QSO by Date

Contact during Nov 2008

DateCallGridCountryModeBandFrequency
30 Nov 08W6TJKCM87xbUnited States of AmericaPSK3140m7.071300
29 Nov 08KA9QGHEN62bbUnited States of AmericaPSK3140m7.070751
29 Nov 08XE1MEK09kiMexicoPSK3120m14.072046
29 Nov 08WD4FNYDM78otUnited States of AmericaPSK3130m10.139374
29 Nov 08N0FPEDM43biUnited States of AmericaHELL30m10.141489
29 Nov 08KM5QFEM13neUnited States of AmericaPSK3130m10.141120
29 Nov 08N7YTCN87nnUnited States of AmericaPSK3130m10.140564
29 Nov 08W0LPREM37idUnited States of AmericaPSK3130m10.139436
29 Nov 08YV5JBIFK60mlVenezuelaPSK3117m18.102730
29 Nov 08AB9RIEN53xcUnited States of AmericaPSK3117m18.101952
29 Nov 08KC9KOBEN61llUnited States of AmericaPSK3117m18.100000
29 Nov 08KJ5XFEM10dkUnited States of AmericaPSK3117m18.101783
29 Nov 08N9SZVEN52llUnited States of AmericaPSK3117m18.101282
29 Nov 08E51QQQAH99msN. Cook Is.RTTY17m18.102886
29 Nov 08KA9QGHEN62bbUnited States of AmericaPSK3117m18.100559
29 Nov 08WB6SRPCM97cqUnited States of AmericaPSK3120m14.070000
29 Nov 08KC9ICHEN52lgUnited States of AmericaPSK3180m3.581803
29 Nov 08VE7EGKCN89pbCanadaPSK3180m3.581857
29 Nov 08KE7LKXCN82hlUnited States of AmericaPSK3180m3.581867
29 Nov 08KL7SGBP51inAlaskaPSK3180m3.580000
29 Nov 08KD5MMDM81tvUnited States of AmericaPSK3180m3.581129
29 Nov 08WC7VDN45rpUnited States of AmericaPSK3180m3.581300
29 Nov 08KE5LLM/6DM13usUnited States of AmericaPSK3180m3.581299
28 Nov 08K5DHYEM12qxUnited States of AmericaPSK3120m14.070000
28 Nov 08JA8FFDQN13esJapanPSK3120m14.072034
28 Nov 08KE0WMDN83gkUnited States of AmericaPSK3120m14.071590
28 Nov 08KL7YKBP51bdAlaskaPSK3120m14.071911
28 Nov 08AB0RJEM48voUnited States of AmericaUSB17m18.149000
28 Nov 08N8RJMEM79whUnited States of AmericaPSK3117m18.101295
28 Nov 08KB1QZAFN42jkUnited States of AmericaPSK3117m18.101301
28 Nov 08KB3MOWFN01utUnited States of AmericaPSK3130m10.141302
28 Nov 08N3KICFN00ekUnited States of AmericaPSK3120m14.071854
28 Nov 08KC4ZGPEM82epUnited States of AmericaPSK3120m14.071574
28 Nov 08N5JBDEM12kqUnited States of AmericaPSK3120m14.071505
28 Nov 08N1QEHFN42mmUnited States of AmericaPSK3140m7.036103
28 Nov 08WB2MJBFM19piUnited States of AmericaPSK3140m7.036100
28 Nov 08N0ZSGEM27pbUnited States of AmericaPSK3140m7.036100
28 Nov 08KM6ICM87xjUnited States of AmericaPSK3140m7.035945
28 Nov 08XE1MWEK08juMexicoPSK3140m7.035649
28 Nov 08KI5FEM54lfUnited States of AmericaPSK3140m7.036098
28 Nov 08KE7SZVDM41tqUnited States of AmericaPSK3140m7.035937
28 Nov 08N5XTRDM83xnUnited States of AmericaPSK3140m7.034415
28 Nov 08KB3NPHFN10ddUnited States of AmericaPSK3140m7.034415
27 Nov 08KC7FHDM79koUnited States of AmericaPSK3120m14.070800
27 Nov 08W9DUD/8EM98qhUnited States of AmericaPSK3120m14.071753
