT815m21.075900
18 Nov 20JH6MLNPM53lrFT815m21.075900
18 Nov 20HL2EIZPM37slFT815m21.075900
18 Nov 20JA7OUVQN00fqFT815m21.075900
18 Nov 20JM8FEIQN03pcFT815m21.075900
18 Nov 20JA1SCEPM95tmFT815m21.075900
18 Nov 20JR1EYTQM05crFT815m21.075900
18 Nov 20JA2JNC/1FT815m21.075900
17 Nov 20JA1UIIPM95tvFT815m21.075900
17 Nov 20JH4RWVPM64DIFT815m21.075900
17 Nov 20JA2FUJPM85nkFT815m21.075900
17 Nov 20JL1TZQPM95txFT815m21.075900
17 Nov 20JA4XXRPM64IKFT815m21.075800
17 Nov 20JA5JQHPM74aiFT815m21.075800
17 Nov 20JA1CQKQM05euFT815m21.075800
17 Nov 207L3AEOPM95ruFT815m21.075800
17 Nov 20YB1MIGOI32sxFT840m7.075800
17 Nov 20JE1UWGPM95SOFT840m7.075800
17 Nov 20YD1JJSOI42gpFT840m7.075800
17 Nov 20YC1INQOI33mgFT840m7.075800
17 Nov 20JR6AGPL36ugFT840m7.075800
17 Nov 20JA3KFXPM74TUFT840m7.075800
17 Nov 207K1EQGPM95xuFT840m7.075800
17 Nov 20JF1MWLQM05boFT840m7.075800
17 Nov 20JR1UUWPM96wmFT840m7.075800
17 Nov 20JA0FILPM97iaFT840m7.075800
17 Nov 20UN7JXNN19hxFT840m7.075800
17 Nov 20JM1BNFPM95teFT840m7.074000
17 Nov 20JM8MGUPM86tfFT840m7.075800
17 Nov 20JA3KKEPM74mpFT840m7.075800
17 Nov 20JA3EXJPM74TVFT840m7.075800
17 Nov 20JH1EBOPM96qjFT840m7.075800
17 Nov 20KD7HGLCN87tsFT840m7.075800
17 Nov 20KJ7OTZCN87xrFT840m7.075800
17 Nov 20WB9TRJEN61asFT840m7.075800
13 Nov 20XE2MSAEL01exFT815m21.075800
13 Nov 20K7VICDN28uiFT815m21.075800
13 Nov 20VK2LAWQF56nbFT815m21.075800
13 Nov 20VE7KDUCO54qnFT840m7.075800
13 Nov 20KS4RDM43dkFT840m7.075800
13 Nov 20W5JEBEM10cbFT840m7.075800
13 Nov 20N3YAZEN91xcFT840m7.075800
13 Nov 20XE2BCSDL44ucFT840m7.075800
13 Nov 20W3PVEL99mcFT840m7.075800
13 Nov 20R9SDOOO62mgFT840m7.075800
13 Nov 20W0EAYDM79plFT840m7.075800
13 Nov 20N3XLSFN21dnFT840m7.075800
13 Nov 20N4DWDEM86uxFT840m7.075800
13 Nov 20WQ5REM24lvFT840m7.075800
13 Nov 20KI5KSEEM20fbFT840m7.075800
13 Nov 20KE7RDN31xmFT840m7.075800
13 Nov 20KI4KWREM64orFT840m7.075800
13 Nov 20W3AFN20hfFT840m7.075800
12 Nov 20KB6OJEEM12mpFT815m21.075800
12 Nov 20AE0TBEN32qhFT815m21.075800
12 Nov 20KF5TVGEM26baFT815m21.075800
12 Nov 20N0LNKEN10qtFT815m21.075800
12 Nov 20WC0GEN16ouFT815m21.075800
12 Nov 20KF5RLLEM10enFT815m21.075800
12 Nov 20XE1HYVDL80pbFT815m21.075800
12 Nov 20N0DOWEN26vhFT815m21.075800
12 Nov 20K5FZEM53lmFT815m21.075800
12 Nov 20W5DNTEM01wqFT815m21.075800
12 Nov 20WD0FTBEN32rrFT815m21.075800
12 Nov 20W5BXEEM34ssFT815m21.075800
12 Nov 20VE4HTOEO10qlFT815m21.075800
12 Nov 20K5HKDM09cmFT815m21.076200
12 Nov 20R0CAFPN78mlFT840m7.076200
12 Nov 20JS2JJMPM84dpFT840m7.076200
12 Nov 20YD5NDROJ01ogFT840m7.076200
12 Nov 20YD5PYJOI09slFT840m7.076200
12 Nov 20N7IWCN85mhFT840m7.076200
12 Nov 20JQ1XGVPM96qeFT840m7.076350
12 Nov 20WD6PDM04saFT840m7.076350
12 Nov 20JF1EHMPM95tkFT840m7.076350
12 Nov 20JR2WBGPM84nxFT840m7.076350
12 Nov 20JK1KSBPM95tpFT840m7.076350
12 Nov 20N6PMDM13doFT840m7.076350
12 Nov 20BG7PHAOL72amFT840m7.076350
12 Nov 20VE5DMCDO71gqFT840m7.076350
11 Nov 20N2QINEM12oxFT840m7.076350
11 Nov 20W5KYEL29fxFT840m7.076350
11 Nov 20SP6MJO80pwFT840m7.076350
11 Nov 20KA4JRYEM83exFT840m7.076350
11 Nov 20N9KTEM69wvFT840m7.076350
11 Nov 20N2SRKDM79pnFT840m7.076350
11 Nov 20R9JXMP61rgFT840m7.076350
11 Nov 20N2YNFFN20upFT840m7.076350
11 Nov 20SP3HDUJO71snFT840m7.076350
11 Nov 20N4PHHEM60jlFT840m7.076350
11 Nov 20WB7DDCN84inFT840m7.076350
11 Nov 20W7MKECN87teFT840m7.076350
11 Nov 20KI5LAKEM25veFT840m7.076350
11 Nov 20N7AMADM33wjFT840m7.076350
11 Nov 20N1ULEL95dwFT840m7.076350
11 Nov 20N6SKMCM97bpFT840m7.076300
11 Nov 20W7DHHDM58efFT840m7.076300
11 Nov 20VE4PDXEN19lwFT840m7.076300
11 Nov 20VE4FXEN19juFT840m7.076300
11 Nov 20WQ6LCM97ahFT840m7.076300
11 Nov 205B4AMMKM64oxFT840m7.076300
09 Nov 20JA1SKGPM95stFT840m7.074000
09 Nov 20JQ1YIWPM95psFT840m7.076300
09 Nov 20KC7UBSDN74ggFT840m7.076300
09 Nov 20WA7LADDN57gbFT840m7.076300
09 Nov 20JJ1PWIQM05RWFT840m7.076300
09 Nov 20JH8FFJQN03raFT840m7.076300
09 Nov 20JE3CMNPM74rtFT840m7.076300
09 Nov 20JR2TZJPM95hdFT840m7.076300
09 Nov 20W5JKEM13lbFT840m7.076300
09 Nov 20KC8YDSEN91oeFT840m7.076300
09 Nov 20JA3HLXPM74qjFT840m7.076300
09 Nov 20KI5DYIEM22omFT840m7.076300
09 Nov 20VE3HLSFN03fuFT840m7.076300
09 Nov 20WB6IPQEM64loFT840m7.076300
09 Nov 20W6FVOEM00jaFT840m7.076300
09 Nov 20JR1FGCPM95RPFT840m7.076300
09 Nov 20AA5FAEM55rqFT840m7.076300
09 Nov 20AC4SJEM97wgFT840m7.074000
09 Nov 20AE4NYEM97xgFT840m7.076300
09 Nov 20KB2DPYEM84beFT840m7.076300
09 Nov 20W8HAWEM99bkFT840m7.076300
09 Nov 20KB1EFS/2FT840m7.076300
09 Nov 20KN4WOJFM18alFT840m7.076300
09 Nov 20KG7KDJDM42lhFT840m7.076300
09 Nov 20KE3KKFN42diFT840m7.076300
08 Nov 20HL2VXKPM37nhFT840m7.076300
08 Nov 20AJ4FEL29lmFT840m7.076300
08 Nov 20KB3LYBEN90xmFT840m7.076300
08 Nov 20K9MKEM12jiFT840m7.076300
08 Nov 20W6AAJDM12kxFT840m7.076300
08 Nov 20KC8JNVBL11aiFT840m7.076300
08 Nov 20JH7MQUQM07lpFT840m7.076300
08 Nov 20RC0CCPO33prFT840m7.076300
08 Nov 20N7BLNDM43cjFT840m7.076300
08 Nov 20JA9CZJ/PFT840m7.074000
08 Nov 20NJ9DFM18ltFT840m7.076300
08 Nov 20EA7DJNIM88ecFT840m7.076300
08 Nov 20NA4AEM64mkFT840m7.076300
08 Nov 20W5DNTEM01wqFT840m7.076300
08 Nov 20KN4WZQEM77oaFT840m7.075360
07 Nov 20JH0MAUPM86tfFT840m7.075360
07 Nov 20JR6BTZPM52FT840m7.075360
07 Nov 207M1ECDQM05APFT840m7.075360
07 Nov 20JE3UJHPM85IOFT840m7.075360
07 Nov 20R0NNOO62mgFT840m7.075360
07 Nov 20JH1SWWQM05amFT840m7.075360
07 Nov 20KC3NYTFM19ofFT840m7.075360
07 Nov 20JH1GYRPM95FT840m7.075360
07 Nov 20JE3JRAPM86tfFT840m7.075360
07 Nov 20KG4CBIEL98isFT840m7.075360
07 Nov 20KH6MLBL11cjFT840m7.075360
07 Nov 20K3LAEN91sfFT840m7.075360
07 Nov 20KD0ZDEEM75cvFT840m7.075360
07 Nov 20N7GPDM42dwFT840m7.075360
07 Nov 20N5LUCEM23wkFT840m7.075360
07 Nov 20AK4ZEM75vuFT840m7.075360
07 Nov 20VY1FCCP20ksFT830m10.136000
07 Nov 20IK4LZHJN54qmFT830m10.137360
07 Nov 20R6JYLN23haFT830m10.137360
07 Nov 20WB3BDHDM42ndFT830m10.137360
07 Nov 20EA1SAIN83eiFT830m10.137360
07 Nov 20LW1DRJGF05oiFT830m10.137360
07 Nov 20KW7EDM33vlFT830m10.137360
07 Nov 20VE6AXDO30avFT830m10.137360
07 Nov 20W7PTCN88ocFT830m10.137360
07 Nov 20KI5HDREM10unFT830m10.137360
07 Nov 20W0TUPDN98ifFT830m10.137360
07 Nov 20K0HMZDN88eeFT830m10.137360
07 Nov 20AB1QDM64pvFT830m10.137360
07 Nov 20N6CPLCN82jnFT830m10.137360
07 Nov 20N6DHUEM56rvFT830m10.137360
07 Nov 20K4ZOEM95kpFT830m10.137360
07 Nov 20KN6EYDM44aqFT830m10.137360
07 Nov 20CP6CLFH82jfFT830m10.137360
07 Nov 20W4AFYEM32ekFT830m10.137360
07 Nov 20KC3MSEFM19lbFT830m10.137360
07 Nov 20KE8KWFN44kbFT830m10.137360
07 Nov 209A5WJN85etFT830m10.137360
07 Nov 20VA7STVDN09hvFT830m10.137360
07 Nov 20E76CJN84osFT830m10.137360
07 Nov 20NK5GEM20efFT830m10.137360
07 Nov 20AB0RXEM48srFT830m10.137360
07 Nov 20KJ7LSMCN87WXFT830m10.137360
07 Nov 20IZ5GXZJN53DNFT830m10.137360
06 Nov 20S50XXJN65uvFT830m10.137360
06 Nov 20VE9CDFN65qwFT830m10.137360
06 Nov 20K7BFIDN40ahFT830m10.137360
06 Nov 20NK5GEM20efFT815m21.076190
06 Nov 20WA2VJLEL16edFT817m18.101360
06 Nov 20K0UASEM08ivFT817m18.101360
06 Nov 20WA5CWPCM87wrFT817m18.101360
06 Nov 20PP5TIGG52piFT817m18.101360
06 Nov 20WJ4ZWEL99jlFT817m18.101360
06 Nov 20WQ6LCM97ahFT817m18.101360
06 Nov 20JP7TXJQM09atFT817m18.101360
06 Nov 207K1RVUPM95txFT817m18.101360
06 Nov 20AA4TMEL96uqFT817m18.101360
06 Nov 20LU8HFFF78vnFT817m18.101360
06 Nov 20UA0FOQN16ixFT817m18.101360
06 Nov 20JJ0NSLPM97lfFT817m18.101360
06 Nov 20WA9JBREM40jjFT817m18.101360
06 Nov 20JE3UJHPM85IOFT817m18.101360
06 Nov 20JH7DFZPM86tfFT817m18.101360
06 Nov 20WA0OFMEM28tvFT817m18.101360
06 Nov 20K0TPPEM48rkFT817m18.101360
06 Nov 207M2NZNPM96peFT817m18.101360
06 Nov 20NP4BMFK68lmFT817m18.101360
06 Nov 20VE9NCFN75cmFT817m18.101360
06 Nov 20N7QTCN87xqFT817m18.101360
06 Nov 20W2BCCFN21xkFT817m18.101360
06 Nov 20JH1RNIPM95rsFT817m18.101360
06 Nov 20JA1CQKQM05euFT817m18.101360
06 Nov 20KD5FZXEM12npFT817m18.101360
06 Nov 20UA0ZCQO93ibFT817m18.101360
06 Nov 20JA1QVRQM05dkFT817m18.101360
06 Nov 20VA5KGDO70fjFT817m18.101360
06 Nov 20AG5XIEL09xnFT817m18.101360
06 Nov 20JR0JVFPM86whFT817m18.101360
06 Nov 20WA2BOTFN30dtFT817m18.101360
06 Nov 20N5XZEL29coFT817m18.101360
06 Nov 20ND0MNEN16pvFT817m18.101360
06 Nov 20K9IGEM69vlFT817m18.101360
06 Nov 20N1ULEL95dwFT817m18.101360
06 Nov 20NV5AEM40kjFT817m18.101360
06 Nov 20N3WGMEM96ufFT817m18.101360
06 Nov 20NZ0TEM36eoFT840m7.075360
06 Nov 20W3KITFM19lbFT840m7.075360
06 Nov 20JG4TNWPM65jkFT840m7.075360
06 Nov 20W0GLBDM78psFT840m7.075360
06 Nov 20JR3AKGPM74rnFT840m7.075360
06 Nov 20JJ1KZZPM95rmFT840m7.075360
06 Nov 20JG1JANPM95qvFT840m7.075360
06 Nov 20VK4NOQG62lqFT840m7.075360
06 Nov 206M0MMPM36ucFT840m7.075360
06 Nov 20W9MOEM48vkFT840m7.075360
06 Nov 20VK4NOQG62lqFT840m7.075360
06 Nov 20N1BATFM18dsFT840m7.075360
06 Nov 20JI1LNPPM95smFT840m7.074000
06 Nov 20W4IEEEL87tbFT840m7.075360
06 Nov 20VK6XIPG66paFT840m7.075360
06 Nov 20JJ1PMZPM95tiFT840m7.075360
06 Nov 20VK6APKOF76uuFT840m7.075360
06 Nov 20JA5ALEPM74gbFT840m7.075360
06 Nov 20JE2LPCPM85nbFT840m7.075360
06 Nov 20YB7MRKOI76gqFT840m7.075360
06 Nov 20VK6LGOF84wxFT840m7.075360
06 Nov 20JK1SOOPM96OBFT840m7.075360
06 Nov 20JG1AIDPM95skFT840m7.075360
06 Nov 20JA1NEJPM95tpFT840m7.075360
06 Nov 20YC9HIUOI81bjFT840m7.075360
06 Nov 20JA0FVUPM97mwFT840m7.075360
06 Nov 20JH5AUYPM64vdFT840m7.075360
06 Nov 20JG1SRBPM86tfFT840m7.075360
06 Nov 20G4EZTIO92ceFT840m7.075360
06 Nov 20W9KXIFN12neFT840m7.075360
06 Nov 20N1DFDFN44xoFT840m7.075360
06 Nov 20YC8UYJPJ21klFT840m7.075360
06 Nov 20JA6GWDPM53edFT840m7.075360
06 Nov 20KH2ZZQK23jmFT840m7.075360
06 Nov 20CU3EDHM68jpFT840m7.075360
06 Nov 20N2BRJFM29kqFT840m7.075360
06 Nov 20ZL3KRRE66hmFT840m7.074000
06 Nov 20JQ1GEVPM95prFT840m7.075360
06 Nov 20JR1TMIPM95uwFT840m7.075360
06 Nov 20WP2JEL96apFT840m7.075360
06 Nov 20JL1GSAQM05avFT840m7.075360
06 Nov 20NF5KFEL96udFT840m7.075360
06 Nov 20BV6CCPL03caFT840m7.075360
06 Nov 20VK4PWGQH23ubFT840m7.075360
06 Nov 20N2WMFFN30qwFT840m7.075360
06 Nov 20KD2SXDEM90dkFT840m7.075360
06 Nov 20JA7KCLPM85IOFT840m7.075360
06 Nov 20JA5PVCPM64xgFT840m7.075360
06 Nov 20JK2IVSPM84luFT840m7.075360
06 Nov 20N3FLRFN00dhFT840m7.075360
06 Nov 20KJ4KVCEM65hvFT840m7.075360
06 Nov 20KW5CWEM13rjFT840m7.075360
06 Nov 20K9ACJEM20edFT840m7.076338
06 Nov 20K0TAZEM09irFT840m7.076338
06 Nov 20W1JHUEL89ubFT840m7.076338
06 Nov 20LU4DJBFF75qqFT840m7.076338
06 Nov 20KG7VCN77waFT840m7.076338
06 Nov 20LU8VLEFE48gvFT840m7.076338
06 Nov 20WA0YPCEN53wkFT840m7.076338
06 Nov 20R7LVKN97lnFT840m7.076338
06 Nov 20W0PDDM61vqFT840m7.076338
06 Nov 20VE6AXDO30avFT840m7.076338
05 Nov 20W4TMEM73txFT840m7.076338
05 Nov 20WO8JCN87wqFT840m7.076338
05 Nov 20VE3XETEN58hlFT840m7.076338
04 Nov 20HP1CDWFJ09gaFT817m18.102338
04 Nov 20KB4RGEM02fjFT817m18.102338
04 Nov 20AI4RBEL97uhFT817m18.102338
04 Nov 20K6EIEDM04kuFT840m7.076338
04 Nov 20W4HGEM95tpFT840m7.076338
04 Nov 20NZ6QCM98iaFT840m7.076338
04 Nov 20KN4NSLEM55moFT840m7.076338
04 Nov 20ZS2EZKF26taFT840m7.076338
04 Nov 20CO8NMNFK29bxFT840m7.076338
04 Nov 20KE0TCF/AEEN00lrFT840m7.076338
04 Nov 20KE0TCFEN00lrFT840m7.076338
04 Nov 20N1EKFM19kfFT840m7.076338
04 Nov 20RW0ARNO66idFT840m7.076338
04 Nov 20VA7AMVCN88hjFT840m7.076338
04 Nov 20KI4ETYEM84toFT840m7.076338
04 Nov 20UA0IGGQO59bqFT840m7.076338
04 Nov 20NK4DXEL96wdFT840m7.076338
04 Nov 20N0WJSEN00toFT840m7.076338
04 Nov 20KE0QPGEM17grFT840m7.076338
04 Nov 20K2TWFN20llFT840m7.076338
04 Nov 20WD0FTBEN32rrFT840m7.076338
04 Nov 20KE2LFN21pfFT840m7.076338
04 Nov 20NU0YEM29daFT840m7.076338
04 Nov 20RL9YMO93eiFT840m7.076338
04 Nov 20K1EDGFN43tvFT840m7.076338
04 Nov 20N1KMFN41iqFT840m7.076338
04 Nov 20AC0XBEN36ncFT840m7.076338
04 Nov 20KF6JXMDM13naFT840m7.076338
04 Nov 20K4SKPFM18fsFT840m7.076338
04 Nov 20OK1WCFJO70wnFT840m7.076338
04 Nov 20N2YGFN30iuFT840m7.076338
04 Nov 20WB8JUIEN81nfFT840m7.076338
04 Nov 20WB0QGLDN70kaFT840m7.076338
04 Nov 20VE6BTCDO33goFT840m7.076338
04 Nov 20K6WRJDM12jrFT840m7.076338
04 Nov 20CE3CMHFF46plFT840m7.076338
04 Nov 20XE2YWBDL82rsFT815m21.076338
03 Nov 20JA7LIPQM07lcFT815m21.076338
03 Nov 20AC9QMEN70hkFT815m21.076338
03 Nov 20XR33MFF46rqFT815m21.076338
03 Nov 20JR1NHDPM95spFT815m21.076338
03 Nov 20KL7YKBP51bdFT815m21.076338
03 Nov 20K3EEIFN20hvFT815m21.076338
03 Nov 20KA7QQVCM87usFT815m21.076338
03 Nov 20KK9EJEN71ljFT815m21.076338
03 Nov 20KK6AYKCM97amFT815m21.076338
03 Nov 20KB9RPEN43nvFT815m21.076338
03 Nov 20K3UAEN90vmFT815m21.076338
03 Nov 20AC9HPEM69tsFT815m21.076338
03 Nov 20XE1MEXEK08muFT812m24.917338
03 Nov 20K8SDEN52etFT840m7.076838
03 Nov 20N5EKOEM20fbFT840m7.076838
03 Nov 20VE6BTCDO33goFT840m7.074000
03 Nov 20LU7HDDFF75qqFT840m7.076838
03 Nov 20KE8JITFM09apFT840m7.076838
02 Nov 20DV1PCXPK04mpFT840m7.076838
02 Nov 20YC9CCUOI71tnFT840m7.076838
02 Nov 20JR1KAGPM86tfFT840m7.076838
02 Nov 20JA1XWKQM05krFT840m7.076838
02 Nov 20JF3NTUPM85IOFT840m7.076838
02 Nov 20YC9IPJOI81bkFT840m7.076838
02 Nov 20YC7UBKOI88ksFT840m7.076838
02 Nov 20RU0LLPN53xtFT840m7.076838
02 Nov 20JA7HRMQM08dfFT840m7.076838
02 Nov 20BG5GNKON80fgFT840m7.076838
02 Nov 20HL5BLIPM45ppFT840m7.076838
02 Nov 207M1MCYPM95xvFT840m7.076838
02 Nov 20YC7UAHOI88jrFT840m7.076838
02 Nov 20YC0VMOI33lpFT840m7.076838
02 Nov 20JA4RSIPM64FIFT840m7.076838
02 Nov 20JF1DMWPM96OBFT840m7.076838
02 Nov 20VE4PEREN09vxFT840m7.076838
02 Nov 20KH2PMFM05nnFT840m7.076838
02 Nov 20KB9ZMEM57ovFT840m7.076838
02 Nov 20N0SETEM17iqFT840m7.076838
02 Nov 20DF2UUAA00aaFT840m7.076838
02 Nov 20NV8GDM42lfFT840m7.076838
02 Nov 20KD0OIXEM27ptFT840m7.076838
02 Nov 20KD2NOMFN20tiFT840m7.076838
02 Nov 20KJ7LVPDN17jpFT840m7.076838
02 Nov 20W1NRBEM85rhFT840m7.076838
02 Nov 20VE6TDDO30arFT840m7.076838
02 Nov 20AC8ZEEN82hlFT840m7.076838
02 Nov 20KK3KKDM14ngFT840m7.076838
02 Nov 20WA3BMXFM29fxFT840m7.076838
02 Nov 20VA7STVDN09hvFT840m7.076838
02 Nov 20W1OPFN41gtFT840m7.076838
02 Nov 20WQ7FFM19kcFT840m7.076838
02 Nov 20VA3MJRFN03bfFT840m7.076838
01 Nov 20N6ORBCM87xxFT840m7.076838
01 Nov 20N1UKFM05ttFT840m7.076838
01 Nov 20AF6ODM14ejFT840m7.076838
01 Nov 20JA1XPHPM95SPFT840m7.076838
01 Nov 20JA3LCRPM74THFT840m7.076838
01 Nov 20K5VPQEM12iuFT840m7.076838
01 Nov 20W5LACEM51hhFT840m7.076838
01 Nov 20W4CHIFM05brFT840m7.076838
01 Nov 20KG6OWDM13cnFT840m7.076838
01 Nov 20N7TPTCN97auFT840m7.076838
01 Nov 20KF0CFEDN70nlFT840m7.076838
01 Nov 20XE2JSDL68wqFT840m7.076838
01 Nov 20KI7NVVDN55stFT840m7.076838
01 Nov 20AA4DDEM86unFT840m7.076838
31 Oct 20YB3MM/9FT840m7.076338
31 Oct 208P2KGK03gcFT840m7.076338
31 Oct 20K7GIDM42ofFT840m7.076338
31 Oct 20JN1PCAPM95TOFT840m7.076338
31 Oct 20JL1EUPPM96FT840m7.076338
31 Oct 20JJ1BKXPM95rvFT840m7.074000
31 Oct 20JA7FHLPM99wvFT840m7.076338
31 Oct 20JA2HUJPM85HBFT840m7.076338
31 Oct 20JH0LMEPM97qwFT840m7.076338
31 Oct 20JA2JBZPM95FT840m7.076338
31 Oct 20JF3DRIPM74uoFT840m7.076338
31 Oct 20JH4HMGPM86tfFT840m7.076338
31 Oct 20KK6KCDM03utFT840m7.076338
31 Oct 20JA1OYYPM95uxFT840m7.076338
31 Oct 20JO3FNRPM74rvFT840m7.076338
31 Oct 20KN2JFM29rkFT840m7.076338
31 Oct 20JK1XMPPM85IOFT840m7.076338
31 Oct 20JJ1VIYPM95FT840m7.076338
31 Oct 20JI2TKXPM85leFT840m7.076338
31 Oct 20KE0HAODM79kqFT840m7.076338
31 Oct 20JH7RYCQM09ghFT840m7.076338
31 Oct 20JA7GYPQM09bqFT840m7.076338
31 Oct 20KN6LJWCM87xxFT840m7.076128
31 Oct 20K4IUEN34raFT840m7.076128
31 Oct 20K0BREEM28hxFT840m7.076128
31 Oct 20N9RCEM79thFT840m7.076128
31 Oct 20N7KANDM78qrFT840m7.076128
31 Oct 20N7GHZDM42mmFT840m7.076128
31 Oct 20WU9BDM43dsFT840m7.076128
31 Oct 20KG4WFIEM64brFT840m7.076128
31 Oct 20W8SSMEN76tkFT840m7.076128
31 Oct 20UA9MAMO64trFT840m7.076128
30 Oct 20AA2EAEM78fdFT815m21.076128
30 Oct 20N7WEJEM93swFT815m21.076128
30 Oct 20WE8QEM79wqFT815m21.076128
30 Oct 20AK4REM65keFT815m21.076128
30 Oct 20WB8AXKEM79rcFT815m21.076128
30 Oct 20KI0EBEM88bmFT815m21.076128
30 Oct 20K4EMFEM74reFT815m21.076128
30 Oct 20K8CWEN80rrFT815m21.076128
30 Oct 20NL7SBP51hpFT840m7.076128
30 Oct 20YB1CUZOI32vwFT840m7.076128
30 Oct 20YB4LYDOI25duFT840m7.076128
30 Oct 20KC7RGCN87vtFT840m7.076128
30 Oct 20WB6RLCDM13ssFT840m7.076128
30 Oct 20YS1RSEK53jpFT840m7.076128
30 Oct 20KE5HSSEM13mbFT840m7.076128
29 Oct 20WI4BEM77feFT815m21.076128
29 Oct 20JL1JVTPM96udFT815m21.076128
29 Oct 20N6NIIEN35snFT815m21.076128
29 Oct 20NE9UEN44bwFT815m21.076128
29 Oct 20JI2IXAPM85haFT815m21.076128
29 Oct 20KK9HEN62ccFT815m21.076128
29 Oct 20N6BHXCM88waFT812m24.917128
29 Oct 20XR500MFF46qnFT812m24.917128
29 Oct 20LW2EIYFF77ruFT812m24.917128
29 Oct 20KZ9DXEN61cqFT815m21.076128
29 Oct 20N5EKOEM20fbFT815m21.076128
29 Oct 20YC2SBOOI52fwFT840m7.076128
29 Oct 20KC9ECIEN44hbFT840m7.076128
29 Oct 20JA0NFPPM97lfFT840m7.076128
29 Oct 20AC3GOEN90vjFT840m7.076128
29 Oct 20YB8HIOI94rtFT840m7.076128
29 Oct 20LU1EEPGF05tgFT840m7.076128
29 Oct 20W5SUMEM32cjFT840m7.076128
29 Oct 20N3LIFN10btFT840m7.076128
29 Oct 20JH9MFLPM86opFT840m7.076128
29 Oct 20VK1JTXQF44ntFT840m7.076128
29 Oct 20VK1JTXQF44ntFT840m7.076128
29 Oct 20YV6BTFFK70pdFT840m7.076128
29 Oct 20JE1CWQPM96woFT840m7.076128
29 Oct 20JH6ETSPM53lqFT840m7.076128
29 Oct 20JE4IVNPM64wpFT840m7.076128
29 Oct 20JA7DNOQM08khFT840m7.076128
29 Oct 20HL4LTPM34uxFT840m7.076128
29 Oct 20VK2BNGQF56leFT840m7.076128
29 Oct 20YC9VEDQI07gkFT840m7.076128
29 Oct 20YD9UWQI07ijFT840m7.076128
29 Oct 20KB5AAMEM00svFT840m7.076128
29 Oct 20W2AHFN21qgFT840m7.076128
29 Oct 20VK2CDPG66paFT840m7.076128
29 Oct 20JA0RHWPM96EJFT840m7.076128
29 Oct 20JP7BRBQM08jfFT840m7.076128
29 Oct 20JS2EPQPM85HJFT840m7.076128
29 Oct 20VK2PKTQF46cuFT840m7.076128
29 Oct 20W0WNDDM97xsFT840m7.076128
29 Oct 20NH6YBL10tsFT830m10.138128