27 Nov 08WD0BFOEN21bfUnited States of AmericaPSK3130m10.141485
27 Nov 08AL3HBP14nrAlaskaPSK3120m14.071494
27 Nov 08KI4OVOEM72anUnited States of AmericaPSK3140m7.034613
27 Nov 08CO2IZEL83tcCubaPSK3140m7.034613
27 Nov 08KD5VEL09rnUnited States of AmericaPSK3140m7.035000
26 Nov 08N8XPQEN62xtUnited States of AmericaPSK3120m14.071480
26 Nov 08WA5LGOEM32omUnited States of AmericaPSK3120m14.071368
26 Nov 08KO4WHDM78ovUnited States of AmericaPSK3120m14.070240
26 Nov 08N4KLWEM65nuUnited States of AmericaPSK3120m14.071103
26 Nov 08W7WFWDM37fdUnited States of AmericaPSK3140m7.036501
26 Nov 08NW7DXCN87xpUnited States of AmericaPSK3140m7.036300
26 Nov 08KX5JTEM30wcUnited States of AmericaPSK3140m7.036299
26 Nov 08K7KITCN94gfUnited States of AmericaPSK3140m7.035000
26 Nov 08N7TWIDM65rcUnited States of AmericaPSK3140m7.035000
26 Nov 08VK2EVBQF69nrAustraliaPSK3140m7.035987
24 Nov 08W7WFWDM37fdUnited States of AmericaPSK3140m7.035974
24 Nov 08BX2AANPL05saTaiwanPSK3140m7.036510
22 Nov 08N4PNEM82csUnited States of AmericaUSB20m14.241200
22 Nov 08N9BYSEN52upUnited States of AmericaPSK3117m18.100397
22 Nov 08N8BAEN82guUnited States of AmericaPSK3117m18.101310
22 Nov 08NN9KEN41tlUnited States of AmericaPSK3130m10.142056
21 Nov 08MI3NVXIO64ixNorthern IrelandPSK3120m14.070201
21 Nov 08IW5AMBJN53hpItalyPSK3120m14.070848
21 Nov 08WC2ZEM66rfUnited States of AmericaPSK3120m14.070500
21 Nov 08DK9WBJO30kcFed. Rep. of GermanyPSK3120m14.071154
20 Nov 08AB8CCEN90fvUnited States of AmericaPSK3120m14.071494
20 Nov 08PA2GPJO33hbNetherlandsPSK3120m14.071364
20 Nov 08PD0PIWJO22qdNetherlandsPSK3120m14.071364
20 Nov 08F4EEJIN95vqFrancePSK3120m14.070595
20 Nov 08F6FUJIN87quFrancePSK3120m14.071408
20 Nov 08M5PLYIO70wjEnglandPSK3120m14.071858
20 Nov 08DL8PGJO30sqFed. Rep. of GermanyPSK3120m14.071601
20 Nov 08OK2BHJN89teCzech RepublicPSK3120m14.071234
20 Nov 08ND6MMCM87tnUnited States of AmericaPSK3140m7.071308
19 Nov 08KF4LVEEM95mqUnited States of AmericaPSK3120m14.072467
19 Nov 08G0UZPIO83vcEnglandPSK3120m14.070614
19 Nov 08EA1ECIN82efSpainPSK12520m14.071121
19 Nov 08PD2COJO22edNetherlandsPSK3120m14.072275
19 Nov 08KI4CBFEM97rjUnited States of AmericaPSK3140m7.036152
18 Nov 08ON3RX/QRPJO20cjBelgiumPSK3120m14.071567
18 Nov 08ON55INRJO20liBelgiumPSK3120m14.072847
18 Nov 08SV3DCXKM08vfGreecePSK3120m14.072687
18 Nov 08Z31MMKN11csMacedoniaPSK3120m14.070994
18 Nov 08PA125CWZJO21uqNetherlandsPSK3120m14.071231
18 Nov 08EA1GCDIN73xgSpainPSK3120m14.070309
17 Nov 08W2GQC/7DN36xoUnited States of AmericaPSK3120m14.071201
17 Nov 08K3PGFM19xbUnited States of AmericaPSK3120m14.071646
17 Nov 08VO1CTGN37afCanadaPSK3120m14.070000
17 Nov 08KE6AYKCM97bqUnited States of AmericaPSK3120m14.071601