29 Oct 20K7LFYDN18biFT830m10.138128
29 Oct 20RM0FQN16jwFT830m10.138128
29 Oct 20VE3FGUFN04gfFT830m10.138128
29 Oct 20N7EZQDN14xnFT830m10.138128
29 Oct 20WA7CPACN87xsFT830m10.138128
29 Oct 20KI7VEMCN85piFT830m10.138128
29 Oct 20AA1SUFN34klFT830m10.138128
29 Oct 205T5PAIL10lwFT830m10.138128
29 Oct 20LU3PIFF58rlFT830m10.136000
29 Oct 20K1XHFN33tnFT830m10.138128
28 Oct 203D2AGRH91fvFT812m24.917128
28 Oct 20AD5ITEM53dsFT812m24.917128
28 Oct 20AE0JMDN70fhFT812m24.917128
28 Oct 20AI4FREL88tjFT815m21.076128
28 Oct 20YD1APOOI33teFT815m21.076040
28 Oct 20N2SSEL96cjFT815m21.076040
28 Oct 20JA1LSYPM95prFT815m21.076040
28 Oct 20K6KMCM97cpFT815m21.076040
28 Oct 20JA2VDXFT815m21.076040
28 Oct 20TI2AIMEJ79wvFT815m21.076040
28 Oct 20JG1SRBPM86tfFT815m21.076040
28 Oct 20YD8USAPJ20drFT815m21.076040
28 Oct 20VE7ODGFN04jmFT840m7.076040
28 Oct 20KJ7PGDDN31xeFT840m7.076040
28 Oct 20WS8NEN80gxFT840m7.076040
28 Oct 20KE0QLXEM29sbFT840m7.076040
28 Oct 20W7JHRCN94hbFT840m7.076040
28 Oct 20W2PRBFM09vmFT840m7.076040
28 Oct 20K1HTVFM18apFT840m7.076040
28 Oct 20KK0QEM29dfFT840m7.076040
28 Oct 20W1SPGEL98qdFT840m7.076040
28 Oct 20W0EETDN60niFT840m7.076040
28 Oct 20K7TYECN94ikFT840m7.076040
28 Oct 20W7WIADM42ocFT840m7.076040
28 Oct 20W9LTNEN71mgFT840m7.076040
28 Oct 20KC4RNFEM63cwFT840m7.076040
27 Oct 20JA3CTRPM74nrFT815m21.076040
27 Oct 20W5CIAEM40wlFT815m21.076040
27 Oct 20WA9JBREM40jjFT815m21.076040
27 Oct 20KA9WAREN65cbFT815m21.076040
27 Oct 20JH1BNCPM86tfFT815m21.076040
27 Oct 20JA8ECSQN03pcFT815m21.076040
27 Oct 20JE1NVDPM96scFT815m21.076040
27 Oct 20JA7QVIQM08kaFT815m21.076040
27 Oct 20WD0FRYEM39smFT815m21.076040
27 Oct 20WB0CFFEN34doFT815m21.076040
27 Oct 20KG5KBOEM32qjFT815m21.076040
27 Oct 20N8ZVTEN75mlFT815m21.076040
27 Oct 20N8ZVTEN75mlFT815m21.076040
27 Oct 20W4IOEEM85skFT815m21.076040
27 Oct 20W0OSEN26aoFT815m21.076040
27 Oct 20W8REGEM60jlFT815m21.076040
27 Oct 20NV4BEM64dmFT815m21.076040
27 Oct 20KC0CFEN32cgFT815m21.076040
27 Oct 20KB8BIPEM88vkFT815m21.076040
27 Oct 20W8FHF/QRPEN90caFT815m21.076040
27 Oct 20WB8JUIEN81nfFT815m21.076040
27 Oct 20W8FHF/QRPEN90caFT815m21.076040
27 Oct 20JA1RNUQM05jrFT840m7.076040
27 Oct 20NN4EEEM83gvFT840m7.076040
27 Oct 207K1IIIPM86tfFT840m7.076040
27 Oct 20W1WWBEM95nsFT840m7.076040
27 Oct 20K2CNNEM63bfFT840m7.076040
27 Oct 20KC4UCTEM73tvFT840m7.076040
27 Oct 20KC2NMKFM15mbFT840m7.076040
27 Oct 20KQ5UEM20hbFT840m7.076040
27 Oct 20YC8UPPJ21klFT840m7.076040
27 Oct 20JN2QYNPM85qhFT840m7.076040
27 Oct 20VK4OCDQG62ohFT840m7.076040
27 Oct 20VK5FAAHPF95hcFT840m7.076040
27 Oct 20YB7OOOI67xsFT840m7.076040
27 Oct 20N3TOGFM19paFT840m7.076040
27 Oct 20JE1FDQPM95siFT840m7.076040
27 Oct 20DU6/PE1NSQFT840m7.076040
27 Oct 20VK3BRTQF22ikFT840m7.076040
27 Oct 20JE1AZZQM05DXFT840m7.076040
27 Oct 20NA2RFM29tnFT840m7.076040
27 Oct 20JA5XIPM63snFT840m7.076040
27 Oct 20PJ2MANFK52ndFT840m7.076040
27 Oct 20VK5OMQF56ldFT840m7.076040
27 Oct 20AH6GRBL10rvFT840m7.076040
27 Oct 20AK7SJCN87uvFT840m7.076040
27 Oct 20VK8FOESPH57koFT840m7.076040
27 Oct 20W0SEIEN35mgFT840m7.076040
27 Oct 20JR3HQUPM74vnFT840m7.076040
27 Oct 20CO7OJEL92etFT840m7.076040
27 Oct 20VK3VLAQF21etFT840m7.076040
27 Oct 20XE2GRMDM11quFT840m7.076040
27 Oct 20K7YDDN45stFT840m7.076040
27 Oct 20AF7ZDN40dhFT840m7.076040
27 Oct 20NA0XDM79ooFT840m7.076040
27 Oct 20W5TPZDM65rdFT840m7.076040
27 Oct 20N7DENDN71odFT840m7.074000
27 Oct 20KJ7BESDN40dgFT840m7.076040
27 Oct 20WU8UCN88raFT830m10.138040
27 Oct 20VP8ONGD18bhFT830m10.138040
27 Oct 20KF5JMDEL19xwFT830m10.138040
27 Oct 20KB8UJBEN90hfFT830m10.138040
27 Oct 20K0FBVEN41rnFT830m10.138040
27 Oct 20KD4CJOEM73prFT830m10.138040
27 Oct 20WA5PSAEM16xaFT830m10.138040
27 Oct 20K0NCEN10soFT830m10.138040
27 Oct 20NN4HEM76mxFT830m10.138040
27 Oct 20WA7DHQDM42oeFT830m10.138040
27 Oct 20AC3LZFM29fbFT830m10.138040
27 Oct 20VE3YXOFN03htFT830m10.138040
27 Oct 20JH1EMHPM95uuFT817m18.102040
27 Oct 20JA2ATEPM85jhFT817m18.102040
27 Oct 20JO1LVZPM95rtFT817m18.102040
27 Oct 20JA7MWCQM07ftFT817m18.102040
27 Oct 20JA1TMGPM96vnFT817m18.102040
27 Oct 20HL2KVPM37ngFT817m18.102040
27 Oct 20KH6OOBL11bgFT817m18.102040
27 Oct 20JK8NIPQN05ujFT817m18.102040
27 Oct 20JK4JCRPM64FMFT817m18.102040
27 Oct 20JA2KAKPM95hdFT817m18.102040
27 Oct 20JA2BCEPM85JEFT817m18.102040
27 Oct 20JA5GYUPM86tfFT817m18.102040
27 Oct 20LU8EBGF05tgFT817m18.102040
27 Oct 20LU4DXUGF05rlFT817m18.102040
27 Oct 20JH8UGLQN03FT817m18.102040
27 Oct 20JA1JEJPM86tfFT817m18.102040
27 Oct 20JR2CCHPM95wqFT817m18.100000
27 Oct 20JA2HFBPM86TFFT817m18.102040
27 Oct 20K8OMEN42ebFT817m18.102040
27 Oct 20JP3JUVPM74pmFT817m18.102040
26 Oct 20VK4RFQG62luFT817m18.102040
26 Oct 20JA6FUVPM51mrFT817m18.102040
26 Oct 20JR3RIYPM74utFT817m18.102040
26 Oct 20JA6JQVPM53htFT817m18.102040
26 Oct 20JA2TKGPM84kwFT817m18.102040
26 Oct 20JA3ADWPM86tfFT817m18.102040
26 Oct 20HL5BCHPM45ldFT817m18.102040
26 Oct 20JR1NHDPM95spFT817m18.102040
26 Oct 20W0TUPDN98ifFT817m18.102040
26 Oct 20JA6FFOPM53fmFT817m18.102040
26 Oct 20JQ6RUPPM53lrFT817m18.102040
26 Oct 20JA3LEVPM74lqFT817m18.102040
26 Oct 20W0WNDDM97xsFT817m18.102040
26 Oct 20W5GDLEM15fmFT817m18.102040
26 Oct 20YB1BMLOI33koFT817m18.102040
26 Oct 20JA5BENPM63ggFT817m18.102040
26 Oct 20KL1INBP51hoFT817m18.102040
26 Oct 20JA4FDZPM86tfFT817m18.102040
26 Oct 20JA1WSKPM95tlFT817m18.102040
26 Oct 20JK1BAZPM86tfFT817m18.102040
26 Oct 20JA1IAZPM95snFT817m18.102040
26 Oct 20JA2JVKPM94DSFT817m18.102040
26 Oct 20JI3ERYPM74soFT817m18.102040
26 Oct 20JI1JST/QRPPM95pwFT817m18.102040
26 Oct 20JI1UPLPM95rnFT817m18.102040
26 Oct 20JI1JSTPM95pwFT817m18.102040
26 Oct 20NZ0FEM28qxFT817m18.102040
26 Oct 20NC9TEN51woFT817m18.102040
26 Oct 20K0TCEN35kaFT817m18.102040
26 Oct 20N5FWBEL29kmFT817m18.102040
26 Oct 20KV9IEM38unFT817m18.102040
26 Oct 20JH4AWDPM75abFT817m18.102040
26 Oct 20N2CEPFN20slFT817m18.102040
26 Oct 20W5MIGEM00kcFT817m18.102040
26 Oct 20K0SHEN23kdFT817m18.102040
26 Oct 20WA0BZAEM48nsFT817m18.102040
26 Oct 20KC5KEEL29kkFT817m18.102040
26 Oct 20JE1NVDPM96scFT817m18.102040
26 Oct 20NN2TEM90edFT817m18.102040
26 Oct 20W5DDEL09xqFT817m18.102040
26 Oct 20KD5WYEM26reFT817m18.102040
26 Oct 20KX8GEN74vgFT817m18.102040
26 Oct 20W5VYHEM44awFT817m18.102040
26 Oct 20KC0CFEN32cgFT817m18.102040
26 Oct 20W0IZDM68awFT817m18.102040
26 Oct 20K5RKSEM15gjFT817m18.102040
26 Oct 20K0WLCEN41ksFT817m18.102040
26 Oct 20W9LLEM13pbFT817m18.102040
26 Oct 20KL7YKBP51bdFT817m18.102040
26 Oct 20W0GMVEM28sxFT817m18.102040
26 Oct 20KD3FBFM19jeFT817m18.102040
26 Oct 20N8LSUEN90atFT817m18.102040
26 Oct 20N2TSQEN53stFT817m18.102040
26 Oct 20AA9RREN62bmFT817m18.102040
26 Oct 20W4MRJEL98auFT817m18.102040
26 Oct 20KZ9DXEN61cqFT817m18.102040
26 Oct 20AE0JMDN70fhFT817m18.102040
26 Oct 20K5CPREM13lbFT815m21.076040
26 Oct 20JH4PNGPM64upFT840m7.076040
26 Oct 20JG1FUVPM96PDFT840m7.076040
26 Oct 20JF1WRLPM95ohFT840m7.076040
26 Oct 20JH3JZJPM74JTFT840m7.076040
26 Oct 20JA8RJPQN03QCFT840m7.076040
26 Oct 20NS4PEL87tbFT840m7.076040
26 Oct 20JA3TMFPM95wpFT840m7.074000
26 Oct 20AB8JLEN90fuFT840m7.076040
26 Oct 20DS1TDPPM36qiFT840m7.076040
26 Oct 20YC9HIUOI81bjFT840m7.076040
26 Oct 20JE1HRCPM95sqFT840m7.076040
26 Oct 20JA1NUXPM95qlFT840m7.076040
26 Oct 20JA8JNZQN13WTFT840m7.076040
26 Oct 20JA0ELWPM86tfFT840m7.076040
26 Oct 20WA3ERQFN20mcFT840m7.076040
26 Oct 20VK2AHEQF57taFT840m7.076040
26 Oct 207K4MSSPM86tfFT840m7.076040
26 Oct 20K8GIBEM89avFT840m7.076040
26 Oct 20VK5URPF95kjFT840m7.076040
26 Oct 20VE3XTFFN25fkFT840m7.076040
26 Oct 20KA8YGLEN91geFT840m7.076040
26 Oct 20K6KYDM04nfFT840m7.075840
26 Oct 20NR5ODM33vrFT840m7.075840
26 Oct 20K0YIDM78lkFT840m7.075840
26 Oct 20AD0TPDM78prFT840m7.075840
26 Oct 20AC1MXFN34tfFT840m7.075840
26 Oct 20KM6LBWDM04reFT840m7.075840
26 Oct 20KM6ECHDM04raFT840m7.075840
26 Oct 20N7SEDM68blFT840m7.075840
26 Oct 20N2WKSFN20xvFT840m7.075840
26 Oct 20AG7JGDM42ofFT840m7.075840
26 Oct 20W3FOXFM19sbFT840m7.075840
25 Oct 20KC9MEGEN52tiFT817m18.101840
25 Oct 20WB0CJBEM65loFT817m18.101840
25 Oct 20KG5EIUEM13rbFT817m18.101840
25 Oct 20KE5WCTEM10ggFT817m18.101840
25 Oct 20KN6CLPDM13hvFT840m7.075840
25 Oct 20W2JANFN31chFT840m7.075840
25 Oct 20KO4BMDEM65saFT840m7.075840
25 Oct 20VA6YBDO33epFT840m7.076250
24 Oct 20NT5EEDM81tvFT815m21.076250
24 Oct 20JE2EBTPM94jsFT815m21.076250
24 Oct 20W0BVDM68wsFT815m21.076250
24 Oct 20TG9AKHEK44snFT815m21.076250
24 Oct 20JH1QYTQM05dxFT815m21.076250
24 Oct 20KF9KVEN52etFT815m21.076250
24 Oct 20JH7RTQQM07fsFT815m21.076250
24 Oct 20KA5ETSFM05lvFT815m21.076250
24 Oct 20AD5ITEM53dsFT815m21.076250
24 Oct 20WA5MDEM12pvFT815m21.076250
24 Oct 20JA4MOKPM64voFT815m21.076250
24 Oct 20KH6HIBL01xiFT815m21.076250
24 Oct 20JE2EHPPM85liFT815m21.076250
24 Oct 20JH1LAHPM96piFT815m21.076250
24 Oct 20JA7MITQM08kiFT815m21.076250
24 Oct 20KE5WCTEM10ggFT815m21.076250
24 Oct 20JF8QNFQN02qxFT815m21.076250
24 Oct 20JF1RDHPM95pkFT815m21.076250
24 Oct 20JS1IFKPM86tfFT815m21.076250
24 Oct 20K1HZEM13peFT815m21.076250
24 Oct 20NR0QEM39sjFT815m21.076250
24 Oct 20BX8AADPL02nsFT815m21.076250
24 Oct 20WB5XXEM33pgFT815m21.076250
24 Oct 20KI5BYNEM25olFT815m21.076250
24 Oct 20NM9PEM68kpFT815m21.076250
24 Oct 20OA1FFI03bfFT815m21.076250
24 Oct 20N4WIFM14bgFT812m24.917250
24 Oct 20WD4OINFM14beFT812m24.917250
24 Oct 20KK4HEGEM95ijFT812m24.917250
24 Oct 20KE0LEM75neFT812m24.917250
24 Oct 20W4UWCEM77qtFT812m24.917250
24 Oct 20N4HIDEM66swFT812m24.917250
24 Oct 20KG4YJSEM90efFT812m24.917250
24 Oct 20N9KTEM69wvFT812m24.917250
24 Oct 20AA9RREN62bmFT812m24.917250
24 Oct 20KJ4UCEM74qcFT812m24.917250
24 Oct 20N2CJNCM87xgFT812m24.917250
24 Oct 20AA8SWEM79tdFT812m24.917250
24 Oct 20K3VNEL98qbFT812m24.917250
24 Oct 20K8CREM79tiFT812m24.917250
24 Oct 20K8NVREN91deFT812m24.917250
24 Oct 20WA9THIEM69hnFT812m24.917250
24 Oct 20N4YFDEM96nfFT812m24.917250
24 Oct 20KE8KMXFM09amFT812m24.917250
24 Oct 20KG4IXSFM06huFT812m24.917250
24 Oct 20WB4CTXEM78xqFT812m24.917250
24 Oct 20W8PPEM89brFT812m24.917250
24 Oct 20W4MAYEL97ugFT812m24.917250
24 Oct 20K6ERFCM87wxFT812m24.917250
24 Oct 20AJ8MHEN66hmFT812m24.917250
24 Oct 20N9TNTEN71lpFT812m24.917250
24 Oct 20W3KITFM19lbFT812m24.917250
24 Oct 20K0PTEM94jcFT812m24.917250
24 Oct 20WU6KCM87xjFT812m24.917250
24 Oct 20WA3WZRFN00beFT812m24.917250
24 Oct 20VE3SKXEN93uiFT812m24.917250
24 Oct 20N5KOCM97aaFT812m24.917250
24 Oct 20DS2RSBPM37uvFT840m7.076250
24 Oct 20KA8OATEN91mhFT840m7.076250
24 Oct 20JR2AMZPM86tfFT840m7.076250
24 Oct 20HL2EIZPM37slFT840m7.076250
24 Oct 20JE2UFFPM86tfFT840m7.076250
24 Oct 20JG1LKTPM95XRFT840m7.076250
24 Oct 20W1REFN42cwFT840m7.076250
24 Oct 20HL5MKLPM44huFT840m7.076250
24 Oct 20JA1VWKPM95tkFT840m7.076250
24 Oct 20JA1BOPPM95tnFT840m7.076250
24 Oct 20JA4HDOPM64FMFT840m7.076250
24 Oct 20KC2DUXFM29oeFT840m7.076250
24 Oct 20JA1EGNPM95quFT840m7.076250
24 Oct 20JF1SREPM96OBFT840m7.076250
24 Oct 20JR4OZR/PPM66FT840m7.076250
24 Oct 20WA9THIEM69hnFT840m7.076250
24 Oct 20K2TAVFN33ikFT840m7.076250
24 Oct 20KD9NRGEN63bjFT840m7.076250
24 Oct 20JA9AUWPM87jaFT840m7.074000
24 Oct 20N5BCAEM12oxFT840m7.076250
24 Oct 20JI1HGDPM95snFT840m7.076250
24 Oct 20DS4AKPPM34uwFT840m7.076250
24 Oct 20KD9PODEN52vaFT840m7.076250
24 Oct 20CO8RTCFL20mpFT840m7.076250
24 Oct 20XE1MWEK08kvFT840m7.076250
24 Oct 20KS4OTEM83ijFT840m7.076250
24 Oct 20NM4WEM82bvFT840m7.076250
24 Oct 20LU1BRGF05tjFT840m7.076250
24 Oct 20W9MDBEM49hvFT840m7.076250
24 Oct 20LU1UMMFF84chFT840m7.076250
24 Oct 20W3VLFM29bqFT840m7.076250
24 Oct 20W9RFEM57luFT840m7.076250
24 Oct 20KD5YSEM31qwFT840m7.076250
22 Oct 20CE1PTTFH41umFT815m21.076330
22 Oct 20PU2KNMGG55nlFT815m21.076330
22 Oct 20WD5GNXEM74paFT815m21.076330
22 Oct 20WB4CTXEM78xqFT815m21.076330
22 Oct 20LU3PIFF58rlFT815m21.076330
22 Oct 20N9BTEN62adFT815m21.076330
22 Oct 20JK4SJHPM54sbFT840m7.045000
22 Oct 20JA3HNOPM74SRFT840m7.076330
22 Oct 20JH1HGIPM96ujFT840m7.076330
22 Oct 20JR1WCSPM95prFT840m7.076330
22 Oct 20VK4WTNQG64krFT840m7.076330
22 Oct 20F5BZBJN03xuFT840m7.076330
22 Oct 20JE1GZBQM05dtFT840m7.076330
22 Oct 20JA7FLIQM09oqFT840m7.076330
22 Oct 20JH2ELOPM84mtFT840m7.076330
22 Oct 20W6DRCM87xfFT840m7.076330
22 Oct 20JA2DXEPM84JVFT840m7.076330
22 Oct 20R0LEROO62mgFT840m7.076330
22 Oct 20JA2FXVPM95hdFT840m7.076330
22 Oct 20JR3DXJPM74ruFT840m7.076330
22 Oct 20JI3WBBPM74PBFT840m7.076330
22 Oct 20JA0RUGPM97joFT840m7.076330
22 Oct 20VE7DVQCN89khFT840m7.076330
22 Oct 20P42WWFK42xnFT840m7.076330
22 Oct 20ZF1RCEK99hgFT840m7.076330
22 Oct 20ZL3GKRF70avFT840m7.076330
22 Oct 20N9PYAEN62cpFT840m7.076330
22 Oct 20YY1GUNFK40hhFT840m7.076330
22 Oct 20KK4TSSEM78ceFT840m7.076330
22 Oct 20VE3CEZFN03bmFT840m7.076330
22 Oct 20WP4RLRFK68wiFT840m7.076330
22 Oct 20SN6PKO00ftFT840m7.076330
22 Oct 20WE8REM79wqFT840m7.076330
22 Oct 20UA0FOQN16ixFT840m7.076330
21 Oct 20XP3AGP44deFT817m18.102830
21 Oct 20JA7VXBQM08jhFT817m18.102830
21 Oct 20W9VOBEL98auFT817m18.102830
21 Oct 207K3QPLPM86tfFT817m18.102830
21 Oct 20KC1NYYFN42avFT817m18.102830
21 Oct 20JA1RXUPM95FT817m18.102830
21 Oct 20K1FWJFN32obFT817m18.102830
21 Oct 20JH1LAHPM96piFT817m18.102830
21 Oct 20K4KAYEM95qgFT817m18.102830
21 Oct 20KS4SFM04mpFT817m18.102830
21 Oct 20NK7IDN18toFT817m18.102830
21 Oct 20W1BFAFN44tgFT817m18.102330
21 Oct 20N7KDTEM64roFT812m24.917330
21 Oct 20W3LLFM19rlFT812m24.917330
21 Oct 20AC8TOEN82ceFT812m24.917330
21 Oct 20WD5ACRDM78qgFT840m7.076330
21 Oct 20W7WHOCN94ilFT840m7.076330
21 Oct 20ZS6ZAKG43cwFT840m7.076330
21 Oct 20W5DDSEL09rnFT840m7.076330
21 Oct 20N5XZEL29coFT840m7.076330
21 Oct 20VA6AKADO32cjFT840m7.076330
21 Oct 20W9ICKEL98paFT840m7.076330
21 Oct 20AB5HLEM12nrFT840m7.076330
21 Oct 20KC7VHCN85qmFT840m7.076330
21 Oct 20K6VHFDM43cgFT840m7.076330
21 Oct 20HI3SDFK49udFT840m7.076330
21 Oct 20KR7XCN85okFT840m7.076330
21 Oct 20WY7MMDN71oeFT840m7.074000
21 Oct 20K2LNSFN21deFT840m7.076330
21 Oct 20K7PJMCN85pkFT840m7.076330
21 Oct 20N7JFFDN46boFT840m7.076330
21 Oct 20W0IBADN70qbFT840m7.076330
21 Oct 20KC8SESEN75lfFT840m7.076330
21 Oct 20KG5RJEM12oxFT840m7.076330
21 Oct 20W3FJFN11lgFT840m7.076330
21 Oct 20W6SMKDM12mpFT840m7.076330
21 Oct 20W4IOEEM85skFT840m7.076330
21 Oct 20VE4DXREN19kuFT840m7.076330
21 Oct 20WO3HEN91uoFT840m7.076330
21 Oct 20W7GECN87wpFT840m7.076330
21 Oct 20K7BABCN87ujFT840m7.076330
21 Oct 20K7OWWCN84jcFT840m7.076330
21 Oct 20WB7CYODN22soFT840m7.076330
21 Oct 20KJ9PEN50mnFT840m7.076330
21 Oct 20JA7CSDPM97wpFT815m21.076330
21 Oct 207K3QPLPM86tfFT815m21.076330
21 Oct 20YC9FAOOI71ohFT815m21.074000
21 Oct 20W6AERCM87spFT815m21.076330
21 Oct 20JM1VWQPM96vfFT815m21.076330
21 Oct 20YC0VMOI33lpFT815m21.076330
21 Oct 20JA0XIIPM97lgFT815m21.076330
21 Oct 20N5AOEM20ffFT815m21.076330
21 Oct 20XE1KKEK09jiFT815m21.076330
21 Oct 20JA5PJPM74clFT815m21.076330
21 Oct 20JJ1QUVPM95ndFT815m21.076330
21 Oct 20JA2HGFPM86tfFT815m21.076330
21 Oct 20W5GOLEM25UFFT815m21.076330
21 Oct 20JQ1TIVPM95vwFT815m21.076330
21 Oct 20KG5EIUEM13rbFT815m21.076330
20 Oct 20YC2WXVOI52efFT815m21.076330
20 Oct 20KF5WCPEM25tlFT815m21.076330
20 Oct 20JE1CCDPM95gpFT815m21.076330
20 Oct 20JA3BOAPM86tfFT815m21.076330
20 Oct 20JS1IFKPM86tfFT815m21.074000
20 Oct 20XE2NKDL95utFT815m21.076330
20 Oct 20JH1QAXPM96xsFT815m21.076330
20 Oct 20JA6BZIPM53cnFT815m21.076330
20 Oct 20JE0ERZPM96bnFT815m21.074000
20 Oct 20JR1EMOPM95quFT815m21.076330
20 Oct 20BX5AAPL04gbFT815m21.074000
20 Oct 20KC7DJEL29esFT815m21.076330
20 Oct 20WL7CGBP61xbFT815m21.076330
20 Oct 20JJ1SBOQM06ffFT815m21.076330
20 Oct 20JA3FQOPM86tfFT815m21.076330
20 Oct 207M2NZNPM96peFT815m21.076330
20 Oct 20JR2AMZPM86tfFT815m21.076330
20 Oct 20JG3FEAPM74srFT815m21.076330
20 Oct 20JR6SKQPL24psFT815m21.076330
20 Oct 20KB5WCKEM12juFT815m21.076330
20 Oct 20K9ATXEN53ucFT815m21.074000
20 Oct 20JE2EBTPM94jsFT815m21.076330
20 Oct 20JF1FAOPM96ngFT815m21.076330
20 Oct 20HL3GOBPM36iaFT815m21.076330
20 Oct 20BV1EKPL05vdFT815m21.076330
20 Oct 20JA1KXQPM95urFT815m21.076330
20 Oct 20JG3TRBPM74qdFT815m21.076330
20 Oct 20K8CREM79tiFT815m21.076330
20 Oct 20AA4SSFM07abFT815m21.076330
20 Oct 20KI4ABSEM85taFT815m21.076330
20 Oct 20HP1CDWFJ09gaFT815m21.076330
20 Oct 20K9WKDEN52xaFT815m21.076330
20 Oct 20WV8DXEM99idFT815m21.076330
20 Oct 20KE0TLEN34itFT815m21.076330
20 Oct 20KB4MCEM66pcFT815m21.076330
20 Oct 20K9IGEM69vlFT815m21.076330
20 Oct 20K4KEEM78bcFT815m21.076330
20 Oct 20KE5PCVEM31sgFT815m21.076330
20 Oct 20K9IHMEM86fcFT815m21.076330
20 Oct 20N0ATEN34gxFT815m21.076330
20 Oct 20KG6PHEM13ocFT815m21.076330
20 Oct 20AB4EJEM63fjFT815m21.076330
20 Oct 20WQ5REM24lvFT815m21.076330
20 Oct 20KG5HTHEM02wiFT815m21.076330
20 Oct 20K9BIZEN53ubFT815m21.076330
20 Oct 20KE9CKEN60niFT815m21.076330
20 Oct 20KJ9PEN50mnFT815m21.076330
20 Oct 20WB2QJEM85cvFT815m21.076330
20 Oct 20W9AVEN53gbFT815m21.076330
20 Oct 20AA0NEN42faFT815m21.076330
20 Oct 20K9RUEM69wsFT815m21.076330
20 Oct 20W0LENEN51txFT815m21.076330
20 Oct 20WB0HTWEM48tqFT812m24.917330
20 Oct 20WB2QJEM85cvFT812m24.917330
20 Oct 20K9RUEM69wsFT812m24.917330
20 Oct 20W6SRCM98lpFT812m24.917330
20 Oct 20AC4VVEM78cdFT812m24.917330
20 Oct 20AI0Y/9FT812m24.917330
20 Oct 20KD8SIEM79wrFT812m24.917330
19 Oct 20W0QUEM48rfFT815m21.074000
19 Oct 20J69DSFK94maFT815m21.075930
19 Oct 20CO8LYFL20caFT815m21.075930
19 Oct 20VE4KABEN19lwFT815m21.075930
19 Oct 20KC0LREM28tvFT815m21.075930
19 Oct 20KW4SPEM64nmFT815m21.075930
19 Oct 20WB0NEN34htFT815m21.075930
19 Oct 20W6OJNCM87umFT815m21.075930
19 Oct 20K6PSTCM87ssFT815m21.075930
19 Oct 20KE8YEN91geFT815m21.075930
19 Oct 20KC8DIXEN80lbFT815m21.075930
19 Oct 20AE6QEEM55ciFT815m21.075930
19 Oct 20XE1HYVDL80pbFT815m21.074000
19 Oct 20ZL3IORF80lfFT815m21.075930
19 Oct 20WD8ANZEN80qqFT815m21.075930
19 Oct 20KB0XYEN41rnFT815m21.075930
19 Oct 20N9PYAEN62cpFT815m21.075930
19 Oct 20K5EWEM40acFT815m21.075930
19 Oct 20W9SUSEN61epFT815m21.075930
19 Oct 20HK6JCFFJ25gaFT815m21.076330
19 Oct 20W4UWCEM77qtFT815m21.076330
19 Oct 20NQ0WEM27tuFT815m21.076330
19 Oct 20N7ZZEN64boFT815m21.076330
19 Oct 20K4AFEEM55tqFT815m21.076330
19 Oct 20N5HHSEL29fuFT815m21.076330
19 Oct 20N9SESEN61inFT815m21.076330
19 Oct 20KN4RNOEM73qkFT815m21.076330
19 Oct 20K4KAYEM95qgFT815m21.076330
19 Oct 20N9AKREN61cpFT815m21.076330
19 Oct 20AA8SWEM79tdFT815m21.076330
19 Oct 20W9YSXEM79bpFT815m21.076330
19 Oct 20AE8SEM79vcFT815m21.076330
19 Oct 20JH1NCZPM95sqFT840m7.076330
19 Oct 20JJ1LAHQM05OBFT840m7.076330
19 Oct 20VK5CIAPF95hbFT840m7.076330
19 Oct 20VK6ALOF78xeFT840m7.076330
19 Oct 20JA1MZLPM95vqFT840m7.076330
19 Oct 20JQ1XFIQM06abFT840m7.076330
19 Oct 20VK3FACPG66paFT840m7.076330
19 Oct 20KK8MMEN82ghFT840m7.076330
19 Oct 20VK2FJMWQF57ubFT840m7.076330
19 Oct 20JI1ANIPM95tsFT840m7.076330
19 Oct 20ZL2FTRF70mbFT840m7.076330
19 Oct 20VK5DTPF95ikFT840m7.076330
19 Oct 207N4SJXPM95tvFT840m7.076330
19 Oct 20W8DOLFM19alFT840m7.076330
19 Oct 20VK2NUQF56rtFT840m7.076330
19 Oct 20ZL1BRLRE78kpFT840m7.076330
19 Oct 20W3AEMFM29hvFT840m7.076330
19 Oct 20CO8RCPFL20kcFT840m7.076330
19 Oct 20N9MKCEN71jdFT840m7.076330
19 Oct 20VK7WXQE38nnFT840m7.076330
19 Oct 20JA6SRBPM52jtFT840m7.076330
19 Oct 20JH1KDNPM95FT840m7.076330
19 Oct 20JF1DPFPM95XRFT840m7.076330
19 Oct 20YB9VABPI88buFT840m7.076330
19 Oct 20N1ULEL95dwFT840m7.076330
19 Oct 20VA7VWDO00igFT840m7.076000
19 Oct 20LU5MBBFF55tjFT820m14.076500
19 Oct 20BY1CYOM89gvFT820m14.076500
19 Oct 20JI1UGHPM95quFT820m14.076500
19 Oct 20JA9DJXPM86lpFT820m14.076500
19 Oct 20KD0YTIEN21bgFT820m14.076500
19 Oct 20JA3LEVPM74lqFT820m14.076500
19 Oct 20JH8WAHQN03rbFT820m14.076500
19 Oct 20N1QKDDM43bgFT820m14.076500
19 Oct 20VE7LGPCN89udFT820m14.076500
19 Oct 20VA7STVDN09hvFT820m14.076500
19 Oct 20UA0JBYOO62mgFT820m14.076500
19 Oct 20JA5CEXPM74haFT820m14.076500
19 Oct 20W4GIBEM56jaFT820m14.076500
18 Oct 20VA3FFFN03drFT820m14.076000
18 Oct 20KD9BZDEN60xgFT820m14.076000
18 Oct 20JR1EMOPM95quFT820m14.076000
18 Oct 20CU3HNHM68jpFT820m14.076000
18 Oct 20JA3CKAPM64woFT820m14.076000
18 Oct 20JA0ARFPM97DAFT820m14.076000
18 Oct 20K4CYEM74PBFT820m14.076000
18 Oct 20HK2AQFJ37svFT820m14.076000
18 Oct 20W4TMEM73txFT820m14.076000
18 Oct 20JJ2QWNPM85khFT820m14.076000
18 Oct 20JR2MINPM86tfFT820m14.076000
18 Oct 20YC0SCLOI33jrFT820m14.074000
17 Oct 20R7KEAKN75ikFT840m7.076000
17 Oct 20KD9KOIEN50mlFT840m7.076000
17 Oct 20K4CAEEM94ncFT840m7.076000
17 Oct 20YV1GIYFJ38weFT840m7.076000
17 Oct 20R6AVKN95lpFT840m7.076000
17 Oct 20NA4CEM65gxFT840m7.076000
17 Oct 20W5DFDEM46fiFT840m7.076000
17 Oct 20KB7HDXCN96rnFT840m7.076000
17 Oct 20WB4XFM06blFT840m7.076000
17 Oct 20JA7KCLPM85IOFT817m18.102000
17 Oct 20RW0ARNO66idFT817m18.102000
17 Oct 20JH0EHQPM96cqFT817m18.102000
17 Oct 20BH8NSCOL36hkFT817m18.102000
17 Oct 20JN1CJSQM05isFT817m18.102000
16 Oct 20KI5JGEM12ksFT817m18.102000
16 Oct 20AI5IIEM72nmFT817m18.100000
16 Oct 20VE8CKDP22tkFT817m18.102000
16 Oct 20NS9IEN64asFT817m18.102000
16 Oct 20WK4XEM93cuFT817m18.102000
16 Oct 20VE2GSOFN58slFT817m18.102000
16 Oct 20KA8GEN80wcFT817m18.102000
16 Oct 20WA0AFDEM48rpFT817m18.102000
16 Oct 20WA8MCDEN72ggFT817m18.102000
16 Oct 20KN4JXEM37wnFT817m18.102000
16 Oct 20WB5KUOEM12imFT817m18.102000
16 Oct 20N0ABAEM17guFT817m18.102000
16 Oct 20AB3JNEM55bfFT817m18.102000
16 Oct 20N2YNFFN20upFT817m18.102000
16 Oct 20KB0WLTEN27nkFT817m18.102000
16 Oct 20AJ6CECM89maFT817m18.102000
16 Oct 20TG9AWSEK44snFT817m18.102000
16 Oct 20KA6RWLCN87txFT817m18.102000
16 Oct 20AK5XEM12pvFT817m18.102000
16 Oct 20KD5SYIDM81uuFT820m14.076000
16 Oct 20WD4LYVEM81eqFT840m7.077000
16 Oct 20VK3TXQF22mgFT840m7.077000
16 Oct 20JG3TRBPM74qdFT840m7.074000
16 Oct 20KO4EUFFM18esFT840m7.077000
16 Oct 20WO2EFN21bfFT840m7.077000
16 Oct 20W1ATVFN31omFT840m7.077000
16 Oct 20K9NPEN55ktFT840m7.077000
16 Oct 20DJ1AAJO41xuFT840m7.077000
16 Oct 20JK1BSBPM95FT840m7.077000
16 Oct 20JH1CJYPM95tpFT840m7.077000
16 Oct 20WI9YZAEN53hbFT840m7.076800
16 Oct 20KB8TXZEN82irFT840m7.076800
16 Oct 20UA0ZAMQO93ibFT840m7.076230
16 Oct 20DK1MAXJN58spFT840m7.076230
16 Oct 20SQ9UMJO90hiFT840m7.076230
16 Oct 20K0KPEN36vwFT840m7.076230
16 Oct 20N7CTBCN85mmFT840m7.076230
16 Oct 20NI0PEN00qtFT840m7.076230
16 Oct 20W8MEJCM87ulFT820m14.076300
16 Oct 20N0LUFDM78PSFT820m14.076300
15 Oct 20J69DSFK94maFT820m14.076300
15 Oct 20JL6WVKPM53fnFT820m14.076300
15 Oct 20AA9JSEN51wsFT820m14.076300
15 Oct 20K0FCLEM17vvFT820m14.076300
15 Oct 20W1ESFM06haFT820m14.076300
15 Oct 20JA1XRAPM86tfFT820m14.076300
15 Oct 20AJ4HWEM75vuFT820m14.076300
15 Oct 20K0SRLEN41qnFT820m14.076300
15 Oct 20TF3JBHP94bcFT820m14.076300
15 Oct 20OH4SSKP21ucFT820m14.076300
15 Oct 20KB7VMSCN87tmFT820m14.076300
15 Oct 20W2HYWFN20egFT820m14.076300
15 Oct 20W1AUVFN32iiFT820m14.076300
15 Oct 20JI1RUXPM96SBFT820m14.076300
15 Oct 20JA5XIPM63snFT820m14.076300
15 Oct 20W1HBRFN31gkFT820m14.076300
15 Oct 20K9IHMEM86fcFT820m14.076300
15 Oct 20JF3VAXPM74tqFT820m14.076300
15 Oct 20W3TFM19cbFT820m14.076300
15 Oct 20JE2FUPPM85ocFT820m14.076300
15 Oct 20JG3FEAPM74srFT820m14.076300
15 Oct 20VY1MBCP20lrFT820m14.076300
15 Oct 20K3PZEM10emFT820m14.074000
15 Oct 20JA0LFVPM97jhFT820m14.076300
15 Oct 20KK0MCM97cpFT820m14.076300
15 Oct 20JL1TZQPM95txFT820m14.076300
15 Oct 20JA2KVDPM84uqFT820m14.076300
15 Oct 20K8TBEN72bvFT815m21.076300
15 Oct 20KM8AMEN80baFT815m21.076300
15 Oct 20W3VACEM62tmFT815m21.076300
15 Oct 20AA9GEEN50gqFT815m21.076300
15 Oct 20WA9KIAEM49wcFT815m21.076300
15 Oct 20NY4JBEM66qbFT815m21.076300
15 Oct 20KL7TCBP64evFT815m21.076300
15 Oct 20K7ZYVEM50mlFT817m18.100000
15 Oct 20WB0NEN34htFT817m18.102800
15 Oct 20N5DTXEM12pvFT817m18.102800
15 Oct 20KB5PGYEL29knFT817m18.102800
15 Oct 20N0DPREM29saFT817m18.102300
15 Oct 20WB6EWMCM96huFT817m18.102300
15 Oct 20KF6RJDM13aqFT840m7.076800
15 Oct 20JH1CQLPM95rsFT840m7.075850
15 Oct 20AG5XIEL09xnFT840m7.075850
15 Oct 20JF1FAOPM96ngFT840m7.075850
15 Oct 20VK3AXIQF24scFT840m7.075850
15 Oct 20LU7MCRFF55tjFT840m7.075850
15 Oct 20K8JRGEM89lwFT840m7.075850
15 Oct 20ES5QAKO38csFT840m7.076800
15 Oct 20CM2JGMEL92etFT840m7.076300
15 Oct 20AB9QDEN61dqFT840m7.076300
15 Oct 20N5TUEM37iiFT840m7.076300
15 Oct 20NF7EDM45ffFT840m7.076300
15 Oct 20N2MSFFN12pvFT840m7.076300
15 Oct 20JJ1QUVPM95NDFT817m18.102300
14 Oct 20CE1LEWFG46tkFT817m18.102300
14 Oct 207N4TDNPM95QOFT817m18.102300
14 Oct 20ZL1MRCRF73hmFT817m18.102300
14 Oct 20JH1BCSPM95ngFT817m18.102300
14 Oct 20JF1WLKPM95rqFT817m18.102300
14 Oct 20JG1GFUPM95qmFT817m18.102300
14 Oct 20BX5AAPL04gbFT817m18.100000
14 Oct 20HL5BLIPM45ppFT817m18.102300
14 Oct 20KH0/KC0WFT817m18.102300
14 Oct 20JR2AMZPM86tfFT817m18.102300
14 Oct 20JG1ERWPM95gpFT817m18.102300
14 Oct 20JH7OTGQM08khFT817m18.102187
14 Oct 20N5HHSEL29fuFT817m18.102187
14 Oct 20VK2WJQF56ssFT817m18.102187
14 Oct 20N9ITBEN61opFT817m18.102187
14 Oct 20N0BWEM50ljFT817m18.102187
14 Oct 20W5BXEEM34ssFT817m18.102187
14 Oct 20N9KTEM69wvFT817m18.102187
14 Oct 20K4UOJEM66xuFT817m18.102187
14 Oct 20VE4TVEN19cxFT817m18.102187
14 Oct 20W4EVVEM64psFT815m21.076187
14 Oct 20WB2UBWEM66stFT815m21.076187
14 Oct 20WT4CEM84psFT815m21.076187
14 Oct 20N9ITBEN61opFT815m21.076187
14 Oct 20W4LIDEM77jaFT815m21.076187
14 Oct 20KA0MLXEN53jeFT815m21.076187
14 Oct 20WK4XEM93cuFT815m21.076187
14 Oct 20K3YPEN91osFT815m21.076187
14 Oct 20K9FEEN51vsFT815m21.076187
14 Oct 20W8TBEN91daFT815m21.076187
14 Oct 20KM4RLEL88trFT815m21.076187
14 Oct 20W4MCEM95mbFT815m21.076187
14 Oct 20NS9IEN64asFT815m21.076187
14 Oct 20KD6HWIEM69urFT815m21.076187
14 Oct 20NE8ZEN82bkFT815m21.076187
14 Oct 20K0PTEM94jcFT815m21.074000
14 Oct 20K7CSEN62dbFT815m21.076187
14 Oct 20W9XBEN61dwFT815m21.076187
14 Oct 20WA9TBAEN42srFT815m21.076187
14 Oct 20W6RYICM97afFT815m21.076187
14 Oct 20W0NFSEM48qoFT815m21.076187
14 Oct 20KZ9GEM48xrFT815m21.076187
14 Oct 20K8UHLEM78ffFT815m21.076187
14 Oct 20KM0MEM48osFT815m21.076187
14 Oct 20WB0CJBEM65loFT815m21.076187
14 Oct 20KM4IYEM77nfFT815m21.076187
14 Oct 20KJ4UCEM74qcFT815m21.076187
14 Oct 20WA3WNTEN90xuFT815m21.076187
14 Oct 20AC5OEL49rqFT815m21.076187
14 Oct 20NC6DCM87ssFT840m7.076187
14 Oct 20AA6IODM03xuFT840m7.076187
14 Oct 20KB7MMCN82niFT840m7.076187
14 Oct 20WB4CIWDM79cfFT840m7.076187
14 Oct 20KU1CWCN85rqFT840m7.076187
14 Oct 20KN7KCN85nnFT840m7.076187
14 Oct 20KD7HCN87vqFT840m7.076187
14 Oct 20YB5QZOJ00rmFT830m10.138187
14 Oct 20AB0QNEM47qvFT830m10.138187
14 Oct 20WB0IWGEN06phFT820m14.076687
14 Oct 20JO4JDUPM64qnFT820m14.076687
14 Oct 20JR3NZCPM74USFT820m14.076687
14 Oct 20JO7BTVQM08FT820m14.076687
13 Oct 20KB2DPYEM84BEFT820m14.076687
13 Oct 20JR3IIRPM86tfFT820m14.076687
13 Oct 20JE1XULPM95FT820m14.076687
13 Oct 20PY2XATGG66qoFT820m14.076687
13 Oct 20JH1RAGPM95utFT820m14.076687
13 Oct 20AA8SWEM79tdFT820m14.076687
13 Oct 20JA6SQRPM53fnFT820m14.076687
13 Oct 20K5VJZEM35kgFT817m18.102187
13 Oct 20KA4RUREM48vrFT817m18.102187
13 Oct 20KB8ZUNEN81xjFT817m18.102187
13 Oct 20VE1BZIFN74pmFT817m18.102187
13 Oct 20W7VACN84omFT817m18.102187
13 Oct 20K9AANEM78fdFT817m18.102187
13 Oct 20KB5WCKEM12juFT817m18.102187
13 Oct 20AE0DCEM49obFT817m18.102187
13 Oct 20CO8LYFL20caFT817m18.102187
13 Oct 20KL2RBP64kuFT817m18.102187
13 Oct 20K0YLEN17mtFT817m18.102187
13 Oct 20K1HZEM13peFT817m18.102187
13 Oct 20JR4VEVPM64trFT840m7.076187
13 Oct 20K4ZBBEM65stFT840m7.076187
13 Oct 20N3NVAFN20itFT840m7.076187
13 Oct 20KP2BHFK77nqFT840m7.074000
13 Oct 20JJ1NRDPM95ppFT840m7.076187
13 Oct 20VK2JNTPG66paFT840m7.076187
13 Oct 20JS2AGGPM84mxFT840m7.076187
13 Oct 20K9REEN62ccFT840m7.076187
13 Oct 20JH3IEFPM74vmFT840m7.076187
13 Oct 20JO4CVIPM75dlFT840m7.076187
13 Oct 20CO6DSFL02ajFT840m7.076187
13 Oct 20JG3GNUPM75vbFT840m7.076187
13 Oct 20SM2WKP03duFT840m7.076187
13 Oct 20JA2ITKPM85jcFT840m7.076187
13 Oct 20YE8QRPJ10lpFT840m7.076187
13 Oct 20KB1RZAFN33smFT840m7.076187
13 Oct 20GJ0KYZIN89wfFT840m7.076187
13 Oct 20JE7RHTQM08kiFT840m7.076187
13 Oct 20TF5BIP05wqFT840m7.076187
13 Oct 20N2PTBEM65tvFT840m7.076187
13 Oct 20RV3FTKO84qvFT840m7.076187
13 Oct 20WA2VCQEL87ouFT840m7.076187
13 Oct 20W3DPSDM79mmFT840m7.074000
13 Oct 20KZ9PEM59kjFT840m7.076187
13 Oct 20KI7RICN85qpFT830m10.138187
13 Oct 20E51WLBI00xxFT830m10.138187
13 Oct 20W9RTBEN51wxFT830m10.138187
13 Oct 20KF5JMDEL19xwFT830m10.138187
13 Oct 20PY2MRGG66nmFT830m10.138187
13 Oct 20W7MTLCN85qjFT830m10.138187
13 Oct 20R6PAILN23UHFT830m10.138187
13 Oct 20YT5IVNKN04frFT830m10.138187
13 Oct 20UR6QXKN77osFT830m10.138187
13 Oct 20UT2QQKN77siFT830m10.138187
13 Oct 20US6IDKN98abFT830m10.138187
13 Oct 20OE6MDFJN77xgFT830m10.138187
13 Oct 20KB1EFSFN42hcFT830m10.138187
13 Oct 20UT2IPKN59rbFT830m10.138187
13 Oct 20UR5LCZKN89auFT830m10.138187
13 Oct 20VA3FFFN03drFT830m10.138187
13 Oct 20LZ2IIKN22jwFT830m10.138187
13 Oct 20AI5NEEM00lrFT820m14.076187
13 Oct 20JA1PADQM06hmFT820m14.076187
13 Oct 20KN7KCN85nnFT820m14.076187
13 Oct 20WI4REM73qjFT820m14.076187
12 Oct 20WA6QGHDM13vqFT817m18.102187
12 Oct 20KG5HTHEM02wiFT817m18.102187
12 Oct 20KD0MOAEM13icFT817m18.102187
12 Oct 20KN5YEM12rxFT817m18.102187
12 Oct 20NR0PEM28jsFT817m18.102187
12 Oct 20ZL3IORF80lfFT817m18.102187
12 Oct 20EC8AXSIL38exFT817m18.102187
12 Oct 20KW7EDM33vlFT817m18.102187
12 Oct 20AG5VEEM20eaFT817m18.102187
12 Oct 20K0VMEN42dbFT817m18.102187
12 Oct 20KB9ZMEM57ovFT817m18.102187
12 Oct 20W5COVEM26exFT817m18.102187
12 Oct 20KC9YTTEN40xwFT817m18.102187
12 Oct 20W5IEM13rrFT817m18.102187
12 Oct 20G8BCGIO70rkFT817m18.102187
12 Oct 20MI0NWAIO64tkFT817m18.102187
12 Oct 20S58WWJN76hdFT817m18.102187
12 Oct 20E76CJN84osFT817m18.102187
12 Oct 20KE0RDRDM79npFT840m7.076187
12 Oct 20K6RWMDM14edFT840m7.076187
12 Oct 20KB7RUQDN31xdFT840m7.076187
12 Oct 20W5RJDCM97bfFT840m7.076187
12 Oct 20WB8TDGEM89btFT840m7.076187
12 Oct 20AK4CBFM05vqFT840m7.076187
12 Oct 20KC8BUDEM79uwFT840m7.076187
12 Oct 20N3BASFN00koFT840m7.076187
12 Oct 20KE6SHLDM06dtFT840m7.076187
12 Oct 20AE6NNDM13jwFT840m7.076187
12 Oct 20W6FTDM13dlFT820m14.076187
12 Oct 20XR500MFF46qnFT820m14.076187
12 Oct 20JA6IUQPM51dtFT820m14.076187
12 Oct 20N8HCDM25mxFT820m14.076187
12 Oct 20JH3FOMPM74vpFT820m14.076187
12 Oct 20ZL1BQDRF73lbFT820m14.076187
12 Oct 20XQ3MCCFF46roFT820m14.076187
12 Oct 20KL1INBP51hoFT820m14.076187
12 Oct 20UA9YENO13ujFT820m14.076187
12 Oct 20KW7EDM33vlFT820m14.076187
12 Oct 20HK3JFJ24xrFT820m14.076187
12 Oct 20W6JCHDM13vqFT820m14.076187
12 Oct 20KC8JNVBL11aiFT820m14.076187
12 Oct 20BG2DHHPN26noFT820m14.076187
12 Oct 20HL4GAHPM35nuFT820m14.076187
12 Oct 20JH1BHWPM95siFT820m14.076187
12 Oct 20R0CAFPN78mlFT820m14.076187
12 Oct 20JA1JQMPM86tfFT820m14.076187
12 Oct 20JA5CDLPM64vgFT820m14.076187
12 Oct 20W9RPMEN43jsFT820m14.076187
12 Oct 20KM4RLEL88trFT820m14.076187
12 Oct 20JR7KGEQM09EAFT820m14.076187
12 Oct 207K2XRZPM95rkFT817m18.102187
12 Oct 20JA0DLMPM85xvFT817m18.102187
12 Oct 20JA2LWAPM85kiFT817m18.102187
12 Oct 20UB0IBAQO59jnFT817m18.102187
12 Oct 207M2PSCPM95TOFT817m18.102187
12 Oct 20K5HTEEM12JTFT817m18.102187
11 Oct 20JR7KGEQM09EAFT817m18.102187
11 Oct 20JA1EPJPM95rnFT817m18.102187
11 Oct 20JA2KVBPM94duFT817m18.102187
11 Oct 20JA3QJBPM74FT817m18.102187
11 Oct 204F3OMPK04mpFT817m18.102187
11 Oct 20N7UPCN97aoFT817m18.102187
11 Oct 20N5TTIEM34qnFT817m18.102187
11 Oct 20JH3IEGPM74wmFT817m18.102187
11 Oct 20JI3CJPPM85bcFT817m18.102187
11 Oct 20CX4ADGF15wbFT817m18.102187
11 Oct 20JA6JYMPM53koFT817m18.102187
11 Oct 20JA3VLDPM74LTFT817m18.102187
11 Oct 20JR1AQIPM95trFT817m18.102187
11 Oct 20KE0TTDEM29rjFT817m18.102187
11 Oct 20W8WKEEL16ddFT817m18.102187
11 Oct 20JA1UMQPM95siFT817m18.102187
11 Oct 20JA2VHOPM85lgFT817m18.102187
11 Oct 20N2JTEM22onFT817m18.102200
11 Oct 20KT4EPEM55cfFT817m18.102200
11 Oct 20KF7JZEM44vuFT817m18.102200
11 Oct 20JA3XJFPM74srFT817m18.102200
11 Oct 20KE0PRXCO45diFT817m18.102200
11 Oct 20JA4VPSPM64FMFT817m18.102200
11 Oct 20KA0JWCEN34fkFT817m18.102200
11 Oct 20W5CIAEM40wlFT817m18.102200
11 Oct 20KF5WCPEM25tlFT817m18.102200
11 Oct 20JH4FUFPM64hgFT817m18.102200
11 Oct 20J69DSFK94maFT817m18.102200
11 Oct 20W1SKUEN82jsFT817m18.102200
11 Oct 20K0WB/PFT817m18.100000
11 Oct 20CO7HHFL01ouFT817m18.102200
11 Oct 20AA6RECM97agFT817m18.102200
11 Oct 20NP2ARFK77prFT817m18.102200
11 Oct 20N4PSKEL97ucFT817m18.102187
11 Oct 20N1EKFM19kfFT817m18.102200
11 Oct 20NE4SEM74saFT817m18.102200
11 Oct 20W0TLEEN35ogFT817m18.102200
11 Oct 20WD5DHKEM12rlFT817m18.102200
11 Oct 20KB9FDXEN52ugFT817m18.102200
11 Oct 20N2OHPEM60trFT817m18.102200
11 Oct 20KJ6DZBCM87uuFT817m18.102200
11 Oct 20WD0FRYEM39smFT817m18.102200
11 Oct 20AA9GEEN50gqFT817m18.102200
11 Oct 20WA8AHZFM18itFT840m7.076200
11 Oct 20EI4KFIO54ueFT840m7.076200
11 Oct 20JH0KWZPM97lqFT840m7.076200
11 Oct 20JM1XMHPM95wrFT840m7.076200
11 Oct 20ZL1XSRF73idFT840m7.076200
11 Oct 20KH2LQK23jiFT840m7.076200
11 Oct 20VK2JASQF56meFT840m7.076200
11 Oct 20N1GBEFN31lpFT840m7.076200
11 Oct 20PP5JRGG52rkFT840m7.076200
11 Oct 20JH1KAKQM05ctFT840m7.076200
11 Oct 20CO8PHGFL10siFT840m7.076200
11 Oct 20KS1PPYFM18crFT840m7.076200
11 Oct 20N0GLJDM69inFT840m7.076200
11 Oct 20K5ENGEL29erFT840m7.076200
11 Oct 20K0GURDM79ptFT840m7.076200
11 Oct 20KD8WBZEN81dnFT840m7.076200
11 Oct 20KL7JPLBP51ghFT840m7.074000
11 Oct 20N5LLEL09slFT840m7.076200
11 Oct 20KA9ONWEN52wuFT840m7.076200
11 Oct 20TG9SRPEK44sqFT840m7.076200
11 Oct 20HK3XFJ24uvFT840m7.076200
11 Oct 20KD1ELKDM43diFT830m10.138200
11 Oct 20KR7LDDN33xpFT830m10.138200
11 Oct 20N7YIQDM45dcFT830m10.138200
11 Oct 20AG7KUDM43giFT830m10.138200
11 Oct 20WH6EYBL02hbFT830m10.138200
11 Oct 20N7URHCN87vlFT830m10.138200
11 Oct 20K7CWCCN87uvFT830m10.138200
11 Oct 20KI5JGEM12ksFT830m10.138200
11 Oct 20KA7EIIDN43akFT830m10.138200
11 Oct 20K9XEEN50kpFT830m10.138200
11 Oct 20IK4RQJJN54lsFT830m10.138200
11 Oct 20K0KVCN88ufFT830m10.138200
11 Oct 20W5MIGEM00kcFT830m10.138200
11 Oct 20AE0XEM26rvFT830m10.138200
11 Oct 20WB0MHDN70kjFT830m10.138200
10 Oct 20JR2AMZPM86tfFT820m14.076200
10 Oct 20JR7RHOPM86tfFT820m14.076200
10 Oct 20JA5BDZPM64vgFT820m14.076200
10 Oct 20K4LXXFM16wtFT820m14.076200
10 Oct 20W1BUBDM93bmFT820m14.076200
10 Oct 20WA2ONGFM08pjFT820m14.076200
10 Oct 20VE7BVCO90wpFT820m14.076200
10 Oct 20W9DDSEN51xeFT817m18.102193
10 Oct 20K9DHEN72gwFT817m18.102193
10 Oct 20W5XOEM10psFT817m18.102193
10 Oct 20CO8MCLFL20caFT817m18.102193
10 Oct 20WA9OJJFN00bpFT817m18.102193
10 Oct 20KD5YSEM31qwFT817m18.102193
10 Oct 20WB4JPGEM71gfFT817m18.102193
10 Oct 20KU4PYEM62wjFT817m18.102193
10 Oct 20W0QUEM48rfFT817m18.102193
10 Oct 20W4DTAEM55dbFT817m18.102193
10 Oct 20KF5JMDEL19xwFT817m18.102193
10 Oct 203D2AGRH91fvFT817m18.102193
10 Oct 20WV8DXEM99idFT817m18.102193
10 Oct 20K0MBCEM20haFT817m18.102193
10 Oct 20AC9OEN52teFT817m18.102193
10 Oct 20N0DOWEN26vhFT817m18.102193
10 Oct 20VE1GGFN75sbFT817m18.102193
10 Oct 20NJ6WCM97cqFT817m18.102193
10 Oct 20K5DX/50FT817m18.102193
10 Oct 20WQ5LEM50jlFT817m18.102193
10 Oct 20EI4KFIO54ueFT817m18.102193
10 Oct 20F1RHSJN03pvFT817m18.102193
10 Oct 20KB1EFSFN42hcFT817m18.100000
10 Oct 20K7VICDN28uiFT817m18.100000
10 Oct 20W5GNRCN87wrFT840m7.076193
10 Oct 20N7ELLDM43ajFT840m7.076193