17 Nov 08F4EBTJN18amFrancePSK3120m14.072035
16 Nov 08BX5AAPL04fbTaiwanPSK3120m14.073669
16 Nov 08JA1XRHPM95tpJapanPSK6320m14.074525
16 Nov 08VE9DXFN65xjCanadaPSK6340m7.038118
16 Nov 08N3CHXFN20feUnited States of AmericaPSK6340m7.036651
16 Nov 08KK7UQCN88ocUnited States of AmericaPSK6340m7.036808
16 Nov 08JA1HGYPM95dqJapanPSK6320m14.073319
16 Nov 08BX5AAPL04fbTaiwanPSK6320m14.072839
16 Nov 08WX6YEM84lsUnited States of AmericaPSK6340m7.036788
16 Nov 08W0ARLEN31epUnited States of AmericaPSK6340m7.037455
16 Nov 08WB8MKHEN75lfUnited States of AmericaPSK6340m7.036483
16 Nov 08KK5OQEM50ljUnited States of AmericaPSK6320m14.074501
16 Nov 08NV0SDM79luUnited States of AmericaPSK6320m14.074497
16 Nov 08J39BSFK92gaGrenadaPSK6320m14.074980
16 Nov 08WA1GOSFN42joUnited States of AmericaPSK6320m14.075232
16 Nov 08W8POF/4EN70udUnited States of AmericaPSK6320m14.073903
16 Nov 08WA4OSDEM66qkUnited States of AmericaPSK6320m14.073799
16 Nov 08WB8MKHEN75lfUnited States of AmericaPSK6320m14.073802
16 Nov 08AE5PWEM45joUnited States of AmericaPSK6320m14.073155
16 Nov 08KE5PRLEM54fiUnited States of AmericaPSK6320m14.072933
16 Nov 08N9OQWEN60ecUnited States of AmericaPSK6320m14.073797
16 Nov 08KA9BHDEN51xqUnited States of AmericaPSK6320m14.073801
16 Nov 08W0IZEM79uhUnited States of AmericaPSK6320m14.073479
16 Nov 08FG5LAFK96cbGuadeloupePSK6320m14.073023
16 Nov 08N4AUEM62vpUnited States of AmericaPSK6320m14.073433
16 Nov 08PZ5RAGJ25jtSurinamePSK6320m14.072649
16 Nov 08NO8REN73ggUnited States of AmericaPSK6320m14.073102
16 Nov 08W0DHBDN70kcUnited States of AmericaPSK6320m14.074306
16 Nov 08N4QLBEM73brUnited States of AmericaPSK6320m14.073839
16 Nov 08K7OM/4EM92wwUnited States of AmericaPSK6320m14.072300
16 Nov 08N7UVHDN17nrUnited States of AmericaPSK6320m14.073801
16 Nov 08N9OQWEN60ecUnited States of AmericaPSK6320m14.073844
16 Nov 08VE7NBQCN89lhCanadaPSK3117m18.101069
16 Nov 08WP3UXFK68ufPuerto RicoPSK6320m14.073395
16 Nov 08K4DJEM95irUnited States of AmericaPSK6320m14.073549
16 Nov 08N2GWKEM77gtUnited States of AmericaPSK6320m14.072551
16 Nov 08VE7RIJCN89lhCanadaPSK6320m14.073614
16 Nov 08VE9DXFN65xjCanadaPSK6320m14.074297
16 Nov 08K7IKCN87qoUnited States of AmericaPSK6320m14.073601
16 Nov 08CJ7GEMCN89liCanadaPSK6320m14.073600
16 Nov 08W0ARLEN31epUnited States of AmericaPSK6320m14.072490
16 Nov 08W4UEFFM15gpUnited States of AmericaPSK6320m14.074645
16 Nov 08WQ9ZEM58lcUnited States of AmericaPSK6320m14.074160
16 Nov 08K5PAXDM65qdUnited States of AmericaPSK6320m14.073772
16 Nov 08K7EIQDN18haUnited States of AmericaPSK6320m14.073573
16 Nov 08KJ6PDM06imUnited States of AmericaPSK6320m14.072722
16 Nov 08KK7UQCN88ocUnited States of AmericaPSK6320m14.073085