10 Oct 20N0KVDM79qmFT840m7.076193
10 Oct 20JA7RAKQN00fnFT840m7.076193
10 Oct 20N8KDXEM98hlFT840m7.076193
10 Oct 20AF4ODEM72gnFT840m7.076193
10 Oct 20JQ1CPSPM95xxFT840m7.076193
10 Oct 20JK2KNHPM84UQFT840m7.074000
10 Oct 20JQ1CPSPM95xxFT840m7.076193
10 Oct 20JG1RBFPM95rnFT840m7.076193
10 Oct 207K3OWMQM05dtFT840m7.076193
10 Oct 20K4RGNFM05pvFT840m7.076193
10 Oct 20JR7AMZQM08tuFT840m7.076193
10 Oct 20JA0FOXPM85vmFT840m7.076193
10 Oct 20VK5QIPF95igFT840m7.076193
10 Oct 20UW5EJX/MMFT840m7.076193
10 Oct 20JE3JOHPM74snFT840m7.076193
10 Oct 20K6VIBCN84juFT840m7.076193
10 Oct 20N3KCRFN10lwFT840m7.076193
10 Oct 20JJ1BRMQM06glFT840m7.076193
10 Oct 20NC3OFN10keFT840m7.076193
10 Oct 20VK3ZVEQF22ncFT840m7.076193
10 Oct 20JE2DYYPM94asFT840m7.076193
10 Oct 20KC4ESEL98jvFT840m7.076193
10 Oct 20VK4EFQG62oiFT840m7.076193
10 Oct 20VA6BGEDO20wxFT840m7.076193
10 Oct 20JF2XGFPM95ifFT840m7.076193
10 Oct 20KI7NNSCN87rdFT840m7.076193
10 Oct 20VE3/UT3UAFT840m7.076193
10 Oct 20N7XSCN88sdFT840m7.076193
10 Oct 20KJ7JUICN84lwFT840m7.076193
10 Oct 20K1GUYFN42avFT840m7.076193
10 Oct 20K7LIDN41csFT840m7.076193
10 Oct 20XE2MSAEL01exFT840m7.076193
10 Oct 20OK2RUJN99duFT840m7.076193
10 Oct 20KK7AIDM26laFT840m7.076193
10 Oct 20ND0MNEN16pvFT840m7.076193
10 Oct 20KE0YRNEM29rfFT840m7.076193
10 Oct 20N6AKODM04sgFT840m7.074000
10 Oct 20WV2MFN20hfFT840m7.074000
10 Oct 20W3TFM19cbFT840m7.076193
10 Oct 20NK1IFN43ttFT840m7.076193
10 Oct 20W9FIDM42phFT840m7.076193
10 Oct 20JA7HRFQM09LLFT820m14.076193
10 Oct 20N0GTODM59rcFT820m14.076193
10 Oct 20JH7WQXQM08jhFT820m14.076193
10 Oct 204A50CRHEK09kkFT820m14.076193
10 Oct 20UN8GEQMN83kfFT820m14.076193
10 Oct 20JH4MJOPM64tnFT820m14.076193
10 Oct 20JA1QOPPM95ohFT820m14.076193
10 Oct 20JK1AXMQM05arFT820m14.076193
10 Oct 20JA0FVUPM97mwFT820m14.076193
10 Oct 20JE1GZBQM05dtFT820m14.076193
10 Oct 20JA7AKWPM85IOFT820m14.076193
10 Oct 20K0AEBEN42eaFT820m14.076193
10 Oct 207N3GWDPM95uwFT820m14.076193
10 Oct 20JR6INOPM50kkFT820m14.076193
09 Oct 20AJ6IYCM87tsFT820m14.076193
09 Oct 20K1HZEM13peFT820m14.076193
09 Oct 20JH1LAHPM96piFT820m14.076193
09 Oct 20AE1TFN43dsFT820m14.076193
09 Oct 20UA0CBMQN09caFT820m14.076193
09 Oct 20KC3MALFM28jqFT820m14.076193
09 Oct 20KB6DYACM97uxFT820m14.076193
09 Oct 20KI5BMXDM95ceFT820m14.076193
09 Oct 20N1TRKFN34kcFT820m14.076193
09 Oct 20K5PSEM13wcFT820m14.076193
09 Oct 20W5GNRCN87wrFT820m14.076193
09 Oct 20K3JGJFM29dxFT820m14.076193
09 Oct 20JJ1SZAQM05bpFT820m14.076193
09 Oct 20W4JEHEL95tpFT820m14.076193
09 Oct 20EI9KFIO64tbFT820m14.076120
09 Oct 20MD0CCEIO74tiFT820m14.076120
09 Oct 20K3UAEN90vmFT820m14.076120
09 Oct 20W9MXQEN53wfFT817m18.102120
09 Oct 20K8DTFEM79vkFT817m18.102120
09 Oct 20LU8DYGF05ugFT817m18.102120
09 Oct 20K1GUYFN42avFT817m18.102120
09 Oct 20KB9JJFEN54tgFT817m18.102120
09 Oct 20N0ATEN34gxFT817m18.102120
09 Oct 20KB4VLFN13fbFT817m18.102120
09 Oct 20EA1AKSIN73xjFT817m18.102120
09 Oct 20EA5KYIM98tkFT817m18.102120
09 Oct 20K3UAEN90vmFT817m18.102120
09 Oct 20N4HIDEM66swFT817m18.102120
09 Oct 20WA4JKEM64hwFT817m18.102120
09 Oct 20VE3/UT3UAFT817m18.102120
09 Oct 20N2SSEL96cjFT817m18.102120
09 Oct 20K7CSEN62dbFT817m18.102120
09 Oct 20WW5GEM31skFT817m18.102120
09 Oct 20WS5GPAEM13xgFT817m18.102120
09 Oct 20K4UUEM66rwFT817m18.102120
09 Oct 20N4NQEM84aaFT817m18.102120
09 Oct 20KL7TCBP64evFT817m18.102120
09 Oct 20XE1KKEK09jiFT817m18.102120
09 Oct 20KU9ZEN62daFT817m18.102120
09 Oct 20AB4DXEM64dmFT817m18.102120
09 Oct 20ON5UNJO11wcFT817m18.102120
09 Oct 20KW4YAEM78taFT817m18.102120
09 Oct 20KF5JMDEL19xwFT817m18.102120
09 Oct 20N4PTDM42kiFT817m18.102120
09 Oct 20K5UAKEM44xxFT817m18.102120
09 Oct 20KE9CKEN60niFT817m18.102120
09 Oct 20W9MOEM48vkFT817m18.102120
09 Oct 20F6EQZJN19xfFT817m18.102120
09 Oct 20JA7OYFQM08jhFT840m7.076120
09 Oct 20BU2EQPL05rdFT840m7.076120
09 Oct 20YB2TANOI52exFT840m7.076120
09 Oct 20W2FVCN95gwFT840m7.076120
09 Oct 20WD9HTIEM76geFT840m7.076120
09 Oct 20KD4YSJDM34xsFT840m7.076120
09 Oct 20XE2OCMDL95upFT840m7.074000
09 Oct 20US2YWKN28wgFT840m7.076120
09 Oct 20RA7AKN94wsFT840m7.076120
09 Oct 20N7RIDN71mfFT840m7.076120
09 Oct 20KF5TVGEM26baFT840m7.076120
09 Oct 20KH7OBL11chFT840m7.076120
09 Oct 20KG7PQJDN13roFT840m7.076120
09 Oct 20W5KDIDM81tuFT840m7.076120
09 Oct 20UR3EOKN78mkFT840m7.076120
09 Oct 20VE3IDTEN93iaFT840m7.076120
09 Oct 20N9XGEN60vlFT840m7.076120
09 Oct 20VE6CVDN39npFT840m7.076120
09 Oct 20K2ANTDM09dbFT820m14.074000
09 Oct 20K5XOMEM20whFT820m14.076120
09 Oct 20JK1LSEPM96uaFT820m14.076120
09 Oct 20JG1SYKPM95iqFT820m14.076120
09 Oct 20JA0FOXPM85vmFT820m14.076120
09 Oct 20JR7CYRQM09naFT820m14.076120
09 Oct 20JR7COPQM08ddFT820m14.076120
09 Oct 20JE2WTXPM84lwFT820m14.076120
09 Oct 20UA0QCOPP42uaFT820m14.076120
09 Oct 20RW0CDOO62mgFT820m14.076120
09 Oct 20JH7MEVQM08keFT820m14.076120
09 Oct 20KH6DQBL11chFT820m14.076120
09 Oct 20XE1GLLDL80hpFT820m14.076120
09 Oct 20JA1PVXPM95soFT820m14.074000
09 Oct 20K8LSEM10cjFT820m14.076120
09 Oct 20W0LVCM87wxFT820m14.076120
09 Oct 20W7CQQDM33xvFT820m14.076120
09 Oct 20W5JACEM40kiFT820m14.076120
09 Oct 20JH3IEGPM74wmFT820m14.074457
09 Oct 20ZL1BDRF72nhFT817m18.100457
08 Oct 20YB2MMOI43tcFT817m18.100457
08 Oct 20VK5GRPF95idFT817m18.100457
08 Oct 20JO1JQCPM86TFFT817m18.100457
08 Oct 20JG1ULTPM95ppFT817m18.100457
08 Oct 20JE1FQVPM95tiFT817m18.100457
08 Oct 20BA4MYOM86lqFT817m18.100457
08 Oct 20JJ1MDZPM95tmFT817m18.100457
08 Oct 20XE2TDM41mgFT817m18.100457
08 Oct 20BH4TVUPM01dvFT817m18.100457
08 Oct 20VK2ONQF57thFT817m18.100457
08 Oct 20JH1BNCPM86tfFT817m18.100457
08 Oct 20DS5TOSPM45iuFT817m18.100457
08 Oct 20K8CWEN80rrFT817m18.100457
08 Oct 20N4LSJEM79sfFT817m18.100457
08 Oct 20JA1CJLPM95phFT817m18.100457
08 Oct 20JH7QXLPM86tfFT817m18.100457
08 Oct 20N5LPTEM20wcFT817m18.100457
08 Oct 20VE7GELCN88goFT817m18.100457
08 Oct 20JJ1DJWPM95sjFT817m18.100457
08 Oct 20NG1HEL06vgFT817m18.100457
08 Oct 20JA7QVIQM08kaFT817m18.100457
08 Oct 20W3DQSEM95odFT817m18.100457
08 Oct 20N7ROCN88ssFT817m18.101310
08 Oct 20K4ZOEM95kpFT817m18.101310
08 Oct 20KF4UDLEM50wsFT817m18.101310
08 Oct 20JH1IMU/PPM95FT817m18.101310
08 Oct 20AK6RDM13ihFT817m18.101310
08 Oct 20JR5MJSPM86tfFT817m18.101310
08 Oct 20JQ2QHQPM94mvFT817m18.101310
08 Oct 20NY4JBEM66qbFT817m18.101310
08 Oct 20WB2UBWEM66stFT817m18.101310
08 Oct 20N6JOJDM12muFT817m18.101310
08 Oct 20KW9UEN61avFT817m18.101310
08 Oct 20WB4CTXEM78xqFT817m18.101310
08 Oct 20N7BTCN88rtFT817m18.101310
08 Oct 20K8DIDEN63sxFT817m18.101310
08 Oct 20K4OPEM77atFT817m18.101310
08 Oct 20KF9KVEN52etFT817m18.101310
08 Oct 20W5QJEM30bbFT817m18.101310
08 Oct 20K7CTVDM42nlFT817m18.101310
08 Oct 20WL7CGBP61xbFT817m18.101310
08 Oct 20KG5KSEM45jpFT817m18.101310
08 Oct 20W5DPEL29jtFT817m18.101310
08 Oct 20N7WFKCN88quFT817m18.101310
08 Oct 20W8GSREN81enFT817m18.101310
08 Oct 20FG8OJFK96igFT817m18.101310
08 Oct 20N7MDWEM75xrFT817m18.101310
08 Oct 20KG4IXSFM06huFT815m21.075310
08 Oct 20WA8AHZFM18itFT815m21.075310
08 Oct 20XE2TFVDL49ldFT820m14.075310
08 Oct 20W7SVTDM41vkFT820m14.075310
08 Oct 20IK6DLKJN63veFT820m14.075310
08 Oct 20XE1RKEK09jjFT820m14.075310
08 Oct 20YC0KCWOI33kuFT820m14.075650
08 Oct 20YB8TKPJ21klFT820m14.075650
08 Oct 20K7LNTCN84laFT840m7.075710
08 Oct 20YC9FAOOI71ohFT840m7.075710
08 Oct 20VA7DXCN89kgFT840m7.075710
08 Oct 20W7RSODM13hwFT840m7.075710
08 Oct 20YC9HIUOI81ajFT840m7.075710
08 Oct 20JA1KWBQM05crFT840m7.075710
08 Oct 20KL2TBO49fpFT840m7.076130
08 Oct 20W6NEVCM87xiFT840m7.076140
08 Oct 20AA7ADM43aoFT840m7.076140
08 Oct 20K0MOEL97thFT840m7.076140
08 Oct 20AC3GHFM19ncFT840m7.076140
08 Oct 20JH8NTRQN02KNFT840m7.076140
08 Oct 20YC9XHNPI76roFT840m7.076140
08 Oct 20JA1PCMQM05bpFT840m7.076140
08 Oct 20JR6BYGPM43XKFT840m7.076140
08 Oct 20KB7EMCN87rdFT840m7.076140
08 Oct 20JH2MYNPM94fxFT840m7.076140
08 Oct 20JA3QOSPM74swFT840m7.076140
08 Oct 20W4YBOEM86qkFT840m7.076140
08 Oct 20JK3HFNPM75HAFT840m7.076140
08 Oct 20AL7TCBP51koFT840m7.076140
08 Oct 20JH2AMNPM85miFT840m7.076140
08 Oct 20JE4KCNPM65mkFT840m7.076140
08 Oct 20JH2JNUPM84xtFT840m7.076140
08 Oct 20JR0AQJPM86tfFT840m7.076140
08 Oct 20YG9WKBPI88btFT840m7.076140
08 Oct 20JA5BDZPM64vgFT840m7.076140
08 Oct 20JA1UPTPM95skFT840m7.076140
08 Oct 20AD4AAEM94kaFT840m7.076140
08 Oct 20JG1GEOPM85IOFT840m7.076140
08 Oct 20JG1GEOPM85IOFT840m7.076140
08 Oct 20KA2KARFN20wtFT840m7.076140
08 Oct 20VK4SCQG62ogFT840m7.076140
08 Oct 20JH1KVIPM95SRFT840m7.076140
08 Oct 20JI4JKOPM64woFT840m7.076140
08 Oct 20JA4JBPPM64vqFT840m7.076140
08 Oct 20JA2KTXPM84luFT840m7.076140
08 Oct 20JA1FGBPM95rwFT840m7.076140
08 Oct 20NP4JFFK67txFT840m7.076140
08 Oct 20JR1CCTPM95xiFT840m7.076140
08 Oct 20JH7DUPPM97xnFT840m7.076140
08 Oct 20JA8AZNQN03pdFT840m7.076140
08 Oct 20JK1XYYFT840m7.074000
08 Oct 20JA3KVTPM74tmFT840m7.076140
08 Oct 20WJ3UFM29hwFT840m7.076140
08 Oct 20W7SVTDM41vkFT820m14.075310
08 Oct 20JH2LMHPM95heFT840m7.076140
08 Oct 20KD0XDEN12smFT840m7.074000
08 Oct 20JH7GWOQM08JHFT840m7.074000
08 Oct 20JH7DFZPM86tfFT840m7.076140
08 Oct 20WA2BOTFN30dtFT840m7.076140
08 Oct 20K3MIEN90xgFT817m18.102187
08 Oct 20JA8CPF/PPM95FT840m7.076140
08 Oct 20JA0DCBPM96BMFT840m7.076140
08 Oct 20KC3AWJFN20inFT840m7.076140
08 Oct 20K4UOJEM66xuFT840m7.076140
08 Oct 20VA3HPEN92ksFT840m7.076140
08 Oct 20WA0VPJEN35faFT840m7.076140
08 Oct 20N3FFN21elFT840m7.076140
08 Oct 20N3FFN21elFT840m7.076140
08 Oct 20N4HIDEM66swFT840m7.076140
08 Oct 20W2CGFN20onFT840m7.076140
08 Oct 20KF7SEYCN84guFT840m7.076140
08 Oct 20WZ7JDN13upFT840m7.076140
08 Oct 20XE2NDL95upFT840m7.076140
08 Oct 20N6FCN90tsFT840m7.076140
08 Oct 20NC7LDM33uoFT840m7.076140
08 Oct 20K3SOMEN90tsFT830m10.138321
08 Oct 20K7TMDN17oqFT830m10.138321
08 Oct 20KJ7MKXDM41ulFT830m10.138321
08 Oct 20K9ZIEEN54seFT830m10.138321
08 Oct 20N7BTCN88rtFT830m10.138321
08 Oct 20KN4ZMAFM18jsFT830m10.138321
08 Oct 20W6QUVDM79loFT830m10.138321
08 Oct 20VE7JHCN88euFT830m10.138321
08 Oct 20WB4HZADM79kqFT830m10.138321
08 Oct 20N7CSCN88waFT830m10.138321
08 Oct 20W4MRJEL98auFT830m10.138321
08 Oct 20CT1BWUIM59qeFT830m10.138321
08 Oct 20WA5MDEM12pvFT830m10.138321
08 Oct 20VE7ACUDN09guFT830m10.138321
08 Oct 20EA1FCHIN63inFT830m10.138321
08 Oct 20K5DHYEM12qxFT830m10.138321
08 Oct 20KN7NDM33xlFT830m10.138321
08 Oct 20VE6GJMFN04jmFT820m14.076321
08 Oct 20K7CTVDM42nlFT820m14.076321
08 Oct 20JH1QAXPM96xsFT820m14.076321
08 Oct 20KG5MUCEL29liFT820m14.076321
08 Oct 20VR2XMTOL72cmFT820m14.076321
08 Oct 20JJ1SBOQM06ffFT820m14.076321
08 Oct 20JH1DSXPM96OBFT820m14.076321
08 Oct 20JA2LWAPM85kiFT820m14.074000
08 Oct 20WA3WNTEN90xuFT820m14.076321
08 Oct 20KN5SEM86VIFT820m14.076321
07 Oct 20W5CHAEM40waFT820m14.076321
07 Oct 20KZ9DXEN61cqFT820m14.076321
07 Oct 20K1BZFM19neFT820m14.076321
07 Oct 20JA1CCJPM95snFT820m14.074000
07 Oct 20KC1BUFFN43hfFT820m14.076321
07 Oct 20RC0CCPO33prFT820m14.076321
07 Oct 20JA2EIDPM84bsFT820m14.076321
07 Oct 20NA1HEM11ddFT820m14.076321
07 Oct 20N1GBEFN31lpFT820m14.076321
07 Oct 20N3FFN21elFT820m14.076321
07 Oct 20JF1RWZPM95vxFT820m14.076321
07 Oct 20WB2FVREL87wxFT820m14.076321
07 Oct 20JK1VXEPM95rhFT820m14.076321
07 Oct 20VP8LPGD18bhFT820m14.076321
07 Oct 20W4LKEM93nxFT820m14.076270
07 Oct 20KN6KLSDM12nxFT840m7.076650
07 Oct 20KG7ULCN92dfFT840m7.076650
07 Oct 20KZ5ADM73enFT840m7.076650
07 Oct 20W6BOTDM13dpFT840m7.076650
07 Oct 20K7OACDM26ldFT840m7.076650
07 Oct 20JA8BNPQN03leFT840m7.076650
07 Oct 20KL7HFICO28rjFT840m7.076650
07 Oct 20JI1HTJPM95utFT840m7.076650
07 Oct 20G8BCGIO70rkFT840m7.076650
07 Oct 20W5GNRCN87wrFT840m7.076650
07 Oct 20JH0ASHPM86WEFT840m7.076650
07 Oct 20VE7LGPCN89udFT840m7.076150
07 Oct 20CM2JLVEL92etFT840m7.076150
07 Oct 20NR5TXEM20kbFT840m7.076150
07 Oct 20W8UVFM28gvFT840m7.076150
07 Oct 20KE0MAQDM78pvFT840m7.076150
07 Oct 20N7PHYCN87uuFT840m7.076150
07 Oct 20KZ9DXEN61cqFT840m7.076150
07 Oct 20KE0OVXDN98kcFT840m7.076150
07 Oct 20LZ1KUKN22dqFT840m7.076150
07 Oct 20KC7HEXCN82oiFT840m7.076150
07 Oct 20KK4KTVEM77niFT840m7.076150
07 Oct 20KK4OWZFM17fkFT840m7.076150
07 Oct 20K0EHRDM79lnFT840m7.076150
07 Oct 20XE1AQYDK89dfFT840m7.076150
07 Oct 20KB3TOXFM29bsFT840m7.076150
07 Oct 20W1DGLDM34smFT840m7.076150
07 Oct 20AE8SEM79vcFT840m7.076150
07 Oct 20KY4MCEM77urFT840m7.076150
06 Oct 20N7QTCN87xqFT840m7.076150
06 Oct 20YD1BEIPI06toFT840m7.076150
06 Oct 20ZS5ZPKF59daFT840m7.076150
06 Oct 20YC1BEIOI43dmFT840m7.074000
06 Oct 20WA6GDDM04xcFT840m7.076030
06 Oct 20JF0WBWPM86wfFT840m7.076030
06 Oct 20AA9TLEN61eoFT840m7.076030
06 Oct 20JA8HCEPM85IOFT840m7.076030
06 Oct 20KP4HFFK68mjFT840m7.076030
06 Oct 20N2ADVFN23eaFT840m7.076030
06 Oct 20WA6GXQFM06naFT840m7.076030
06 Oct 20N8YQXEN82ghFT840m7.076030
06 Oct 20W7JOICN85pfFT840m7.076030
06 Oct 20KU9ZEN62daFT840m7.076030
06 Oct 20WB8SBIEN82klFT840m7.076030
06 Oct 20WA6LBUEM15huFT840m7.076030
06 Oct 20VE4HTOEO10qlFT840m7.076030
06 Oct 20N7AGFCN88sjFT840m7.076030
06 Oct 20K5TBADM65rhFT840m7.076030
06 Oct 20KN6OXCM98kpFT820m14.076030
06 Oct 20N3JIEM13laFT820m14.076030
06 Oct 20KH6APBL10ssFT820m14.076030
06 Oct 20ND0KEM28vvFT817m18.102187
06 Oct 20JR1LZKQM06fiFT820m14.076030
06 Oct 20LU9DCBGF05rkFT820m14.076030
06 Oct 20LU5HAFF88xoFT820m14.076030
06 Oct 20CB33MFF46rqFT820m14.076030
06 Oct 20JH8ISOQN03pcFT820m14.076030
06 Oct 20K6RODM03tsFT820m14.076030
06 Oct 20KH2LQK23jiFT820m14.076030
06 Oct 20N7IVVFM18cmFT820m14.076030
06 Oct 20JO3RNLPM74NXFT820m14.076030
05 Oct 20KL7NCCO45DIFT820m14.076030
05 Oct 20KK2MFN03paFT820m14.076030
05 Oct 20JH4GXEPM64soFT817m18.102187
05 Oct 20KY0RDM78pfFT820m14.076030
05 Oct 20VE3YXOFN03htFT820m14.076030
05 Oct 20WB6IPQEM64loFT820m14.076030
05 Oct 20JI1HNCPM95fwFT820m14.076030
05 Oct 20W4IOEEM85skFT820m14.076030
05 Oct 20AC4DHEM92mgFT820m14.074000
05 Oct 20K4IHSEM95qcFT820m14.076030
05 Oct 20N7RIDN71mfFT820m14.074000
05 Oct 20W4XCOEM80fdFT820m14.075300
05 Oct 20K4UKBEM13qdFT820m14.075300
05 Oct 20W8EVJEN24tvFT820m14.075300
05 Oct 20KO4BCKEM73pvFT820m14.075300
05 Oct 20AD8FDEM79vlFT820m14.076399
05 Oct 20NU0YEM29daFT820m14.076399
05 Oct 20W5IFPEL09ssFT820m14.076399
05 Oct 20N2MSFFN12pvFT820m14.076399
05 Oct 20KM6GUOCM88npFT840m7.076399
05 Oct 20YC2WXVOI52efFT840m7.076399
05 Oct 20HS2AQGOK02qpFT840m7.076399
05 Oct 20YG9EGUOI71pkFT840m7.076399
05 Oct 20YC7YDBOI88krFT840m7.076399
05 Oct 20YC8AICOI94rtFT840m7.076399
05 Oct 20VK5XDXPG66paFT840m7.076399
05 Oct 20YD9XRQI07ikFT840m7.076399
05 Oct 20N1MGOFN42dnFT840m7.076399
05 Oct 20JJ2IJUPM86tfFT840m7.076399
05 Oct 20JH1WUCPM95upFT840m7.076399
05 Oct 20JN1VURPM95VQFT840m7.076399
05 Oct 20JR1WYWQM05dtFT840m7.076399
05 Oct 20VK2MBKQF57skFT840m7.076399
05 Oct 20RW0CRPN78nlFT840m7.076399
05 Oct 20JQ2VYGPM85nhFT840m7.074000
05 Oct 20JE2FUPPM85ocFT840m7.076399
05 Oct 20JA7BFTQM09xpFT840m7.076399
05 Oct 20JN1XNIPM95uqFT840m7.076399
05 Oct 20K3QHEL96vvFT840m7.076399
05 Oct 20VK2XNQF59arFT840m7.076399
05 Oct 20JH4ALYPM54pcFT840m7.076399
05 Oct 20W8EVJEN24tvFT840m7.076399
05 Oct 20VK3XZQG62lcFT840m7.076399
05 Oct 20JR1BLXQM06gkFT840m7.076399
05 Oct 20JA0LFVPM97jhFT840m7.076399
05 Oct 20NH7UBL10ssFT840m7.076399
05 Oct 20KP4MAQFK78ajFT840m7.076399
05 Oct 20ZL1IFRE78kpFT840m7.076399
05 Oct 20N9AMIEL96sdFT840m7.076399
05 Oct 20KD5JFLEM25ulFT840m7.076399
05 Oct 20CM6TCFL02ajFT840m7.076399
05 Oct 20N9SUEN62biFT840m7.076399
05 Oct 20CO6WDFL01gwFT840m7.076399
05 Oct 20KD7QOODN64msFT840m7.076399
05 Oct 20AA3IFN20ifFT840m7.076399
05 Oct 20KN6FDPDM13jcFT840m7.076399
05 Oct 20K7FOSCN85jcFT840m7.076399
05 Oct 20AC6OTCM87vsFT840m7.076399
05 Oct 20N5VIEM10dmFT840m7.075453
05 Oct 20KG7STMDM41omFT840m7.075453
05 Oct 20K3ZRFN10jfFT840m7.075453
05 Oct 20WO9GEN60nkFT840m7.075453
05 Oct 20KN4MKXEM97reFT840m7.075453
05 Oct 20N7COTDN40coFT840m7.075453
04 Oct 20JS2HNEPM95mcFT820m14.075453
04 Oct 20K9MDIEM12rvFT820m14.075453
04 Oct 20K2EZRFN20tqFT820m14.075453
04 Oct 20KE5YTAEM12pxFT820m14.075453
04 Oct 20KC5QFGEM10dkFT820m14.075453
04 Oct 20K1LTJEL98avFT820m14.075453
04 Oct 20KN6ISSCM97ajFT820m14.075453
04 Oct 20WA2HMMFN30juFT820m14.075453
04 Oct 20KM5LYEM12qhFT820m14.075453
04 Oct 20YB4KAROI25eqFT840m7.075453
04 Oct 20JR3WYLPM74FT840m7.075453
04 Oct 20KE0EEDN70keFT840m7.075453
04 Oct 20K7EAZDM42mkFT840m7.075453
04 Oct 20W0BNCDN70nmFT840m7.075453
04 Oct 20KG5HTHEM02wiFT840m7.075453
04 Oct 20W7GETDN40bsFT840m7.075453
04 Oct 20AA7EWDM41vlFT840m7.075453
04 Oct 209M2TOOJ14cgFT840m7.075800
04 Oct 20KM7HDN18biFT840m7.075800
04 Oct 20BH4BNQPM01reFT840m7.075800
04 Oct 20JA9DCNFT840m7.075800
04 Oct 20JG8FWHQN03rbFT840m7.075800
04 Oct 20BD4ITMOM95cpFT840m7.075800
04 Oct 20JA3RFBPM74FT840m7.075800
04 Oct 20BG4QNEPM01ghFT840m7.075800
04 Oct 20JR1SYJPM95FT840m7.075800
04 Oct 20YC7CPZOI59vpFT840m7.075800
04 Oct 20JI1BXDQM05CVFT840m7.075800
04 Oct 20JA7DPCPM98wvFT840m7.075800
04 Oct 20JK1OSGPM95tuFT840m7.075800
04 Oct 20JJ3VLVPM74ssFT840m7.074000
04 Oct 20VE7DIOCN99aeFT840m7.075800
04 Oct 20JP1EOMPM95xtFT840m7.075800
04 Oct 20KD9ORQEN62acFT840m7.076300
04 Oct 20WB9VGOEN51xsFT840m7.076375
04 Oct 20W5OHREM15dkFT840m7.076375
04 Oct 20AA9GEEN50gqFT840m7.076375
04 Oct 20W5BVEL29inFT840m7.076375
04 Oct 20N0FIBEN31lqFT840m7.076375
04 Oct 20WB2TQEEL96vhFT840m7.076375
04 Oct 20W0DDM97vjFT840m7.076375
04 Oct 20N9ZTCEL29dvFT840m7.076375
04 Oct 20N0VTYEN40krFT840m7.076375
04 Oct 20N9RDEN61mnFT840m7.076375
04 Oct 20AC2BIFM19xsFT840m7.076375
04 Oct 20W2HYWFN20egFT840m7.076375
04 Oct 20W1AUVFN32iiFT840m7.076375
04 Oct 20K6TDIDM44ifFT840m7.076375
04 Oct 20K6LXECM87xxFT840m7.076375
04 Oct 20HA7TMJN97kkFT840m7.076375
04 Oct 20W8PJWEN91hqFT840m7.076375
04 Oct 20KN4ORPEM55otFT840m7.076375
04 Oct 20K3VNEL98qbFT840m7.076375
04 Oct 20NH7LCN88ovFT840m7.075700
04 Oct 20WM5LDM91rkFT840m7.075700
04 Oct 20N9NTCEN52ixFT840m7.075700
04 Oct 20N4QBIDN06jeFT840m7.075700
04 Oct 20W5MRLEM46qaFT820m14.076340
04 Oct 20KF9KVEN52etFT820m14.076340
03 Oct 20KE0YRNEM29rfFT820m14.074000
03 Oct 20JA1HOXQM05crFT820m14.076340
03 Oct 20NV5BEL29fnFT820m14.076340
03 Oct 20KE8NQLEN91ajFT820m14.076340
03 Oct 20JA0CCRPM96cpFT840m7.074000
03 Oct 20JH9DRLPM86orFT840m7.076340
03 Oct 20JJ1IMGQM06fiFT840m7.076340
03 Oct 20VK1FXNZQF44ntFT840m7.076340
03 Oct 20JA9VQUPM86lrFT840m7.076340
03 Oct 20VK2SOLQF56kcFT840m7.076340
03 Oct 20PY1SXGG87moFT840m7.076340
03 Oct 20EA8WIL38dvFT840m7.076340
03 Oct 20VK4CUZPG66paFT840m7.076340
03 Oct 20KB6DYACM97uxFT840m7.076340
03 Oct 20JA2INLPM84hxFT840m7.076340
03 Oct 209Z4YFK90hmFT840m7.076340
03 Oct 20ZL1RAHRF72lwFT840m7.076340
03 Oct 20KC7PBHCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20KC7PBHCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20JI3DMIPM74tuFT840m7.076340
03 Oct 20K7QDXCM98iqFT840m7.076340
03 Oct 20JA6NRGQM05cqFT840m7.076340
03 Oct 20NB7NCN82ikFT840m7.076340
03 Oct 20W0PEDM13cvFT840m7.076340
03 Oct 20K5WSCEM00usFT840m7.076340
03 Oct 20K0MCGEN34lxFT840m7.076340
03 Oct 20ZR1ADIJF95kuFT840m7.076340
03 Oct 208J1RLKC90sxFT840m7.076340
03 Oct 20K7YMGDM13ldFT840m7.076340
03 Oct 20N7KSCN73wxFT840m7.076340
03 Oct 20CO7MSEL92etFT840m7.076340
03 Oct 20N7AJCN87vmFT840m7.076340
03 Oct 20VA7KOCN89laFT840m7.076340
03 Oct 20N7LJRCN85okFT840m7.076340
03 Oct 20K6MSMDM13eoFT840m7.076360
03 Oct 20KA7NYECN87txFT840m7.076360
03 Oct 20WA7AJCN94ibFT840m7.076360
03 Oct 20K7QADN26xtFT840m7.076360
03 Oct 20N0DOWEN26vhFT840m7.076360
03 Oct 20WM6GCM87xwFT840m7.076360
03 Oct 20KM4DTLEL87rvFT840m7.076360
03 Oct 20AK6ACN84nmFT840m7.076360
03 Oct 20W6DARDM13emFT840m7.076360
03 Oct 20K4WQEL98hkFT840m7.076360
03 Oct 20KJ7KINDN13trFT840m7.076380
03 Oct 20KU4RPEL88tfFT840m7.076380
03 Oct 20XE1HYVDL80pbFT840m7.074000
03 Oct 20W7FNCN88usFT840m7.076380
03 Oct 20W7WESDN30xoFT840m7.076380
03 Oct 20AJ7MCN88vbFT840m7.076380
03 Oct 20N7LDDM26ifFT840m7.076380
03 Oct 20KC7UBDN41abFT840m7.076380
03 Oct 20KI5FMNEM10cmFT840m7.076380
03 Oct 20WA5LEEEM20fcFT840m7.076380
03 Oct 20W4UIIEM78feFT840m7.076380
03 Oct 20KB5WCKEM12juFT840m7.076380
03 Oct 20VE4HTOEO10qlFT820m14.076380
03 Oct 20JJ1QUVPM95ndFT820m14.076380
02 Oct 20K0MCGEN34lxFT820m14.076380
02 Oct 20UB0IBAQO59jnFT820m14.076380
02 Oct 20JI1JSTPM95pwFT820m14.076380
02 Oct 20N2BJEN61amFT820m14.076380
02 Oct 20W4MRJEL98auFT820m14.076380
02 Oct 20WA5AVKEM13riFT820m14.076380
02 Oct 20WW5XXEL09dfFT820m14.076380
02 Oct 20KE3DEM10bfFT820m14.076380
02 Oct 20N1WENFN42hhFT820m14.076380
02 Oct 20N3AZZEN90uqFT820m14.076380
02 Oct 20N5WXYEM40dbFT820m14.076380
02 Oct 20K4QGCEL88rbFT820m14.076380
02 Oct 20K0TPPEM48rkFT820m14.076380
02 Oct 20K5EWEM40acFT820m14.076380
02 Oct 20W6NELEM73swFT820m14.076380
02 Oct 20WD9DZVEN61cxFT820m14.076380
02 Oct 20KC7YECN87uwFT840m7.076380
02 Oct 20JP3SMHEN82hnFT840m7.076380
02 Oct 20VK4AFUQG61pxFT840m7.076380
02 Oct 20KH0/KC0WFT840m7.076380
02 Oct 20ZL2KRRF70mcFT840m7.076380
02 Oct 20JA0AVSPM97ovFT840m7.076380
02 Oct 20VK2POPQF57krFT840m7.076380
02 Oct 20KX4WSEL97tnFT840m7.076380
02 Oct 20JA1PINPM96wtFT840m7.076380
02 Oct 20JH1QAXPM96xsFT840m7.076380
02 Oct 20KJ7PMSDN08daFT840m7.076380
02 Oct 20KE5LQEL29dwFT840m7.076380
02 Oct 20W6JFCDM13laFT840m7.076380
02 Oct 20WA6BJQDM12nuFT840m7.076380
02 Oct 20JH1USRPM95qrFT840m7.076380
02 Oct 20JA3LZSPM74umFT840m7.076380
02 Oct 20KG4LOLFM18jsFT840m7.076380
02 Oct 20KK7TVDM43arFT840m7.076380
02 Oct 20KL7QWEM38saFT840m7.076380
02 Oct 20K6PBDM13cqFT840m7.076380
02 Oct 20K7IOCCN88rdFT840m7.076380
02 Oct 20VE7GELCN88goFT840m7.076380
02 Oct 20KC6CHLDM04seFT840m7.076380
02 Oct 20K9XEEN50kpFT840m7.076380
02 Oct 20WB0MHDN70kjFT840m7.076380
02 Oct 20W1HSFN33wmFT840m7.076380
02 Oct 20AA4LSEM85qjFT840m7.076380
02 Oct 20KB9ZMEM57ovFT840m7.076380
02 Oct 20W6DLKCM88vbFT840m7.076380
02 Oct 20KS0CWEM92odFT840m7.076380
02 Oct 20K7LTLDN22rrFT840m7.076380
02 Oct 20K7ALOCN85QNFT840m7.076380
01 Oct 20W7DFOCN87tlFT840m7.076380
01 Oct 20JE1FQVPM95tiFT820m14.076880
01 Oct 20WW0WWVDN70lqFT820m14.076880
01 Oct 20AI4QTEM64rpFT820m14.076880
01 Oct 20VE6NXDN39oqFT820m14.076380
01 Oct 20KM6EAYCM87wjFT820m14.076380
01 Oct 20K9IJEN52wfFT820m14.076380
01 Oct 20W1BFAFN44tgFT820m14.076380
01 Oct 20K4SHAEM72cjFT820m14.074000
01 Oct 20WB4WOJCN87vqFT840m7.074000
01 Oct 20NC9TEN51woFT840m7.076380
01 Oct 20JA3CLMPM74rtFT840m7.076380
01 Oct 20JH3IOYPM74qrFT840m7.076380
01 Oct 20N4ULEEM94iaFT840m7.076380
01 Oct 20JA4VUQPM75abFT840m7.076380
01 Oct 20KC0JRWEN00kqFT840m7.076380
01 Oct 20HI3CMMFK49plFT840m7.076380
01 Oct 20JA7ESWQM08jbFT840m7.076380
01 Oct 20KP2BFK77psFT840m7.076380
01 Oct 20JJ5PGLPM64FT840m7.076380
01 Oct 20K5EWEM40acFT840m7.076380
01 Oct 20K5EKFM03wwFT840m7.076380
01 Oct 20W7WMBEN72esFT840m7.076380
01 Oct 20JP3ACWPM75xbFT840m7.076380
01 Oct 20JE7KJGQN00jtFT840m7.076380
01 Oct 20VK6FBMAOF78vcFT840m7.076380
01 Oct 206K2CEWPM36nxFT840m7.076380
01 Oct 20YC9ELSOI71qlFT840m7.076380
01 Oct 20YF1DOOI33lqFT840m7.076380
01 Oct 20YD6MCE/9FT840m7.074000
01 Oct 20KE5WCTEM10ggFT840m7.076380
01 Oct 20JA2IQVPM85MAFT840m7.076380
01 Oct 20KD4RHEM94neFT840m7.076380
01 Oct 20JH1HABPM95unFT840m7.076380
01 Oct 20JK6IZMPM53dnFT840m7.076380
01 Oct 20BX6ABCPL02cxFT840m7.076380
01 Oct 20KB2DJJFN21xcFT840m7.076380
01 Oct 20W5ADDEM40wlFT840m7.076380
01 Oct 20JG3MBEPM75vaFT840m7.076380
01 Oct 20HL5FAMPM45huFT840m7.076380
01 Oct 20JH7RYCQM09ghFT840m7.076380
01 Oct 20VK6HHPG66paFT840m7.076380
01 Oct 20JK3LMVFT840m7.076380
01 Oct 20JA7OWBQM08lpFT840m7.076380
01 Oct 20JP7SOZQM09nqFT840m7.076380
01 Oct 20AF6UDM12mrFT840m7.076380
01 Oct 20AC5OEL49rqFT840m7.076380
01 Oct 20AA7ECN82hmFT840m7.076380
01 Oct 20K7SHNDN51fnFT840m7.075800
01 Oct 20W1FITDM26lcFT840m7.075800
01 Oct 20KR0OTDN40ecFT840m7.075800
01 Oct 20KA1BSZFN33WVFT840m7.075800
01 Oct 20KQ9IEN61doFT840m7.075800
01 Oct 20KC7RCYEN61doFT840m7.074000
01 Oct 20W7HDDM42jiFT840m7.075800
30 Sep 20JK1KSBPM95tpFT817m18.101800
30 Sep 20JO1ALSQM05bmFT817m18.101800
30 Sep 20JF1LMBPM95vxFT817m18.101800
30 Sep 20VK7BOQE38moFT817m18.101800
30 Sep 20K4GIGEM64srFT817m18.101800
30 Sep 20JA1NEPPM95ppFT817m18.101800
30 Sep 20WD4GZWEM76fdFT817m18.101800
30 Sep 20HC3RJFI06arFT817m18.101800
30 Sep 20JH1QYTQM05dxFT817m18.101800
30 Sep 20KB4XTEM71biFT817m18.101800
30 Sep 20JA1SJVPM95soFT817m18.101800
30 Sep 20JA1DFQPM86tfFT817m18.101800
30 Sep 20AH6CYCM87tsFT817m18.101800
30 Sep 20VA3BXGFN03HSFT817m18.101800
30 Sep 20WA8EQPEN73toFT817m18.101800
30 Sep 20KB8BIPEM88vkFT817m18.101800
30 Sep 20K9FEEN51vsFT817m18.101800
30 Sep 20N5LLEL09SLFT817m18.101800
30 Sep 20NZ0TEM36eoFT817m18.101800
30 Sep 20K9AVTDN61okFT817m18.101800
30 Sep 20KF2TFM18luFT817m18.101800
30 Sep 20NY4JBEM66qbFT817m18.100000
30 Sep 20N1NKFN41knFT817m18.101800
30 Sep 20K2UOFN20xgFT817m18.101800
30 Sep 20W4EUEM55bfFT817m18.101800
30 Sep 20WB2DHYFM17bjFT817m18.101800
30 Sep 20KA9FOXEN43ksFT817m18.101800
30 Sep 20K4GOEM83dsFT817m18.101800
30 Sep 20K7ZYVEM50mlFT817m18.101800
30 Sep 20KP2BFK77psFT817m18.101800
30 Sep 20WS4AMEL89njFT817m18.101800
30 Sep 20AK3YFM19jaFT817m18.101800
30 Sep 20N7KDTEM64roFT817m18.101800
30 Sep 20WK3NEN91snFT817m18.101800
30 Sep 20KR0PEN10rmFT817m18.101800
30 Sep 20NF3RFN20dgFT817m18.101800
30 Sep 20W1VTFN31pqFT817m18.101800
30 Sep 20W1VTFN31pqFT817m18.101800
30 Sep 20KK6XKCM87wvFT840m7.075800
30 Sep 20YC9BHJOI71oeFT840m7.076222
30 Sep 20KI7YPBDN14ndFT840m7.076102
30 Sep 20K8CXMEM79thFT840m7.076102
30 Sep 20W5ADEL19usFT840m7.076102
30 Sep 20KL7TCBP64evFT840m7.076102
30 Sep 20AG5BCEM42xiFT840m7.076102
30 Sep 20WB0ZANEM27hwFT840m7.076102
30 Sep 20WX5KWEM25vlFT840m7.076102
30 Sep 20K9RCPCN85lgFT840m7.076102
30 Sep 20NS7OCN97clFT840m7.076102
30 Sep 20KI3NEM73cnFT840m7.076102
30 Sep 20KB7AKCN85rqFT840m7.076102
30 Sep 20KG5EIUEM13rbFT840m7.076102
30 Sep 20N5KOCM97aaFT840m7.076102
30 Sep 20KJ6ERCM97agFT840m7.076102
30 Sep 20K4YNZEM63ssFT840m7.076102
30 Sep 20KJ6OMNDM12ltFT840m7.076102
30 Sep 20KD4IEEL98cbFT840m7.076102
30 Sep 20VE4YHEN19lxFT840m7.076102
30 Sep 20AI5IIEM72nmFT840m7.076102
30 Sep 20W5KALEM20khFT840m7.076102
30 Sep 20KA6TCN85plFT840m7.076102
30 Sep 20W7ARWDM34smFT840m7.076102
30 Sep 20KJ7BJZDM44arFT840m7.076102
30 Sep 20KO9VDN70lnFT840m7.076102
30 Sep 20N5YZAEM15huFT840m7.076102
30 Sep 20KJ4EGEM58aqFT840m7.076102
30 Sep 20AE7QTCN86ndFT840m7.076102
30 Sep 20W6JCHDM13vqFT840m7.076102
30 Sep 20N9AAAEN52mqFT840m7.076102
30 Sep 20W4IPCFM16uqFT840m7.076102
30 Sep 20N7YIQDM45dcFT840m7.076102
30 Sep 20WA1WKFN31knFT840m7.076102
30 Sep 20NU1TFN42fvFT840m7.076102
29 Sep 20KS0USAEM29daFT820m14.076102
29 Sep 20W8WKEEL16ddFT820m14.076102
29 Sep 20K9NPEN55ktFT820m14.076102
29 Sep 20W5KDIDM81tuFT820m14.076102
29 Sep 20W9DDSEN51xeFT820m14.076102
29 Sep 20KC0DEBEM29ocFT820m14.076102
29 Sep 20WB9PNUEM48tmFT820m14.076102
29 Sep 20W5ADEL19usFT820m14.076102
29 Sep 20K5PAEM10bmFT820m14.076102
29 Sep 20WH6EYBL02HBFT820m14.076102
29 Sep 20JL3JQCPM74rvFT840m7.076102
29 Sep 20JA1OQJQM05hpFT840m7.076102
29 Sep 20JI4JKOPM64woFT840m7.076102
29 Sep 20VK3GODPG66paFT840m7.076102
29 Sep 20JA1TMGPM96vnFT840m7.076102
29 Sep 20JA2MNBPM85kgFT840m7.076102
29 Sep 20W7ARWDM34smFT840m7.076102
29 Sep 20W8COEN82dmFT840m7.076102
29 Sep 20JI3ERYPM74soFT840m7.076102
29 Sep 20JR2AMZPM86tfFT840m7.076102
29 Sep 20N7FNDM33qqFT840m7.076102
29 Sep 20JI1HSVPM95spFT840m7.076102
29 Sep 20JH1UBKQM06aqFT840m7.076102
29 Sep 20JR4ABBPM65iiFT840m7.076102
29 Sep 20JH1DSXPM96OBFT840m7.076102
29 Sep 20JH3CULPM74skFT840m7.076102
29 Sep 207N4AGBPM95rkFT840m7.076102
29 Sep 20NO7BSDM26igFT840m7.076102
29 Sep 20JA1BBCPM95uqFT840m7.076102
29 Sep 20JA0GCIPM96coFT840m7.076102
29 Sep 20JF1FFFPM95qoFT840m7.076102
29 Sep 20JA2TKGPM84kwFT840m7.076102
29 Sep 20JH1USRPM95qrFT840m7.076102
29 Sep 20JA1GLEQM06hnFT840m7.076102
29 Sep 20JJ1TBKPM95qqFT840m7.076102
29 Sep 20JG1IEFPM96taFT840m7.074995
29 Sep 20JH1CZKPM85IOFT840m7.074995
29 Sep 20JR1LZKQM06fiFT840m7.075700
29 Sep 20CO2JDEL83sbFT840m7.075800
29 Sep 20JH1EAWPM96OBFT840m7.074000
29 Sep 20JI4JGDPM64roFT840m7.075800
29 Sep 20JL1OWFPM95xiFT840m7.075800
29 Sep 20KI7SRQCN85phFT840m7.075800
29 Sep 20FK8HMRG37fsFT840m7.075800
29 Sep 20ZL1TTRRF74dhFT840m7.075800
29 Sep 20JH1ORWPM95soFT840m7.075800
29 Sep 20JH1PCEPM86tfFT840m7.075800
29 Sep 20N5DOTEM50dmFT840m7.075800
29 Sep 20KC6YYMDM13hwFT840m7.075800
29 Sep 20K6HRDM03xvFT840m7.075800
29 Sep 20JA8AWHQN02pxFT840m7.075800
29 Sep 20JA1OGMPM86tfFT840m7.075800
29 Sep 20KN6KIGDM08auFT840m7.074000
29 Sep 20VA7XUCO82sxFT840m7.075800
29 Sep 20K9RUEM69wsFT840m7.075800
29 Sep 20JA3VGLPM74gsFT840m7.075800
29 Sep 20WP4BRIFK68vkFT840m7.074000
29 Sep 20WB5TOIEM11jqFT840m7.075800
29 Sep 20W6JFCDM13laFT840m7.075800
29 Sep 20KN6FDM03wuFT840m7.075800
29 Sep 20W6DSLDM13dwFT840m7.075800
29 Sep 20K6BADM04qkFT840m7.075800
29 Sep 20W7JMQDN14uxFT840m7.075800
29 Sep 20AA6XXDM13aqFT840m7.075800
29 Sep 20AJ6LBCM97afFT840m7.075800
29 Sep 20WB6RSGDM12ltFT840m7.075800
29 Sep 20KO3FEM73crFT840m7.075800
29 Sep 20AK6RDM13ihFT840m7.075800
29 Sep 20W6DLWDM37krFT840m7.075800
29 Sep 20KJ7NMTCN84kaFT840m7.075800
29 Sep 20N6KKMDM04xdFT840m7.075800
29 Sep 20KI7RIEM19FAFT840m7.075800
29 Sep 20KB3PSDFM19ofFT840m7.075800
29 Sep 20CE4WTFF33wjFT820m14.074000
29 Sep 20WA7VFQDN16lvFT840m7.075800
29 Sep 20K9ZIEEN54seFT840m7.075800
29 Sep 20K8ZPEM87xvFT840m7.075800
29 Sep 20KI5BMXDM95ceFT840m7.075800
29 Sep 20N4SBEM66ocFT820m14.075800
29 Sep 20N6VVCM87wwFT820m14.075800
29 Sep 20LU8SAMFG60noFT820m14.075800
29 Sep 20LU8EBGF05tgFT820m14.075800
29 Sep 20OA1FFI03bfFT820m14.075800
28 Sep 20W0KDEDM79vgFT820m14.075800
28 Sep 20KC7RGCN87vtFT820m14.075800
28 Sep 20N0FXQEM84bcFT820m14.075800
28 Sep 20K0YLEN17mtFT820m14.075800
28 Sep 20KA9WAREN65cbFT820m14.075800
28 Sep 20N5CFIDM65pcFT820m14.075800
28 Sep 20K7SWTDN50flFT820m14.075800
28 Sep 20KN4RNOEM73qkFT820m14.075800
28 Sep 20VE6LBDO20wwFT820m14.075800
28 Sep 20N0PUIEN34blFT820m14.075800
28 Sep 20W4DEEEM94kqFT820m14.075800
28 Sep 20K4SHAEM72cjFT820m14.075800
28 Sep 20K5DHYEM12qxFT820m14.075800
28 Sep 20VE4YHEN19lxFT820m14.075800
28 Sep 20N7ZZEN64boFT820m14.075800
28 Sep 20N0YOEM18faFT820m14.075800
28 Sep 20W4UWCEM77qtFT820m14.075800
28 Sep 20WB0TAXEM32giFT820m14.075800
28 Sep 20VE6JMBDO20xvFT820m14.075800
28 Sep 20K4SHAEM72cjFT820m14.075800
28 Sep 20K5NECDM84jkFT820m14.075800
28 Sep 20NV5BEL29fnFT820m14.075800
28 Sep 20W7JOZDM12lxFT820m14.074000
28 Sep 20N9XHNEN50iqFT820m14.075800
28 Sep 20KN4ZZFM05pcFT820m14.075800
28 Sep 20WW1WWFN43djFT820m14.075800
28 Sep 20W6TWHDM13icFT840m7.075800
28 Sep 20AC7KWCN83nrFT840m7.075800
28 Sep 20N7IQMCN85nlFT840m7.075800
28 Sep 20KB7GFLCN97cuFT840m7.075800
28 Sep 20NH6AYCN87viFT840m7.075800
28 Sep 20N7URHCN87vlFT840m7.075800
28 Sep 20KC7YECN87uwFT840m7.075800
28 Sep 20KE5PCVEM31sgFT840m7.075800
28 Sep 20K2PSEL98avFT840m7.075800
28 Sep 20JJ1QDKPM95rrFT840m7.075800
28 Sep 20JA7RRUQM08dhFT840m7.075800
28 Sep 20KM0MEM48osFT840m7.075800
28 Sep 20JA8LONQN23cxFT840m7.075800
28 Sep 20JR1SJYPM95unFT840m7.075800
28 Sep 20WJ3UFM29hwFT840m7.075800
28 Sep 20W5BCAEL29dsFT840m7.075800
28 Sep 20IK7XNFJN81kbFT840m7.075800
28 Sep 20WD4CVKEM74xuFT840m7.075800
28 Sep 20KA5ZHGEL49cxFT840m7.075800
28 Sep 20JA1QONPM95qrFT840m7.075800
28 Sep 20NP3DMFK68wdFT840m7.074000
28 Sep 20JH1ABCQM05aaFT840m7.075800
28 Sep 20VK2IZIQF56flFT840m7.075800
28 Sep 20NK3LCN87xmFT840m7.075800
28 Sep 20JJ1GPMQM05BPFT840m7.075800
28 Sep 20V7/KX4QDFT840m7.075800
28 Sep 20JA1QUTPM95qpFT840m7.075800
28 Sep 20JA1PYZPM96rrFT840m7.075800
28 Sep 20N3RYBFM19ceFT840m7.075800
28 Sep 20NJ2FEL96dfFT840m7.075800
28 Sep 20KO4DDOEM64dtFT840m7.075800
28 Sep 20N3JDEN91uaFT840m7.075800
28 Sep 20WA9MQPEN61dxFT840m7.075800
28 Sep 20UA0ZEOQO93ecFT840m7.075800
28 Sep 20K6OJFM08paFT840m7.075800
28 Sep 20K4YTFM19iaFT840m7.076005
28 Sep 20NJ8GDM33voFT840m7.076005
28 Sep 20K0VNDM43boFT840m7.076005
28 Sep 20AJ6NYDM13joFT840m7.076005
28 Sep 20W0EAYDM79plFT840m7.076005
28 Sep 20AG5PCEM12uuFT840m7.076005
28 Sep 20KA5GISEM46jfFT820m14.076005
28 Sep 20ZL1IFRE78kpFT820m14.076005
28 Sep 20KT5VEM12pvFT820m14.076005
28 Sep 20KW0GEN00toFT820m14.076005
28 Sep 20WH6HIBL01gwFT820m14.076005
28 Sep 20K5NNEM12ksFT820m14.076005
28 Sep 20KL7NWEN21ahFT820m14.076005
28 Sep 20KC5SDYEM12qsFT820m14.076005
28 Sep 20AH6HYBL11aiFT820m14.076005
27 Sep 20JF1EHMPM95tkFT820m14.076005
27 Sep 20JA1EPJPM95rnFT820m14.076005
27 Sep 20JH1HRJPM95piFT820m14.076005
27 Sep 209Y4DGFK90gfFT820m14.076005
27 Sep 20CO7OJEL92etFT820m14.076005
27 Sep 20PT2OPGH64beFT820m14.076005
27 Sep 20W9DXMEM13peFT820m14.076005
27 Sep 20KB4SGAEM81jhFT820m14.076005
27 Sep 20K4JVVEM93vcFT820m14.076005
27 Sep 20KE3QZFM18riFT820m14.076005
27 Sep 20KJ4SRYEL97tgFT820m14.076005
27 Sep 20JA1JANPM95rsFT820m14.076005
27 Sep 20KA6DOYEM16ucFT820m14.076005
27 Sep 20VA6EADO33goFT820m14.076005
27 Sep 20N0IFEM37jeFT820m14.076005
27 Sep 20KP2BFK77psFT820m14.076005
27 Sep 20K9ACJEM20edFT820m14.076005
27 Sep 20K4OPEM77atFT820m14.076005
27 Sep 20KD5YSEM31qwFT820m14.076005
27 Sep 20K8MXEN72qpFT820m14.076005
27 Sep 20KF7JZEM44vuFT820m14.076005
27 Sep 20NI2CEM13peFT820m14.076005
27 Sep 20AD8RLEN90rjFT820m14.076005
27 Sep 20AG5VXEM16mqFT820m14.076005
27 Sep 20KE0RDRDM79npFT820m14.076005
27 Sep 20XE2RTDL95wjFT820m14.076005
27 Sep 20N5RWTDM75bmFT820m14.076005
27 Sep 20WT4CEM84psFT820m14.076005
27 Sep 20KL7ILABP51hnFT820m14.076005
27 Sep 20KC7RSOEM28ovFT820m14.076005
27 Sep 20WB9AUGEM68snFT820m14.074000
27 Sep 20VA7KXKCN89ndFT840m7.076005
27 Sep 20VA7KXKCN89ndFT840m7.076005
27 Sep 20W5NHEN14kaFT840m7.076005
27 Sep 20K7WXBDN40daFT840m7.076005
27 Sep 20KF7GMVDN23dcFT840m7.076005
27 Sep 20VE6KZDO21xaFT840m7.076005
27 Sep 20WA5YCGDM43cgFT840m7.076005
27 Sep 20W6WDSDM13mqFT840m7.076005
27 Sep 20N7EZQDN14xnFT840m7.076005
27 Sep 20N7TMCN87xpFT840m7.076005
27 Sep 20KI0DDN95xmFT840m7.076005
27 Sep 20KE7GDN40boFT840m7.076005
27 Sep 20K7DLXDM37fcFT840m7.076005
27 Sep 20N7EZQDN14xnFT840m7.076005
27 Sep 20VE6KZDO21xaFT840m7.076005
27 Sep 20N7KONDN16liFT840m7.076005
27 Sep 20VA7DLCDN09eoFT840m7.076005
27 Sep 20W7ZYQDN31xdFT840m7.076005
27 Sep 20WB5NHPDM61tvFT840m7.076005
27 Sep 20VK2ALSQF57tbFT840m7.076005
27 Sep 20K4MTFM05kkFT840m7.076005
27 Sep 20JJ1DJWPM95sjFT840m7.076005
27 Sep 20JA6VQAPM86tfFT840m7.076005
27 Sep 20KE5CDEEM10gxFT840m7.076005
27 Sep 20VK3ZDQF22ncFT840m7.076005
27 Sep 20JJ1KTKPM95tuFT840m7.076005
27 Sep 20VK2FJJMQF69kgFT840m7.076005
27 Sep 20JA7AKWPM85IOFT840m7.076005
27 Sep 20JA2IXSPM94fxFT840m7.076005
27 Sep 20JA5SUDPM86tfFT840m7.076005
27 Sep 20JR1FWGQM05bpFT840m7.076005
27 Sep 20JA5PVCPM64xgFT840m7.076005
27 Sep 20JH3OXMPM74spFT840m7.076005
27 Sep 20JJ1GZMPM95xtFT840m7.076005
27 Sep 20JP3JUVPM74pmFT840m7.075300
27 Sep 20JM8MEPQN03PAFT840m7.075300
27 Sep 20K7REKCN85qmFT840m7.075900
26 Sep 20JJ2IJUPM86tfFT820m14.075900
26 Sep 20NY0MNEN16pvFT840m7.076200
26 Sep 20KA0ZLGEN16pvFT840m7.074000
26 Sep 20JK7CWLQM07jxFT840m7.076200
26 Sep 20KN4GBEM84rwFT840m7.076200
26 Sep 20YD8USAPJ20drFT840m7.076200
26 Sep 20JA3CTRPM74nrFT840m7.076200
26 Sep 20JA7FLKPM86tfFT840m7.076200
26 Sep 20JA7MITQM08kiFT840m7.076200