16 Nov 08W7LDCN87ktUnited States of AmericaPSK6320m14.073752
16 Nov 08WX6YEM84lsUnited States of AmericaPSK6320m14.072207
16 Nov 08WF2SFN03uaUnited States of AmericaPSK6320m14.072295
16 Nov 08K7REDN84amUnited States of AmericaPSK6320m14.070000
16 Nov 08N6ROCM97dxUnited States of AmericaLSB80m3.830600
16 Nov 08N3CJDCN84lvUnited States of AmericaLSB80m3.763000
16 Nov 08N7PPCN87udUnited States of AmericaLSB80m3.827950
16 Nov 08K6STCM87slUnited States of AmericaLSB80m3.775600
16 Nov 08WO4DXEM74vnUnited States of AmericaLSB80m3.837000
16 Nov 08K0UBDN86ovUnited States of AmericaLSB80m3.832000
16 Nov 08N3FXFM19jeUnited States of AmericaLSB80m3.826000
16 Nov 08K4SSUEM84eaUnited States of AmericaLSB80m3.812750
16 Nov 08KS7TDN35rxUnited States of AmericaLSB80m3.805120
16 Nov 08N6CCHCM87wjUnited States of AmericaLSB80m3.780000
16 Nov 08KE0FJEN34iwUnited States of AmericaLSB80m3.746250
16 Nov 08KC4DFM07jkUnited States of AmericaLSB80m3.743800
16 Nov 08K2NNYFN13ecUnited States of AmericaLSB80m3.739750
16 Nov 08N8FEEN82klUnited States of AmericaLSB80m3.730100
16 Nov 08N6NZCM87xiUnited States of AmericaLSB80m3.719950
16 Nov 08AB2DEFN21ocUnited States of AmericaLSB80m3.712000
16 Nov 08K7HPDM33xnUnited States of AmericaLSB80m3.633000
16 Nov 08JA1IEPM95csJapanPSK6340m7.036298
16 Nov 08KQ7WCN87qlUnited States of AmericaPSK6380m3.581100
16 Nov 08VK3AMAQF22pfAustraliaPSK6340m7.036202
16 Nov 08NH7RSBL01xkHawaiiPSK6340m7.036204
16 Nov 08ZL3PAHRE66jkNew ZealandPSK6340m7.036199
16 Nov 08KB9ZTFEN53xdUnited States of AmericaPSK6340m7.037197
16 Nov 08VK7ADQE36pxAustraliaPSK6340m7.036212
16 Nov 08K4RZREL96ucUnited States of AmericaPSK6340m7.035000
16 Nov 08W5VGR/5DM93lbUnited States of AmericaPSK6340m7.036301
16 Nov 08AI4OFEL98fpUnited States of AmericaPSK6340m7.035907
16 Nov 08W1CDXFN42gxUnited States of AmericaPSK6340m7.035000
16 Nov 08K7BGDN47fpUnited States of AmericaUSB20m14.176470
16 Nov 08K6XXCM87xaUnited States of AmericaUSB20m14.150300
16 Nov 08VE6EXDO21xcCanadaUSB20m14.342300
15 Nov 08N3ZZCM87xhUnited States of AmericaUSB20m14.331000
15 Nov 08NL7VBP64ftAlaskaUSB20m14.257000
15 Nov 08W4UATCM97drUnited States of AmericaUSB20m14.238900
15 Nov 08AL1GBP51bbAlaskaUSB20m14.234180
15 Nov 08KL7AABP51beAlaskaUSB20m14.218000
15 Nov 08W6YXCM87wjUnited States of AmericaUSB20m14.187000
15 Nov 08WA6OCM87vlUnited States of AmericaUSB20m14.180950
15 Nov 08N0QODN70jcUnited States of AmericaUSB20m14.159100
15 Nov 08VE6ARDO21xcCanadaUSB20m14.152850
15 Nov 08NH6CBL01xkHawaiiUSB15m21.310750
15 Nov 08JA3CZYPM74prJapanUSB15m21.321950
15 Nov 08K4PVEM60lpUnited States of AmericaUSB15m21.348750
15 Nov 08KC4HWEM71fbUnited States of AmericaUSB15m21.331470
15 Nov 08KH7XBL01xpHawaiiUSB15m21.336000