26 Sep 20JE2KDNPM84qrFT840m7.074000
26 Sep 20JA2VDXPM85FT840m7.076200
26 Sep 207N1PVDPM95UOFT840m7.076200
26 Sep 20JH3IEGPM74wmFT840m7.076200
26 Sep 20JA3JFTPM74ssFT840m7.076200
26 Sep 20JL1EGWPM95siFT840m7.076200
26 Sep 20HL2ADOPM37nvFT840m7.076200
26 Sep 20JO3OCRPM74rxFT840m7.076200
26 Sep 20JA1OHPPM95tlFT840m7.076200
26 Sep 20DS3CHKPM36rpFT840m7.076200
26 Sep 20JH5MXBPM63fkFT840m7.076200
26 Sep 20VK2BGLQF55jiFT840m7.076200
26 Sep 20WB2REMEL97uiFT840m7.076200
26 Sep 20JA3QVOPM74tqFT840m7.076200
26 Sep 20K4WOWEM90ecFT840m7.076200
26 Sep 20JA4DNDPM65nkFT840m7.076200
26 Sep 20JF0SCHPM96cqFT840m7.076200
26 Sep 20JA1NXVPM96vhFT840m7.076200
26 Sep 20JA1HOXQM05crFT840m7.076200
26 Sep 20ZL1MVLRF74fgFT840m7.076200
26 Sep 20JH1GTVPM86tfFT840m7.076200
26 Sep 20VK5ZKPF94jlFT840m7.076200
26 Sep 20W4MTMEM62ujFT840m7.076200
26 Sep 20JR4ABBPM65iiFT840m7.076200
26 Sep 20JA1SCEPM95tmFT840m7.076200
26 Sep 20KP4SEFK67qxFT840m7.076200
26 Sep 20W6SADM26maFT840m7.076200
26 Sep 20NT6QDM13lcFT840m7.076200
26 Sep 20JA9SWVPM86FT840m7.076200
26 Sep 20JG1KYLQM05bnFT840m7.076200
26 Sep 20ZL1GSMRF73hbFT840m7.076200
26 Sep 20KD9EYWEN61vpFT840m7.076200
26 Sep 20ZS1SCJF98fiFT840m7.076200
26 Sep 20CM2RSVEL83tcFT840m7.076200
26 Sep 20KG7ODFCN87thFT840m7.076200
26 Sep 20W9NEMEN51wwFT840m7.076200
26 Sep 20KG5PIOEM13koFT840m7.076200
26 Sep 20W7VHMCN94iaFT840m7.076200
26 Sep 20N0FJPEN34jcFT840m7.076200
25 Sep 20K6KQVCM87xhFT840m7.076200
25 Sep 20BH4FBBPM01qgFT840m7.076200
25 Sep 20N7IYCN84kcFT840m7.076200
25 Sep 20BD7JNAOL63qdFT840m7.076200
25 Sep 20WA5YCGDM43cgFT840m7.076200
25 Sep 20YB8SFEPJ21okFT840m7.076200
25 Sep 20JH1BHWPM95siFT840m7.076200
25 Sep 20YB8RVIPJ21klFT840m7.076200
25 Sep 20XE1ACAEK09kiFT840m7.076200
25 Sep 20K0LUZEL98hrFT840m7.076200
25 Sep 20KE3QZFM18riFT840m7.076200
25 Sep 20WL4DXBP51adFT820m14.076200
25 Sep 20XE1DZEK19nmFT820m14.076200
25 Sep 20XE1UYCEK19nmFT820m14.074000
25 Sep 20N5STREM27ulFT820m14.076200
24 Sep 20W7CFRCN87uiFT820m14.076200
24 Sep 20WA4HREM65oaFT820m14.076200
24 Sep 20N4VPIEM73maFT820m14.076200
24 Sep 20KI3NEM73cnFT820m14.076200
24 Sep 20KH7OBL11chFT820m14.076200
24 Sep 20N5LWLEM12uuFT820m14.076200
24 Sep 20K0VMEN42dbFT820m14.076200
24 Sep 20WA9OJJFN00bpFT820m14.076200
24 Sep 20NE3FFN10xgFT820m14.076200
24 Sep 20KE0YRLEM26txFT820m14.074000
24 Sep 20N0YHEM26txFT820m14.076200
24 Sep 20KE4FGDEM80ivFT820m14.076200
24 Sep 20WH6FZYBL02hfFT820m14.076200
24 Sep 20K0PTEM94jcFT820m14.076200
24 Sep 20AH6NFBL11bhFT820m14.076200
24 Sep 20KD5JDSDM72ttFT820m14.076100
24 Sep 20K4YTFM19iaFT820m14.076100
24 Sep 20KA5PZREM25tlFT820m14.076100
24 Sep 20K3EEIFN20hvFT820m14.076100
24 Sep 20K5ETUEM26vbFT820m14.076100
24 Sep 20KD5HIZEM10dhFT820m14.076100
24 Sep 20K6DLCCM87vlFT820m14.076100
24 Sep 20VE7SACN79ofFT840m7.076100
24 Sep 20AC7QODN31xdFT840m7.076100
24 Sep 20DS4AKPPM34uwFT840m7.076100
24 Sep 20JH2QXGPM86tfFT840m7.076100
24 Sep 20JD1BHAQL16bpFT840m7.076100
24 Sep 20JA6FFOPM53fmFT840m7.076100
24 Sep 20JR1MVAPM96qaFT840m7.076100
24 Sep 20KO4OEM64loFT840m7.076100
24 Sep 20JO3HPOPM74trFT840m7.076100
24 Sep 20JA3DAZPM74spFT840m7.076100
24 Sep 20KD3FBFM19jeFT840m7.076100
24 Sep 20JA2FGLPM94ewFT840m7.076100
24 Sep 20JA2FGLPM94ewFT840m7.076100
24 Sep 20JH4AWDPM75abFT840m7.076100
24 Sep 20JE2QGQPM84LLFT840m7.076100
24 Sep 20JA2ATQPM85mbFT840m7.076100
24 Sep 20JA3TRHPM74guFT840m7.076100
24 Sep 20WI4REM73qjFT840m7.076100
24 Sep 20N1ULEL95dwFT840m7.076100
24 Sep 209Y4DGFK90gfFT840m7.076100
24 Sep 20VK3FONZQF22icFT840m7.076100
24 Sep 20JA3GAKPM74qkFT840m7.076100
24 Sep 20W6QUVDM79loFT840m7.076100
24 Sep 20JA1XTNPM95tmFT840m7.076100
24 Sep 207N1DKUQM05bvFT840m7.076100
24 Sep 20JG1IGXPM96vgFT840m7.076100
24 Sep 20JN1NBUPM95vpFT840m7.076100
24 Sep 20KD8JVEM79qcFT840m7.076100
24 Sep 20JA4DLFPM75abFT840m7.076100
24 Sep 20CM8BDEL92etFT840m7.076100
24 Sep 20K5DX/50FT840m7.076100
24 Sep 20KH6FHIBL11cgFT840m7.076325
24 Sep 20N1SBCN88mcFT840m7.076325
24 Sep 20K7KEDM35sgFT840m7.076325
24 Sep 20WA7ETHCN88vcFT840m7.076325
24 Sep 20XE2JXDL96gwFT840m7.076325
24 Sep 20N3GXFM16urFT840m7.076325
24 Sep 20K7BFIDN40ahFT840m7.076325
23 Sep 20HI8RMQFK58akFT820m14.076325
23 Sep 20K3VNEL98qbFT820m14.076325
23 Sep 20WB9TLHEM69qbFT820m14.076325
23 Sep 20KD9DDEM48xvFT820m14.076325
23 Sep 20N7TNTCN88nmFT820m14.076100
23 Sep 20K5TLJEM45rqFT820m14.076100
23 Sep 20N5JJHEM32umFT820m14.076100
23 Sep 20AB3JNEM55bfFT820m14.076100
23 Sep 20NK4DXEL96wdFT820m14.076100
23 Sep 20N5LOWEL29lnFT820m14.076100
23 Sep 20KZ4KXEM66xtFT820m14.076100
23 Sep 20N5ITNEM23rlFT820m14.076100
23 Sep 20W4UATCM97drFT820m14.076100
23 Sep 20JA8BNPQN03leFT820m14.076100
23 Sep 20K7IOCCN88rdFT820m14.076100
23 Sep 20N5TANEM15ilFT820m14.076100
23 Sep 20N2OHPEM60trFT820m14.076100
23 Sep 20KY5MEM12klFT820m14.076100
23 Sep 20ZL3IORF80lfFT820m14.076100
23 Sep 20WE7UCN87wtFT820m14.076100
23 Sep 20K6TAADM65qfFT820m14.076100
23 Sep 20KC9YTTEN40xwFT820m14.076100
23 Sep 20W6AERCM87spFT820m14.076100
23 Sep 20W7OXBCN87vcFT820m14.076100
23 Sep 20WB0MHDN70kjFT820m14.076100
23 Sep 20VE7ASCN89pbFT820m14.076100
23 Sep 20VE8PRDP22tkFT820m14.076100
23 Sep 20KQ6CACN87qnFT820m14.076100
23 Sep 20NX0REM08ivFT820m14.076100
23 Sep 20K0WAEM18hbFT820m14.076100
23 Sep 20N0UMFEM39npFT840m7.076100
23 Sep 20CO8JLGFL20mpFT840m7.076100
23 Sep 20AH6UBL10tuFT840m7.076100
23 Sep 20VA3EKGEN82rdFT840m7.075650
23 Sep 20K1IDXFM18rfFT840m7.075650
23 Sep 20KL7DEBP42whFT840m7.076100
23 Sep 20N5GITEL09rlFT840m7.076100
23 Sep 20KE0TLEN34itFT840m7.076100
23 Sep 20KE6FOACM97njFT840m7.076100
23 Sep 20KD5ZATEM22glFT840m7.076100
23 Sep 20W0LENEN51txFT840m7.076100
23 Sep 20OE4KSFJN87daFT840m7.076100
23 Sep 20KJ7JDHDN06ggFT840m7.076100
23 Sep 20W7EDPDN40gmFT840m7.076100
23 Sep 20W0AMRDM57qiFT840m7.076100
23 Sep 20KD0CJUDM79lwFT840m7.076100
23 Sep 20W7EECCN95joFT840m7.076100
22 Sep 20W0QUEM48rfFT820m14.076100
22 Sep 20KL7YKBP51bdFT820m14.076100
22 Sep 20W5VUYDM72vkFT820m14.076100
22 Sep 20VA7XUCO82sxFT820m14.076100
22 Sep 20KH6EUBK29aoFT820m14.076100
22 Sep 20AE0JM/W5FT820m14.074000
22 Sep 20AE0JMDN70fhFT820m14.076100
22 Sep 20KD0CJUDM79lwFT820m14.076100
22 Sep 20VA6QASDO20xxFT820m14.076100
22 Sep 20KB0ITDM79ltFT820m14.076100
22 Sep 20K6MKFCM97bfFT820m14.076100
22 Sep 20W6KPREM15hfFT820m14.076100
22 Sep 20WA4PTFM18fxFT820m14.076100
22 Sep 20YB6RMTPI06toFT840m7.076200
22 Sep 20W7OXBCN87vcFT840m7.076200
22 Sep 20W6RHBDM13ifFT840m7.076200
22 Sep 20YB7OHBOI67xsFT840m7.076200
22 Sep 20YD2ULKOI52ibFT840m7.076200
22 Sep 20ZS1KCJF96hdFT840m7.076200
22 Sep 20YB2TTMOI53ihFT840m7.076300
22 Sep 20KI0EDN13rnFT840m7.076300
22 Sep 20KN7AWFM05qoFT840m7.076300
22 Sep 20JI4WAOPM65slFT840m7.076300
22 Sep 20JM8FEIQN03pcFT840m7.074000
22 Sep 20JA9SVYPM86pqFT840m7.076300
22 Sep 20VK3EVEQF31mvFT840m7.076300
22 Sep 20JA2MWPPM94dvFT840m7.076300
22 Sep 20KG4IXSFM06huFT840m7.076300
22 Sep 20JA3QJBPM74FT840m7.076300
22 Sep 20W5VUYDM72vkFT840m7.076300
22 Sep 20JA9PBPPM86oqFT840m7.074000
22 Sep 20KH6APBL10ssFT840m7.076300
22 Sep 20JA2MOGPM84muFT840m7.076300
22 Sep 20JJ1SBOQM06ffFT840m7.076300
22 Sep 20JH3APPFT840m7.076300
22 Sep 20KL7NCCO45diFT840m7.076300
22 Sep 20KD9PGAEN34qtFT840m7.076300
22 Sep 20JJ1SZAQM05bpFT840m7.076300
22 Sep 20JH1XEFPM95xtFT840m7.076300
22 Sep 20JR3UICPM74unFT840m7.076300
22 Sep 20K4HEBEL98jmFT840m7.076300
22 Sep 20JH3FOMPM74vpFT840m7.076300
22 Sep 20KD0KQQEN00qxFT840m7.076300
22 Sep 20JH1TJHPM95suFT840m7.076300
22 Sep 20JO7KMBQM09ngFT840m7.076300
22 Sep 20JH8XVTQN13CEFT840m7.076300
22 Sep 20NB6QCM97aiFT840m7.076300
22 Sep 20JK1GKGPM95tvFT840m7.076300
22 Sep 20N0YOEM18faFT840m7.076300
22 Sep 20WE7UCN87wtFT840m7.076300
22 Sep 20XE2EXDM11quFT840m7.076300
22 Sep 20XE2GRMDM11quFT840m7.076300
22 Sep 20W7ARWDM34smFT840m7.076200
22 Sep 20KB7VMSCN87tmFT840m7.076200
22 Sep 20K7VMZCN94ibFT840m7.076200
22 Sep 20K7PILCN93frFT840m7.076200
22 Sep 20XE1ACAEK09kiFT820m14.076200
22 Sep 20LW2EDMFF81vhFT820m14.074000
22 Sep 20AD8JEM85rrFT820m14.076200
22 Sep 20W4CNAEM85rmFT820m14.076200
22 Sep 20W4PGMEM75vuFT820m14.076200
22 Sep 20K0HMZDN88eeFT820m14.076200
22 Sep 20N7MDWEM75xrFT820m14.076200
22 Sep 20N6EBEM15vgFT820m14.076200
21 Sep 20JL1IEOPM95tjFT820m14.076200
21 Sep 20W9TNGEN42dbFT820m14.076200
21 Sep 20W4IPCFM16uqFT820m14.076200
21 Sep 20WA6LBUEM15huFT820m14.076200
21 Sep 20KK9MEM58atFT820m14.076200
21 Sep 20WD5KEM12nrFT820m14.076200
21 Sep 20W7IEQCN88ocFT820m14.076200
21 Sep 20K5DX/50FT820m14.076200
21 Sep 20KB7DNGCN88vmFT820m14.076200
21 Sep 20JA3JFTPM74ssFT820m14.076200
21 Sep 20JA8DKJQN03pdFT820m14.076200
21 Sep 20AG5ABEM51hfFT820m14.076200
21 Sep 20N0ATEN34gxFT820m14.076200
21 Sep 20K0WBEM37idFT820m14.074000
21 Sep 20KE0RYFEM37icFT820m14.076200
21 Sep 20K0JVDN84icFT820m14.076280
21 Sep 20K3NOQEM00xkFT820m14.076280
21 Sep 20N5YJZCM97afFT820m14.076280
21 Sep 20KG5HTHEM02wiFT820m14.076280
21 Sep 20W0TUPDN98ifFT820m14.076280
21 Sep 20AC6BWCM97bfFT840m7.076300
21 Sep 20KE3GKFM19qeFT840m7.076300
21 Sep 20JJ0AWXPM86tfFT840m7.076300
21 Sep 20KD3FBFM19jeFT840m7.076300
21 Sep 20JA2KGHPM84lvFT840m7.076300
21 Sep 20JH7CVMQM07ehFT840m7.076300
21 Sep 20OQ4UJO20kvFT840m7.076100
21 Sep 20N2SVFM08arFT840m7.076100
21 Sep 20W0BDTDM79onFT840m7.076100
21 Sep 20N0KEZEN34mxFT840m7.076100
21 Sep 20W4USHEM94xxFT840m7.076722
21 Sep 20KP4JRSFK68xiFT840m7.076722
21 Sep 20N2PCDM78qxFT840m7.076722
21 Sep 20AG5ABEM51hfFT840m7.076722
21 Sep 20VE2XMFN35emFT840m7.076222
21 Sep 20N9UNXEM69xvFT840m7.076222
21 Sep 20K5DSJEM20hbFT840m7.076222
21 Sep 20WH6SBL01dxFT840m7.076222
21 Sep 20N8MRBEM88msFT840m7.076222
21 Sep 20N9NCTEN54ugFT840m7.076222
21 Sep 20KL7XDBP64jrFT840m7.076199
21 Sep 20AK6ACN84nmFT840m7.074000
21 Sep 20AI1LEN16owFT840m7.076199
21 Sep 20N4PCBEM71wpFT840m7.076199
21 Sep 20K9AVTDN61okFT840m7.076199
21 Sep 20NP3FBEM64osFT840m7.076199
21 Sep 20W7VACN84omFT820m14.076699
21 Sep 20N5HHSEL29fuFT820m14.076699
21 Sep 20JE1LESPM95ugFT820m14.076699
21 Sep 20KC5TTEL29csFT820m14.076699
21 Sep 20JA4DWGPM64wqFT820m14.076699
21 Sep 20KI5CYMDM82qrFT820m14.076699
21 Sep 20KA1AFEL98avFT820m14.076699
20 Sep 20JA7QVIQM08kaFT820m14.076699
20 Sep 20W9IIXEN61drFT820m14.076699
20 Sep 20K9IGEM69vlFT820m14.076699
20 Sep 20KG5ZNJEM13laFT820m14.076699
20 Sep 20NL7XTEM68trFT820m14.076699
20 Sep 20K0SQSEM36awFT820m14.076699
20 Sep 20KD5EAUDM62ohFT820m14.076699
20 Sep 20CO2CWEL83wwFT820m14.076699
20 Sep 20IZ8VYUJN71gmFT820m14.076699
20 Sep 20KD6GRDCM97ahFT820m14.076699
20 Sep 20W6SKDCM97agFT820m14.076699
20 Sep 20VA6DWRDO21xgFT820m14.076699
20 Sep 20XE2OCMDL95upFT820m14.076699
20 Sep 20K2GTBK29lnFT820m14.076699
20 Sep 20W1OPFN41gtFT820m14.076199
20 Sep 20KO4DULEM56mbFT820m14.076199
20 Sep 20VE3SKXEN93uiFT817m18.102699
20 Sep 20WA2EPIFN20rvFT817m18.102199
20 Sep 20W3MLJEN90wtFT817m18.102199
20 Sep 20WH6SBL01dxFT817m18.102199
20 Sep 20AH6NFBL11bhFT817m18.101400
20 Sep 20KJ4JPVEM86kgFT817m18.100000
20 Sep 20N4GJEM55ccFT880m3.574400
20 Sep 20K3CLTFN00clFT880m3.574400
20 Sep 20AC2GFN22vgFT880m3.574400
20 Sep 20K2CNNEM63bfFT880m3.574400
20 Sep 20JH1ECGPM95tiFT880m3.574400
20 Sep 20JF8QNFQN02qxFT880m3.574400
20 Sep 20W6LUXDM04rfFT880m3.574400
20 Sep 20VE9NCFN75cmFT880m3.574400
20 Sep 20KJ7AVDCN87aaFT880m3.574400
20 Sep 20KJ7AVDCN87aaFT880m3.574400
20 Sep 20CO2BGEL82txFT880m3.574400
20 Sep 20NA7KDN28vjFT880m3.574400
20 Sep 20K4JKBFM17ejFT880m3.574400
20 Sep 20KC1BUFFN43hfFT880m3.574400
20 Sep 20KP4HFFK68mjFT880m3.574000
20 Sep 20K6ERFCM87wxFT880m3.574400
20 Sep 20AJ1AJFN42ewFT880m3.574400
20 Sep 20JQ2QHQPM94mvFT880m3.574400
20 Sep 20WD1VFN42gwFT880m3.574400
20 Sep 20N6OIMCM98jpFT880m3.574400
20 Sep 20KE4RKFM16wuFT880m3.574400
20 Sep 20VE7SYDN09gtFT880m3.574400
20 Sep 20NA5WHEL95spFT880m3.574400
20 Sep 20W6ETEDM12nxFT880m3.574400
20 Sep 20NL8FAO63ruFT880m3.574400
20 Sep 20JE2DZCPM84uqFT880m3.574400
20 Sep 20JP7EIPQM08khFT880m3.574400
20 Sep 20WQ3UCN85omFT880m3.574750
20 Sep 20W4FFWEL96xoFT880m3.574800
20 Sep 20JA1FJJPM95ufFT880m3.574800
20 Sep 20JL1OVCPM95tnFT880m3.574800
20 Sep 20KL7NWEN21ahFT880m3.574800
20 Sep 20KE0CBVEN22umFT880m3.574800
20 Sep 20K5LADEM26chFT880m3.574800
20 Sep 20VA3DXFN03jdFT880m3.574800
20 Sep 20VA7DXCN89kgFT880m3.574981
20 Sep 20K8TLCEN72nuFT880m3.574981
20 Sep 20XE2TDM41mgFT880m3.574981
20 Sep 20EA8AXTIL28gaFT880m3.574981
20 Sep 20KL7TCBP64evFT880m3.574981
20 Sep 20PV8AMFJ92ptFT880m3.574981
20 Sep 20XE2JXDL96gwFT880m3.574981
20 Sep 20WW7BDM33wnFT880m3.574981
20 Sep 20W5XOEM10psFT880m3.574981
20 Sep 20VA3FFFN03drFT880m3.574981
20 Sep 20K4YTFM19iaFT880m3.574981
20 Sep 20KJ7LANCN87npFT880m3.574981
20 Sep 20J69DSFK94maFT880m3.574981
20 Sep 20K0MBCEM20haFT880m3.574981
20 Sep 20N6ADCM88qfFT880m3.574981
20 Sep 20K3UAEN90vmFT880m3.574981
20 Sep 20WA4HREM65oaFT880m3.573000
20 Sep 20AI7AQDM43ahFT880m3.574981
20 Sep 20K3GMQFN20lhFT880m3.574981
20 Sep 20NG2GCN88srFT880m3.574981
20 Sep 20W2GLDEN82alFT880m3.574981
20 Sep 20K7ALOCN85rpFT880m3.574981
20 Sep 20KN6EQQDM13ibFT880m3.574981
20 Sep 20KC1BBDM32wuFT880m3.574981
20 Sep 20KJ4EGEM58aqFT880m3.574981
20 Sep 20WW6GCM97bfFT880m3.574981
20 Sep 20NC6KDM13laFT880m3.574981
20 Sep 20NL8FAO63ruFT880m3.574981
20 Sep 20W6EDM14lvFT880m3.574981
20 Sep 20E51WLBI00xxFT880m3.574981
20 Sep 20K0DOMEN35kbFT880m3.574981
20 Sep 20N0SKSEN37rmFT880m3.574981
20 Sep 20W7WKRCN98piFT880m3.574981
20 Sep 20WA4HREM65oaFT880m3.573000
20 Sep 20KL7JBP40mmFT880m3.574981
20 Sep 20KS7TDN35rwFT880m3.574981
20 Sep 20KH6HIBL01xiFT880m3.574981
20 Sep 20K6HGFDM04rgFT880m3.574981
20 Sep 20AE0JMDN70fhFT880m3.575051
20 Sep 20AE0JM/W5FT880m3.573000
20 Sep 20W6BDM04saFT880m3.574800
20 Sep 20W3LFN20hgFT880m3.574800
20 Sep 20WV2MFN20hfFT880m3.574000
20 Sep 20N7LDDM26ifFT880m3.574800
20 Sep 20KG6BXWCM97shFT880m3.574800
20 Sep 20W0WNDDM97xsFT880m3.574800
20 Sep 20K6LIEDM65rhFT880m3.574800
20 Sep 20KE5LQEL29dwFT880m3.574800
20 Sep 20K0MCDM89qhFT880m3.574800
20 Sep 20KI0EDN13rnFT880m3.574800
20 Sep 20WB4XFM06blFT880m3.574800
20 Sep 20K0AJWDN98ifFT880m3.574800
20 Sep 20W6GDM45ffFT880m3.574800
20 Sep 20WB0NEN34htFT880m3.574800
20 Sep 20AK6ACN84nmFT880m3.574800
20 Sep 20K7CADM26kcFT880m3.574800
20 Sep 20KO6UWDN27noFT880m3.574800
20 Sep 20KU0DEN66rjFT880m3.574800
20 Sep 20W6HCM97faFT840m7.075800
20 Sep 20W6HCM97faFT840m7.075800
20 Sep 20AE0TBEN32qhFT820m14.075800
19 Sep 20W6IDM95cfFT830m10.137800
19 Sep 20W5DNTEM01wqFT830m10.137800
19 Sep 20K6VVCM98mrFT817m18.101800
19 Sep 20K5DX/50FT817m18.101800
19 Sep 20JA3KVTPM74tmFT817m18.101800
19 Sep 20JJ2HCMPM86tfFT817m18.101800
19 Sep 20JG1PSTPM95ohFT817m18.101800
19 Sep 20JF1IZAPM95qhFT817m18.101800
19 Sep 20KP4JRSFK68xiFT817m18.101800
19 Sep 20JE2EHPPM85liFT817m18.101800
19 Sep 20JA6BCVPM53dnFT817m18.101800
19 Sep 20HL3GOBPM36iaFT817m18.101800
19 Sep 20HL3GOBPM36iaFT840m7.074000
19 Sep 20JE3GUGPM74qkFT817m18.101800
19 Sep 20JA0RUGPM97joFT817m18.101800
19 Sep 20JH1CCNAA00aaFT817m18.101800
19 Sep 20AC8ZUEM79voFT817m18.101800
19 Sep 20W3WTEFM28hnFT817m18.101800
19 Sep 20W2CCCFN23mhFT817m18.101800
19 Sep 20JG1SRBPM86tfFT817m18.101400
19 Sep 20KO6UWDN27noFT830m10.137400
19 Sep 20VE8CKDP22tkFT820m14.074000
19 Sep 20W6MDM98dlFT820m14.076120
19 Sep 20KM6DCOCM87srFT820m14.076120
19 Sep 20NA2RFM29tnFT817m18.102120
19 Sep 20N0BAKEN34krFT817m18.102120
19 Sep 20RN1ONLP04jnFT817m18.102120
19 Sep 20W7FYVDN18ufFT820m14.076120
19 Sep 20K8UHLEM78ffFT820m14.076000
19 Sep 20AE0TBEN32qhFT817m18.101575
19 Sep 20KE5TRNEL16ddFT817m18.101575
19 Sep 20WH6EYBL02hbFT817m18.101575
19 Sep 20W0FEM27pkFT817m18.101575
19 Sep 20WI9DEN53gvFT817m18.101575
19 Sep 20IT9PKOJM76jsFT817m18.101575
19 Sep 20N0VTYEN40krFT817m18.101575
19 Sep 20K5PAEM10bmFT880m3.574575
19 Sep 20NV4XEM77sxFT880m3.574575
19 Sep 20AB5FUEM50klFT880m3.574575
19 Sep 20N4PTDM42kiFT880m3.574575
19 Sep 20NF8HEM34vtFT880m3.574575
19 Sep 20N4ZZEM66peFT880m3.574575
19 Sep 20K1BZFM19neFT880m3.574575
19 Sep 20K5EKFM03wwFT880m3.574575
19 Sep 20N0YEPEN33mqFT880m3.574575
19 Sep 20JA0NFPPM97lfFT880m3.574575
19 Sep 20AE3TFN20foFT880m3.574575
19 Sep 20JH3CULPM74skFT880m3.574575
19 Sep 20K8AJXEM62vjFT880m3.574575
19 Sep 20WW8OEM88mrFT880m3.574575
19 Sep 20JR8NODPM86tfFT880m3.574575
19 Sep 20KB8BIPEM88vkFT880m3.574575
19 Sep 20N9TNTEN71lpFT880m3.574575
19 Sep 20NM3BFN01skFT880m3.574575
19 Sep 20NX9SEN53wbFT880m3.574575
19 Sep 20KF7GYNCN84iwFT880m3.574575
19 Sep 20JA4HXFPM64nqFT880m3.574575
19 Sep 20K4RWEM92rxFT880m3.574575
19 Sep 20JA1EODPM96saFT880m3.574575
19 Sep 20K6JDCFM07vxFT880m3.574575
19 Sep 20JR3UICPM74unFT880m3.574575
19 Sep 20JH1QAXPM96xsFT880m3.574575
19 Sep 20JA1GUCPM95qrFT880m3.574575
19 Sep 20JA0GSOPM97ksFT880m3.574575
19 Sep 20KE0EEDN70keFT880m3.574575
19 Sep 20WA8KNEEM90ggFT880m3.574575
19 Sep 20JE1CCDPM95gpFT880m3.574575
19 Sep 20JA0EOKPM85wqFT880m3.574575
19 Sep 20V31MAEK58ulFT880m3.574575
19 Sep 20K8EACFM18khFT880m3.574575
19 Sep 20K5EWEM40acFT880m3.574575
19 Sep 20JA8KSFQN03sbFT880m3.574575
19 Sep 20JA5NLNPM64udFT880m3.574575
19 Sep 20JA3IBUPM74srFT880m3.574575
19 Sep 20JA4CQSPM74cwFT880m3.574575
19 Sep 20JM1FHLPM95moFT880m3.574575
19 Sep 20JA0FSBPM97egFT880m3.574575
19 Sep 20JA3FYCPM85acFT880m3.574575
19 Sep 20JR7AMZQM08tuFT880m3.574575
19 Sep 20WH6HIBL01gwFT880m3.574575
19 Sep 20AF4ODEM72gnFT880m3.574575
19 Sep 20W4DOWEM96bsFT880m3.574575
19 Sep 20K3GWKEM73xhFT880m3.574575
19 Sep 20K9IGEM69vlFT880m3.574575
19 Sep 20W9ICKEL98paFT880m3.574575
19 Sep 20KJ7COACN88xcFT880m3.574575
19 Sep 20VE3MGYEN92lqFT880m3.574575
19 Sep 20UA0ZKQO93eeFT880m3.574575
19 Sep 20JA9CHIPM86tfFT880m3.574575
19 Sep 20W0PEDM13cvFT880m3.574575
19 Sep 20JI2FBGPM85lbFT880m3.574575
19 Sep 20JJ1KZZPM95rmFT880m3.574575
19 Sep 20N1MGOFN42dnFT880m3.574575
19 Sep 20JH1APZPM86tfFT880m3.574575
19 Sep 20W3ACOEN41dpFT880m3.574575
19 Sep 20JH7IMXQM08khFT880m3.574575
19 Sep 20JA0CRIAA00aaFT880m3.574575
19 Sep 20JA0CRIAA00aaFT880m3.574575
19 Sep 20N2XKFN20naFT880m3.574575
19 Sep 20W3WTEFM28hnFT880m3.574575
19 Sep 20N3GXFM16urFT880m3.574575
19 Sep 20JF2XGFPM95ifFT880m3.574575
19 Sep 20WW1WWFN43djFT880m3.574575
19 Sep 20K2HTEM49fbFT880m3.574575
19 Sep 20KN6JEBDM04udFT880m3.574575
19 Sep 20N5BCAEM12oxFT880m3.574575
19 Sep 20W5ADEL19usFT880m3.574575
19 Sep 20RM0FQN16jwFT880m3.574575
19 Sep 20K8SJMEM79wpFT880m3.574575
19 Sep 20WA3RWPFM17oiFT880m3.574550
19 Sep 20CO2JDEL83sbFT880m3.574550
19 Sep 20NB6QCM97aiFT880m3.574550
19 Sep 20N2BRJFM29kqFT880m3.574550
19 Sep 206Y6STAYHOMFK18obFT880m3.574550
19 Sep 20WA9THIEM69hnFT880m3.574550
19 Sep 20KE8NBCEM89apFT880m3.574550
19 Sep 20KV8FCN87qgFT880m3.574400
19 Sep 20WB2AAFN30awFT880m3.574400
19 Sep 20KD5SZWDM56vrFT880m3.574400
19 Sep 20N1ULEL95dwFT880m3.574400
19 Sep 20NB7ODN05huFT880m3.574400
19 Sep 20KB2ELAEL96arFT880m3.574400
19 Sep 20W6PEM48smFT880m3.574900
19 Sep 20W6ETEDM12nxFT880m3.574900
19 Sep 20W6MKODM13avFT880m3.574900
19 Sep 20N9PSEN52wkFT880m3.574900
19 Sep 20N9AMIEL96sdFT880m3.574900
19 Sep 20AG7GKDM43djFT880m3.574900
19 Sep 20AG7THCN84ffFT880m3.574900
19 Sep 20NN6XXCM87wiFT880m3.574900
19 Sep 20K7CARDM38tgFT880m3.574900
19 Sep 20K3ADUFN10ogFT880m3.574900
19 Sep 20WD4CVKEM74xuFT880m3.574900
19 Sep 20AG7KUDM43giFT880m3.574900
19 Sep 20VA7VVCN89kfFT880m3.574400
19 Sep 20N0JLOEM48tjFT840m7.075400
19 Sep 20KT4EPEM55cfFT840m7.075400
19 Sep 20W1KEEL09ptFT840m7.075400
19 Sep 20AC9EMEN52xeFT840m7.075400
19 Sep 20W7GTMCM97dwFT840m7.076159
19 Sep 20KG5UAVEM25lvFT840m7.076159
19 Sep 20W6NEM27sbFT840m7.075569
19 Sep 20W8SSMEN76tkFT840m7.075569
19 Sep 20K6FVCCM97jtFT840m7.075569
19 Sep 20WN5SEM12loFT840m7.076836
19 Sep 20CM2IUEL92etFT840m7.076389
19 Sep 20KL7YKBP51bdFT840m7.075197
19 Sep 20N7MDWEM75xrFT840m7.075676
19 Sep 20KL7JBP40mmFT830m10.138163
18 Sep 20JA9BFNPM86lrFT820m14.076445
18 Sep 20JA5BGAPM63isFT820m14.076717
18 Sep 20KF5TVGEM26baFT820m14.074634
18 Sep 20K6KQVCM87xhFT820m14.074634
18 Sep 20K3ZKFN21aeFT820m14.076126
18 Sep 20JH1JRAPM95ppFT820m14.074960
18 Sep 20K2TVFN30hqFT820m14.075087
18 Sep 20VE6FXLDO21vdFT820m14.074726
18 Sep 20IZ7DMTJN80mwFT820m14.074782
18 Sep 20VE4HTOEO10qlFT817m18.101605
18 Sep 204A50CRHEK09kkFT817m18.100682
18 Sep 20K3USCEN91bkFT817m18.100666
18 Sep 20KK6XKCM87wvFT817m18.101260
18 Sep 20OH6MRKP25sbFT817m18.102146
18 Sep 20WB9OVVEN51xsFT817m18.101303
18 Sep 20NE8ZEN82bkFT817m18.101091
18 Sep 20V31MAEK58ulFT817m18.102324
18 Sep 20NM4OFM04grFT817m18.100963
18 Sep 20W5NZEM62viFT817m18.100000
18 Sep 20N8YOEN62ueFT817m18.102060
18 Sep 20K4YTFM19iaFT817m18.102060
18 Sep 20K9IJEN52wfFT817m18.102060
18 Sep 20KE1VTFN34kaFT817m18.102060
18 Sep 20K0PTEM94jcFT817m18.102060
18 Sep 20IV3FSGJN62ksFT820m14.076450
18 Sep 20W6OATCN87rsFT880m3.573800
18 Sep 20K6NEZCM97dwFT880m3.573853
18 Sep 20W6CDM14jdFT880m3.573853
18 Sep 20K0NYXEM19seFT840m7.075871
18 Sep 20WA4HREM65oaFT840m7.076788
18 Sep 20K2AMFDN17gqFT880m3.573712
18 Sep 20KH6OOBL11bgFT840m7.076707
18 Sep 20AJ6LGCM97afFT8160m1.840712
18 Sep 20NA6MBDM13laFT8160m1.840898
18 Sep 20NA6MBDM13laFT8160m1.840898
18 Sep 20WM6YDM13jiFT8160m1.841848
18 Sep 20KG7PAPDM34ssFT880m3.573771
18 Sep 20W7OKCN86mwFT880m3.575384
18 Sep 20W0GJEN43cfFT840m7.074347
18 Sep 20KD2PSCFN12awFT840m7.075541
18 Sep 20W0OGHDM52baFT840m7.075889
18 Sep 20XE1YDEK09kkFT830m10.136496
18 Sep 20K6VVKCM87wkFT830m10.138500
18 Sep 20W0LENEN51txFT830m10.136780
18 Sep 20CO8LYFL20caFT830m10.136937
17 Sep 20JG4AKLPM64umFT840m7.075408
17 Sep 20JE1NHFQM05asFT840m7.075092
17 Sep 20JA2HYDPM86ofFT840m7.075912
17 Sep 20WB6PVUCM87xiFT840m7.076105
17 Sep 20JA7JAAQN00gpFT840m7.075539
17 Sep 20JG3JSSPM74SQFT840m7.075684
17 Sep 20JH5EWPPM63itFT840m7.075589
17 Sep 20FK8CERG28rjFT840m7.075606
17 Sep 20JA1PLTPM96wmFT840m7.074590
17 Sep 20JA0EBLPM97FT840m7.075388
17 Sep 20JH1MOHPM95rsFT840m7.075332
17 Sep 20JE4URNPM53qxFT840m7.076400
17 Sep 20JP3REMPM74tqFT840m7.076374
17 Sep 20VK2BCQF67gtFT840m7.076131
17 Sep 20JA3EQCPM74neFT840m7.076192
17 Sep 20KN6IZACM88thFT840m7.074615
17 Sep 20JK1XMRPM95RMFT840m7.076044
17 Sep 20K4JELFM14beFT840m7.076572
17 Sep 20JG1TFAPM95UPFT840m7.074334
17 Sep 20VK3EVEQF31mvFT840m7.075200
17 Sep 20JA7AUMQN00foFT840m7.076220
17 Sep 20NR7ZCM97cqFT840m7.075274
17 Sep 20N8PDXCN84lvFT840m7.074899
17 Sep 20KF4RWAEM63geFT840m7.076373
17 Sep 20JA0DLMPM85xvFT840m7.075384
17 Sep 20W2GLHFM29rjFT840m7.074570
17 Sep 20W1XIFN31qhFT840m7.076029
17 Sep 20KB9LLDEM48qsFT840m7.074732
17 Sep 20W2OKFM19saFT840m7.074941
17 Sep 20N2MHSEM84nuFT840m7.074597
17 Sep 20AJ6LGCM97afFT840m7.074613
17 Sep 20CO2RQEL83udFT840m7.075886
17 Sep 20WB0DBQEN46bwFT840m7.075092
17 Sep 20AD5WBEL29kmFT840m7.076293
17 Sep 20KK4RDIEM90edFT840m7.075440
17 Sep 20KH6HIBL01xiFT840m7.074276
17 Sep 20AH6SZBL10uuFT840m7.074355
17 Sep 20K7CTVDM42nlFT840m7.075835
17 Sep 20W9FZEN43sqFT840m7.075226
17 Sep 20W8LVNEN62clFT840m7.075744
17 Sep 20AB9CNEN62beFT840m7.076789
17 Sep 20W6AERCM87spFT840m7.076740
17 Sep 20KB7AXDM33tqFT840m7.074200
17 Sep 20NM5DDDM65vtFT840m7.075179
17 Sep 20WL7SJBP40mlFT840m7.074738
17 Sep 20W4RLWFM05dpFT840m7.076963
17 Sep 20K9RJOEN52sdFT840m7.075244
17 Sep 20W3LFN20hgFT840m7.075777
17 Sep 20WV2MFN20hfFT840m7.074000
17 Sep 20K8WVFM09apFT840m7.075705
17 Sep 20W6GDM45ffFT840m7.075286
16 Sep 20UA0JFGPO30shFT840m7.075949
16 Sep 20JR0JVFPM86whFT840m7.075490
16 Sep 20KD2TFM15qcFT840m7.076644
16 Sep 20JA6PTHPM52juFT840m7.076644
16 Sep 20JA9GLWPM86mrFT840m7.075235
16 Sep 20YV5DRNFK60egFT840m7.074715
16 Sep 20JA1MWFPM96ubFT840m7.074932
16 Sep 20JN6GWQPM51inFT840m7.074932
16 Sep 20JR3GSWPM74rvFT840m7.074932
16 Sep 20JE2BSJPM85ikFT840m7.074932
16 Sep 20BW2/JA1QQVFT840m7.074932
16 Sep 20YC7YGROI88ksFT840m7.074662
16 Sep 20JA1SLGPM96EJFT840m7.075207
16 Sep 20JR1BRSPM86tfFT840m7.075001
16 Sep 20JA3MPTPM74qlFT840m7.075001
16 Sep 20JR1WCTPM95rsFT840m7.075001
16 Sep 20JK1JASPM95siFT840m7.075001
16 Sep 20JE6JNCPM53bmFT840m7.075001
16 Sep 20JH1RAGPM95uuFT840m7.075001
16 Sep 20RM0FQN16jwFT840m7.075001
16 Sep 20JR7VHZQM09ogFT840m7.075001
16 Sep 20JA3PFYPM74qjFT840m7.075001
16 Sep 20JA1NLXPM95rmFT840m7.075001
16 Sep 20JH1CTVQM05btFT840m7.075001
16 Sep 20HL3EFMPM36ntFT840m7.075001
16 Sep 20JN1VSIQM06hmFT840m7.074000
16 Sep 20JA6FUVPM51mrFT840m7.075001
16 Sep 207M2PSCPM95toFT840m7.075001
16 Sep 20JR2LJOPM85iaFT840m7.075001
16 Sep 20JE2PMCPM85kgFT840m7.075001
16 Sep 20JH8KVFQN03SCFT840m7.075001
16 Sep 20KC4UCTEM73tvFT840m7.074000
16 Sep 20JE2IDBPM86tfFT840m7.075002
16 Sep 20JA4DNCPM64voFT840m7.075002
16 Sep 20HL5BMXPM45idFT840m7.075730
16 Sep 20KN6IINCM97agFT840m7.074900
16 Sep 20JF1ENXPM96rbFT840m7.075562
16 Sep 20JJ1UYEPM95sqFT840m7.074985
16 Sep 20ZL3MRRE66gsFT840m7.074985
16 Sep 20JA0LIVPM97LTFT840m7.075001
16 Sep 20JR1CEPPM95rnFT840m7.075615
16 Sep 20JA0ABKPM97mpFT840m7.075615
16 Sep 20JJ1CIXPM95NHFT840m7.075593
16 Sep 20VK7ACQE38mpFT840m7.076607
16 Sep 20JA6HORPM53seFT840m7.075895
16 Sep 20JJ1TPFPM95FT840m7.075895
16 Sep 20JA7RAKQN00fnFT840m7.075683
16 Sep 20JH1OXIPM95sqFT840m7.076499
16 Sep 20JA1SSTPM86tfFT840m7.075085
16 Sep 20JI0VWHPM97FT840m7.075703
16 Sep 20JA0QAOPM97DBFT840m7.075392
16 Sep 20N9YLZEN51wpFT840m7.075775
16 Sep 20VK1HMSQF44mtFT840m7.075398
16 Sep 20VK4MOTQG62olFT840m7.074979
16 Sep 20TR8CAJJ40qlFT840m7.074328
16 Sep 20KA0UNBEN11whFT840m7.075944
16 Sep 20J69DSFK94maFT840m7.074542
16 Sep 20AC6OTCM87vsFT840m7.074905
16 Sep 20N6GHZCM98qrFT840m7.074905
16 Sep 20AB5FUEM50klFT840m7.075783
16 Sep 20KB7PKCCN87qfFT840m7.076533
16 Sep 20KG5YEM20cbFT840m7.075453
16 Sep 20F8PDRIN98kwFT840m7.074300
16 Sep 20AI0Y/9FT840m7.076297
16 Sep 20OK2RUJN99duFT840m7.076449
16 Sep 20KF2CFN30dwFT840m7.074440
16 Sep 20WA3TLTFN00egFT840m7.075192
15 Sep 20W7OKCN86mwFT820m14.076308
15 Sep 20KN6ITPCM97agFT820m14.075804
15 Sep 20VK5BCPF95jjFT820m14.075153
15 Sep 20NY0MNEN16pvFT820m14.076700
15 Sep 20LU9MWEFF57ncFT820m14.076176
15 Sep 20CB6QFF31prFT820m14.074866
15 Sep 20KE0BIBEM12uuFT820m14.074202
15 Sep 20KZ5LLEM13meFT820m14.074942
15 Sep 20VE8MNDP22tkFT820m14.074200
15 Sep 20WB0NEN34htFT820m14.075906
15 Sep 20N0NWYDN97odFT820m14.075227
15 Sep 20K0PWODM79poFT820m14.074752
15 Sep 20WX6ACM97bkFT820m14.075989
15 Sep 20N7AYDN13rqFT840m7.076665
15 Sep 20N6DNDM13dvFT840m7.076246
15 Sep 20N4HCRFM18hsFT840m7.075699
15 Sep 20K6HGFDM04rgFT840m7.076155
15 Sep 205T5PAIL10lwFT840m7.074557
15 Sep 20WF5OEL49vxFT840m7.074556
15 Sep 20N6CFCDM04mdFT840m7.074921
15 Sep 20KY0RDM78pfFT840m7.075803
15 Sep 20KX4HAEM84bbFT840m7.075051
15 Sep 20N5JGEEM21hdFT840m7.076122
15 Sep 20VA7PKCN89lfFT840m7.076122
15 Sep 20K5KBMEM73krFT840m7.076723
15 Sep 20W6PEM48smFT840m7.076727
15 Sep 20K2DSWEN31fgFT840m7.076496
15 Sep 20KI4EZUCN87rnFT840m7.075133
15 Sep 20W6CDM14jdFT840m7.075503
15 Sep 20WI4EEFM18fsFT840m7.075653
15 Sep 20WI7PDN40bjFT840m7.075350
15 Sep 20N7IQMCN85nlFT840m7.075350
15 Sep 20W1OPFN41gtFT840m7.075095
15 Sep 20KJ4JPVEM86kgFT840m7.075691
15 Sep 20W1TWFN41ivFT840m7.075716
15 Sep 20W2DXDDM43crFT840m7.075431
15 Sep 20WB5CEM48slFT840m7.075967
15 Sep 20K9IHMEM86fcFT840m7.074713
15 Sep 20WB5BHSEM35kgFT840m7.075742
15 Sep 20KJ7OABCN93gqFT840m7.075664
15 Sep 20KD7JRDM33xoFT840m7.075826
15 Sep 20KT5VEM12pvFT840m7.076189
15 Sep 20K0SWTEM37uuFT840m7.075539
15 Sep 20K2ANTDM09dbFT840m7.074200
15 Sep 20NL7XTEM68trFT840m7.074777
15 Sep 20CO6YBCFL02ajFT840m7.074777
15 Sep 20KH6UUBL10uvFT820m14.075253
15 Sep 20KG5URAEL29loFT820m14.074530
15 Sep 20KP4JRSFK68xiFT820m14.075807
15 Sep 20N5LLEL09slFT820m14.075641
15 Sep 20WD5HNIEM10qeFT820m14.074938
15 Sep 20K0HUUEM37gfFT820m14.074732
15 Sep 20W6JEM15qrFT820m14.075787
15 Sep 20KG5PIOEM13koFT820m14.076490
15 Sep 20KB9TVREM49spFT820m14.075103
15 Sep 20LU6VMFF61abFT820m14.075610
15 Sep 20WA2TOPEL29fmFT820m14.075148
14 Sep 20W6NEM27sbFT820m14.075633
14 Sep 20N9OYEN43kuFT820m14.075146
14 Sep 20AI6XMCM87vjFT820m14.074824
14 Sep 20W5KALEM20khFT820m14.074615
14 Sep 20KB0ICTEM17jqFT820m14.074689
14 Sep 20LU3DOGF13pgFT820m14.075448
14 Sep 20N2YTIEM26cbFT820m14.075333
14 Sep 20K7VICDN28uiFT820m14.075144
14 Sep 20K5FWMEM13qhFT820m14.076516
14 Sep 20EA8AQVIL28edFT840m7.076292
14 Sep 20AC9EMEN52xeFT840m7.074816
14 Sep 20JA0XIIPM97lgFT840m7.075158
14 Sep 20ZL1MRCRF73hmFT840m7.075640
14 Sep 20JK2UHYPM95hdFT840m7.075408
14 Sep 20JI1ILBPM96tcFT840m7.075408
14 Sep 20JA4JKOPM95VQFT840m7.076447
14 Sep 20K0KWEN42ebFT840m7.074266
14 Sep 20K0NCEN10soFT840m7.075049
14 Sep 20YJ8RNRH36hpFT840m7.076011
14 Sep 20VK7MHZQE37paFT840m7.075708
14 Sep 207N4NGNQM06FIFT840m7.075759
14 Sep 20JH3QAXPM75vbFT840m7.075759
14 Sep 20JR0WZRPM97lfFT840m7.075759
14 Sep 20JH0LQDPM96ciFT840m7.075759
14 Sep 20JH4MJOPM64tnFT840m7.075759
14 Sep 20JA1HQHPM95TKFT840m7.075759
14 Sep 20JA4NIJPM86tfFT840m7.075759
14 Sep 20R0ZAQO93ibFT840m7.075759
14 Sep 20N0VEPEM29uaFT840m7.075759
14 Sep 20JS2IWWPM86tfFT840m7.075031
14 Sep 20VA7MMWCN89kgFT840m7.076209
14 Sep 20ON7WMJO21ucFT840m7.076190
14 Sep 20VA3FFFN03drFT840m7.076190
14 Sep 20NT4HCN87vdFT840m7.074771
14 Sep 20XE1RPEK09kkFT840m7.074758
14 Sep 20KG7BRBCN95poFT840m7.074262
14 Sep 20AB5WXEM20vgFT840m7.075001
14 Sep 20W6ADM04saFT840m7.075332
14 Sep 20AG7NEDN36xoFT840m7.075044
14 Sep 20W6B/RT66OTFT840m7.075815
14 Sep 20W6SDMDM32wuFT840m7.075523
14 Sep 20K3UAEN90vmFT840m7.076134
14 Sep 20K6PADDM13arFT840m7.074200
14 Sep 20K8YEEN72gsFT840m7.074200
14 Sep 20KR6MRCM98lxFT840m7.075541
14 Sep 20KI5IXPEM10dlFT840m7.074457
14 Sep 20KE6PQVCM97cgFT840m7.074591
14 Sep 20K0SRCCN87trFT840m7.074592
14 Sep 20KJ7NSRCN87udFT840m7.075696
14 Sep 20K6IGYDM03vtFT840m7.075696
14 Sep 20N0JDWEM46lxFT840m7.075857
14 Sep 20KA8IIMEM79slFT840m7.075350
14 Sep 20KC1HXRFN42ltFT840m7.074705
14 Sep 20AB0CDDM79mqFT840m7.075188
14 Sep 20AA9HMEN51woFT840m7.075382
14 Sep 20KN4YMJEM78ecFT840m7.075263
14 Sep 20K1HZEM13peFT840m7.075263
14 Sep 20W7VACN84omFT840m7.076641
14 Sep 20W5JJREM12huFT820m14.075541
14 Sep 20K6YEKCM87xrFT820m14.075453
14 Sep 20WD9IQNEM58enFT820m14.074745
14 Sep 20CE1PTTFH41umFT820m14.076258
14 Sep 20KB1GBCFT830m10.136000
14 Sep 20JJ8DENPM86tfFT820m14.075326
14 Sep 20KB0QEFEN14ohFT820m14.075326
14 Sep 20W5SUMEM32cjFT820m14.075640
13 Sep 20PT2CSMGH64bfFT820m14.075021
13 Sep 20KC7DJEL29esFT820m14.075268
13 Sep 20K9DNEN52lqFT820m14.076148
13 Sep 20W3AWEM59fuFT820m14.074612
13 Sep 20JA3BOAPM86tfFT820m14.074350
13 Sep 20WI9IEM59etFT820m14.075952
13 Sep 20W6HCM97faFT820m14.075712
13 Sep 20OX3LXGP38nqFT820m14.076753
13 Sep 20KF5IVJEM12njFT820m14.076244
13 Sep 20K2DSWEN31fgFT820m14.076489
13 Sep 207L3LNFPM94wwFT820m14.075987
13 Sep 20AG4QDEM73plFT840m7.074915
13 Sep 20ZL3NBRE66imFT840m7.075394
13 Sep 20WH6FZYBL02hfFT840m7.075504
13 Sep 20JF1BKNQM06ipFT840m7.076469
13 Sep 20UA0ZKQO93eeFT840m7.075343
13 Sep 20ZL1OGXRF73ihFT840m7.074450
13 Sep 20N5XJBEL29fwFT840m7.074000
13 Sep 20ZL1BQDRF73lbFT840m7.076263
13 Sep 20K9BMDN55asFT840m7.074394
13 Sep 20NE1RDFN42irFT840m7.074000
13 Sep 20W5TTWEM20feFT840m7.074238
13 Sep 20VE7WCCCN89ofFT840m7.075699
13 Sep 20XE2FGCDL92agFT840m7.074827
13 Sep 20K4MIAEL96usFT840m7.075954
13 Sep 20W5PPREM12hhFT840m7.074000
13 Sep 20KT4RHEM56pgFT840m7.074258
13 Sep 20VA7XHBCN89ndFT840m7.074450
13 Sep 20VE6IXDDO21vcFT840m7.075445
13 Sep 20WL4DXBP51adFT840m7.075025
13 Sep 20WH6TRBL02hbFT840m7.074606
13 Sep 20WZ4KFM17rcFT840m7.075952
13 Sep 20KD0VJSEN34iuFT840m7.075863
13 Sep 20LU6EEGFF81uhFT840m7.075863
13 Sep 20W9AVEN53gbFT840m7.075863
13 Sep 20WB0NEN34htFT840m7.075674
13 Sep 20K8BPZEM11cbFT840m7.075206
13 Sep 20N3XXEM73wlFT840m7.076499
13 Sep 20NR3CEN91uhFT840m7.074250
13 Sep 20AG7KUDM43giFT840m7.076192
13 Sep 20K4IAFM18ghFT840m7.074773
13 Sep 20KC3OLHFN10qxFT840m7.076548
13 Sep 20KE0TTDEM29rjFT840m7.075938
13 Sep 20K0KVADM79riFT840m7.074562
13 Sep 20AA8YDN45jtFT840m7.075408
13 Sep 20W7YDN53sbFT840m7.074607
13 Sep 20VE3YXOFN03htFT840m7.074708
13 Sep 20W6NEM27sbFT840m7.074708
13 Sep 20KA8GEN80wcFT840m7.076170
13 Sep 20VA7USDCN89mfFT840m7.074952
13 Sep 20ZL1RAHRF72lwFT820m14.075549
13 Sep 20NG1HEL06vgFT820m14.075321
13 Sep 20K0TTEN34koFT820m14.076504
13 Sep 20RA0ADQNO56egFT820m14.074556
13 Sep 20WA8PEM89svFT820m14.075638
13 Sep 20AH6SZBL10uuFT820m14.074388
13 Sep 20KL7HROBP64kuFT820m14.074418
13 Sep 20JP1LRTPM95tqFT820m14.076729
13 Sep 20W9JAEN43jvFT820m14.075100
13 Sep 20XE2MLDL74qbFT820m14.076378
13 Sep 20HC5TFI07lcFT820m14.075467
13 Sep 20BG4WOMOM92jbFT820m14.075605
13 Sep 20W6REM37jdFT820m14.074696
13 Sep 20VY1IRMCP20ksFT820m14.075198
13 Sep 20K4NYXEL97TGFT820m14.075436
12 Sep 20KF5DDXEM13kdFT820m14.075768
12 Sep 20J68HZFK93luFT820m14.075200
12 Sep 20NR2HFN20omFT820m14.076398
12 Sep 20N2CEPFN20slFT820m14.074959
12 Sep 20KJ6ERCM97agFT820m14.075766
12 Sep 20W9KIMEM59frFT820m14.076419
12 Sep 20NG2OFM29pcFT820m14.076419
12 Sep 20WB5XXEM33pgFT820m14.075667
12 Sep 20AA6ZTCM88wcFT86m50.314499
12 Sep 20N6ORBCM87xxFT86m50.314499
12 Sep 20NU6SCM87xhFT86m50.314499
12 Sep 20KK6XKCM87wvFT817m18.100991
12 Sep 20JI1LETPM96rcFT817m18.100991
12 Sep 20KD4UCZFM06jcFT817m18.102690
12 Sep 20N5CWAEM10cmFT820m14.076118
12 Sep 20K0INREN32rrFT820m14.075011
12 Sep 20JR1NHDPM95spFT820m14.076545
12 Sep 20W0ZAPEM28quFT840m7.074000
12 Sep 20KE4FGDEM80ivFT840m7.074802
12 Sep 20JA3JFTPM74ssFT840m7.075818
12 Sep 20N7IVVFM18cmFT840m7.076002
12 Sep 20BG2ENWPN35hsFT840m7.076011
12 Sep 20JR1EMOPM95quFT840m7.076011
12 Sep 20JA7DXXPM86tfFT840m7.076011
12 Sep 20JR1GXSPM95FT840m7.076011
12 Sep 20K6JDCFM07vxFT840m7.076011
12 Sep 20K5UHFEM10cnFT840m7.076011
12 Sep 20N0ABAEM17guFT840m7.076011
12 Sep 20JE1OOVPM95xtFT840m7.076011
12 Sep 20JA4FKXPM64woFT840m7.076210
12 Sep 20WA5AVKEM13riFT840m7.076210
12 Sep 20JA0CJOPM95VQFT840m7.075803
12 Sep 20JA1NRHPM95shFT840m7.075803
12 Sep 20JH1OZVPM86tfFT840m7.075803
12 Sep 20JH1LAHPM96piFT840m7.075803
12 Sep 20JA1OMJPM95vuFT840m7.075802
12 Sep 20JP1PIJPM95tvFT840m7.075802
12 Sep 20JA1RHXPM96NHFT840m7.075802
12 Sep 20JA2HIJPM85obFT840m7.075802
12 Sep 20JM1AWRQM06gmFT840m7.075493
12 Sep 20JG1HUQPM95VQFT840m7.075493
12 Sep 20JH2CCQPM85LRFT840m7.075493
12 Sep 20W0YKCM97bcFT840m7.074350
12 Sep 20JH1ABCQM05aaFT840m7.075813
12 Sep 20JE3OUWPM74mrFT840m7.075813
12 Sep 20VK2AMAQF54huFT840m7.075813
12 Sep 20JA2CWPM84gxFT840m7.075813
12 Sep 20JA7KHQQN00gpFT840m7.075813
12 Sep 20JK1ERQPM86tfFT840m7.075813
12 Sep 20JA1QOSPM95vvFT840m7.075813
12 Sep 20JO1DNRPM96PDFT840m7.075499
12 Sep 20KB3NGEL97toFT840m7.075340
12 Sep 20JA8FIGQN02qxFT840m7.075767
12 Sep 20JF1LMBPM95vxFT840m7.075767
12 Sep 20WA5CWPCM87wrFT840m7.075308
12 Sep 20AB6MBCM97anFT840m7.075952
12 Sep 20LX1HDJN39aqFT840m7.074619
12 Sep 20WB4CTXEM78xqFT840m7.074544
12 Sep 20AE0TBEN32qhFT840m7.074871
12 Sep 20K0JVDN84icFT840m7.075298
12 Sep 20W0ZAPEM28quFT840m7.076004
12 Sep 20KC0LREM28tvFT840m7.076317
12 Sep 20KN6ITPCM97agFT840m7.076317
12 Sep 20KC2NFJFN20usFT840m7.075152
12 Sep 20KB9GKGEN60wkFT840m7.076273
12 Sep 20WS5GPAEM13xgFT840m7.076273
12 Sep 20W8MCWEN82idFT840m7.076273
12 Sep 20AI7AQDM43ahFT840m7.075624
12 Sep 20NR0QEM39sjFT840m7.076347