15 Nov 08JO7CVUQM08kgJapanUSB15m21.352440
15 Nov 08K7VUDN64nnUnited States of AmericaUSB20m14.191350
15 Nov 08K5TADM65qfUnited States of AmericaUSB20m14.160750
15 Nov 08JG1SRBPM95swJapanUSB17m18.116900
15 Nov 08K6IFCM87vjUnited States of AmericaUSB15m21.217990
15 Nov 08K6JATCM87vsUnited States of AmericaUSB15m21.266500
15 Nov 08WA6OCM87vlUnited States of AmericaUSB15m21.286350
15 Nov 08KG9NEN50joUnited States of AmericaUSB15m21.369500
15 Nov 08W6RKCM87xpUnited States of AmericaUSB15m21.337000
15 Nov 08K6RIMCM87rwUnited States of AmericaUSB15m21.309490
15 Nov 08K1GUNFN53dxUnited States of AmericaUSB17m18.131950
15 Nov 08W0KOEN26wiUnited States of AmericaUSB17m18.117000
15 Nov 08VE7SNCCO96ofCanadaUSB20m14.221990
15 Nov 08KI4WRMEM56saUnited States of AmericaPSK3120m14.071118
15 Nov 08WB8AYTEM79tfUnited States of AmericaPSK3120m14.071924
15 Nov 08VE3NOOFN14ndCanadaPSK6320m14.071609
15 Nov 08VE6EPKDO21xcCanadaPSK6320m14.071459
15 Nov 08TM6VGIN96dmFranceRTTY20m14.081143
15 Nov 08KD6NNACM87xoUnited States of AmericaPSK3140m7.071125
14 Nov 08KF4IMFEL98ioUnited States of AmericaPSK3120m14.071100
14 Nov 08VE2AHSFN46juCanadaPSK3120m14.071100
14 Nov 08JR4FYWPM74apJapanPSK6320m14.072689
14 Nov 08ON5SYJM10otBelgiumPSK3120m14.072035
14 Nov 08N4XPZEM72wxUnited States of AmericaPSK3120m14.073250
14 Nov 08DK7EHJO31kmFed. Rep. of GermanyPSK6320m14.072782
14 Nov 08N7TWIDM65rcUnited States of AmericaPSK3140m7.036755
13 Nov 08K7KEVCN85kmUnited States of AmericaPSK3120m14.071001
13 Nov 08N8BAEN82guUnited States of AmericaPSK3117m18.100000
13 Nov 08EA1AHOIN52qaSpainPSK3120m14.071928
13 Nov 08EA6BHJM19jkBalearic Is.PSK3120m14.071571
13 Nov 08ON8BEJO21nbBelgiumPSK3120m14.070608
13 Nov 08W0IZEM79uhUnited States of AmericaPSK3120m14.072382
12 Nov 08W4FGAEM83ahUnited States of AmericaPSK3120m14.071758
12 Nov 08WA5EOGEM34kkUnited States of AmericaPSK3120m14.070850
12 Nov 08W4NPXFM08sbUnited States of AmericaRTTY40m7.035809
12 Nov 08KA1JFFN41joUnited States of AmericaPSK3140m7.036705
12 Nov 08KD4VLFEM95qjUnited States of AmericaPSK3140m7.037269
12 Nov 08KB1MGIFN42hoUnited States of AmericaPSK3140m7.036798
11 Nov 08W4OEQEM75cqUnited States of AmericaPSK3120m14.071369
11 Nov 08W9TTWEN60ucUnited States of AmericaPSK3120m14.071587
11 Nov 08WX6YEM84lsUnited States of AmericaPSK3120m14.070961
11 Nov 08KI5IKDM65tfUnited States of AmericaPSK3120m14.070000
10 Nov 08N3ZGFN20hdUnited States of AmericaPSK3117m18.100683
10 Nov 08W1ASYFN44vlUnited States of AmericaPSK3117m18.101426
10 Nov 08WD8VNEN91ghUnited States of AmericaPSK3120m14.070495
10 Nov 08N2KDEL89rdUnited States of AmericaPSK3120m14.071304
10 Nov 08KB1IFXFN31fcUnited States of AmericaPSK3120m14.071100
10 Nov 08KJ6PDM06imUnited States of AmericaPSK3120m14.072535