12 Sep 20K4DZREM66qhFT840m7.074553
12 Sep 20WA7WWWDN17kpFT840m7.076801
12 Sep 20KC1DSQFN42fjFT840m7.076801
12 Sep 20KC1DSQFN42fjFT840m7.075257
12 Sep 20K8BJCEN82nkFT840m7.076324
12 Sep 20KD0MZTDM79mqFT840m7.076256
12 Sep 20VA7GEMCN89liFT840m7.074223
12 Sep 20KI5BPHEM10drFT840m7.076012
12 Sep 20W7HDDM42jiFT840m7.075899
12 Sep 20KF7EUDM43ctFT840m7.074819
12 Sep 20W8KEREM97ksFT840m7.074000
12 Sep 20K1MELDN40boFT840m7.076371
12 Sep 20WA5GMEM22igFT820m14.075248
12 Sep 20JA8KSFQN03sbFT820m14.076372
12 Sep 20KB0OTYEM48soFT820m14.076344
12 Sep 20JA7MITQM08kiFT820m14.076200
12 Sep 20KE6JNODN40boFT840m7.074789
12 Sep 204A50CRHEK09kkFT830m10.137161
12 Sep 20K1HZEM13peFT830m10.137093
12 Sep 20KB1GBGFN34xlFT830m10.136000
12 Sep 20W2BCHFN13veFT830m10.137617
12 Sep 20W7HDDM42jiFT830m10.137769
12 Sep 20NX0REM08ivFT830m10.138059
12 Sep 20W0BMEN33pwFT830m10.137034
12 Sep 20WA2VJLEL16edFT830m10.137564
12 Sep 20W1ELFN64ewFT830m10.138060
12 Sep 20KI5DJJEM13oeFT820m14.076945
11 Sep 20WB2UBWEM66stFT820m14.074303
11 Sep 20JA3KAWPM74ovFT820m14.075151
11 Sep 20KF4UDLEM50wsFT820m14.075441
11 Sep 20JA7LGEPM86tfFT820m14.076929
11 Sep 20KG5HTHEM02wiFT830m10.137700
11 Sep 20AC8TOEN82ceFT830m10.138195
11 Sep 20ND6HCM97axFT830m10.136682
11 Sep 20W7OKCN86mwFT830m10.137273
11 Sep 20K3LAEN91sfFT830m10.137846
11 Sep 20W7VYDM09dmFT830m10.138099
11 Sep 20KE0ELUEM36kqFT820m14.074255
11 Sep 20WD5GRWEM13qcFT820m14.075243
11 Sep 20XE2NDL95upFT820m14.075243
11 Sep 20JA9NFOPM86tfFT820m14.076063
11 Sep 20KJ4JPVEM86kgFT820m14.075342
11 Sep 20JH7GZWQN00FOFT817m18.102014
11 Sep 20JA2KGHPM84lvFT817m18.102014
11 Sep 20JA5AUCPM63ivFT817m18.102014
11 Sep 20JA2XYOPM85gcFT817m18.100503
11 Sep 20JA8BNPQN03leFT817m18.101278
11 Sep 20JA7OWBQM08lpFT817m18.101278
11 Sep 20JA1VGVQM06hnFT817m18.101393
11 Sep 20JO1WXOPM86tfFT817m18.101909
11 Sep 20WR4FEM77rfFT820m14.075768
11 Sep 20JL1TZQPM95txFT820m14.076092
11 Sep 20JH1CMWPM95soFT820m14.075766
11 Sep 20VA7DHFCN89kcFT820m14.074996
11 Sep 20K9ZWEN64dcFT820m14.075112
11 Sep 20N5KOCM97aaFT820m14.074325
11 Sep 20JF1ETUPM95uwFT840m7.040000
11 Sep 20JA7GKP/PFT840m7.075643
11 Sep 20NF5KFEL96udFT840m7.075643
11 Sep 20ZL3RIKRE66gkFT840m7.076765
11 Sep 20ND6HCM97axFT840m7.075096
11 Sep 20SE3XJP63ojFT840m7.076135
11 Sep 20KB2ELAEL96arFT840m7.075151
11 Sep 20KV4ZNEM95sgFT840m7.075550
11 Sep 20KD5SZWDM56vrFT840m7.075750
11 Sep 20N0YPRCN87xoFT840m7.075750
11 Sep 20KI5CYPEL09jxFT840m7.075806
11 Sep 20KO5TEM12ieFT840m7.075806
11 Sep 20N7WFKCN88quFT840m7.074594
11 Sep 20W1GLVEL89soFT840m7.075807
11 Sep 20K0MANEN34iuFT840m7.075299
11 Sep 20WJ0RDM79nqFT840m7.076523
11 Sep 20K1ROADM13laFT840m7.076157
11 Sep 20KG7OKODN62stFT840m7.074942
11 Sep 20NX8EEN91ggFT840m7.075084
11 Sep 20K1GJYFN43smFT840m7.074884
11 Sep 20KD9KOIEN50mlFT840m7.040000
11 Sep 20K1GJYFN43smFT840m7.074602
11 Sep 20W6AERCM87spFT840m7.076652
11 Sep 20K1SUUEM84eqFT840m7.074244
11 Sep 20N5WAEM32diFT840m7.076898
11 Sep 20N2OHPEM60trFT840m7.075940
11 Sep 20K0HBEN34gxFT840m7.075151
11 Sep 20K9IJEN52wfFT840m7.075978
11 Sep 20KG9ZEN90auFT840m7.075834
11 Sep 20KA3ZLSFM28ewFT840m7.074225
11 Sep 20AE0TBEN32qhFT840m7.074643
11 Sep 20W2GLDEN82alFT840m7.074502
11 Sep 20N8QFEM79ulFT840m7.074494
11 Sep 20W5MPYEM04jpFT840m7.075570
11 Sep 20K9YNPDN45paFT840m7.076201
11 Sep 20KF4UDLEM50wsFT840m7.074995
11 Sep 20KB5FWDDM84ihFT840m7.075298
11 Sep 20N1CLGFN41eqFT840m7.077003
11 Sep 20W9LTNEN71mgFT820m14.074554
11 Sep 20JH1SJNPM95uoFT820m14.076154
11 Sep 20R9HGNO26lmFT820m14.074944
11 Sep 20KH6FTBL01xjFT820m14.074939
11 Sep 20W7GTMCM97dwFT820m14.075696
11 Sep 20VK2ONQF57thFT820m14.075891
11 Sep 20N4KMEL98axFT820m14.076911
11 Sep 20XR210CHIFF46qnFT820m14.076212
11 Sep 20ZL1BDRF72nhFT820m14.076137
11 Sep 20AE0DCEM49obFT820m14.075147
11 Sep 20KQ2YFN31goFT820m14.075895
10 Sep 20KE0RYFEM37icFT820m14.074000
10 Sep 20K5UAKEM44xxFT820m14.074588
10 Sep 20NE5DXEM10meFT820m14.075250
10 Sep 20K5TCBEM45cfFT820m14.075250
10 Sep 20W6FVOEM00jaFT820m14.075113
10 Sep 20JH1APKPM95tkFT840m7.074351
10 Sep 20YD8USAPJ20drFT840m7.075479
10 Sep 20JG1TGQQM06fiFT840m7.075589
10 Sep 20HL3LQZPM36osFT840m7.074784
10 Sep 20WW1WWFN43djFT840m7.074652
10 Sep 20VK4FUELQG62ohFT840m7.076060
10 Sep 20N0YEPEN33mqFT840m7.076060
10 Sep 20JH1HFEPM96saFT840m7.076421
10 Sep 20JA8HCEPM85IOFT840m7.076507
10 Sep 20UB0IBAQO59jnFT840m7.076507
10 Sep 20JA0GUGPM97klFT840m7.074877
10 Sep 20JE3MPMPM86tfFT840m7.074877
10 Sep 20KE8YPEM89xwFT840m7.075394
10 Sep 20NL8FAO63ruFT840m7.075394
10 Sep 20JF4NSVPM95VQFT840m7.074630
10 Sep 20JH1JRAPM95ppFT840m7.075949
10 Sep 20K9IGEM69vlFT840m7.075949
10 Sep 20JA2LWAPM85kiFT840m7.076079
10 Sep 20JI1SGIJJ00aaFT840m7.076079
10 Sep 20JR1KXXPM86TFFT840m7.076079
10 Sep 20J68HZFK93luFT840m7.075201
10 Sep 20JH1QQNPM95slFT840m7.076005
10 Sep 20JH0EHQPM96cqFT840m7.074804
10 Sep 20JA1EMQPM95ufFT840m7.074804
10 Sep 20JH3GMIPM74tuFT840m7.074804
10 Sep 20JA7HTOQM09BGFT840m7.074803
10 Sep 20VK4BXXQG63ahFT840m7.074434
10 Sep 20JA2QVPPM85jgFT840m7.075006
10 Sep 20JA2BMWPM86tfFT840m7.075006
10 Sep 20JA2KAKPM95hdFT840m7.075006
10 Sep 20NA7KDN28vjFT840m7.074765
10 Sep 20W5BDBEM51gtFT840m7.075800
10 Sep 20VK3FPSRQF24tcFT840m7.076066
10 Sep 20W3RFKFN20axFT840m7.074996
10 Sep 20N7IVVFM18cmFT840m7.075818
10 Sep 20N2CEPFN20slFT840m7.075627
10 Sep 20N7PIBCM88riFT840m7.075627
10 Sep 20VK2ARQF55fnFT840m7.074535
10 Sep 20ZL3IORF80lfFT840m7.074295
10 Sep 20W4MAVEM96vaFT840m7.074802
10 Sep 20ZL1LCRF73mfFT840m7.075373
10 Sep 20N3RESFM19pkFT840m7.074601
10 Sep 20N2NWKFM18muFT840m7.074795
10 Sep 20WX7ORCN85plFT840m7.075126
10 Sep 20KI7VLV/PFT840m7.075835
10 Sep 20AF6DRCM87wkFT840m7.074907
10 Sep 20AI7BLCN85omFT840m7.074907
10 Sep 20K2AMFDN17gqFT840m7.075647
10 Sep 20K2GTBK29lnFT840m7.076610
10 Sep 20W7PTCN88ocFT840m7.075609
10 Sep 20KG5FSDM79mwFT840m7.076343
10 Sep 20KE7WCN87tfFT840m7.076343
10 Sep 20KH6UUBL10uvFT840m7.075074
10 Sep 20AG7EMDM42ohFT840m7.074492
10 Sep 20KI5WKEM51isFT840m7.076006
10 Sep 20N4MITFM19alFT840m7.075946
10 Sep 20AA9JSEN51wsFT840m7.076354
10 Sep 20K8LYEN91ogFT840m7.075418
10 Sep 20NJ7GDM43bhFT840m7.075513
10 Sep 20WB8FVOEM99ufFT840m7.075337
10 Sep 20N9KTEM69wvFT840m7.075989
10 Sep 20VE7LIOCN89kdFT840m7.075228
10 Sep 20K5RHDDM79kuFT840m7.075452
10 Sep 20W4UWCEM77qtFT840m7.076400
10 Sep 20N5JEHDM65rdFT840m7.074804
10 Sep 20N7NEICN97duFT840m7.075857
10 Sep 20KL7JBP40mmFT840m7.074253
10 Sep 20KJ7COACN88xcFT840m7.075618
10 Sep 20KA9FOXEN43ksFT840m7.076771
10 Sep 20NE9OEM60rvFT840m7.075152
10 Sep 20K7MAWEM12diFT840m7.075499
10 Sep 20N8NVIEN91ofFT840m7.075276
09 Sep 20JH1VPBPM96PDFT840m7.075031
09 Sep 20VK3FCBRQF21ovFT840m7.075031
09 Sep 20JH8ESQQN13xtFT840m7.075949
09 Sep 20JA1WSXPM95rrFT840m7.075700
09 Sep 20JA7JNDPM97WPFT840m7.076396
09 Sep 20KD8JZREM79uvFT840m7.076396
09 Sep 20VK1MAQF44mtFT840m7.076396
09 Sep 20FK8CERG28rjFT840m7.075497
09 Sep 20YV5JLOFK60noFT840m7.075593
09 Sep 20WA7LNWDM37jfFT840m7.076148
09 Sep 20AA7TCCN85jfFT840m7.074659
09 Sep 20KG6PHEM13ocFT840m7.076546
09 Sep 20KA3FMOFN21diFT840m7.076357
09 Sep 20KE0VRTEM27rcFT840m7.074592
09 Sep 20K9FEEN51vsFT840m7.074762
09 Sep 20KJ4GKEM83dsFT840m7.074660
09 Sep 20K0JVDN84icFT840m7.075915
09 Sep 20W7IEQCN88ocFT840m7.076724
09 Sep 20N0PUIEN34blFT840m7.075319
09 Sep 20W7PLCN84kcFT840m7.075536
09 Sep 20K0MLDDM79hmFT840m7.076196
09 Sep 20K9OWEN43poFT840m7.074985
09 Sep 20KC6PUQCM97aiFT840m7.074985
09 Sep 20KL4RLBP51beFT840m7.074893
09 Sep 20W6IWWCN85rpFT840m7.074994
09 Sep 20W7OKCN86mwFT840m7.076319
09 Sep 20W2LCQFN30atFT840m7.075602
09 Sep 20KC8HQSEM79wcFT840m7.075281
09 Sep 20W0WLVDM75apFT840m7.076498
09 Sep 20W1LOGFN42cwFT840m7.076608
09 Sep 20W0WLVDM75apFT840m7.076690
09 Sep 20KB1EFSFN42hcFT840m7.075751
09 Sep 20HA1RBJN86kuFT840m7.074928
09 Sep 20K0DOMEN35kbFT840m7.075952
09 Sep 20LU7MCRFF55tjFT830m10.137609
09 Sep 20VA2ECFN46ktFT830m10.137774
09 Sep 20K9IJEN52wfFT830m10.136855
09 Sep 20WA5AMMEM84rtFT830m10.137259
09 Sep 20LA9KYJP66plFT830m10.138499
09 Sep 20WT9UEN71aoFT830m10.136702
09 Sep 20R9HBWKO85ssFT820m14.075718
09 Sep 20N2EDUEL95uvFT820m14.074718
09 Sep 20KI5JGEM12ksFT820m14.075021
09 Sep 20K4WQEL98hkFT820m14.075698
09 Sep 20W0BLEEN31eoFT820m14.075075
09 Sep 20W4CHFEM91euFT820m14.075075
09 Sep 20K5CAYEM26baFT820m14.075075
09 Sep 20RA0LXPN65rlFT820m14.075655
09 Sep 20KB1EFSFN42hcFT820m14.075655
09 Sep 20AA4MDM42ngFT820m14.075655
09 Sep 20VK7XXQE38nqFT820m14.075655
09 Sep 20WA5MDEM12pvFT820m14.075655
09 Sep 20LU6EEGFF81uhFT820m14.075655
09 Sep 20W5BDJEM12mtFT820m14.075655
09 Sep 20KG5SFTEL09wnFT820m14.074655
09 Sep 20AB0MBEM29daFT820m14.076504
09 Sep 20CE2SCZFF49ixFT820m14.074688
09 Sep 20XE2JXDL96gwFT820m14.075087
09 Sep 20N5GITEL09rlFT820m14.075488
09 Sep 20VK3DEKQF12jqFT820m14.075165
08 Sep 20WW5GEM31skFT820m14.076113
08 Sep 20KJ6ERCM97agFT820m14.075214
08 Sep 20W0DFMDM79njFT820m14.076196
08 Sep 20W5IUAEM37jcFT820m14.074606
08 Sep 20N0IGUEN12hkFT820m14.074633
08 Sep 20N8NXNEN72nuFT820m14.075930
08 Sep 20KV0IEN11xdFT820m14.075624
08 Sep 20KJ7COACN88xcFT820m14.076099
08 Sep 20W7AUMCN87rxFT820m14.074975
08 Sep 20N5LZBCN87tmFT820m14.074872
08 Sep 20W0LSDDM68wuFT820m14.076634
08 Sep 20KW4SPEM64nmFT820m14.075852
08 Sep 20NS6ECM87wjFT820m14.076202
08 Sep 20VE7UHSDN09duFT840m7.076657
08 Sep 20KD9BBBEN62bdFT840m7.075949
08 Sep 20ND6HCM97axFT840m7.075096
08 Sep 20N7XGCN84lvFT840m7.074695
08 Sep 20WA7WWWDN17kpFT840m7.076152
08 Sep 20NK0GDM58xrFT840m7.076378
08 Sep 20KE0TKUEN32ebFT840m7.075536
08 Sep 20W5HVSEM10tnFT820m14.075601
08 Sep 20XE2WDL95uoFT820m14.076202
08 Sep 20JA2HOLPM95ieFT820m14.075010
08 Sep 20N0JZEM48nuFT820m14.075578
08 Sep 20KU4WSEM66CMFT820m14.074703
08 Sep 20JA2HOLPM95IEFT820m14.076360
07 Sep 20NP4TXFK68ubFT820m14.075453
07 Sep 20AF5DEEM25bwFT820m14.075610
07 Sep 20KE0TLEN34itFT820m14.074795
07 Sep 20AB0RXEM48srFT820m14.076224
07 Sep 20KE0TLEN34itFT820m14.074846
07 Sep 20XQ1KNFG46tkFT820m14.074917
07 Sep 20W7UUUCN87qkFT820m14.075989
07 Sep 20VE8GERCP38ajFT820m14.075214
07 Sep 20K7YDDN45stFT820m14.076165
07 Sep 20N0SMEN30txFT820m14.075813
07 Sep 20KI7VLV/PFT820m14.075244
07 Sep 20K0MCDM89qhFT820m14.076402
07 Sep 20NR0QEM39sjFT820m14.076345
07 Sep 20K9BMDN55asFT820m14.074645
07 Sep 20KB5WCKEM12juFT820m14.074759
07 Sep 20KD5IKGEM10ckFT820m14.075355
07 Sep 20VA7XHBCN89ndFT820m14.074951
07 Sep 20KE0DCDM79oqFT820m14.076614
07 Sep 20W5MREEM54rwFT820m14.076519
07 Sep 203D2AGRH91fvFT820m14.076944
07 Sep 20K9BMDN55asFT820m14.074646
07 Sep 20N2PCDM78qxFT820m14.075602
07 Sep 20VE3XETEN58hlFT820m14.074200
07 Sep 20VA6AKADO32cjFT820m14.074389
07 Sep 20W0TLEEN35ogFT820m14.074556
07 Sep 20WO8JCN87wqFT820m14.074556
07 Sep 20WH6SBL01dxFT820m14.074556
07 Sep 20AI4FREL88tjFT820m14.075160
07 Sep 20WB7AKECN87reFT820m14.075160
07 Sep 20KE0PRXCO45diFT820m14.075160
07 Sep 20KE7TJNCN96soFT820m14.075160
07 Sep 20K9MDIEM12rvFT820m14.075160
07 Sep 20W7OMCN87tnFT820m14.075160
07 Sep 20NG7YCN87trFT820m14.075160
07 Sep 20AD0IUDN70keFT820m14.075160
07 Sep 20KO5TEM12ieFT820m14.075333
07 Sep 20KG5ZMGEM12krFT820m14.076355
07 Sep 20VA7DLCDN09eoFT820m14.075147
07 Sep 20K7PGRCN87reFT820m14.075098
07 Sep 20KF5TVGEM26baFT820m14.074624
07 Sep 20K5UHFEM10cnFT820m14.075697
07 Sep 20N7WFKCN88quFT820m14.075000
07 Sep 20WL7CGBP61xbFT820m14.074757
07 Sep 20N7BTCN88rtFT820m14.075521
07 Sep 20K4ILADM79ocFT820m14.075425
07 Sep 20N5XZEL29coFT820m14.074868
07 Sep 20AG6KDM14ccFT840m7.075601
07 Sep 20K7CARDM38tgFT840m7.075695
07 Sep 20AG7THCN84ffFT840m7.075264
07 Sep 20AG7UNDN13uoFT840m7.075109
07 Sep 20VK2PWSQF56fgFT840m7.075960
07 Sep 20KN6EQQDM13ibFT840m7.076438
07 Sep 20AG7THCN84ffFT840m7.074953
07 Sep 203D2AGRH91fvFT840m7.076930
07 Sep 20VA7VVCN89kfFT840m7.074676
07 Sep 20KG7PAPDM34ssFT840m7.074479
07 Sep 203D2TSRH91fvFT840m7.075002
07 Sep 20K6QGKDM33tpFT840m7.076423
07 Sep 20W5XOEM10psFT840m7.075234
07 Sep 20N0GTODM59rcFT840m7.075571
07 Sep 20K5KDEEM12jwFT840m7.075400
07 Sep 20W0TUPDN98ifFT840m7.075290
07 Sep 20VE7ADOCN89ndFT840m7.075087
07 Sep 20VE7SYDN09gtFT840m7.074616
07 Sep 20WL7CGBP61xbFT840m7.074616
07 Sep 20W7CFRCN87uiFT840m7.075627
07 Sep 20KA7TTYCN87xnFT840m7.075627
07 Sep 20KE0DCDM79oqFT840m7.075627
07 Sep 20JG1GFUPM95qmFT820m14.074826
07 Sep 20AC6MMCM87xnFT820m14.074826
07 Sep 20VA7GEMCN89liFT820m14.076346
07 Sep 20W0DCHEM36jpFT820m14.075762
07 Sep 20AJ6KXCM87vkFT820m14.075762
07 Sep 20JO7BTVQM08kiFT820m14.075762
07 Sep 20AD7HUEN13qhFT820m14.075762
07 Sep 20KK6BJUEN47bvFT820m14.075762
07 Sep 20KA9FOXEN43ksFT820m14.075762
07 Sep 20W1KEEL09ptFT820m14.075762
07 Sep 20K0WIUEN12hvFT820m14.075762
07 Sep 20KE5CVMEL17euFT820m14.075762
06 Sep 20JA7FVAQM07hpFT820m14.075733
06 Sep 20WD5ENHEM00jbFT820m14.075733
06 Sep 20WB0ZRDDM79lwFT820m14.075733
06 Sep 20RW0SROO22cgFT820m14.075733
06 Sep 20AE1JCN87wiFT820m14.075733
06 Sep 20K5EYEM13kfFT820m14.075733
06 Sep 20JL1GYZPM96oiFT820m14.075733
06 Sep 20JA3FBAPM74qrFT820m14.075733
06 Sep 20JA3FQOPM86tfFT820m14.075733
06 Sep 20KC7AFCN87vdFT820m14.075733
06 Sep 20JA3BVDPM74smFT820m14.075733
06 Sep 20JA9BOHPM85gxFT820m14.075733
06 Sep 20N7WFKCN88quFT820m14.075184
06 Sep 20RU0LLPN53xtFT820m14.075184
06 Sep 20VA7AQCN89peFT820m14.075184
06 Sep 20N7URHCN87vlFT820m14.075297
06 Sep 20JA7ETUQM09njFT820m14.075297
06 Sep 20JA3APVAA00aaFT820m14.075297
06 Sep 20KB4RGEM02fjFT820m14.075297
06 Sep 20JE2EBTPM94jsFT820m14.075270
06 Sep 20WB4KTFEM10ciFT820m14.076248
06 Sep 20JH1FSBPM95vqFT820m14.076248
06 Sep 20JF8LWUQN12rwFT820m14.075734
06 Sep 20JE3JRAPM86tfFT820m14.075734
06 Sep 20AG5XIEL09xnFT820m14.075734
06 Sep 20W6NEVCM87xiFT820m14.075175
06 Sep 20AK0MRDM59qdFT820m14.075175
06 Sep 20JA1UTZPM86tfFT820m14.075175
06 Sep 20N5YPJDL99njFT820m14.075971
06 Sep 20K5VPNEM26daFT820m14.075964
06 Sep 20VE6SLPDO33gnFT820m14.075972
06 Sep 20N0DOWEN26vhFT820m14.075972
06 Sep 20AA7VADN40coFT820m14.075625
06 Sep 20JE8AGXQN14lnFT820m14.075625
06 Sep 20KO4OEM64loFT820m14.075607
06 Sep 20W5GOLEM25ufFT820m14.075607
06 Sep 20VE6RTTDO33gnFT820m14.074880
06 Sep 20KR0PEN10rmFT820m14.074302
06 Sep 20WA7WWWDN17kpFT820m14.075897
06 Sep 20JA1OMJPM95vuFT840m7.074468
06 Sep 20JA1WSKPM95tlFT840m7.074468
06 Sep 20JA1RPQPM95nhFT840m7.074468
06 Sep 20JH1OBMPM95rsFT840m7.074468
06 Sep 20K0HXEM46tsFT840m7.074468
06 Sep 20JN3XEZPM74vxFT840m7.074468
06 Sep 20JH1UKIPM96PBFT840m7.074468
06 Sep 20JA2QPDPM94asFT840m7.074468
06 Sep 20JH4BARPM74atFT840m7.074468
06 Sep 20JE1GZRPM95RIFT840m7.074468
06 Sep 20JI0SOOPM96bbFT840m7.074468
06 Sep 20JH9OPWPM86poFT840m7.074468
06 Sep 20VK5MRDPF95gaFT840m7.074468
06 Sep 20JP1LRTPM95tqFT840m7.074468
06 Sep 20JA3VXMPM75uaFT840m7.074468
06 Sep 20JR2PZXPM94mvFT840m7.074468
06 Sep 20JM1ATFQM05dsFT840m7.074468
06 Sep 20JH1XOXPM95ppFT840m7.075465
06 Sep 20JA9LXPM86swFT840m7.075465
06 Sep 20JA1FWSQM05cqFT840m7.075465
06 Sep 20JQ1PCXPM95skFT840m7.075465
06 Sep 20JJ2QWNPM85khFT840m7.075465
06 Sep 20JI1TRZPM95FT840m7.075465
06 Sep 20JH1KNVPM85IOFT840m7.075465
06 Sep 20JE7LHTPM96qgFT840m7.074850
06 Sep 20JH1KYAPM95rvFT840m7.076336
06 Sep 20VK2VARPG66paFT840m7.074836
06 Sep 20JR1BASPM95spFT840m7.076387
06 Sep 20JE1XULPM95SJFT840m7.075945
06 Sep 20JA1PADQM06hmFT840m7.076433
06 Sep 20JE8VZKQN12mwFT840m7.074744
06 Sep 20JM1LIKPM86tfFT840m7.074745
06 Sep 20JF2RDGPM95jdFT840m7.075041
06 Sep 20JE1XULPM95SJFT840m7.075041
06 Sep 20NU6VCM87srFT840m7.075612
06 Sep 20KA6SCM97bkFT840m7.074352
06 Sep 20CX6VMGF27xuFT840m7.076346
06 Sep 20JH1EXHPM96ujFT840m7.076251
06 Sep 20V31MAEK58ulFT840m7.076251
06 Sep 20VK4FDADQG62dkFT840m7.076084
06 Sep 20KE6JNODN40boFT820m14.076042
06 Sep 20VK4CHQG64jqFT820m14.075370
06 Sep 20KE0LLHDM78rgFT820m14.074515
06 Sep 20VK3VELQF22oeFT820m14.074515
06 Sep 20N7PIBCM88riFT820m14.075475
06 Sep 20VK3JLQF21pvFT820m14.075595
06 Sep 20N6SKMCM97bpFT820m14.074635
06 Sep 20WA7TPVDN17nwFT820m14.074635
06 Sep 20WN6WCN85niFT820m14.074842
06 Sep 20RW0ARNO66idFT820m14.076065
06 Sep 20OZ9EDR/PJO55FT820m14.074940
06 Sep 20SP8KKO10dkFT820m14.074840
06 Sep 20VE8EV/MMFT820m14.074840
06 Sep 20NC7UCN87qpFT820m14.074840
06 Sep 20KK5ABDN17guFT820m14.074840
06 Sep 20W0TTYCN87uoFT820m14.074840
06 Sep 20VE7RUCN88ilFT820m14.074840
06 Sep 20N7BBUCN85qmFT820m14.074840
06 Sep 20RV9CXMO06pnFT820m14.075246
06 Sep 20K7CWCCN87uvFT820m14.075246
06 Sep 20W8FDVDM43fkFT820m14.075246
06 Sep 20VA7WWECN89nfFT820m14.075246
06 Sep 20KI5FTYEM10biFT820m14.075246
06 Sep 20K7BTCN84lbFT820m14.075246
06 Sep 20JA3DAYPM74sqFT820m14.075246
06 Sep 20KD7MACN87vqFT820m14.075246
06 Sep 20XE2EXDM11quFT820m14.075246
06 Sep 20N5DNEM12ivFT820m14.075246
06 Sep 20K1ARLEL87uaFT820m14.075246
06 Sep 20KO3FEM73crFT820m14.075246
06 Sep 20AI6CTDM13lnFT820m14.075246
06 Sep 20KZ4CWEL88rrFT820m14.075246
06 Sep 20WB9VGJDM34tqFT820m14.075246
06 Sep 20W6QTDM12ktFT820m14.074936
06 Sep 20KM6ECHDM04raFT820m14.074936
06 Sep 20W4FCEM84tvFT820m14.075713
06 Sep 20KE0DCDM79oqFT820m14.076414
06 Sep 20KA6SCM97bkFT820m14.074352
06 Sep 20W6QTDM12ktFT820m14.076036
06 Sep 20KC0ATFEM48otFT820m14.075820
06 Sep 20AA7CTCN85axFT820m14.075791
06 Sep 20KL7DGAP83faFT820m14.074722
06 Sep 20KI0CTEM79qrFT820m14.075730
06 Sep 20N9KTEM69wvFT820m14.075424
06 Sep 20VE4TVEN19cxFT820m14.075478
05 Sep 20WA4AFJEM28pvFT820m14.074782
05 Sep 20K7REKCN85qmFT820m14.075700
05 Sep 20ZL3NBRE66imFT820m14.076300
Records Displayed: 4183. Module Execution Time: 3.882256985 seconds. Generated by Drupal Ham Radio Module...