10 Nov 08NO8REN73ggUnited States of AmericaPSK3120m14.071271
10 Nov 08K4RZREL96ucUnited States of AmericaPSK3140m7.036438
10 Nov 08AD6ZHCM87xgUnited States of AmericaPSK3180m3.581398
10 Nov 08AB2TS/6CM97drUnited States of AmericaPSK3180m3.580756
10 Nov 08KG6BDCN80oqUnited States of AmericaPSK3180m3.581444
10 Nov 08FM1FVFK94moMartiniquePSK3140m7.070492
10 Nov 08CO6RJEL92wiCubaPSK3140m7.070000
08 Nov 08NI6IWDM12krUnited States of AmericaFM70cm442.900000
08 Nov 08N8RJMEM79whUnited States of AmericaPSK3140m7.071677
08 Nov 08N3CEOFN13rkUnited States of AmericaPSK3140m7.070805
07 Nov 08CO2JDEL83tbCubaPSK3140m7.036103
06 Nov 08ON4ONJO10nuBelgiumPSK3120m14.070822
06 Nov 08IW9FRBJM77mlItalyPSK3120m14.070000
06 Nov 08DJ9JXJO30bsFed. Rep. of GermanyPSK3120m14.072976
06 Nov 08G3PGAIO71wbEnglandPSK3120m14.070850
06 Nov 08G8XXJJO00bsEnglandPSK3120m14.070170
06 Nov 08DF1GBJN49fkFed. Rep. of GermanyPSK3120m14.071141
06 Nov 08VE7DXHCN89bdCanadaPSK3140m7.072044
06 Nov 08AA7OKCN87woUnited States of AmericaPSK3140m7.036103
05 Nov 08W4BRXEM93uvUnited States of AmericaPSK3120m14.071067
05 Nov 08K4HMKEL89ooUnited States of AmericaPSK3120m14.071714
05 Nov 08N5JYKEM51hhUnited States of AmericaPSK3140m7.035000
05 Nov 08N0YHDM79ooUnited States of AmericaPSK3140m7.071400
05 Nov 08K5MADEM42wmUnited States of AmericaPSK3140m7.071700
05 Nov 08KD0AGXEM29fcUnited States of AmericaPSK6340m7.072100
05 Nov 08W5USNDN13unUnited States of AmericaPSK3140m7.070105
05 Nov 08WS4AEL87uwUnited States of AmericaPSK3140m7.070105
04 Nov 08GM0KWWIO75nfScotlandPSK3120m14.072160
04 Nov 08HS0ZEUOK04ofThailandPSK3120m14.072181
04 Nov 08IS0TQQJN41ofSardiniaPSK3120m14.071706
04 Nov 08DH9KOJO30gmFed. Rep. of GermanyPSK3120m14.072158
04 Nov 087L1WIIQM06glJapanPSK3140m7.035681
04 Nov 08N4BFDFM06ccUnited States of AmericaPSK3140m7.036381
03 Nov 08N4AWPFM04dwUnited States of AmericaPSK3120m14.071719
03 Nov 08N9VELEM73psUnited States of AmericaPSK3120m14.069611
03 Nov 08AA4OQEM55sqUnited States of AmericaPSK3120m14.071097
03 Nov 08F2YTJO10giFrancePSK3120m14.070094
03 Nov 08KI8DWEN91nfUnited States of AmericaPSK3140m7.071895
03 Nov 08VE7TILCN89lgCanadaPSK3140m7.070695
03 Nov 08JA2UZE/1PM96ohJapanPSK3117m18.101178
03 Nov 08JE1FQVPM95tiJapanUSB17m18.163000
02 Nov 08JE2LOTPM85ieJapanPSK3117m18.101598
02 Nov 08LU3HRFF76tuArgentinaPSK3117m18.101811
02 Nov 08W9ANTEN61diUnited States of AmericaPSK3117m18.101673
01 Nov 08JM7OLWQM07foJapanPSK3120m14.070279
01 Nov 08VE6AKYDO34ocCanadaRTTY20m14.084954
01 Nov 08CO7WTFL11xjCubaPSK6340m7.036974
01 Nov 08W0HRFEN37nlUnited States of AmericaPSK3140m7.036548
Records Displayed: 286. Module Execution Time: 0.032913923 seconds. Generated by Drupal Ham Radio Module...